| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Avtomatska vozila in mobilni roboti v intralogistiki
Tone Lerher, 2022

Abstract: Učbenik obravnava avtomatizacijo in robotizacijo notranjega transporta v intralogistiki, kjer so navedena avtomatsko vodena vozila AGV in avtonomni mobilni roboti AMR. Poleg tehnično-tehnoloških karakteristik AGV in AMR so predstavljene posamezne izvedbe AGV in AMR, ki se uporabljajo širse v logistiki. V učbeniku so posebej obravnavani avtomatski vozički za delo v avtomatiziranih regalnih skladiščnih sistemih in avtonomni mobilni roboti za delovanje v skladiščih prihodnosti. Navedeni so temeljni analitični in numerični modeli za določitev pretočne zmogljivosti AGV in AMR v skladiščnih sistemih. Poleg ze ustaljenih rešitev AGV in AMR v skladiščih v praksi so predstavljeni novi idejni koncepti avtomatiziranih in robotiziranih transportno-skladiščnih sistemov AGV in AMR, ki so trenutno se v fazi koncipiranja in nadaljnjega razvoja.
Keywords: lntralogistika, skladišča, avtomatizacija in robotizacija, AGV in AMR, idejni koncepti AGV in AMR
Published in DKUM: 26.04.2022; Views: 237; Downloads: 40
.pdf Full text (37,06 MB)
This document has many files! More...

2.
Skladiščno-komisionirni sistemi
Tone Lerher, 2021

Abstract: Učbenik obravnava skladiščno-komisionirne sisteme v intralogistiki, kjer so navedeni temeljni skladiščni procesi. Najbolj delovno intenzivni in zahtevni proces v skladiščih predstavlja proces komisioniranja, ki se še vedno najpogosteje izvaja ročno ali samo delno avtomatizirano. Procesu komisioniranja v literaturi in v praksi namenjamo največ pozornosti z vidika vpeljave učinkovitih komisionirnih metod in strategij ter avtomatiziranih in robotiziranih tehnologij pri zagotavljanju procesa komisioniranja paletiziranega blaga, kartonov ali posameznih artiklov. V učbeniku so posebej obravnavani avtomatizirani regalni skladiščni sistemi in analitični modeli za določitev manipulacijskega časa enojnega in dvojnega delovnega cikla ter pretočne zmogljivosti skladišča.
Keywords: intralogistika, skladišča, komisionirne metode in strategije, skladiščne tehnike in tehnologije, avtomatizirani skladiščni sistemi
Published in DKUM: 11.10.2021; Views: 275; Downloads: 26
URL Link to file

3.
Simulacija in preračun karakteristike nastavljivega amortizerja vozila
Momir Đukić, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni sestavni deli nastavljivega amortizerja cestnega vozila. Opisani sta delovanje in uporaba nastavljivega amortizerja kot celovitega sklopa. Izdelan je preračun vzmeti, s pomočjo metode končnih elementov (FEA). S pomočjo FEA analize smo predstavili, na katerem delu je posamezen nosilni element najbolj obremenjen. S pomočjo simulacij in pridobljenih grafov smo prikazali obnašanje vozila pri različnih obremenitvah na različnih profilih cestišča. Cilj diplomskega dela je izbrati optimalno nastavitev nastavljivega amortizerja vozila. Na pravilno nastavitev vpliva več parametrov hkrati. Pri tem sta bili upoštevani varnost in udobje med vožnjo.
Keywords: Simulacija, vozilo, amortizer, vzmet, MKE-metoda končnih elementov.
Published in DKUM: 09.10.2018; Views: 747; Downloads: 62
.pdf Full text (2,69 MB)

4.
Upravljanje terjatev in kreditnih tveganj v skupini podjetij BSH Hišni Aparati
Milanka Đukić, 2018, master's thesis

Abstract: Obstoj podjetja je pogojen z njegovo finančno stabilnostjo. Eden izmed pogojev za zagotavljanje stabilnosti je vsekakor ustrezno upravljanje s terjatvami. Kako bo podjetje upravljalo s terjatvami – bodisi terjatvami do kupcev bodisi do dobaviteljev – je odvisno od tega, kako jasno opredeljeno kreditno politiko in vizijo ima. Tu imajo pomembno vlogo managerji, predvsem v finančnem managementu. Ti pridobijo in ustrezno interpretirajo vse podatke, ki so koristni za poslovanje oziroma razvoj podjetja. Za učinkovito obvladovanje terjatev do kupcev je za podjetja zelo pomembno, da poznajo kupca ali pridobijo informacije o njem. To pomeni, da morajo poznati njegovo boniteto, pretekle izkušnje s poslovanjem (lahko tudi izkušnje drugih podjetij) ter njegove poslovne navade. Le na podlagi teh ugotovitev lahko podjetja izdelajo ustrezno kreditno politiko. V magistrskem delu bomo širše raziskali pojem kreditnih tveganj, katerih del so terjatve do kupcev. Prikazali bomo vrste kreditnih politik oziroma kako se podjetja soočajo s kreditnim tveganjem ter kako se pred njim zavarujejo. Delo temelji na konkretnem primeru upravljanja terjatev do kupcev in kreditnih tveganj v koncernu BSH. Predmet raziskave je presoja upravljanja terjatev do kupcev na primeru podjetij BSH v Sloveniji, Romuniji in Nemčiji.
Keywords: Kreditno tveganje, kreditno zavarovanje, upravljanje terjatev, instrumenti zavarovanja, podjetja, terjatve do kupcev
Published in DKUM: 09.03.2018; Views: 881; Downloads: 20
.pdf Full text (1,85 MB)

5.
Preprečevanje vnosa prepovedanih predmetov in substanc v zavode za prestajanje kazni zapora : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Ivo Đukić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Ena od nalog pravosodnih policistov v zavodih za prestajanje kazni zapora je, da zagotavljajo varnost, red in disciplino. Tako imajo na voljo različne ukrepe in eden od njih je, da zadržijo in zasežejo nedovoljene predmete oz. substance.V zavodih za prestajanje kazni zapora se letno zaseže veliko nedovoljenih predmetov in substanc in izhajajoč iz letnih poročil Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) to število z leti narašča. V diplomskem delu smo se osredotočili na mnenje pravosodnih policistov glede usposobljenosti za preprečevanje vnosa prepovedanih predmetov in substanc in njihov pogled ter predloge na izboljšave sistema preprečitve vnosa prepovedanih predmetov in substanc. Opredelili in pregledali smo vse vrste usposabljanja po internih virih, ki jih pripravlja URSIKS, z namenom, da se v zavode zmanjša vnos prepovedanih predmetov in substanc. Pravosodni policist mora biti za preprečitev in odkrivanje vnosa prepovedanih predmetov in substanc pravilno usposobljen, pri čemer pa je potrebno, da je seznanjen, kaj so prepovedani predmeti in substance, ter v kakšni obliki se lahko nahajajo (npr. telefon v obliki avtomobila igrače). To pomeni, da mora pri svojem delu uporabljati sodobne tehnike in naprave za odkrivanje poskusov vnosa prepovedanih predmetov in substanc, ter biti ažurno obveščen o oblikah nedovoljenih predmetov in o obstoječih nedovoljenih substancah.
Keywords: zavodi za prestajanje kazni zapora, prepovedani predmeti, prepovedane substance, vnos, preprečevanje, varnostni ukrepi, odkrivanje, fizično varovanje, tehnično varovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.11.2017; Views: 1345; Downloads: 108
.pdf Full text (3,49 MB)

6.
Absentizem v trgovskem podjetju x
Slavica Đukić, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetja se morajo zavedati, da je njihova uspešnost odvisna predvsem od zadovoljnih in zdravih zaposlenih. Odgovornost za kreiranje primernega delovnega okolja je na podjetjih. Če bodo zaposleni čutili, da podjetje, v katerem so zaposleni, za njih skrbi, mu bodo s svojim delom to skrb povrnili. V nasprotnem primeru pa bodo na različne načine izražali svoje nezadovoljstvo, v večini primerov z odsotnostjo z dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili vrste, vzroke, posledice in ukrepe za zmanjševanja absentizma. Primerjali smo tudi zdravstveni absentizem v Sloveniji z drugimi državami Evropske unije. V empiričnem delu smo analizirali podatke absentizma v trgovskem podjetju X, med letoma 2010 in 2013. Najprej smo poskušali ugotoviti, kolikšna je stopnja absentizma v podjetju, saj se v njem še niso ukvarjali s to problematiko. Poskušali smo ugotoviti vzroke za izostajanje od dela. V nadaljevanju smo na osnovi rezultatov raziskave podali predloge za izboljšanje dejanskega stanja.
Keywords: absentizem, zdravstveni absentizem, zaposleni, podjetja, zadovoljstvo
Published in DKUM: 22.06.2017; Views: 828; Downloads: 73
.pdf Full text (1022,63 KB)

7.
PRIHODKOVNI MANAGEMENT V LADJARSKEM PODJETJU
Cvijeta Đukić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Dandanes nas prihodkovni management spremlja vsepovsod, tudi v situacijah, ko se tega sploh ne zavedamo. Namen prihodkovnega managementa je povečati dobičkonosnost podjetja v času, ko je ponudba večja od povpraševanja, in sicer za izdelke in storitve, za katere so kupci pripravljeni plačati različno ceno. Danes je prihodkovni management prisoten že skoraj v vseh storitvenih dejavnostih, zanimivo pa je, da ga ni zaslediti v pomorski panogi. Pomorski kontejnerski prevoz se že od leta 2009 sooča z velikimi finančnimi izgubami vseh ladjarjev, ki navkljub investiranju v večje optimalne kontejnerske ladje, zniževanju stalnih stroškov, reguliranju razpoložljivih zmogljivosti glede na sezonska nihanja v povpraševanju še vedno ostajajo »v rdečih številkah«. V panogi, v kateri poleg negotove prihodnosti prevladujejo močna konkurenca, stalna zmogljivost na trgu, visoki stalni in nizki spremenljivi stroški, segmentacija trga, sezonsko nihanje in prodaja izdelkov vnaprej, lahko podjetja izboljšajo svojo izkoriščenost in dobičkonosnost le s prihodkovnim managementom ‒ s prodajo pravega izdelka pravemu kupcu ob pravem času in po pravi ceni. Uvedba prihodkovnega managementa na področju ladjarstva bi podjetjem omogočila boljše napovedovanje pričakovanega povpraševanja glede na običajna sezonska nihanja, vzpostavitev oddelka prihodkovnega managementa in razvoj orodij, s katerimi bi lahko zagotavljali izboljšanje dobičkonosnosti podjetja. Cilj diplomskega dela je raziskati možnosti uvedbe prihodkovnega managementa na področju ladjarstva, predstaviti priporočljivo organizacijsko strukturo, ki zagotavlja fleksibilnost v hitro spreminjajočem se okolju, prenos podatkov in znanja med različnimi oddelki, ter analizirati pomen cene v prihodkovnem managementu. Rezultat diplomskega dela je študija primera, ki je potrdila, da je koncept prihodkovnega managementa, kot ga danes poznamo v letalski panogi, možno vpeljati v pomorski kontejnerski prevoz, da vpeljava le-tega izboljša dobičkonosnost podjetja, da mora podjetje temu primerno spremeniti svojo organizacijsko strukturo za doseganje čim boljših rezultatov in da je postavljanje prave cene pravemu kupcu ključ za izboljšanje dobičkonosnosti. Končni rezultat diplomskega dela je model, ki se lahko uporabi v katerem koli podjetju na področju ladjarstva, pa tudi širše.
Keywords: prihodkovni management ladjarska panoga cenovna elastičnost
Published in DKUM: 13.10.2016; Views: 1106; Downloads: 86
.pdf Full text (1,94 MB)

8.
FINANČNI SEKTOR KOT GENERATOR FINANČNE KRIZE V SLOVENIJI
Milanka Đukić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Vzrokov za krizo je veliko, naš diplomski seminar pa temelji na glavnem krivcu, to je finančni sektor. Z delovanjem in ukrepi na področju finančnega sektorja se spreminjajo razmere v celotnem gospodarstvu, kar je še posebej vidno znotraj posameznih determinant finančne krize. Slabosti delovanja se niso pojavile zgolj v slovenskem finančnem sektorju, temveč tudi v večini držav Evropske unije. Različne analize upravljanja in vodenja finančnega sektorja so pokazale vpliv ključnih slabosti, ki so Slovenijo pripeljale do tega, da je morala zaprositi za pomoč pristojne organe evroobmočja.
Keywords: finančna kriza, finančni sektor, Slovenija, Evropska unija, determinante finančne krize.
Published in DKUM: 02.12.2014; Views: 1152; Downloads: 208
.pdf Full text (1,80 MB)

9.
Inovativen koncept naslona za roke pri zadnjih avtomobilskih sedežih
Goran Đukić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nasloni za roke pri zadnjih avtomobilskih sedežih predstavljajo način sprostitve mišic in hrbtenice pri sedenju v avtomobilu. Uporabniku nudijo oporo ter možnost spreminjanja položajev med vožnjo. V diplomski nalogi smo opisali ergonomske in biomehanske dejavnike, ki so ključnega pomena za optimalno oblikovanje naslona za roke. S pomočjo ankete smo raziskali mnenja uporabnikov naslonov, z metodo opazovanja smo ugotovili aktivnost določenih mišic pri opravljanju različnih del med vožnjo na zadnjih sedežih, preučili pa smo tudi že obstoječe rešitve naslonov. Rezultat diplomske naloge je inovativna zasnova naslona za roke, ki je ergonomsko in biomehansko dovršen ter tako prijazen širokemu spektru uporabnikov.
Keywords: ergonomija, biomehanika, pravilno sedenje, hrbtenica, ročna podpora, naslon za roke
Published in DKUM: 13.07.2012; Views: 1816; Downloads: 83
URL Link to full text

10.
KADROVSKA FUNKCIJA IN BREZPOSELNOST V OBČINI RIBNICA
Dejan Đukić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V osemdesetih letih prejšnjega stoletja Slovenija skorajda ni poznala brezposelnosti. Delovnih mest je bilo dovolj, čeprav v nekaterih panogah ni bilo dela za vse. S prehodom v tržno gospodarstvo in prestrukturiranjem podjetij pa se je pojavilo veliko število presežnih delavcev. Svoje je dodala še izguba jugoslovanskih trgov, ki je povzročila niz stečajev nekaterih velikih podjetij, zato se je brezposelnost zelo hitro povečala. Brezposelnost je dan danes velik problem, zato se ga je treba lotiti načrtovano. Uveljavljati in razvijati se je začela aktivna politika zaposlovanja, ki je v veliki meri pripomogla k ublažitvi gospodarske in socialne krize iz začetka devetdesetih let in v današnjih časih recesije.
Keywords: 1. kadrovska funkcija, 2. brezposelnost, 3. aktivna politika zaposlovanja
Published in DKUM: 20.12.2010; Views: 1687; Downloads: 90
.pdf Full text (340,77 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica