| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Razvoj inteligentnega sistema za individualizirano e-učenje pri pouku tehnike in tehnologije v osnovni šoli
Kosta Dolenc, 2015, doctoral dissertation

Abstract: E-gradiva in različni e-sistemi so v osnovnih šolah v Sloveniji, ter tudi drugod po svetu, že postali del formalnega izobraževanja. Ustvarjenih je veliko različnih e-gradiv in sistemov, a le malo takšnih, ki bi omogočala individualizirano in adaptivno učenje, kot pri tutorstvu (najpogosteje en učenec in en učitelj). V doktorski disertaciji je prikazan razvoj in izdelava pilotskega modela inteligentnega, adaptivnega in najpomembneje individualiziranega e-gradiva TECH8. Predstavljeni TECH8 je zasnovan modularno in temelji na sistemu zbiranja vrste, za učni proces pomembnih metapodatkov in spremenljivk. Razviti TECH8 je bil testiran v realnem učnem okolju, na učencih 8. razredov, pri pouku Tehnike in tehnologije v osnovnih šolah. Dosežki samoučenja s TECH8 so bili primerjani z dosežki klasičnega poučevanja (učenja v razredu) in dosežki na nacionalnem preverjanju znanja iz predmeta Tehnika in tehnologija. Rezultati raziskave dokazujejo, da obstaja statistično značilna razlika in smer srednje velikosti učinka med samoučenjem s TECH8 in klasičnim poučevanjem ter smer velikega oz. zelo velikega učinka med samoučenjem s TECH8 in dosežki na nacionalnem preverjanju znanja iz predmeta Tehnika in tehnologija. Na podlagi analize in evalvacije pridobljenih metapodatkov in spremenljivk so v doktorski disertaciji podane celovite rešitve za izboljšanje prakse e-izobraževanja in izdelave e-gradiv v osnovnih šolah. Na podlagi prikazanih rešitev pa lahko iz izobraževanja usmerjenega v tehnologijo preidemo na izobraževanje usmerjeno v učenca, kar je tudi glavni cilj sodobnega šolstva v 21. stoletju.
Keywords: ITS (inteligentni tutorski sistemi), adaptivni sistemi, osnovna šola, Tehnika in tehnologija, e-izobraževanje.
Published: 11.05.2015; Views: 1259; Downloads: 197
.pdf Full text (3,12 MB)

2.
Varnost pri predmetu tehnika in tehnologija v osnovni šoli
Matej Hočevar, 2019, master's thesis

Abstract: Izobraževanje in usposabljanje za zdravje in varnost pri delu sta del priprave mladih na delo. Iz tega razloga je naloga zastavljena na način pregleda in predstavitve zakonodajnih zahtev tega področja. Primerjana je zakonodaja v drugi državi in predlagan prenos dobrih praks. Pregledano je Proučene so naloge delodajalcev in učiteljev ter njihove pristojnosti. Strnjena so navodila za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme. S pomočjo intervjuja, opravljenega z varnostnim inženirjem, so raziskani pravne okviri delovanja učiteljev tehnike in tehnologije, njihova odgovornost pri poškodbah učencev ter naloge strokovnih delavcev za varstvo pri delu. Z empirično raziskavo je ugotavljano spoštovanje zakonodaje, pritiski na učitelje s strani staršev, raziskan je način njihovega dela in vloga delodajalcev. Analizirana je tudi ustrezna opremljenost učilnic in delovne opreme. Dokazano je, da obstaja nevarnost pri poučevanju tehnike in tehnologije zaradi nepoznavanja in nespoštovanja zakonodaje s strani učiteljev in delodajalcev. Materialni pogoji so zadostni, vendar na spodnji meji sprejemljivega, med drugimi razlogi je ovira finančne narave. Nadzor varnosti je zadovoljiv, saj učitelji menijo, da učence dovolj izobrazijo. Potrjeno je, da učitelji s pomočjo sodobnejših strojev in naprav lažje poučujejo, ter da so šole glede požarne varnosti in nudenja prve pomoči dobro pripravljene.
Keywords: Varnost pri tehniki in tehnologiji, zakon, odgovornost učitelja, stroji in naprave, poškodbe.
Published: 23.10.2019; Views: 176; Downloads: 34
.pdf Full text (1,45 MB)

3.
Vizualizacija in 3D tiskanje v učnem procesu
Domen Višič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu najprej razčlenimo pojem vizualizacije ter opišemo razliko med 2D in 3D-vizualizacijo. Opišemo zgodovino 3D-tiska, kjer s kronološkim pregledom bralcu predstavimo vpogled v preteklost razvijanja 3D-tiskalnikov. Po zgodovinskem pregledu razložimo in opišemo tehnologijo, ki jo 3D-tisk uporablja. Opisani so najbolj znani tipi tehnologij te vrste tiska. V nadaljevanju opišemo računalniške programe, ki omogočajo in podpirajo to vrsto tiska. Glede na delitev programov v dve skupini predstavimo in razložimo brezplačne ter plačljive programe. Opišemo, na kaj vse moramo biti pozorni pri izdelavi prototipa. V 3. vsebinskem sklopu našo temo vključimo v pouk osnovnih šol. Izdelali smo e-učbenik z naslovom 3D-tisk in učno pripravo za dve šolski uri. Prikazali smo tudi konkretni postopek tiskanja na 3D-tiskalniku. Pogled usmerimo tudi v prihodnost 3D-tiska in napovemo, v kateri smeri bo potekal razvoj te tehnologije. Ugotovili smo, da se je 3D-tisk skozi zgodovino hitro razvijal, s tem pa tudi tehnologija tiska. 3D-tisk bo tako cenovno kot funkcionalno kmalu dostopen vsakemu uporabniku, ki bo imel željo po tej vrsti tiska. 3D-tiskalnik bo torej kmalu v vsakem gospodinjstvu.
Keywords: vizualizacija, 3D-tiskalnik, 3D-tehnologija, izobraževanje, osnovna šola
Published: 11.11.2016; Views: 1378; Downloads: 262
.pdf Full text (3,76 MB)

4.
Sodobne tehnologije pri pouku tehnike in tehnologije
Dejan Zemljak, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava vpeljevanje sodobnih tehnologij v pouk tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Najprej je podrobneje predstavljen zgodovinski razvoj človeka od pradavnine do danes, nato pa je na podoben način predstavljen še razvoj šolstva. Izpostavljeni so ključni in najpomembnejši dosežki skozi zgodovinski razvoj. Sledi predstavitev tehnološkega in družbenega razvoja v prihodnosti. Podrobneje je predstavljen razvoj industrije in nova industrijska revolucija. Podobno je predstavljen tudi razvoj družbe v prihodnosti, kjer so izpostavljene ključne komponente omenjene družbe. Sledi podrobnejša predstavitev današnjega izobraževanja ter šole in izobraževanja v prihodnosti. V nadaljevanju teoretičnega dela magistrskega dela so podrobneje predstavljene tehnologije proizvodnje, prav tako so predstavljene sodobne tehnologije, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih. Podrobneje so opisane tudi nekatere sodobne tehnologije, ki jih je mogoče uporabljati pri pouku tehnike in tehnologije oziroma v šolstvu na splošno. V razvojnem delu magistrskega dela je najprej podrobneje predstavljen veljaven učni načrt za tehniko in tehnologijo. Povzete so vse tehnologije obdelave, ki so del šolskega procesa. Sledi predstavitev tistih vsebin, ki jih je mogoče v učnem načrtu zamenjati s sodobnimi napravami in stroji. Sledi podrobnejša predstavitev laserskega rezalnega/označevalnega stroja in 3D tiskalnika kot primera sodobnih tehnologij, ki jih je možno uporabljati v šolskem procesu. V drugi polovici razvojnega dela so nato predstavljene morebitne spremembe učnega načrta za tehniko in tehnologijo. Tukaj je podrobneje predstavljeno, pri katerih vsebinah bi lahko v pouk tehnike in tehnologije vključili sodobne tehnologije in tudi kako bi jih lahko vključili. Zatem sledi še podrobnejša predstavitev učnih vsebin in ciljev, ki temeljijo na uporabi sodobnih tehnologij pri pouku tehnike in tehnologije. Sledijo študije primerov, kjer so predstavljeni nekateri izdelki, ki jih je mogoče izdelati s sodobnimi tehnologijami pri pouku. Ob koncu sta predstavljeni še medpredmetno povezovanje, kjer je podrobneje opisana uporaba sodobnih naprav in strojev še pri drugih šolskih predmetih, in analiza ankete, kjer je podrobneje predstavljeno aktualno stanje na področju sodobnih tehnologij v šoli.
Keywords: industrijska revolucija, sodobne tehnologije, industrija 4.0, družba 5.0, CNC stroji, 3D tiskalnik, pouk, tehnika in tehnologija
Published: 03.12.2019; Views: 206; Downloads: 39
.pdf Full text (37,44 MB)

5.
UPORABA PROGRAMA GOOGLE SKETCHUP ZA 3D OBLIKOVANJE IN VIZUALIZACIJO V OSNOVNI ŠOLI
Kosta Dolenc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opisuje možnosti uporabe programa Google SketchUp, kot učni pripomoček, v osnovni šoli. Opisane so osnove tridimenzionalnega (3D) prostora (modeliranja), program Google SketchUp in njegova orodja, podrobne vaje, ki se lahko uporabijo pri pouku Tehnike in tehnologije ter Računalništva in osnutek izbirnega predmeta. V diplomski nalogi je izvedena analiza uporabe 3D oblikovanja in vizualizacije, pri pouku Tehnike in tehnologije ter Računalništva, v današnji osnovni šoli. V sklopu diplomske naloge je tudi nakazano, kje v učnih načrtih bi lahko vnesli 3D oblikovanje in vizualizacijo.
Keywords: 3D, Google SketchUp, Osnovna šola, Tehnika in tehnologija, Računalništvo, Izbirni predmet, Medpredmetno povezovanje
Published: 27.07.2010; Views: 7333; Downloads: 1221
.pdf Full text (6,30 MB)

6.
Vloga in pomen tehniškega izobraževanja v OŠ
Mateja Ploj Virtič, Kosta Dolenc, Boris Aberšek, Andrej Šorgo, Slavko Kocijančič, 2017, professional monograph

Abstract: Ponosni smo lahko na rezultate mednarodnih raziskav (TIMSS, PISA), ki nas na področju izobraževanja naravoslovnih predmetov in matematike postavljajo v sam svetovni vrh ali vsaj blizu njega. Lahko pa se vprašamo: Kako dolgo še? Iz projekcij naraščanja števila otrok v generaciji, upokojevanja učiteljev naravoslovno-matematično-tehničnih predmetov (NARMATEH) ter števila tistih, ki v univerzitetnih programih za izobraževanje učiteljev teh ved tudi diplomirajo, lahko napovemo katastrofo – ustrezno izobraženih učiteljev NARMATEH že v nekaj letih ne bo dovolj, da bi nadomestili izpad. To utemeljujemo z védenjem, da se bo leta 2030 upokojilo 1236 danes zaposlenih učiteljev NARMATEH, od tega 265 učiteljev predmeta Tehnika in tehnologija (TIT) v osnovni šoli. Diplomantov, ki bi jih lahko nadomestili pa zaradi nezadostnega vpisa ne bo dovolj. Medtem, ko lahko univerzitetni učitelji in sodelavci v programih NARMATEH zagotovimo kakovost dela z vpisanimi, pa sami ne moremo zagotoviti vzpodbud ter materialnih pogojev, s katerimi bi lahko privabili in nato tudi izobrazili bodoče učitelje.
Keywords: tehniško izobraževanje, osnovna šola, NARMATEH, Slovenija
Published: 07.03.2017; Views: 703; Downloads: 140
.pdf Full text (1,33 MB)
This document has many files! More...

7.
Integration of design, modeling and visualization in slovenian primary education
Kosta Dolenc, Boris Aberšek, 2012, original scientific article

Abstract: A human being perceives the world spatially, he detects and properly processes distances, size of objects, their shapes and all that is linked to our perceptions of the world. Humans' sensors provide the information about the world around and brain translates this information into thoughts, into ideas. The whole process is completely natural. In the past, due to technological limitations, the human attempted to generalize these ideas and convert them into a form so that he could "record" it on a flat medium, like on paper for example, and because of that he consequently had to develop the ability to "read these records. The term spatial perception was introduced and after that it was established that not everyone has it. To possess spatial perception an abstract way of thinking and higher cognitive abilities are needed. This paper presents an integration of design, three dimensional (3D) modeling and visualization program SketchUp in Design and technology curriculum into Slovenian primary schools. Emphasis is given to the analysis of the past and current condition and situation and on the incorporation of the program into the primary school curriculum. With the strategy assigned in such a way, the abilities that are connected with technological activities are strengthened, spatial intelligence is developed and assimilated. With such an approach two of the key European competences: 1. Mathematical competence and 2. Basic competences in science and technology and digital literacy, are acquired and reinforced.
Keywords: ability, competence, design, technology, SketchUp, spatial intelligence
Published: 15.12.2017; Views: 325; Downloads: 41
.pdf Full text (437,71 KB)
This document has many files! More...

8.
Modular and branched structure of individualized intelligent e-learning materials for science and technology subject course
Kosta Dolenc, Igor Pesek, Boris Aberšek, 2013, original scientific article

Abstract: E-learning and online education offers important opportunities for educators as well as for students. Traditional e-materials, as they are known today, do not allow the recognition of different parameters, such as: learning differences, prior knowledge, learning capabilities, learning environment, styles of learning, etc. Because e-materials are structured in such a way they cannot be successfully adapted for learners who consequently cannot control their own learning (Berge, 2002; Picciano, 2000; Saba, 2002). Such a result offers, among others, a highly anti-motivational effect. The preparation of modern e-materials therefore requires a thorough preparation in terms of content and design, which has to be (mostly) based on pedagogical and didactic theories. Modern e-materials, which can also be named educational e-materials, are usually accessible online (internet-based training (IBT), web-based training (WBT), online education, etc.), they enable and encourage self-learning, they are flexible, dynamic, interactive, use different types of media, individualized and adapted to the users needs. Mostly the latter characteristic will receive special attention in the following research.
Keywords: education, individualized e-learning, intelligent system, metadata
Published: 15.12.2017; Views: 429; Downloads: 35
.pdf Full text (1,31 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica