| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
DOLOČITEV NAZIVNIH PODATKOV IN NADOMESTNE KARAKTERISTIKE MAGNETNEGA KROGA ENOFAZNEGA TRANSFORMATORJA
Roman Mikolič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je določiti podatke napisne ploščice enofaznega transformatorja in določiti nadomestno karakteristiko magnetnega kroga enofaznega transformatorja. Za določitev podatkov napisne ploščice so opravljene laboratorijske meritve karakteristik prostega teka, kratkega stika in segrevanja obremenjenega transformatorja. Nadomestna karakteristika magnetnega kroga je določena v obliki magnetno nelinearne karakteristike magnetnih sklepov in njihovih odvodov. Pravilnost metode za določitev nadomestne karakteristike magnetnega kroga je preverjena z izvedbo magnetno nelinearnega dinamičnega modela železnega jedra s primarnim navitjem. Vso delo v zvezi z diplomsko nalogo sem opravil v Laboratoriju za električne stroje na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru.
Keywords: transformatorji, magnetna nelinearnost, določevanje parametrov, eksperimentalne metode
Published: 30.10.2009; Views: 2038; Downloads: 315
.pdf Full text (1,47 MB)

2.
3.
4.
5.
SLOVENSKI MANAGERJI IN VODENJE PODJETJA V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
Katja Mikolič, 2013, master's thesis

Abstract: Naslov magistrske naloge: »Slovenski managerji in vodenje podjetja v času gospodarske krize« V času gospodarske krize ni lahko biti vodja oz. manager podjetja, saj sodobna podjetniška praksa izkazuje zelo slaba stanja. Stanja kot so: upadanje prodaje, manjša kupna moč, krčenje proizvodnje in/ali storitev, slaba plačilna disciplina, odpuščanje delavcev, slabšanje ugleda podjetja, šibkejša vlaganja v investicije, vstopi mnogih novih konkurenčnih podjetij na naš trg itd. Kljub temu pa bi naj managerjem našteto predstavljalo določen izziv. Vsako takšno gospodarsko stanje je potrebno jemato dovolj resno, da se podjetje ohrani zdravo in se s tem vzdržujejo delovna mesta in ostala pozitiva. Logična posledica bo – narejen velik korak pred konkurenco. Ob pogojih izredno dinamičnega spreminjanja okolja in samega procesa poslovanja, je v ospredju vloga in sposobnost managerja, ki je odločilnega pomena. Manager je tisti, ki mora delovati tako, da podjetje usmerja časovno in prostorsko odprto. Preprosto je potrebno slediti smernicam, ki nam jih narekuje zunanje okolje podjetja in prav tako potrebam v podjetju samem. V nasprotnem primeru nas povozi čas. Velik del, predvsem pa odgovoren del, nosijo managerji. Ti vsekakor niso odgovorni zgolj za dobiček podjetja, opisani izzivi od njih zahtevajo veliko vodstvenih znanj, izkušenj, spretnosti, pozitvnih lastnosti, značilnosti in uporabo managerskih orodij, ki so jim v oporo za lažje premagovanje krize. Naloge, ki jih upravljajo vodje v podjetju, so vse od zaznavanja tržnih trendov, načrtovanja, organiziranja, usmerjanja, kontrole oz. nadziranja, prevzema odgovornosti… Vse z namenom, da se dosežejo ali celo presežejo zastavljeni cilji podjetja. Upravljajo tako s človeškimi kot materialnimi viri v samem podjetju in neizpodbitno dejstvo je, da nova realnost zahteva bistveno nov pogled na svet in vodenje podjetja. Hitre spremembe se ne dajo upravljati s starimi načini vodenja in z rutinerskimi pristopi, zato delo managerja postaja vse bolj zahtevno, predvsem pa nehvaležno. Zakaj nehvaležno? Zato, ker je težko zadovoljiti vse interese udeležencev v podjetju. A tudi temu navkljub, se je potrebno začeti zavedati pomembnosti, da je ravnanje managerjev bistveno, kajti zaposleni oz. podrejeni sledijo nadrejenim. Managerji jim morajo predstavljati dober vzgled, saj bodo zaposleni ravnali v smeri posnemanja managerja. Ambicije in interesi managerjev bi se morale v tem turbolentnem času izražati v ustrezni promociji podjetja ter izdelkov in/ali storitev v njegovem okolju. Pa ne le v smislu oglaševanja, marveč, skozi vodstvo in zaposlene, ki s svojim delovanjem, ustvarja pozitivno sliko oz. podobo podjetja, katero si s tem utrjuje ugled pri zunanjih deležnikih podjetja. Sodobni manager je torej tisti, ki mora slediti uvajanju in izvajanju sprememb. Uspešnost podjetja rezultira delo managerja in vseh zaposlenih, zato bi naj sodobni manager imel čim več vodstvenih lastnosti, značilnosti, znanj in naj bi uporabljal orodja managerja, ki so ključ do uspešnega poslovanja, boljših rezultatov in lažje obvladovanje krize v podjetju. Magistrsko delo je razdeljeno na tri dele in sicer: uvodni del, teoretični in empirični del. Uvodni del zajema opredelitev področja in opis problema, namen in cilje raziskave, temeljne hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave ter predvidene metode raziskovanja. Drugi teoretični del zajema štiri poglavja. Prvo poglavje teoretičnega dela opredeljuje krizo v podjetju, razloge za njen razvoj, njene faze in posledice, dobre in slabe strani krize, vrste kriz ter zadnja točka poglavja, kjer se bom navezovala na napake managerja kot ključni notranji vzrok za nastanek krize v podjetju. V tretjem poglavju teoretičnega dela, se bom osredotočila na perečo gospodarsko krizo, na njen nastanek in njene posledice ter značilnosti. Nadalje kakšen vpliv ima gospodarska kriza na mikro nivoju – njen odraz v podjetjih, kjer se kaže v upadu prodaje in prihodkov. V zadnji točki tega poglavja bom govorila o nujnosti ukr
Keywords: KLJUČNE BESEDE: slovenski managerji, podjetje, vodenje podjetja, gospodarska kriza, obvladovanje krize, managerska znanja, managerske lastnosti, managerske značilnosti, managerska orodja.
Published: 22.08.2013; Views: 2635; Downloads: 356
.pdf Full text (3,13 MB)

6.
MODEL NARAVOSLOVNEGA DNEVA V KOMBINIRANEM ODDELKU OSNOVNE ŠOLE SAVA KLADNIKA SEVNICA, PODRUŽNICA STUDENEC
Mojca Mikolič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Model naravoslovnega dneva v kombiniranem oddelku Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec se dopolnjujeta dve zaokroženi celoti – teoretična in praktična. V teoretičnem delu smo natančneje predstavili kombiniran pouk (normative in standarde, načela načrtovanja, organizacijo in izvedbe pouka …), dneve dejavnosti (namene, cilje, vrste, načrtovanje in organizacijo) ter vodo. V praktičnem delu naloge pa smo predstavili natančno učno pripravo, potek dela in vrednotenje naravoslovnega dne, ki smo ga v mesecu maju 2013 izpeljali v kombiniranem oddelku podružnične osnovne šole Studenec.
Keywords: osnovna šola, prvo triletje, naravoslovni dan, potok, kombinirani oddelek.
Published: 12.07.2013; Views: 1172; Downloads: 131
.pdf Full text (2,55 MB)

7.
OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
Maša Mikolič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Stresu se danes ni moč izogniti. Nastaja tako v zasebnem kot tudi službenem okolju. Zanj je značilno, da lahko prizadene vsakogar, ne glede na delovni položaj, izobrazbeni status itd. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu, smo spoznali pojem stres, vzroke za njegov nastanek in z njim povezane posledice. V empiričnem delu pa smo raziskovali, kako različne spremenljivke vplivajo na stres in ali med njimi obstaja pozitivna povezanost. Raziskovali smo tudi, kdo najbolj vpliva na stres v podjetju ter kakšna je produktivnost dela med prisotnostjo stresa. Rezultati, ki smo jih pridobili skozi anketni vprašalnik, so pokazali, da na povečanje stresa med zaposlenimi včasih ali zelo pogosto vplivajo sodelavci in njihov nadrejeni. Tu ne govorimo o velikem odstotku, vendar so po izračunu med prvimi. Kot zanimivost bi izpostavila produktivnost dela med stresom. Presenetil me je podatek, da včasih in zelo pogosto skoraj polovica anketiranih deluje bolj produktivno, ko so pod stresom. S pridobljenimi rezultati smo z pomočjo Pearsonovega koeficienta izračunali povezanost med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami. Prišli smo do ugotovitev, da med podvrženostjo stresu in časovno nastalo stresno situacijo obstaja srednje močna pozitivna povezanost. Zanimala nas je tudi povezanost med podvrženostjo stresu in stopnjo izobrazbe. Tukaj smo želeli raziskati, ali višja stopnja izobrazbe pomeni tudi večjo podvrženost stresu. Prišli smo do ugotovitev, da med njima obstaja šibka pozitivna povezanost, iz česar lahko sklepamo, da stopnja izobrazbe ni vzrok za večjo podvrženost stresu pri zaposlenih. Kot zadnje pa smo raziskovali, ali med podvrženostjo stresu in tehnikami sproščanja obstaja pozitivna povezanost. Podatki, ki smo jih pridobili, kažejo na šibko ali celo negativno povezanost. Kot rešitev razreševanja oziroma izogibanja stresu vidimo v posvečanju večje pozornosti komunikaciji med zaposlenimi, saj je uspešna ta eden izmed mnogih vzrokov, da bodo zaposleni v podjetju zadovoljni in da bo produktivnost dela mnogo večja. Da bodo zaposleni v svojem delovnem okolju delovali sproščeno, je zaželeno, da se jim omogoči ena izmed tehnik sproščanja na delovnem mestu.
Keywords: Stres, delovno okolje, zdravje, zaposleni
Published: 22.10.2015; Views: 2965; Downloads: 720
.pdf Full text (1,67 MB)

8.
SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE NA OBMOČJU OBALNO-KRAŠKE REGIJE
Mihaela Mikolič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi bom podrobno preučila pojav svetlobnega onesnaženja, s katerim se okoljevarstveniki drugod po svetu že dolgo ukvarjajo, pri nas pa šele v zadnjem času. Prekomerno osvetljevanje lahko negativno vpliva na naš organizem, prav tako tudi na naravni bioritem nekaterih nočno aktivnih živali, katerim ritmično menjavanje dneva in noči pomeni preživetje, kakor hitro pa človek s svojim vdorom umetne svetlobe poseže v ta cikel, lahko uniči cele generacije nekaterih živalskih vrst, kot npr. netopirjev. Posledice svetlobnega onesnaževanja so zelo markantne v prometu, kjer se zmanjša varnost zaradi bleščanja. Izničene so možnosti astronomskih opazovanj nočnega neba. Kot zadnji parameter je potrebno omeniti še porabo električne energije, ki v Sloveniji predstavlja razsipne vrednosti, posebej meseca konec leta, v prazničnem času. Okoljevarstveniki menijo, da bi ustrezna uporaba popolnoma zasenčenih svetilk in njih pravilna postavitev prinesla dolgoročno rešitev tega problema degradacije naravnega okolja.
Keywords: svetlobno onesnaževanje, človeški in živalski bioritem, bleščanje, poraba električne energije, popolnoma zasenčene svetilke, degradacija naravnega okolja.
Published: 10.10.2016; Views: 788; Downloads: 104
.pdf Full text (11,39 MB)

9.
Kakovost življenja in depresija
Tonja Mikolič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Depresija je motnja razpoloženja, ki človeka pahne v ječo, v kateri se počuti neskončno žalostnega in osamljenega. Je bolezen sodobnega časa, ki lahko prizidane vsakega izmed nas. Vpliva na človekovo celoto – na razpoloženje, počutje, misli, vedenje ter na kakovost življenja Kakovost življenja ljudi z depresijo je zaradi simptomov, ki jih depresija povzroča, značilno slabša od kakovosti življenja zdravih ljudi. Depresija povzroči drastično poslabšanje kakovosti življenja. Razpoloženje pacientov z depresijo se izboljšuje postopoma in za ozdravitev potrebujejo veliko časa. Pomembno vlogo igrajo svojci ter prijatelji obolelega, saj lahko s pravilnimi pristopi pripomorejo k izboljšanju bolezni, čeprav je za družino soočenje z duševno boleznijo lahko zelo boleče. Bolnišnično zdravljenje depresije je potrebno, kadar obstaja tveganje za samomor, kadar pacient ni zmožen skrbeti sam zase ter ob specifičnem zdravljenju. Skrb za pacienta z depresivno motnjo na prvem mestu vključuje terapevtsko komunikacijo skozi katero vzpostavimo varno in zaupno okolje.
Keywords: Depresija, kakovost življenja, proces zdravstvene nege, medicinska sestra.
Published: 15.11.2017; Views: 1566; Downloads: 199
.pdf Full text (645,78 KB)

10.
Pomen komunikacije za zadovoljstvo bolnikov
Simona Grace Mikolič, 2017, master's thesis

Abstract: Komunikacija je pomembna komponenta dela medicinske sestre. V zdravstveni negi komunikacija poteka med zaposlenimi v zdravstvu, z bolnikom, njegovimi svojci in študenti. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija raziskovanja. Bolniki ocenjujejo komunikacijo medicinskih sester s povprečno oceno 7,4 od 10. Med preobremenjenostjo medicinskih sester in zadovoljstvom bolnikov nismo zaznali statistično značilne povezanosti, (p = 0,357; r = -0,085). Glede na stopnjo izobrazbe zaposlenih ugotavljamo statistično značilne razlike (p<0,001) v oceni časa za pogovor z bolniki, saj imajo zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe namenijo več časa za pogovor z bolniki. Med komunikacijo in medosebnimi odnosi pa nismo zaznali statistično značilne povezanosti (r = 0,087; p = 0,319).Profesionalna komunikacija je izrednega pomena tako za bolnike kot za zaposlene. Dobri medosebni odnosi in komunikacija pa so izrednega pomena za zagotavljanje zadovoljstva bolnikov.
Keywords: komunikacija, zadovoljstvo bolnikov, medosebni odnosi.
Published: 29.06.2017; Views: 1069; Downloads: 250
.pdf Full text (1,40 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica