| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 47
First pagePrevious page12345Next pageLast page
21.
22.
23.
24.
FIZIKALNO - KEMIJSKA OBDELAVA ODPADNIH MINERALNIH OLJNIH GOŠČ
Petra Knaus, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Odpadne mineralne oljne gošče obdelujemo s pomočjo fizikalnih in kemijskih procesov. Kot primarne separacijske procese smo uporabili zamrzovanje/taljenje in flokulacijo. Postopek smo nadaljevali z ekstrakcijo, centrifugiranjem in filtracijo ter kot končni postopek obdelave uporabili ultrafiltracijo in vakuumsko uparevanje. Pri vsem tem smo upoštevali optimalno temperaturo, tlak in pH vrednost za najučinkovitejšo in ekonomično obdelavo odpadnih mineralnih oljnih gošč. Namen diplomskega dela je bil ločitev oljno - vodne emulzije, z več kot 50% vsebnostjo olja, na oljno in vodno fazo, pri čemer smo se osredotočili na končno kvaliteto in kvantiteto vodne faze. Pri tem smo spremljali nekaj fizikalno-kemijskih parametrov, kot so elementarna koncentracija določena z EDXRF spektrometrom, pH, temperatura, električna prevodnost, kalorična vrednost ter kemijska potreba po kisiku (KPK), biološka potreba po kisiku (BPK) in vsebnost dušika, katere smo merili s pomočjo NANOCOLOR® fotometra in primerjali ustreznost s predpisanimi mejnimi vrednostmi, ki so v veljavi v Sloveniji. Pri tem smo ugotovili, da so ti parametri dosegli najboljšo vrednost pri končni obdelavi vodne faze oljno - vodne emulzije z vakuumskim uparevanjem.
Keywords: oljno-vodna emulzija, zamrzovanje/taljenje, flokulacija, ultrafiltracija, vakuumsko uparevanje
Published: 17.10.2014; Views: 1407; Downloads: 123
URL Link to full text

25.
RAZVOJ METOD ZA DOLOČANJE FOS/TAC VREDNOSTI ZA SPREMLJANJE STABILNOSTI PROCESA PRESNOVE V BIOPLINSKIH NAPRAVAH
Petra Brunec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Obnovljivi viri energije imajo dandanes vse pomembnejšo vlogo pri oskrbi z energijo ter zmanjševanju obremenjevanja okolja. Bioplin postaja v zadnjem obdobju vse pomembnejši na področju izkoriščanja alternativne energije v svetu in pri nas. Proizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina postaja ena najpomembnejših oblik uporabe bioplina, v prihodnosti pa se bodo možnosti uporabe še razširile. Proces nastajanja bioplina je posledica povezanih procesnih korakov, pri katerih se prvotna snov stalno deli na manjše enote. V vsak posamezni korak so vključene specifične skupine mikroorganizmov. Bioplin kot zmes plinov nastaja z anaerobno presnovo organskih snovi oziroma odpadkov v enostavnejše komponente. Pridobivamo ga lahko skoraj iz vseh organskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika. Vsebuje največ 50 - 70 % metana, 30 - 40 % oglikovega dioksida, vodikovega sulfida, amonijak ter dušik. Učinkovitost in stabilnost anaerobne presnove v bioplinski napravah je odvisna od nekaterih ključnih parametrov, zato je bistvenega pomena, da se ti parametri redno spremljajo, saj le s tem ustvarjamo primerne pogoje za anaerobne mikroorganizme. Delež proizvedenega bioplina je odvisen od vstopnih organskih snovi, vrednosti pH, FOS/TAC vrednosti, temperature, zadrževalnega časa v reaktorju, od prisotnosti in količine inhibitorjev, vrste procesa in izvedbe bioplinske naprave. V tem diplomskem delu bomo poskušali razviti in izboljšati različne metode za določitev FOS/TAC vrednosti, s pomočjo pripravljenih standardnih raztopin. FOS/TAC vrednost opisuje vsebnost hlapnih maščobnih kislin glede na skupni anorganski ogljik oziroma pufersko kapaciteto karbonata. Povečano razmerje označuje zakisanost fermentorja. Med potekom fermentacije se bakterije preobremenijo in dodatek vhodnega substrata mora biti omejen. S pomočjo meritev FOS/TAC vrednosti lahko enostavno spremljamo potek fermentacije ter nadzorujemo dodajanje vhodnih substratov.
Keywords: FOS/TAC, hlapne maščobne kisline, skupni anorganski ogljik, puferska kapaciteta karbonata, bioplin, anaerobna presnova, metan
Published: 23.06.2014; Views: 1574; Downloads: 133
.pdf Full text (3,30 MB)

26.
Karakterizacija mikrobne združbe iz šaržnega biološkega reaktorja za odstranjevanje azo barvil in primerjava učinkovitosti mikrobnega sistema s kombiniranim mikrobno-fizikalnim sistemom
Jana Ploder, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil, izolirati, opisati in identificirati mikroorganizme iz aktivnega blata za razgradnjo azo barvil v šaržnem bioreaktorju SBR ter ovrednotiti učinkovitost delovanja biosistema in biosistema v kombinaciji z ultrafiltracijo. V ta namen smo vzpostavili bioproces v bioreaktorju SBR, katerega delovanje je sestavljala reakcijska faza brez dovajanja kisika in faza z vnosom kisika. V bioreaktor smo na začetku inokulirali aktivno blato iz aeriranega bazena centralne čistilne naprave, nadalje pa smo ga dnevno dohranjevali s sveže pripravljeno modelno vodo z barvilom, poimenovanim kislo-rumeno-256 (ang.: acid yellow 256) in hranili za mikroorganizme. Med obratovanjem smo spremljali naslednje parametre: kemijsko potrebo po kisiku (KPK), absorbanco, koncentracijo blata in vrednost pH. Biološko očiščen iztok smo dodatno prečistili z ultrafiltracijo. Ko je biološki sistem deloval optimalno, se je vrednost KPK znižala za 91,09 %, odstranjenih pa je bilo 84,79 % barvil, v povprečju pa je sistem znižal KPK za 73,57 % in odstranil 71,80 % barvil. Po ultrafiltraciji sta se učinkovitost odstranjevanja KPK in razbarvanja zvišali v povprečju za 32,01 % in 61,80 %. Po vzpostavitvi ustreznih pogojev za odstranjevanje barvil in KPK, in prilagoditvi mikroorganizmov, smo iz reaktorja vzeli vzorec aktivnega blata, iz njega izolirali mikroorganizme v aerobnih razmerah gojenja na kompleksnem hranilnem trdnem gojišču z dodatkom azo barvil, ter izolatom preiskali nukleotidna zaporedja odsekov genov za 16S rRNA. Primerjava nukleotidnih sekvenc s sekvencami homolognih genov dostopnih v bazi EMBL/GenBank/DDBJ, je izolate identificirala kot naslednje bakterije: Serratia marcescens, Klebsiella oxytoca, Morganella sp., Elizabethkingia sp., Comamonas testosteroni in Serratia sp.
Keywords: Azo barvila, kislo-rumeno-256, aktivno blato, čiščenje tekstilne odpadne vode, mikroorganizmi v aktivnem blatu, šaržni bioreaktor (SBR), ultrafiltracija.
Published: 21.05.2014; Views: 1371; Downloads: 151
.pdf Full text (5,20 MB)

27.
ZNIŽEVANJE VSEBNOSTI NARAVNIH ORGANSKIH ONESNAŽIL IZ VODE
Žiga Kvar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Preučevali smo vpliv predhodne koagulacije površinske vode na učinkovitost ultrafiltracije. Izbrali smo koagulanta PACl in aluminijev sulfat ter dva nova polielektrolita Amerfloc 482 in Amerfloc 487. Dodatek PACl je učinkovitejši, saj smo s skoraj trikrat manjšo količino vodo očistili glede na KPK enako kot z aluminijevim sulfatom. Uporaba samega polielektrolita ni bila uspešna. Najučinkovitejša je kombinacija PACl in Amerfloca 487. Po koagulaciji smo izvajali ultrafiltracijo ter ovrednotili uspešnost predhodne koagulacije glede na pretok vode. Na podlagi meritev smo izračunali ireverzibilno, reverzibilno in celotno mašenje membrane. Ugotovili smo, da je bilo najmanjše ireverzibilno ter celotno mašenje pri 43,2 mg/L PACl v kombinaciji z 0,0218 mg/L Amerfloca 487 pri tlaku 1,5 bara. Pri višjem tlaku je mašenje večje. Iz rezultatov je razvidno tudi, da je celotno mašenje naraščalo z nižanjem pH vrednosti v vzorcu.
Keywords: naravne organske snovi, koagulacija, ultrafiltracija, mašenje
Published: 05.09.2013; Views: 1251; Downloads: 178
.pdf Full text (2,38 MB)

28.
ČIŠČENJE IN PONOVNA UPORABA ZAMAŠENIH POLIMERNIH MEMBRAN PRI PROCESU ULTRAFILTRACIJE
Petra Novina, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Med naprednejše postopke čiščenja odpadnih oljnih vod sodi uporaba ultrafiltracijskih membran, vendar pa je glavna pomanjkljivost membranskih procesov mašenje membran. V diplomskem delu je prikazan postopek čiščenja ter ponovna uporaba zamašenih polimernih (PAN, GR60PP in UFX-pHt) membran pri procesu ultrafiltracije (UF). Proučevali smo gostoto volumskega toka (J) membran v odvisnosti od vhodnega tlaka (p) in hitrost pretoka (q) v odvisnosti od obratovalnega časa (t) pri različnih vhodnih tlakih. Površinske in strukturne lastnosti membrane pomembno vplivajo na pretok skozi membrano, od tega pa je odvisna tudi zmogljivost filtracijske naprave, zato smo pred in po obdelavi ultrafiltracije ter kemijskem čiščenju membran spremljali naslednje fizikalne parametre: stični kot, pretočni potencial, uporabili pa smo tudi Fourierjevo infrardečo transformacijsko spektroskopijo (FTIR) in vrstično elektronsko spektroskopijo (SEM). Na podlagi vseh analiz smo določili učinkovitost kemijskega čiščenja ter spremembe površinskih lastnosti membran.
Keywords: Ultrafiltracija, polimerne membrane, mašenje membran, kemijsko čiščenje, površinske lastnosti.
Published: 16.10.2012; Views: 1474; Downloads: 229
.pdf Full text (3,36 MB)

29.
The removal of reactive dye printing compounds using nanofiltration
Irena Petrinić, Niels Peder Raj Andersen, Sonja Šostar-Turk, Alenka Majcen Le Marechal, 2007, original scientific article

Abstract: A synthetically prepared reactive dye print wastewater, mimicking real wastewater obtained from a local textile mill, was treated by nanofiltration using an NFT-50 membrane in a plate and frame module configuration at different cross-flow velocities (0.4, 0.6 and 0.8 m/s) and pressures (2-15 bar). The nanofiltration membrane was evaluated for membrane fouling, permeate flux and its suitability for removing colour, conductivity, Na+ ions and COD as a function of operating pressure and feed concentration. The permeate separation efficiency was monitored by measuring the removal efficiency of colour, conductivity, Na+ ions and COD retention. The membrane achieved high dye retention for each of the four dyes (from 99.4 to 99.9%) and electrolytes used (63-73%). The retention of organic substances varied between 20 and 50%, depending on the pressure used; higher retentions were achieved at higher pressure and by using higher cross-flow velocities.
Keywords: nanofiltration, nanofitration membranes, wastewater after reactive printing, reactive dye, concentration polarization
Published: 01.06.2012; Views: 1311; Downloads: 74
URL Link to full text

30.
Wastewater treatment after reactive printing
Sonja Šostar-Turk, Marjana Simonič, Irena Petrinić, 2005, original scientific article

Abstract: Membrane filtration of wastewater after textile printing with reactive dyes isdescribed. The wastewater from a Slovenian factory, whose output is approx. 80% reactive dyes printed and dyed on cotton, was studied. In particular, the presence of urea, sodium alginate, oxidation agent and reactive dyes, used forthe printing paste preparation, in the wastewater was studied. Chemical analyses of actual, non-purified, wastewater showed that many Slovenian regulations were exceeded. The study of membrane filtration is based on a pilot wastewater treatment plantČ ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO) units. The quality of the wastewater was improved by ultrafiltration, butits effluent still does not conform to the specification of concentration limits for emission into water. Permeate coming from RO meets the required specification and, therefore, could be re-used in the washing process of printed textiles.
Keywords: textile printing, reactive dyes, wastewater treatment, membrane filtration, pilot plant
Published: 01.06.2012; Views: 2100; Downloads: 70
URL Link to full text

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica