| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 77
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
Jezikovna podoba prodajnih katalogov Mercatorja in Hoferja : diplomsko delo
Irena Voh, 2008, undergraduate thesis

Keywords: slovenščina, oglaševanje, oglasi, prodajni katalogi, Mercator, Hofer, diplomska dela
Published: 26.01.2009; Views: 3423; Downloads: 431
.pdf Full text (538,04 KB)

2.
3.
4.
Novotvorjenke za poimenovanje oseb v slovenskem jeziku
Katja Kustec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V sleherni jezik vedno znova prihajajo nove besede. Nekatere hitro izginejo, druge obstanejo nekaj časa, tretje se usidrajo v besedišče le-tega. Tako v vsakdanjem življenju zasledimo veliko novih besed, med temi tudi novotvorjenke za poimenovanje oseb. Te so bile predmet raziskovanja diplomskega dela. Po paberkovalni metodi so bile poiskane v aktualnih časopisih, revijah ali na internetu — na različnih portalih, blogih ali v klepetalnicah. Časovna omejitev za iskanje novotvorjenk je bila od septembra 2008 do avgusta 2009. Novotvorjenke so besedotvorno natančno razvrščene glede na besedotvorne vrste in tipična obrazila. Pojavitev novotvorjenk je preverjena v korpusih FidaPLUS ter Nova beseda. Izdelan je abecedni slovar vseh najdenih novotvorjenk in za obdobje med leti 2003 in 2009 glede na korpusno pogostnost tudi grafikon za posamezno besedo.
Keywords: besedotvorje, novotvorjenka, vršilec, nosilec, opravkar, feminativ, časopis, revija, internet, blog, klepetalnica
Published: 06.01.2010; Views: 3151; Downloads: 443
.pdf Full text (1,22 MB)

5.
Obrazilna distribucija izpeljank s pomenom vršilca dejanja iz Pleteršnikovega slovarja od A do O
Suzana Jager, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Obrazilna distribucija izpeljank s pomenom vršilca dejanja iz Pleteršnikovega slovarja od A do O prinaša besedotvorno analizo izpeljank s pomenom vršilca dejanja iz prve knjige (A—O) slovensko-nemškega slovarja. Namen je bil omenjene izpeljanke izpisati, jim določiti obrazila, le-ta tudi analizirati in s tem določiti njihovo rodnost. Tema je bila aktualizirana s primerjavo obrazil sodobnega slovenskega jezika. Izpisane izpeljanke so bile razvrščene po abecednem redu in spolu. Med zbranimi izpeljankami s pomenom vršilca dejanja so se na prvih treh mestih glede na število pojavitev znašle izpeljanke moškega spola, modificirane izpeljanke ženskega spola, t. i. feminativi, in izpeljanke srednjega spola. Najbolj rodna so prav moškospolska obrazila, in sicer -(av)ec, -ač in -nik. Izpeljanke se vse do danes tvorijo s podobnimi obrazili, saj v razvoju od 19. do 20. stoletja (ko je izšel SSKJ) ni opaziti večjih sprememb.
Keywords: besedotvorje, izpeljanka, vršilec dejanja, priponsko obrazilo, Pleteršnik
Published: 17.02.2011; Views: 2436; Downloads: 184
.pdf Full text (1,78 MB)

6.
Prevzete besede v radijskih oglasih
Nina Koper, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredinjeno na radijske oglase in prevzeto besedje, ki se v njih pojavlja. Radijski oglasi spadajo v posebno podzvrst publicistične funkcijske zvrsti. Zanje so značilna številna odstopanja od običajne jezikovne rabe, saj je njihova prvotna naloga vzbuditi pozornost naslovnika. Ker so radijski oglasi zasnovani izključno na zvoku, je izbira besed v tej besedilni vrsti še posebej pomembna. Z namenom vzbuditi pozornost in približati se ciljni skupini ter zaradi novih izdelkov, ki prihajajo na tržišče, v oglasnih besedilih zasledimo številne prevzete in tuje besede. Teh je veliko zlasti v oglasih, ki vabijo k zabavi in predstavljajo izdelke oz. storitve s strokovnih področij. Besede, ki so sloveščini že dodobra prilagojene, so prevzete večinoma iz nemščine. Novejše prevzete besede, ki še nimajo ustaljenega zapisa in so trenutno priljubljene le pri mlajših skupinah ljudi, ter citatne besede pa prihajajo v naš jezik preko starih in novih medijev neposredno iz angleščine. V jezikovnih priročnikih sta prevzetim besedam poleg razlage največkrat dodana označevalnika poudarjalno oz. publicistično, besedam pa je velikokrat pripisana tudi nevtralnejša dvojnica.
Keywords: Radio, oglaševanje, prevzete besede, citatne besede, anglicizmi, germanizmi.
Published: 23.02.2011; Views: 2870; Downloads: 537
.pdf Full text (1,29 MB)

7.
Frazeologija v mariborskem pogovornem jeziku v romanih Janje Vidmar in Andreja Predina
Tanja Šušteršič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Frazeologija v mariborskem pogovornem jeziku v romanih Janje Vidmar in Andreja Predina prikazuje pojavljanje frazemov in individualnih izrazitev v dveh romanih, napisanih v mariborskem pogovornem jeziku. Želeli smo raziskati in prikazati pogostost pojavljanja teh jezikovnih enot v mariborskem pogovornem jeziku na podlagi praktičnega gradiva, jih skušali opisati in strniti v seznam. Za pravilno razumevanje frazemov in individualnih izrazitev je potrebno sobesedilo, zato je vsaka jezikovna enota zapisana v primernem sobesedilnem okolju. Namen diplomskega dela je tudi ugotoviti, ali se v mariborskem pogovornem jeziku pojavljajo jezikovne enote, ki so tipične le za to območje. Vira za praktično frazeološko gradivo sta torej romana, teoretična izhodišča pa v večji meri predstavljajo pomembni prispevki Erike Kržišnik, monografija Nataše Jakop, Pragmatična frazeologija (2006), ter prispevki drugih slovenskih raziskovalcev frazeologije. Slovenska frazeologija je področje, ki je veljalo v slovenskem jeziku za manj raziskano v primerjavi z drugimi slovanskimi jeziki. Slovenski teoretiki zadnja leta precej podrobno raziskujejo frazeologijo, a frazeološkega slovarja žal še nimamo, imamo pa poskusnega, ki ga je izdelal Janez Keber. Odsotnost slovarja se močno izraža pri samem definiranju oziroma razlagi frazemov, dodatno težavo predstavlja tudi neenotna terminologija slovenskih raziskovalcev. V diplomskem delu uporabljena terminologija bo povzeta po Eriki Kržišnik in Nataši Jakop. Analiza izbranih frazemov ter individualnih izrazitev pokaže, da so le-te pogoste v mariborskem pogovornem jeziku. Izmed izbranih jih je nekaj takšnih, ki se ne pojavljajo v korpusu FidaPLUS in so morebiti le avtorske tvorbe, našli pa smo tudi nekaj pragmatičnih frazemov.
Keywords: frazeologija, frazemi, pragmatični frazemi, FidaPLUS, Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), Janja Vidmar, Andrej Predin
Published: 05.09.2011; Views: 2162; Downloads: 376
.pdf Full text (1,00 MB)

8.
BESEDILNI VZORCI IN PRVINE NEKNJIŽNEGA JEZIKA V RADIJSKIH OGLASIH
Tamara Volmajer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo obravnava radijske oglase z vidika jezika, besedilnih vrst in besedilnih vzorcev. V teoretičnem delu je oglaševanje predstavljeno kot del marketinga, predstavljene so značilnosti oglaševanja, še posebej radijskega. V nadaljevanju je podrobneje predstavljena teorija besedilnih vrst in vzorcev. Ker se v oglasih večinoma pojavljajo vsakodnevne praktičnosprazumevalne situacije, pri katerih je večinoma uporabljen narečni jezik (v izbranih oglasih se pojavljajo mariborski pogovorni jezik, prleško narečje in prepletanje slovenskega in tujih jezikov), je začetek empiričnega dela diplomskega dela posvečen krajši analizi zgoraj omenjenih različic jezika. Analiza je bila izvedena na manjšem vzorcu (7) jezikovno zanimivih oglasov. V nadaljevanju se diplomsko delo ukvarja z besedilnimi vrstami in besedilnimi vzorci v oglasih, saj oglasi, kljub temu da so samostojna besedilna vrsta, pogosto vsebujejo še elemente drugih besedilnih vrst, hkrati pa, tako kot druga besedila, pripadajo določenemu kulturnemu okolju, zato lahko razberemo tudi splošni kulturni besedilni vzorec (problem – rešitev, zadovoljevanje potreb oz. želja). Vzorec analiziranih oglasov je tukaj večji (18 oglasov). Vsi izbrani oglasi so bili posneti na dveh komercialnih radijskih postajah, na Radiu City iz Maribora in na Radiu Maxi iz Ljutomera.
Keywords: Ključne besede: radijski oglasi, mariborski pogovorni jezik, prleško narečje, praktično sporazumevanje, splošni kulturni besedilni vzorec, besedilne vrste.
Published: 26.10.2011; Views: 2746; Downloads: 335
.pdf Full text (1,22 MB)

9.
Besednovrstna in pomenska analiza neobdelanih besed iz kartoteke Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Besedišča slovenskega jezika (od babako do bebop)
Katja Klačinski, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Slovensko besedje so v preteklosti jezikoslovci zbirali in dopolnjevali ter izdali v mnogih splošnih in strokovnih slovarjih. V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na predstavitev pomembnejših slovarjev slovenskega knjižnega jezika in jezikovnih korpusov. Temelj vseh je še danes Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je bil najprej izdan v petih knjigah, kasneje v eni sami; zadnja verzija tega slovarja pa je v elektronski izdaji. Podrobneje me je zanimalo slovensko besedje po izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, pri čemer je zajeto besedje v obdobju zadnjih dvajsetih let, t. i. novejša leksika. Primerjanje novejše slovenske leksike z novejšo leksiko slovanskih narodov z vidika obdelovanja in zbiranja novejšega leksikografskega gradiva me je vodilo k vrednotenju slovenskega napredka. Cilj praktičnega dela diplomske naloge je bila besednovrstna in pomenska obdelava besed iz kartoteke za izdelavo slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki še niso bile uporabljene, obdelane in vknjižene. Pri raziskovanju informacij v teoretičnem delu in pri analizi besed v praktičnem delu diplomskega dela sem uporabila razne metode, in sicer deskriptivne in komparativne metode v teoretičnem delu, metodo klasifikacije pa v praktičnem delu. Raziskovala sem s pomočjo raznih monografij, člankov iz slovenskih in tujih znanstvenih revij, s pomočjo jezikovnih korpusov, slovarjev in spleta. Zaradi primernih raziskovalnih metod in uporabljenih virov je analiza besed v praktičnem delu obdelana kvalitetno in po pravilih slovaropisja. Pomenska razlaga besed je strokovno in jasno zapisana, prav tako tudi slovnična dopolnila. Informacije o novejši slovenski in slovanski leksiki so v grobem zbrane na enem mestu in predstavljajo lažji vpogled v trenutno stanje novejšega besedja pri nas in drugod.
Keywords: Slovarji in zbirke slovenskega besedja, jezikovni korpusi, novejša slovenska leksika, novejša slovanska leksika, besednovrstna in pomenska analiza besed na črko b.
Published: 07.11.2011; Views: 2542; Downloads: 151
.pdf Full text (666,56 KB)

10.
Slovenske izpeljanke s pomenom nosilca lastnosti med preteklostjo in sedanjostjo
Irena Stramljič Breznik, 2011, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Keywords: besedotvorje, izpeljanke, tvorjenke
Published: 07.06.2012; Views: 1737; Downloads: 23
URL Link to full text

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica