| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 70
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
51.
Simulacija tokovnih razmer v pljučih
Jakob Roter, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena numerična analiza tokovnih razmer v pljučih. Opisano je teoretično ozadje simulacij tokovnih razmer in izpeljava glavnih enačb za ohranitev mase in gibalne količine. Prav tako je opisana teorija izbranega turbulentnega modela k-ω SST. Za potrebe numerične simulacije so bile narejene štiri različne računske mreže: ena tetraedrična in tri poliedrične. Na podlagi primerjave rezultatov tokovnih razmer različnih računskih mrež, je med vsemi bila izbrana najboljša računska mreža. To računsko mrežo smo nato primerjali z rezultati iz članka Koullapis in sod. [1] in tako validirali lastno numerično simulacijo.
Keywords: Pljuča, tokovne razmere, numerične metode, metoda končnih volumnov, CFD, simulacija, Ansys Fluent, RANS, SST k-ω
Published: 18.10.2019; Views: 129; Downloads: 18
.pdf Full text (2,42 MB)

52.
Modeliranje toka podzemne vode medžimurskega vodonosnika s programom FREEWAT
Ivana Topolnjak, 2019, master's thesis

Abstract: V podzemlju Medžimurja je pomemben rezervoar pitne vode, ki je strateškega pomena, ker na treh črpališčih oskrbuje 90 % prebivalcev Medžimurja z naravno in prečiščeno vodo. Vir oskrbe tega vodonosnega sistema je reka Drava. Podzemne vode črpališča Prelog so antropogeno najbolj obremenjene, zato je pomembno, da se zaščiti izvira posveča veliko pozornosti. Z razvojem modela toka podzemne vode lahko predvidimo razširjenje onesnaženja v vodonosnikih, kar se lahko uporabi kot osnova za ukrepe, preden onesnaženje doseže vodno zajetje in bistveno zniža kakovost pitne vode. Model toka podzemne vode je izdelan s programom FREEWAT. Zato je bilo potrebno zbrati podatke o geometriji vodonosnika in hidrogeološke parametre, ki vplivajo na tok podzemne vode ter določiti robne pogoje. Z izdelanim konceptualnim modelom je bil simuliran tok podzemne vode za tri različna obdobja, in sicer za leta 2005, 2011 in 2014. Dobljene simulacije so služile kot osnova za simulacijo sledenja delcev z namenom določanja vpliva morebitnega onesnaženja podzemne vode, ki se črpa na vodnih zajetjih Nedelišće in Prelog. Rezultati simulacij so pokazali, da morebitno onesnaženje ne vpliva na podzemno vodo, ki se zajema na črpališču Nedelišće. V bližini črpališča Prelog obstajajo območja, ki lahko potencialno vplivajo na kakovost podzemne vode, ki se zajema na črpališču.
Keywords: podzemna voda, črpališče, vodonosnik, model toka podzemne vode, QGIS, FREEWAT
Published: 18.12.2019; Views: 111; Downloads: 21
.pdf Full text (5,33 MB)

53.
Numerična simulacija turbulentne Rayleigh-Benard naravne konvekcije
Jan Tibaut, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je opisan pristop k reševanju naravne konvekcije pri visokih Rayleighjevih številih. Z metodo končnih volumnov smo izvedli URANS- in LES-simulacijo. Za URANS-simulacijo je bil uporabljen SST-turbulentni model, za LES-simulacijo pa smo uporabili dinamični Smagorinsky-Lillyjev model. Ker je za izvedbo LES-simulacije potrebna velika računalniška moč, smo tridimenzionalno domeno poenostavili v dvodimenzionalno. Končni rezultati so se med sabo dobro ujemali. Med tridimenzionalno in dvodimenzionalno obravnavo so se pokazale nekatere razlike.
Keywords: Rayleigh-Bénardova naravna konvekcija, naravna konvekcija, turbulentna naravna konvekcija, naravna konvekcija med dvema horizontalnima stenama, računalniška dinamika tekočin, dinamika turbulentnih pojavov, numerična simulacija turbulentne Rayleigh-Bénardove naravne konvekcije, metoda končnih volumnov, nestacionarna simulacija
Published: 28.08.2015; Views: 615; Downloads: 172
.pdf Full text (7,47 MB)

54.
Optimizacija hlajenja zavornega diska pri osebnem avtomobilu
Mitja Štrakl, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavano hlajenje zavornega diska, s pomočjo metod računalniške dinamike tekočin. Tokovno polje je simulirano stacionarno pri konstantni hitrosti vožnje, prenos toplote pa je simuliran časovno odvisno. Zrak je modeliran kot idealen plin s konstantnimi lastnostmi, za material zavornega diska pa so izbrane lastnosti jekla. Po izvedeni analizi serijskega zavornega sistema vozila BMW serije 5, je v nadaljevanju obravnavana študija razmer pri vpihovanju hladilnega zraka in optimizacija takšnega sistema v smeri izboljšanja odvoda toplote. Rezultati opravljene analize prikazujejo pomembno povečanje hladilne moči pri implementaciji sistema za vpihovanje hladilnega zraka.
Keywords: zavorni disk, numerična analiza, računalniška dinamika tekočin
Published: 27.10.2015; Views: 712; Downloads: 119
.pdf Full text (6,51 MB)

55.
Primerjava različnih modelov pri sublimacijskem sušenju
Ožbej Verhnjak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Liofilizacija je postopek, pri katerem preko poznavanja trojne točke izvedemo postopek sušenja s pomočjo sublimacije. Postopek je danes veliko v uporabi v živilski in farmacevtski industriji, saj tekom izvedbe hrana oziroma biološka tkiva ne izgubijo kvalitet, ki so jih imele v normalnem stanju. Ker pa je postopek drag, so nekatera podjetja izrazila željo po razvoju simulacijskega orodja, ki bi celoten proces uspel izračunati in tako preprečil nepotrebne stroške. V tem delu je opisano, na kakšen način je bilo simulacijsko orodje razvito. Podano je fizikalno ozadje procesa in pa različni modeli, ki ga morejo opisati. Ker v modelih nastopa veliko koeficientov je bilo potrebno preveriti, kateri imajo močan vpliv na rezultate preračuna. Na podlagi izrisanih grafov je bila narejena primerjava in podan rezultat. Zaradi večje uporabnosti programa je bil izdelan tudi uporabniški vmesnik, katerega nastanek je opisan.
Keywords: Sublimacijsko sušenje, liofilizacija, primerjava modelov, vpliv parametrov na izračun
Published: 27.10.2015; Views: 579; Downloads: 121
.pdf Full text (2,69 MB)

56.
Analiza posedanja magnetno občutljivih mikrodelcev in določitev magnetne občutljivosti
Dean Černec, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga podaja izsledke eksperimentov s posedanjem magnetno občutljivih mikrodelcev. Pri raziskavah, katerih namen je ugotavljanje različnih fizikalnih lastnosti delcev, se v praksi pogosto uporabljajo sedimentacijski procesi. Če se delci pri posedanju odzivajo tudi na delovanje zunanjega magnetnega polja, pa lahko določamo tudi njihove magnetne lastnosti. Začetne analize so bile narejene na podlagi eksperimentov s posedanjem steklenih kroglic, za kontrolo končnih hitrosti posedanja magnetno občutljivih delcev pa so se izvedli tudi eksperimenti s posedanjem brez vpliva magnetizma. Osrednji eksperiment je bil zasnovan tako, da smo v stekleni posodi, napolnjeni z vodo, spremljali posedanje magnetno občutljivih delcev, ko so se le-ti približevali magnetu na dnu posode in pri tem merili opravljeno pot delcev v posameznih časovnih intervalih. Zaznana sprememba hitrosti je posledica magnetne sile, ki deluje na obravnavan delec. Magnetna sila, ki deluje na delec, je odvisna od volumna delca, njegove magnetne občutljivosti ter gostote magnetnega pretoka in njenega gradienta v magnetnem polju, ki je bilo za uporabljen magnet izračunano na podlagi metode končnih elementov s programskim paketom FEMM 4.2. Magnetna občutljivost delca smo določali na podlagi enačbe ravnotežja sil, ki delujejo na magnetno občutljiv delec pri posedanju v magnetnem polju. Končni rezultat naloge so eksperimentalno določene vrednosti magnetnih občutljivosti različno velikih sferičnih delcev.
Keywords: posedanje, magnetno občutljivi mikrodelci, magnetna občutljivost, magnetno polje, gostota magnetnega pretoka, gradient gostote magnetnega pretoka
Published: 29.06.2016; Views: 613; Downloads: 45
.pdf Full text (10,50 MB)

57.
Tok vode in onesnaževal skozi nenasičeno sredino
Simon Hajnc, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo naredili simulacije toka padavinske vode in onesnaževala skozi nenasičeno cono vodonosnika na Apaškem polju s programom HYDRUS 1D. V ta namen smo pregledali obstoječo zakonodajo in navedli pomembne člene posamičnih uredb. Prav tako smo opisali teoretično dogajanje v nenasičeni coni, podrobneje obravnavali dušikov cikel v njej in fizikalni princip toka tekočine in transporta onesnaževala. Kot onesnaževalo smo v magistrski nalogi upoštevali razpadajoče gnojilo urea. Gnojilo urea razpade vse do nitrata, kateri je problematičen v vodonosniku na Apaškem polju. Izdelana je bila tudi validacija modela na primeru nitrifikacijske verige. Simulacije smo naredili za dva različna profila tal, in sicer za profil tal v Podgradu in profil tal v Segovcih ob Muri.
Keywords: HYDRUS 1D, simulacija toka vode in onesnaževala skozi nenasičeno cono, veriga razpada urea, nitrifikacija, nitrat v podzemni vodi, Apaško polje
Published: 02.09.2016; Views: 714; Downloads: 62
.pdf Full text (2,47 MB)

58.
Umerjanje modela sublimacijskega sušenja
Anja Mauko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je umeriti model sublimacijskega sušenja tako, da se bodo dobljeni rezultati čim bolj ujemali z eksperimentalnimi rezultati. Za izdelavo naloge smo izvedli več simulacij, ki ponazarjajo potek realnega sušenja. Umerjanje smo izvedli na podlagi dobljenih rezultatov. Vsaka sprememba parametra vpliva na rezultat, vendar se vplivi parametrov med seboj nekoliko razlikujejo. Ugotovili smo, da na potek simulacije najbolj vpliva parameter robni pogoj. Ob spremembi sevalnega robnega pogoja so odstopanja največja. Vsem konstantam v robnih pogojih smo določili nove vrednosti, kar je pripomoglo k večjemu ujemanju z eksperimentalnim potekom sublimacijskega sušenja.
Keywords: liofilizacija, sublimacija, sušenje z zamrzovanjem, prenos toplote, prenos snovi
Published: 15.09.2016; Views: 577; Downloads: 128
.pdf Full text (2,93 MB)

59.
Obnašanje tekočine v dvojnem rezervoarju pod vplivom vibracij
Srečko Krenker, 2016, master's thesis

Abstract: Predmet magistrskega dela je interakcija med tekočino in trdnino v poenostavljenem modelu rezervoarja valjaste oblike, ki ga je na sredi delila pregrada na dve enako veliki polovici. Vsaka polovica je bila polovično napolnjena z vodo. Za celoten sistem se je določilo lastne frekvence in oblike nihanja. Te so bile določene na podlagi lastnih frekvenc in oblik nihanja praznega rezervoarja, lastnih frekvenc in hitrostnih potencialov tekočine v togem rezervoarju ter hitrostnih potencialov tekočine delno napolnjenega elastičnega rezervoarja. Elastičnost rezervoarja ni imela velikega vpliva na lastne frekvence tekočine in se niso dosti spremenile, lastne frekvence delno napolnjenega rezervoarja pa so se zmanjšale v primerjavi s praznim rezervoarjem, spremenile so se tudi lastne oblike nihanja sten. Obnašanje tekočine v rezervoarju pod vplivom vibracij se je simuliralo s programskim paketom ANSYS CFX, uporabljen je bil homogeni večfazni model. Ustreznost numeričnega modela se je preverilo z rezultati eksperimenta, ki je bil objavljen v literaturi. V primerjavi z eksperimentom se je trenutek maksimalnega tlaka, kot posledica pljuska tekočine ob steno, zelo dobro ujemal, oblika proste površine tekočine je malo odstopala, maksimalen tlak pa je bil višji. Pri dvojnem rezervoarju se je preverilo obnašanje tekočine pod vplivom nihanja sten v skladu s prej izračunano 5. lastno frekvenco in pripadajočo obliko. Pri tej obliki je nihala pregrada, tako da se je pojavilo gibanje proste površine le v zgornji polovici rezervoarja. Voda je prevladujoče nihala z obliko, ki so jo sestavljale prve štiri lastne oblike gibanja vode v togem rezervoarju in s frekvenco enako vzbujevalni. Oblike nihajočih prostih površin se niso tako dobro ujemale z izračunano, kakor so se frekvence, in sicer je pri simulaciji prevladovala prva namesto druge in tretje lastne oblike gibanja vode v togem rezervoarju, kakor je bilo izračunano.
Keywords: vibracije, pljuskanje, interakcija tekočina-trdnina, rezervoarji
Published: 03.10.2016; Views: 440; Downloads: 61
.pdf Full text (2,77 MB)

60.
Numerična simulacija naravne konvekcije nanotekočin
Matic Hribernik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili numerično simulacijo prenosa toplote za primer naravne konvekcije nanotekočin v različnih modelih z različno geometrijo. Nanotekočina je suspenzija enakomerno porazdeljenih nanodelcev v vodi. Najprej smo izvedli primer naravne konvekcije vode v kubični kotanji in določili validacijski model. Naše rezultate smo primerjali z viri drugih avtorjev in ugotovili dobro ujemanje. Izdelali smo simulacije za različne vrste nanotekočin pri različnih koncetracijah nanodelcev. Na koncu smo rezultate analizirali in ugotovili, da nam nanotekočine omogočajo izboljšanje procesa prenosa toplote.
Keywords: naravna konvekcija, nanotekočine, nanodelci, prenos toplote, numerična simulacija
Published: 29.09.2016; Views: 730; Downloads: 76
.pdf Full text (2,60 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica