| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 133
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
2.
Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju
2022, proceedings

Abstract: Monografija skozi perspektive različnih akterjev in analizo dejavnikov in elementov pouka osvetljuje razvijanje razno- in večjezičnosti v predšolskem obdobju. V posameznih prispevkih so tematizirani: oris možnosti razvijanja večjezičnosti v vrtcih, kompetence za poučevanje tujih jezikov v predšolskem obdobju, stališča vzgojiteljic do zgodnjega učenja tujih jezikov in večjezičnosti, stališča in izkušnje učiteljic z dodatnim usposabljanjem za zgodnje poučevanje, doživljanje pouka tujih jezikov pri samih otrocih, pogledi staršev na učenje jezikov v vrtcu in delo na področju tujih jezikov z otroki priseljenci. Nadalje prinaša monografija analizo dela v vrtcu ter analizo večjezičnih slikanic. Monografijo zaključujeta analiza dela v dvojezičnem vrtcu in raziskovanje vprašanja elitizma v vrtcu. Monografija je namenjena različnim ciljnim skupinam in z njo želimo tudi pokazati, da je potrebna sprememba kurikula za vrtce in uvedba obveznega učenja tujih jezikov. Nujnost spremembe kurikula utemeljujejo analize in raziskave s stališča različnih ciljnih skupin ter pozicioniranost v širši kontekst jezikovne politike Evropske unije.
Keywords: predšolsko obdobje, tuji jeziki, zgodnje poučevanje, didaktična gradiva, stališča, kompetence
Published in DKUM: 22.06.2022; Views: 2321; Downloads: 131
.pdf Full text (29,49 MB)
This document has many files! More...

3.
KAKO STARŠI OTROK ROMOV IZ VADARCEV DOŽIVLJAJO VRTEC IN ŠOLO V BODONCIH
Tadeja Rajbar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Kako starši otrok Romov iz Vadarcev doživljajo vrtec in šolo v Bodoncih smo želeli z rezultati anket ugotoviti, ali čutijo starši otrok Romov, da so njihovi otroci s strani vzgojiteljice in svojih vrstnikov obravnavani drugače od svojih vrstnikov zaradi njihove etnične pripadnosti. Prav tako nas je zanimala izobrazba Romov, in ali se staršem otrok Romov zdi pomembna prisotnost romskega koordinatorja pri sporazumevanju in navezovanju stikov. Zanimalo nas je tudi, če se starši otrok Romov odzovejo vabilom na različne delavnice v vrtcu. V teoretičnem delu smo najprej pogledali, kdo so Romi, od kod njihovo poimenovanje ipd. Nato smo obravnavali izvor Romov, kje je njihova domovina, kdaj in zakaj so se pričeli seliti in kdaj so se naselili na tleh slovenskega ozemlja. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika za starše ugotovili, da imajo starši romskih otrok iz Vadarcev končano ali pa še nedokončano osnovno šolo. Njihovo mnenje glede na rezultate anket je, da njihovi otroci niso obravnavani drugače, ker so Romi, ne s strani vzgojiteljice in ne s strani vrstnikov. Večini staršev je pomembno, da je njihovim otrokom pri sporazumevanju v pomoč romski koordinator in prav tako se velika večina staršev romskih otrok odzove vabilom v vrtec na razne delavnice.
Keywords: romski otrok, romski koordinator, romski starši, vrtec, vzgojiteljica
Published in DKUM: 30.10.2020; Views: 576; Downloads: 40
.pdf Full text (322,94 KB)

4.
STARŠI IN SPOLNA VZGOJA OTROK V PREDPUBERTETNEM OBDOBJU
Špela Žibert, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava spolno vzgojo otrok v predpubertetnem obdobju otrokovega razvoja. S pomočjo anketnega vprašalnika je bila izvedena raziskava na vzorcu 200 staršev. Z deskriptivno in kavzalno - neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja je bila preučena skrb za lastno osveščenost staršev o spolni vzgoji otrok, ravnanje staršev, vezano na spolno osveščanje in hkrati osvetlitev stališča staršev do spolnega osveščanja otrok v družini. V okviru tega pa še obstoj razlik glede na starost staršev in stratum bivanja staršev v otroštvu ali starost otrok. Rezultati so pokazali, da se je večina staršev poučila o spolnosti izven doma, med vrstniki in v šoli in ne v svoji družini. Starši večinoma odgovarjajo na otrokova vprašanja o spolnosti sproščeno in nimajo razloga za neprijetnost. O spolni vzgoji se pogovarja in sodeluje cela družina. Na žalost pa jih še vedno veliko meni, da je spolna vzgoja v predpubertetnem obdobju nepotrebna. Anketa je prav tako pokazala, da postaja spolna vzgoja vedno bolj prisotna in se ji posveča več pozornosti kot se ji je v preteklosti. Mlajši starši so med odraščanjem pogosteje deležni sproščenega pogovora o spolnosti kot starejši starši. Prav tako so se starši, ki so v otroštvu živeli v mestu, v družini veliko bolj sproščeno pogovarjali o spolnosti kot pa tisti, ki so živeli na podeželju.
Keywords: spolna vzgoja, spolnost, starši, družina, spolni razvoj, komunikacija, predpubertetni otrok
Published in DKUM: 01.09.2020; Views: 864; Downloads: 87
.pdf Full text (734,62 KB)

5.
Svetovalna služba v vrtcu s poudarkom na sodelovanju med svetovalnimi delavci in starši
Maruša Zorli, 2017, master's thesis

Abstract: Predmet raziskovanja magistrske naloge je svetovalna služba v vrtcih. V teoretičnem delu smo na podlagi literature najprej opredelili vrtec kot institucijo, predstavili svetovalno službo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nasploh, nato smo se osredotočili na svetovalno službo v vrtcih. Osvetlili smo njen namen, naloge in področja delovanja. V nadaljevanju smo posebej izpostavili sodelovanje in interakcijo svetovalne službe s starši otrok v vrtcu, oblike in naloge pri sodelovanju s starši in tudi morebitne ovire, na katere lahko naletijo pri sodelovanju. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave o pogledu staršev otrok v vrtcu na sodelovanje in povezovanje s svetovalnimi delavci. Zanimalo nas je, če obstajajo razlike glede na starost in izobrazbo staršev. Bolj podrobno smo preverjali, v kolikšni meri starši vzpostavljajo stik in sodelujejo s svetovalnimi delavci, kakšno mnenje in izkušnje imajo s svetovalno službo, na kakšne načine in iz katerih razlogov sodelujejo, če sodelovanje dojemajo kot pomembno in kaj so morebitne ovire pri sodelovanju. Rezultati naše raziskave kažejo, da imajo starši otrok v vrtcu kljub seznanjenostjo z obstojem svetovalne službe z njo le malo izkušenj. Razlike glede na starost in izobrazbo staršev se v večini primerov niso pokazale.
Keywords: svetovalni delavci, vrtec, starši, sodelovanje, povezovanje
Published in DKUM: 08.05.2017; Views: 1568; Downloads: 332
.pdf Full text (1,14 MB)

6.
MNENJA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU IN ŠOLI O VZGOJI ODGOVORNEGA ODNOSA DO ŽIVALI
Olga Graj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali mnenja strokovnih delavcev v vrtcu in šoli o vzgoji odgovornega odnosa do živali. V teoretičnem delu je podan pregled raziskav pozitivnega vpliva živali na človeka, vplivu živali na razvoj otrok in vpliv izkušenj z ljubljenčki v otroštvu na odnos do živali v odraslosti. Predstavljeni so pomen, namen in cilji vzgoje odgovornega odnosa do živali ter možnosti, metode in načini vključevanja vzgoje odgovornega odnosa do živali v vzgojno-izobraževalni proces. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov preučili izkušnje strokovnih delavcev z ljubljenčki ter njihova stališča do živali in do vpliva živali na otroka. Raziskali smo ali in kako strokovni delavci v vzgojno-izobraževalno delo vključujejo vzgojo odgovornega odnosa do živali ter ugotavljali ali so seznanjeni z aktivnostmi s pomočjo živali, ki jih izvajajo nekatera društva v Sloveniji. Pri tem so nas zanimale razlike glede na izkušnje strokovnih delavcev z živalmi, glede na delovno dobo in delovno mesto strokovnih delavcev. Ugotovitve, do katerih smo prišli med izdelavo diplomskega dela, so prikazane v poglavju Rezultati in interpretacija.
Keywords: odnos do živali, hišni ljubljenčki, strokovni delavci, otrok, vzgoja
Published in DKUM: 18.10.2016; Views: 1601; Downloads: 125
.pdf Full text (1007,81 KB)

7.
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM PTUJ
Danka Gagić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava tematiko komunikacije in sodelovanja med starši in vrtcem Ptuj in je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo opredelili pojma komunikacija in sodelovanje, obravnavali različne vrste komunikacije ter različne oblike in načela sodelovanja med starši in vrtci. V empiričnem delu smo tabelarično in analitično obdelali rezultate anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili starši otrok, ki obiskujejo vrtec Ptuj, enoto Mačice. Diplomsko delo je nastalo z namenom, da ugotovimo, ali so starši zadovoljni s komunikacijo in sodelovanjem med njimi in vrtcem Ptuj, enoto Mačice.
Keywords: predšolski otrok, komunikacija, sodelovanje, starši, vrtec
Published in DKUM: 17.10.2016; Views: 1477; Downloads: 199
.pdf Full text (1,14 MB)

8.
Primerjava javne in montessori osnovne šole glede na učne načrte za angleški jezik v drugem triletju
Ana Furlan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je narejena primerjava učnega načrta montessori osnovne šole in javne osnovne šole za drugo triado za predmet angleščina. Primerjava je bila narejena na štirih področjih; opredelitev predmeta, splošni cilji, didaktična priporočila in minimalni standardi. Vsaka od primerjanih šol ima svoje pedagoške pristope, katerih cilj je vzgojiti samostojnega posameznika in ga pripeljati do znanja. Pri opredelitvi predmeta angleščina so odstopanja v številu ur angleščine v posameznih razredih ter vključitvi predmeta na predmetnik. Sicer pa na tem področju bistvenih razlik med šolama ni. Oba programa poudarjata angleščino kot pomemben predmet, saj gre za jezik, ki ga govorijo po celem svetu in je znanje angleščine, ne samo zaželeno pač pa tudi obvezno. Primerjava splošnih ciljev je pokazala razlike le v razporeditvi ciljev. Sicer pa razlik na tem področju med šolama ni. S primerjavo didaktičnih priporočil so bile ugotovljene najbistvenejše razlike. Razlike so posledica različnega koncepta šole in načina poučevanja, kjer se šola montessori strogo drži svoje filozofije, medtem ko je v javni osnovni šoli viden širši pristop. Primerjava minimalnih standardov pokazala nekaj razlik, ki se večinoma vezane na število ciljev in pa natančnost navodil učitelju. Ti so v učnem načrtu za javno osnovno šolo precej natančni. Minimalni standardi osnovne šole montessori so zelo splošni in kratko opisani. kar gre pripisati temu, da mora šola dosegati standarde in cilje, ki so določeni s strani države.
Keywords: Montessori osnovna šola, javna osnovna šola, učni načrt, drugo triletje, cilji, didaktična priporočila, minimalni standardi
Published in DKUM: 20.09.2016; Views: 1789; Downloads: 192
.pdf Full text (1,03 MB)

9.
Finančna vzgoja otrok
Ninetta Gnidovec Rozman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo finančno vzgojo otrok. Prvi del diplomskega dela predstavlja teoretičen okvir za empirično raziskavo. V njem smo podali: informacije o finančni vzgoji otrok (vloga staršev pri vzgoji za denar); poglede otrok (skozi različne razvojne faze) na denar; osnovne podatke o denarju in financah nasploh, s katerimi bi naj bili otroci seznanjen tekom njihovega otroštva; povezavo denarja z vrednotami in njen pomen. Znotraj empiričnega dela smo s pomočjo anketnega vprašalnika za starše raziskali odnos staršev do denarja (Sklop A), odnos staršev do otrokovega stika z denarjem (Sklop B) in vključevanje otrok v nakupovanje (Sklop C). Preverili smo tudi, kakšno vlogo pri navedenih ciljih predstavljata naslednji neodvisni spremenljivki: starost anketiranih staršev in število otrok v družini. Z drugim anketnim vprašalnikom, ki je bil namenjen otrokom, smo raziskali odnos otrok do denarja. V raziskavi smo uporabili neslučajnostni vzorec, in sicer starše iz savinjske regije ter njihove otroke, stare od 5 do 7 let. Podatke smo kvantitativno obdelali z računalniškim programom SPSS − programom za statistično obdelavo podatkov. Diplomskemu delu prilagamo tudi intervju, ki smo ga izvedli z g. Markom Juhantom − predavateljem ter specialnim pedagogom za motnje vedenja in osebnosti.
Keywords: finančna vzgoja, denar, učenje, otrok, starši
Published in DKUM: 29.08.2016; Views: 1562; Downloads: 230
.pdf Full text (874,76 KB)

10.
Postmodernost pedagoškega pristopa Reggio Emilia
Sandra Kos, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava pedagoški pristop Reggio Emilia, ga utemeljuje kot postmodernega in podaja njegova ujemanja z reformsko pedagogiko. Prikazan je prehod v postmoderno pedagoško miselnost, ki ga narekuje vzgojno-izobraževalna kritika na prehodu iz 19. v 20. stoletje in se kaže v pluralizaciji na področju vzgojno-izobraževalnega polja. Ob tem je podrobneje razdelana tudi reformska pedagogika. Nadalje je v diplomskem delu opredeljen pojem postmodernosti in predstavljeno temu ustrezno spremenjeno dojemanje sveta in razumevanje vednosti. Izpostavljeno je privzemanje postmodernih vrednot subjektivnosti, raznolikosti, kompleksnosti in relativnosti. V navezavi na to so podane značilnosti postmodernega pogleda na otroka in otroštvo ter temu potrebne spremembe znotraj pedagoškega dela. Te udejanja tudi pedagoški pristop Reggio Emilia, ki v svojih temeljnih postavkah sledi postmoderni pluralistični vrednotni usmeritvi in stremi k celovitemu razvoju vseh otrokovih osebnostnih lastnosti in sposobnosti.
Keywords: pedagoški pristop Reggio Emilia, postmodernost, reformska pedagogika, predšolska vzgoja, podoba kompetentnega otroka
Published in DKUM: 12.08.2016; Views: 3074; Downloads: 410
.pdf Full text (1,05 MB)

Search done in 18.06 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica