| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
NOVOTVORJENKE V TISKANIH IN SPLETNIH OGLASIH
Ines Voršič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Oglasi so postali del našega vsakdanjega življenja, saj nas kot potencialne potrošnike na najrazličnejše načine nagovarjajo na vsakem koraku. Težnja po kreativnosti, zanimivosti in vpadljivosti je opazna tudi v jeziku oglasov. V zadnjem času kot izraz izvirnosti in duhovitosti oglaševalcev pogosto zasledimo nove besede oz. novotvorjenke. Te so predmet našega raziskovanja. Na osnovi paberkovalno zbranih tiskanih in spletnih oglasov smo napravili besedotvorno analizo novotvorjenih besed. Zanimal nas je način tvorbe, ali novotvorjenke nastajajo po že ustaljenih besedotvornih postopkih, analogiji ali po kakšnih še neuveljavljenih tvorbenih vzorcih. V analizi smo opozorili na morebitno stilno in zvrstno zaznamovanost novih tvorjenk. Vsako izmed obravnavanih besed smo skušali tudi pomensko opredeliti, v besedilnih korpusih FidaPLUS in Nova beseda pa smo preverjali, ali je katera od novotvorjenk že zajeta. Oglasi so obravnavani kot celota z namenom, da se ugotovijo zgradbene prvine, v katerih so novotvorjenke največkrat prisotne, hkrati pa smo želeli izvedeti, v kolikšni meri so novotvorjenke vezane na ime oglaševalca ali oglaševanega predmeta.
Keywords: Ključne besede: oglaševanje, tiskani oglasi, spletni oglasi, neologizmi, priložnostnice, besedotvorje
Published: 12.10.2009; Views: 2604; Downloads: 651
.pdf Full text (53,82 MB)

2.
SISTEMSKA IN NESISTEMSKA LEKSIKALNA TVORBA V NOVEJŠEM BESEDJU SLOVENSKEGA JEZIKA
Ines Voršič, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Siloviti ekonomsko-politicni in kulturni procesi so na prelomu tisocletja v slovensko okolje vnesli bistvene jezikovne spremembe, ki se zaradi sodobnih komunikacijskih okolišcin intenzivno vkljucujejo v vsakodnevno jezikovno rabo. Novi jezikovni pojavi vznikajo na vseh jezikovnih ravninah, dinamika razvoja pa je še najbolj razvidna na podrocju leksike. Z novo pojavnostjo se vecajo ubesedovalne potrebe, s silno družbeno-ekonomsko konkurencnostjo pa se hkrati ustvarjajo besedne inovacije s funkcijo estetskega in ekspresivnega ucinkovanja. Z ozirom na to se disertacijska leksikološka raziskava z naslovom Sistemska in nesistemska leksikalna tvorba v novejšem besedju slovenskega jezika usmerja na besedotvorna vprašanja, ki so odraz novih jezikovnih pojavnosti in neustavljivih globalizacijskih tokov, pri tem pa sooca tvorbeno tipicno s tvorbeno netipicno paradigmo. Izhodišce besedotvorne obravnave je gradivo, zajeto v Novejšo slovensko leksiko (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) (2009) oz. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012), dopolnjeno pa je še s korpusno potrjenimi in paberkovalno pridobljenimi priložnostnimi tvorjenkami. Doktorska disertacija je osredinjena na morfemskostrukturni in semanticni prikaz novih tvorjenih besed in prinaša vpogled v aktualno besedotvorno stanje slovenšcine. Na osnovi tipološke predstavitve tvorbenih lastnosti novoustvarjene slovenske leksike so opredeljeni jezikovnosistemsko predvidljivi in nesistemski tvorbeni postopki ter izpostavljeni novi tipi morfemske družljivosti, ki pogosto vznikajo kot posledica aktivnih internacionalnih povezav. Slednje vpliva tudi na normiranost posameznih obrazilnomorfemskih sestavin, zato so s statisticno analizo izpostavljeni obrazilna kontinuiteta, porast in upad produktivnosti nekaterih obrazilnih morfemov. Rezultati poudarjajo internacionalizacijo slovenske leksike, ki dviguje oz. niža frekvencnost dolocenih tvorbenih sredstev in omogoca tvorbeno hibridizacijo. Posebna pozornost pa je namenjena tudi besedam, ki z neustaljeno morfemsko kombinatoriko tvorijo stilnoefektivno zaznamovano leksiko. Danes je tvorba besed pogosto tudi orodje za kreativno oblikovanje ekspresivno ucinkujocih leksemov, vzporednih že obstojecim. Nove besede ne nastajajo zgolj s težnjo po zapolnjevanju designativnih potreb, temvec tudi kot rezultat besedne ekspresije in so odraz tvorbene pestrosti slovenskega jezika. Ob tem se v disertacijskem delu ustvarja locnica med besedotvornimi primeri, ki so potencialna sestavina leksikalnega sistema, in novotvorjenkami, ki ostajajo zunaj jezikovne norme kot okazionalizmi. Doktorska disertacija z okazionalnimi primeri tako poudarja, da slovenski jezik kljub intenzivnim globalizacijskim vplivom pogosto uspeva ohranjati tvorbeno vitalnost in je sposoben leksikalno inovativnost crpati iz globalno neodvisnih in sebi lastnih elementov. Na osnovi gradivnega korpusa novejše slovenšcine se v slovensko lingvistiko tako uvajajo nova spoznanja o zakonitostih in ohranjanju besedotvorne konvencionalnosti na eni strani in nova dognanja o rušenju besedotvorne norme z aktivizacijo novih (para)tvorbenih sredstev na drugi strani.
Keywords: jezikoslovje, sistemsko besedotvorje, nesistemsko besedotvorje, neologizmi, okazionalizmi, potencialne besede
Published: 24.02.2014; Views: 1662; Downloads: 571
.pdf Full text (5,33 MB)

3.
4.
Prevzeto priponsko obrazilo -i(j)ada v slovenski tvorbeno ustaljeni in potencialni leksiki
Ines Voršič, 2011, original scientific article

Abstract: Prispevek na osnovi korpusnega gradiva FidePLUS predstavlja samostalniške tvorjenke s prevzetim priponskim obrazilom -iada, ki v slovenskem jeziku ohranja izvirni zapis, se pisno prilagaja v -ijada ali pa se poenostavi v -jada oziroma -ada. Predstavljena je kombinacijska družljivost obrazila z občno- in lastnoimenskimi besedotvornimi podstavami in raziskana je sposobnost druženja z različnimi pomenskimi skupinami.
Keywords: slovenščina, besedotvorje, pripona, potencialna leksika
Published: 30.12.2015; Views: 432; Downloads: 34
URL Link to full text

5.
Besedotvorni tematski blok na petnajstem mednarodnem slavističnem kongresu v Minsku (2013)
Ines Voršič, Irena Stramljič Breznik, 2014, review, book review, critique

Keywords: ocene in poročila, slavistični kongresi, besedotvorje
Published: 30.05.2017; Views: 334; Downloads: 45
.pdf Full text (179,44 KB)
This document has many files! More...

6.
7.
Tvorjenke s pomenom nosilnika lastnosti v novejšem slovenskem besedju (na primeru NSL in SNB)
Ines Voršič, 2015, original scientific article

Abstract: Siloviti ekonomsko-politični in kulturni procesi so na prelomu tisočletja v slovensko okolje vnesli bistvene jezikovne spremembe, ki se zaradi sodobnih komunikacijskih okoliščin intenzivno vključujejo v vsakodnevno jezikovno rabo. Novi jezikovni pojavi vznikajo na vseh jezikovnih ravninah, dinamika razvoja pa je še najbolj razvidna na področju leksike. Prispevek z obrazilnomorfemskega in semantičnega vidika obravnava neologizme s pomenom nosilnika lastnosti in predstavlja aktualna tipična obrazila omenjene pomenske skupine.
Keywords: besedotvorje, tvorjenke, izpridevniške izpeljanke, nosilniki lastnosti, neologizmi
Published: 19.02.2018; Views: 359; Downloads: 274
.pdf Full text (3,19 MB)
This document has many files! More...

8.
Grafoderivati v tiskanih oglasih
Irena Stramljič Breznik, Ines Voršič, 2009, original scientific article

Abstract: Neprestano večanje števila oglaševalcev in širjenje oglaševalskega prostora že presegata receptivne sposobnosti naslovnikov, zato je ob tolikšni zasičenosti z oglasi vse težje zbuditi pozornost naslovnikov. Prispevek predstavlja poseben tip novotvorjenk v tiskanih oglasih, imenovanih grafoderivati, ki za učinkovanje uporabljajo grafične in ortografske prvine. Na podlagi zbranega gradiva bo podrobneje predstavljena njihova tipologija glede na uporabo in kombiniranje različnih pisnih znamenj (ABCČDZS, priseb(n)i, M!ZA, Remisliti, TISati, nezNOSen, ?mega, 3OR24 2N4N?4, Bank@Net ipd.) ter opredeljena njihova vloga, ki je večinoma estetska, čustvena ali intelektualna. Grafoderivati pogosto konkretizirajo bodisi oglaševalca bodisi oglaševano, včasih pa so le rezultat besedne igre v vlogi pritegnitve pozornosti. Vsekakor pa je v njih mogoče prepoznati težnjo po vse večji vizualizaciji oglasne komunikacije.
Keywords: besedotvorje, novotvorjenke, grafoderivati, tiskani oglasi
Published: 10.07.2015; Views: 374; Downloads: 37
URL Link to full text

9.
Word-formational productivity of the Slovene language in the case of sports neologisms
Irena Stramljič Breznik, Ines Voršič, 2011, original scientific article

Abstract: Newly created words are a frequent topic of research in modern linguistics. The reason for this is that innovation processes in lexicon are a reflection of dynamic tendencies which occur as a consequence of modern communication requirements. This contribution focuses on the field of sports, using a corpus approach based on the Sketch Engine (SkE). It investigates formations in Slovene with low frequency (e.g. nogometoljubec, karatejka, sankijada). Based on their morphemic structure, it determines whether they are potential neologisms, which are created according to a productive pattern, or nonce formations, which are created according to individual patterns connected with specific text usage, and which as ad-hoc formations do not belong to the productive word-formational patterns. In light of these findings, the question of the combinations of domestic and foreign word-formational elements will be discussed, and consequently also the question of the hybridization of Slovene formations today. The corpus-based approach will enable us to determine whether the analysed material represents a word-formational core or periphery of the lexicon. In order to detect new lexical processes, it is necessary to investigate atypical word-formational processes which open up the creative potential of language. They testify to the dynamic nature of language and to its capability to respond to the different needs of different users in different circumstances.
Keywords: neologisms, Slovene language, sports, word-formation
Published: 30.12.2015; Views: 467; Downloads: 240
.pdf Full text (287,81 KB)
This document has many files! More...

10.
Slovenščina na dlani 2
Mojca Jerala-Bedenk, Mihaela Koletnik, Mira Krajnc Ivič, Simona Majhenič, Sandi Majninger, Matej Meterc, Polonca Šek Mertük, Natalija Ulčnik, Alenka Valh Lopert, Darinka Verdonik, Ines Voršič, Tjaša Markežič, 2019, professional monograph

Abstract: Monografija predstavlja nadaljevanje publikacije Slovenščina na dlani 1, izdane v letu 2018. Prvi del prinaša rezultate projekta Slovenščina na dlani, ki ga v času od leta 2017 do leta 2021 izvajamo na Univerzi v Mariboru. Predstavljena je idejna zasnova učnega e-okolja, in sicer z vidika uporabniške izkušnje učitelja ter učenca. Ker bo e-okolje vsebovalo vaje in naloge s področja pravopisa, slovnice, frazeologije in besedil, so podane možnosti priprave vaj z ozirom na učni načrt in postopke avtomatizacije. Pri frazeologiji bomo ob nalogah ponudili tudi slovarske opise izbranih enot, zato je predstavljeno, katerih 100 frazemov in 100 pregovorov smo izbrali za natančnejšo obravnavo. Pojasnjeno je tudi, katera znanja bodo učeči se usvajali s pomočjo zbirke besedil, ki smo jo poimenovali BERTA. V drugem delu najdemo članke učiteljic slovenščine, ki sodelujejo v projektu. Na podlagi svojih izkušenj z učenci in dijaki predstavljajo izvirne ideje za obravnavo slovnice, leksikologije, frazeologije in besedilnih vrst ter izpostavljajo učinkovite učne metode, s katerimi so uspele osnovno- in srednješolce navdušiti za učenje in raziskovanje slovenščine. Na podlagi člankov ugotavljamo, da je mogoče vsako, tudi na videz suhoparno učno snov, učencem predstaviti kot izziv in jih s tem spodbuditi k ustvarjalnosti ter iskanju drugačnih rešitev.
Keywords: e-okolje, tipologija nalog, pravopis, slovnica, frazeologija, neumetnostna besedila, pouk slovenščine, učne metode
Published: 17.02.2020; Views: 74; Downloads: 7
URL Link to file

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica