| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Zadovoljstvo starejše populacije pri obravnavi v referenčni ambulanti v Savinjski regiji
Saša Podpečan, 2019, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Število starostnikov z leti narašča in vse bolj kaže, da bo naraščalo tudi v prihodnje. Posledično se zaradi tega veča število obiskov referenčnih ambulant. Referenčne ambulante so namenjene preventivni obravnavi, zgodnjemu odkrivanju kroničnih nenalezljivih bolezni in boljšemu nadzoru le-teh, predvsem pri starejši populaciji, ki ima sama pri tem velikokrat težave. Namen raziskave je ugotoviti, kako je starejša populacija zadovoljna z uvedbo referenčnih ambulant in delom diplomiranih medicinskih sester z ozirom na situacijo v Savinjski regiji. Raziskovalna metodologija: Za raziskovalni del magistrske naloge je bila uporabljena kvantitativna metodologija raziskovanja. Uporabili smo tehniko anketiranja s pomočjo validiranega vprašalnika. Cilj je bil anketirati 200 ljudi, starejših od 60 let, ki so bili obravnavani v referenčnih ambulantah v Savinjski regiji. Rezultati: Razdelili smo 200 anket, 196 anketiranih je anketo popolnoma izpolnilo. Delež anketirank je bil 54,6 %, anketirancev je bilo 45,4 %. Anketirani, sodelujoči v raziskavi, so zadovoljni z odnosom in znanjem diplomiranih medicinskih sester, saj je bilo povprečje na lestvici od 1 do 5 blizu 5. Prav tako se anketirani strinjajo, da zaradi RADM posvečajo več pozornosti skrbi za zdravje in da manj obiskujejo zdravnika. Delež obiska referenčne ambulante pa je pri starejših anketirankah enak kot pri anketirancih, in sicer jih večina obišče ambulanto enkrat letno. Diskusija in zaključek: Referenčne ambulante so med starejšimi pacienti v Savinjski regiji upravičile pričakovanja. Starejši pacienti so zadovoljni s takšnim načinom dela, kar je razvidno iz dobljenih empiričnih podatkov izvedene raziskave.
Keywords: starost, staranje, starostniki, populacija, diplomirana medicinska sestra.
Published: 19.07.2019; Views: 424; Downloads: 83
.pdf Full text (1,44 MB)

2.
Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov
Lea Podpečan, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu bomo predstavili igro barvanja vozlišč grafa in igralno kromatično število grafa. Podrobneje si bomo pogledali igro barvanja vozlišč grafa na kartezičnih, direktnih in leksikografskih produktih nekaterih družin grafov. Pri kartezičnih produktih K_2 \square P_n, n \in \NN, K_2 \square C_n, n \geq 3, K_2 \square K_n, n \in \NN, in toroidnih grafih, ki jih dobimo s kartezičnim produktom dveh ciklov, C_{2m} \square C_n, m\geq 3, n \geq 7, bomo predstavili in pokazali natančne vrednosti igralnih kromatičnih števil le-teh. Predstavili bomo tudi igralna kromatična števila naslednjih direktnih produktov: K_{1,n} \times K_{1,m}, m,n \in \NN, K_{m,n} \times K_{a,b}, a,b,n \geq 2, m \in \NN, P_n \times K_{1,m}, m \geq 3, n \geq 2, in P_2 \times W_n, n \geq 3, P_2 \times C_n, n \geq 3. Nazadnje bomo predstavili še igralna kromatična števila naslednjih leksikografskih produktov: P_2 \circ P_n, n \geq 2, P_2 \circ K_{1,n}, n \in \NN, in P_2 \circ W_n, n \geq 8.
Keywords: igralno kromatično število, kartezični produkt, direktni produkt, leksikografski produkt
Published: 15.02.2019; Views: 514; Downloads: 58
.pdf Full text (541,63 KB)

3.
Interdisciplinarna uporaba vremenske postaje v osnovni šoli
Marko Podpečan, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena interdisciplinarna uporaba vremenske postaje v osnovni šoli. Interdisciplinarna uporaba povezuje učitelje predmetov tehnike in tehnologije, fizike, matematike in geografije. Učni primer medpredmetnega povezovanja je naprava za merjenje hitrosti vetra. V prvem delu sem predstavil lastno izdelano vremensko postajo. Opisal sem sestavne dele in njeno obrazložitev. Osrednji del vremenske postaje je mikroračunalnik Arduino UNO. Na mikroračunalnik so priključeni senzorji za merjenje količin. Vremenska postaja ima lastno napajanje preko baterije katero napaja solarni modul, ki polni baterijo. Baterija skrbi za nemoteno napajanje mikroračunalnika. Podatki merjenih količin se pošiljalo na spletno mesto s pomočjo brezžičnega modula. V drugem delu sem prikazal medpredmetno uporabo vremenske postaje pri različnih predmetih v osnovni šoli.
Keywords: Interdisciplinarna uporaba, vremenska postaja, medpredmetno povezovanje, mikroračunalnik Arduino Uno, brezžični modul, solarni modul
Published: 21.09.2018; Views: 395; Downloads: 63
.pdf Full text (2,35 MB)

4.
Doživljanje in izražanje medvrstniškega nasilja pri nadarjenih učencih
Vesna Podpečan, 2017, master's thesis

Abstract: Tema magistrske naloge je medvrstniško nasilje; naš namen je bil analizirati, ali so nadarjeni učenci v osnovnih šolah vključeni v medvrstniško nasilje in kako. Osredotočili smo se tako na njihovo doživljanje (vloga žrtve) kot tudi izražanje medvrstniškega nasilja (vloga nasilneža). Z magistrskim delom smo želeli raziskati, v kolikšni meri je medvrstniško nasilje prisotno pri nadarjenih učencih v primerjavi z njihovimi vrstniki, tj. normativnimi učenci. V raziskavi je sodelovalo 200 učencev iz različnih šol, ki so obiskovali 6., 7., 8. in 9. razred. Izmed celotnega vzorca je bilo 23,5 % učencev identificiranih kot nadarjenih. Za pridobivanje podatkov o vključenosti učencev v različne oblike medvrstniškega nasilja smo uporabili uveljavljen vprašalnik “Lestvice medvrstniškega nasilja v šoli”, katerega avtorji so Cheng, Chen, Liu in Chen (2011, povzeto po Pečjak, 2014). Rezultati naše raziskave so pokazali, da tako v doživljanju kot izražanju medvrstniškega nasilja ne obstajajo statistično pomembne razlike med učenci, ki so identificirani kot nadarjeni, in normativnimi učenci. Ne glede na nadarjenost učencev se približno enako pogosto pojavljajo različne oblike nasilja pa tudi vloge, v katerih se pojavljajo učenci.
Keywords: nadarjeni učenci, medvrstniško nasilje, šola, vrstniki, dejavniki medvrstniškega nasilja
Published: 19.12.2017; Views: 736; Downloads: 126
.pdf Full text (1,08 MB)

5.
Tipografija in oblikovanje interaktivnih besedil v elektronski obliki
Valerija Podpečan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se poglobili v pravila oblikovanja posebne različice besedila, ki služi kot podlaga za končno besedilo z dodanimi elementi interaktivnosti. Oblikovanja besedila smo se lotili predvsem s tipografskega stališča. Po analizi najbolj pomembnih tipografskih pravil smo le ta uporabili tudi v praksi, kar smo v drugem, nekoliko bolj praktičnem delu diplomskega dela, tudi podrobneje razčlenili. Za konec smo rezultate komentirali ter prišli do ugotovitev, da je oblikovanje besedila za potrebe dodajanja interaktivnih elementov in za prikazovanje na raznovrstnih zaslonih elektronske multimedije posebna veja grafičnega oblikovanja, za katero veljajo nekoliko prilagojena pravila, z dodatkom nekaterih novih, ki pred pojavom elektronske interaktivne multimedije niso bila potrebna.
Keywords: tipografija, grafično oblikovanje, elektronska oblika, interaktivnost, pravila tipografskega oblikovanja.
Published: 26.10.2017; Views: 819; Downloads: 86
.pdf Full text (862,43 KB)

6.
Formativno vrednotenje z uporabo IKT orodij
Damjana Podpečan, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo preverjanje in ocenjevanje znanja, pri čemer je posebna pozornost namenjena formativnemu ocenjevanju. V prvem delu naloge so opisane značilnosti preverjanja in ocenjevanja, navedena so načela, vrste in oblike, predstavljeni so nameni in merske karakteristike. V nadaljevanju pa je podrobneje predstavljeno formativno ocenjevanje. Podani so pogoji, namen, oblike ter predstavljene prednosti in slabosti formativnega vrednotenja. Predstavljenih je tudi nekaj aktivnosti, ki jih lahko učitelji uporabijo pri pouku matematike, z namenom formativnega spremljanja. Nazadnje pa so predstavljena še IKT orodja, ki se lahko uporabljajo za formativno vrednotenje. V praktičnem delu magistrskega dela pa je v programu Hot Potatoes pripravljeno vrednotenje za temo Pitagorov izrek. Ker pa so se skozi pripravo formativnega vrednotenja odkrile določene pomanjkljivosti omenjenega programa, je eden izmed formativnih testov, izdelan še v orodju Moodle, ki odpravlja pomanjkljivosti, ugotovljene za program Hot Potatoes.
Keywords: vrednotenje znanja, formativno vrednotenje, IKT orodja za vrednotenje.
Published: 02.12.2016; Views: 1517; Downloads: 203
.pdf Full text (3,42 MB)

7.
NAGRAJEVANJE IN PLAČILO ČLANOV NADZORNEGA SVETA
Mateja Podpečan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: predstavitev enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja, oblikovanje in sestava nadzornega sveta v Sloveniji, v Nemčiji in upravni odbor v Ameriki, pristojnosti in vloga nadzornega sveta v Sloveniji, Nemčiji in Ameriki in primerjava politike nagrajevanja v Sloveniji, Nemčiji in Ameriki.
Keywords: nadzorni svet, sejnine, politika nagrajevanja, dvotirni sistem upravljanja, enotirni sistem upravljanja
Published: 04.11.2016; Views: 959; Downloads: 96
.pdf Full text (1,51 MB)

8.
Primerjalna analiza slovenskih bančnih portalov
Vanja Podpečan, 2016, master's thesis

Abstract: Živimo v dobi, v kateri se pojmi kot so internet, elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo uporabljajo vsakodnevno. Podjetja morajo v poslovnem okolju nuditi informacije, ki so za poslovanje nujno potrebni element. Le-te pa so najlažje dostopne preko interneta, brez katerega večina podjetij danes več ne more uspešno poslovati. Če uporabnik zna iz ogromnega števila informacij izluščiti najboljše, so le-te lahko zelo uporabne. Zato pa »prave« informacije predstavljajo velik element konkurenčnosti. Preko interneta se lahko podjetja predstavljajo, prodajajo svoje izdelke in nudijo storitve posameznikom ali drugim podjetjem. Pojav interneta in razvoj informacijske tehnologije znižujeta stroške poslovanja in omogočata hitrejšo obdelavo podatkov. Zelo pomembno je, da vsako podjetje izkorišča prednosti, ki jih prinaša informacijska doba in v svoje poslovanje vključuje procese, ki postopoma omogočajo elektronski način poslovanja. Vse omenjeno tudi bankam nudi priložnosti za vključevanje sodobne tehnologije v svoje poslovanje. Tukaj moramo poudariti predvsem pojem elektronskega bančništva. Danes si skoraj ne moremo predstavljati poslovanja bank brez elektronskega, oziroma e-bančništva, saj je to nepogrešljiva storitev vsake banke. Vsaka sodobna banka ponuja to možnost in tako nudi oziroma ohranja svojo konkurenčnost in izkorišča prednosti, ki jih to prinaša. Tudi slovenske banke ponujajo elektronsko bančništvo, uporabnikov le-tega pa je vse več. Pri elektronskem bančništvu uporaba bančnih storitev ni omejena samo na čas, ko so banke uradno odprte in na lokacijo bančnih poslovalnic, kar omogoča predvsem velike prihranke v času. Storitev je dostopna 24 ur na dan. Banke pa pri tem načinu poslovanja omogočajo tudi varnost in zasebnost. Pri tem pa morajo banke poskrbeti tudi za kakovosten bančni portal, kajti kakovost je tista, ki mora biti zagotovljena s strani podjetij pri izdelkih, pri bankah pa pri storitvah, ki jih nudijo. Internetno oziroma spletno bančništvo je ena izmed najbolj razširjenih oblik elektronskega bančništva, ki za ljudi predstavlja veliko prednost, saj lahko bančne posle opravljajo preko interneta, brez da bi fizično obiskali banko. V magistrski nalogi bomo najprej podrobneje predstavili spletne portale. V nadaljevanju bomo pozornost namenili bančnim portalom ter v zvezi z njimi predstavili razvoj spletnega bančništva, funkcionalnost bančnih portalov, predstavili e-bančne storitve in oblikovne značilnosti bančnih portalov. Pri spletnem bančništvu je ljudi najbolj strah kako varno je, in prav zaradi tega bomo predstavili kako je poskrbljeno za varnost in kakšne so pri tem tehnologije. Na koncu bomo nekaj besed namenili tudi kakovosti bančnih portalov. V nadaljevanju pa bomo, kar smo zapisali in predstavili v teoretičnem delu magistrskega dela, uporabili še v praktičnem delu in naredili primerjalno analizo štirih slovenskih bančnih portalov. Ti portali bodo portal Nove kreditne banke Maribor, Nove ljubljanske banke, SKB banke ter portal A banke.
Keywords: portal, bančni portal, spletno bančništvo, slovenski bančni portali.
Published: 22.08.2016; Views: 855; Downloads: 108
.pdf Full text (1,75 MB)

9.
10.
ZAZNAVANJE STRESA PRI VZGOJITELJICAH IN POMOČNICAH V NEKATERIH VRTCIH NA OBMOČJU CELJA
Irena Podpečan, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo v teoretičnem delu s pomočjo literature predstavili stres. Diplomsko delo ima tri poglavja. V prvem poglavju so predstavljene različne definicije stresa, ki jih podajajo različni avtorji, delitev stresa, njegovi simptomi in faze stresa. Nato so našteti vzroki oziroma povzročitelji stresa ter njihova razlaga oziroma opis. Ob koncu smo se osredotočili še na stres na delovnem mestu, še posebej pri poklicu vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. Opisali smo vzgojitelja kot poklicni lik ter raziskali morebitne stresne dogodke pri njegovem delu. Sledi poglavje o strategijah za obvladovanju stresa, kar je pri opravljanju tega poklica zelo pomembno. Empirični del temelji na raziskavi o zaznavanju stresa pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic, ki so zaposlene v nekaterih vrtcih na območju Celja. Preverimo, katere situacije pri vzgojiteljicah in pomočnicah najpogosteje povzročajo stres, kakšni so pri njih simptomi stresa in pa načini sproščanja. V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo. V sklepu nato zastavljene hipoteze ovrednotimo. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako stres doživljajo in zaznavajo vzgojiteljice in pomočnice, zaposlene v nekaterih vrtcih na območju Celja. Raziskati smo želeli, kako vzgojiteljice/pomočnice opisujejo svoje delovno mesto, katere situacije pri vzgojiteljicah/pomočnicah najpogosteje povzročajo stres, kakšni so simptomi stresa in načini sproščanja. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik glede na starost anketirancev, delovnega mesta anketirancev in starost otrok v skupini. V diplomski nalogi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni vzorec so predstavljale naključno izbrane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, zaposlene v nekaterih vrtcih na območju Celja, v šolskem letu 2014/2015. Stres avtorji opredeljujejo kot reakcijo organizma na dražljaje iz okolja. Prisoten je v različnih situacijah, na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Z njim se srečujemo vsi, ne glede na starost in spol. Pomebno je, da sami pravočasno spoznamo vzroke stresa in jih začnemo reševati. Določena mera stresa mora biti prisotna, to je t.i. pozitivni stres, ki pozitivno vpliva na učinkovitost dela, nam prinaša zadovoljstvo in dobro počutje. Prekomerni stres, ali t.i. negativni stres, pa ima na nas negativni vpliv, slabo vpliva na našo učinkovitost dela in na naše zdravje. Glavne ugotovitve raziskave so pokazale, da se s stresom srečujejo prav vsi, ne glede na starost, na delovno mesto ali na starost otrok v skupini. Pomebno je pravočasno zavedanje in reševanje stresnih situacij in s tem preprečitev različnih bolezni, ki jih prinaša stres. Pri tem so nam v pomoč različne metode in tehnike sproščanja.
Keywords: negativni stres, pozitivni stres, sproščanje stresa, stres, stres na delovnem mestu
Published: 07.10.2015; Views: 1282; Downloads: 200
.pdf Full text (1,14 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica