| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2047
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Napovedni model poklicnih želja in odločitev osnovnošolcev s poudarkom na izbiri tehniških poklicev
Igor Košak, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Izbira ustrezne izobraževalne, in s tem tudi karierne poti, je ena izmed najpomembnejših odločitev, ki jih morajo sprejeti učenci ob koncu osnovnošolskega izobraževanja. Cilj našega dela je prepoznati: a) priljubljenost posameznih poklicev, b) dejavnike, ki bi lahko vplivali na poklicne želje in odločitev osnovnošolcev za karierno pot s poudarkom na izbiri tehniških poklicev ter c) razviti napovedne modele, s katerimi bi olajšali načrtovanje ukrepov za poklicno usmerjanje učencev. V neeksperimentalno študijo smo vključili 4.534 učencev od 5. do 9. razreda 35 slovenskih osnovnih šol (starost 11 do 15 let), podatke smo zbirali z uporabo spletnega vprašalnika. S splošnim vprašalnikom, namenjenim vsem anketirancem, smo ob demografskih podatkih spremljali spremembe glede priljubljenosti poklicnih želja na 13 poklicnih področjih. Učenci 9. razreda so dodatno odgovarjali tudi o: (a) osebnih dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica, (b) odnosu do tehniških poklicev, (c) nameri o izbiri tehniškega poklica in (d) o aktualni izbiri srednje šole. Ugotavljamo, da so v celotni populaciji najbolj priljubljeni poklici, ki zahtevajo univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo, poklici z zahtevano zaključeno osnovno šolo so na repu priljubljenosti. Najbolj priljubljeni so poklici v športu in kulturi, sledijo tehniško-tehnološki poklici, na tretjem mestu glede priljubljenosti so poklici v zdravstvu. Z leti šolanja se veča priljubljenost poklicev z zahtevano univerzitetno izobrazbo, upada pa priljubljenost poklicev, ki zahtevajo zaključeno osnovno šolo. Poklicne želje za opravljanje tehniško-tehnoloških poklicev, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo, opazno narastejo od 6. do 9. razreda. V raziskavi smo potrdili tudi stereotipno razliko v poklicnih željah za tehniške poklice med dečki in deklicami. Med učenci 9. razreda osnovne šole so tehniško-tehnološki poklici, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo, na tretjem mestu najbolj priljubljenih poklicev, obstajajo pa statistično značilne razlike po spolu, ki so v prid dečkom. Med osebnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje poklicnih želja bi izpostavili, da prevladujejo dejavniki notranje (intrinzične) motivacije (»zanimivo delo«, »poklic, v katerem bom užival«, »poklic, ki bo izpolnil življenjske ambicije« in »poklic, ki nudi izzive«), medtem ko so se dejavniki zunanje (ekstrinzične) motivacije izkazali kot manj pomembni (»nasvet drugih« in »poklic prinaša slavo«). V povzetku zaznavamo, da imajo učenci 9. razreda v povprečju zelo pozitiven odnos do tehniških poklicev, česar nato ne zasledimo v njihovi nameri o izbiri tehniškega poklica, ki je izrazito nizka; statistično značilne razlike med spoloma zaznamo pri dečkih. V sklepu povzamemo, da v kolikor je družbeni cilj vključiti več učencev v smeri tehniško-tehnološkega izobraževanja ter v nadaljevanje njihove poklicne poti v tej smeri, moramo sprejeti več učinkovitih intervencij in ukrepov, ne le za spodbujanje zanimanja za tehniško-tehnološke poklice med mladimi, temveč predvsem za aktualno pretvorbo njihovih želja v konkretne odločitve.
Keywords: Slovenija, osnovne šole, poklicne želje osnovnošolcev, tehniški poklici, osebni dejavniki, odnos do tehniških poklicev, namera o izbiri tehniškega poklica, poklicna odločitev
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 4; Downloads: 0
.pdf Full text (4,16 MB)

2.
Uporaba projektnega managementa pri strateškem načrtovanju projekta PARTY LINIJA
Miha Šmigoc, 2024, master's thesis

Abstract: Projekcija, strateška zasnova, načrtovanje in izvedba projekta PARTY LINIJA so zahtevna naloga. Gre namreč za inovaDvni projekt, ki ga še ni na trgu in predstavlja nekaj povsem novega in drugačnega, nekaj, česar ljudje še ne poznajo. Za osnovno razumevanje in usmeritev poslovnega načrta smo se osredotočili na teoretično opredelitev projektnega managementa, pri čemer smo definirali projekt kot uporabo določenih virov v interesu ustvarjanja novosti. Raziskali smo različne vrste projektov, njihove cilje, življenjski cikel, faze delovanja, značilnosti ter dokumentacijo. Skozi projektni management smo izpostavili, da gre za proces, ki ga opravljamo z namenom doseganja zastavljenih ciljev ob sočasni kontroli časa, kakovosti, ljudi in drugih dejavnikov. Funkcionalnosti projektnega managiranja vključujejo planiranje, motiviranje, nadziranje, usmerjanje in spremljanje oziroma kontrolo. Zastavljen avtobusni projekt smo pripravili na podlagi strateškega managementa, ki se osredotoča na analizo in izbiro ustreznih strategij za nadaljnje delovanje. Poleg tega smo natančno razčlenili projektne udeležence in tveganja projekta, kar nam je omogočilo ustvariti trdno podlago in temelje za pripravo projektnega oziroma poslovnega načrta. V magistrski nalogi smo ugotovili, da je projekt PARTY LINIJA zelo odvisen od zakonodaje. Ključni nalogi sta zagotovitev, da projekt deluje v skladu z zakoni in predpisi, ter vzpostavitev izjemne varnostne sheme. Varnost in zakonodaja sta temeljna elementa vseh vidikov in aktivnosti projekta. Avtobus ne bo običajen, temveč bo preurejen v skladu s predpisi in homologacijo. Avtobusna linija bo povezovala točke v središču Maribora, kjer poteka glavno večerno dogajanje, z bolj naseljenimi predeli mesta, od koder potrebujejo ljudje zaradi oddaljenosti prevoz. Projekt PARTY LINIJA je nov izdelek, ki združuje dva svetova in ima tako neposredne kot posredne učinke, koristne za družbo. Prav zato se bo pojavila potreba po zaščiti projekta s patentom in blagovno znamko. Strateški načrt avtobusa bo izveden v okviru podjetja X, da ga odobrijo za javni promet, kar odpira priložnosti za potencialna sofinanciranja in sponzorstva. Raziskava in analiza empiričnih podatkov kažeta na izjemen interes ljudi za projekt. Zlasti v večernih in nočnih urah primanjkuje možnosti za prevoz, poleg tega pa so rezultati raziskave pokazali na težave zaradi vožnje pod vplivom alkohola in pomanjkanja parkirnih mest. S pravilno izvedbo in ustrezno cenovno politiko lahko pozitivno vplivamo na družbo, zmanjšamo navedene težave in okrepimo izkoriščenost avtobusov podjetja X, ki v teh urah ne obratujejo in bi bili v standardni obliki nekonkurenčni.
Keywords: projekt, projektni management, proces, avtobus, PARTY LINIJA
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 13; Downloads: 4
.pdf Full text (4,29 MB)

3.
Pomen komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom
Lana Gorenc, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Komunikacija med medicinsko sestro in pacientom je ključ do dobrega in kakovostnega dela, boljšega počutja in hitrejšega okrevanja pacientov. Operativni poseg pacientu predstavlja stres, strah in bolečino. Namen zaključnega dela je raziskati pomen komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom. Metode: Pri izdelavi zaključnega dela smo sistematično pregledali, analizirali in sintetizirali znanstveno literaturo na temo pomena komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom. Literaturo smo iskali v mednarodno priznanih podatkovnih bazah PubMed, CINAHL in ScienceDirect. Rezultati: Od pridobljenih 544 raziskav smo glede na primernost v analizo vključili deset člankov. Rezultate smo sintetizirali s pomočjo vsebinske analize, izbrali tri podkategorije in iz njih oblikovali proste kode. Razprava in sklep: Predoperativna komunikacija se je izkazala za zelo pomembno, saj se med medicinsko sestro in pacientom vzpostavi zaupljiv odnos, ki pomaga pacientu k boljšemu psihičnemu počutju in razumevanju procesa, kar posledično vodi do boljše pripravljenosti pacienta na operativni poseg, njegovega hitrejšega okrevanja in medsebojnega sodelovanja.
Keywords: komunikacija, medicinska sestra, pacient, operativni poseg
Published in DKUM: 22.04.2024; Views: 36; Downloads: 4
.pdf Full text (654,30 KB)

4.
The relationship between leadership in BPM and company profitability
Dušan Gošnik, Maja Meško, Igor Stubelj, 2023, original scientific article

Abstract: This paper studies the relationship between leadership as an activity of business process management (BPM) and company performance. Business process data about leadership and business processes in SMEs were collected via questionnaires on the population of 3007 SMEs in Slovenia. Aspects of leadership such as the involvement of employees, middle management, customers and suppliers were studied. The financial data of the SMEs of the sample were obtained from publicly available financial statements to assess relative residual income profitability ROEr and ROEa. Data analysis was performed using Bartlett’s, Kaiser–Maier–Olkin and nonparametric Mann–Whitney U tests. We confirmed a positive relationship between employee involvement in leadership as an activity of BPM and company profitability. It was proved that companies that involve employees and middle management in improving core business processes to a greater degree are more profitable. Intense involvement of employees in changes in core business processes results in higher company profitability, which has been detected by the higher risk-adjusted profitability measure ROEa. Companies that involve middle management to a greater degree by leading employees based on their interests are more profitable. The results are important for managers as decision-makers and other company stakeholders, especially those responsible for business process improvements. Theoretical and practical implications and further research possibilities are discussed.
Keywords: management, leadership, BPM, risk-adjusted profitability measures, SME, performance
Published in DKUM: 16.04.2024; Views: 58; Downloads: 0
.pdf Full text (529,77 KB)
This document has many files! More...

5.
Termična analiza mrazišč Trnovskega gozda : magistrsko delo
Jakob Slavič, 2024, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil raziskati termične vzorce Trnovskega gozda s posebnim poudarkom na mrazišču Smrekova draga. Mrazišča predstavljajo lokalni klimatski pojav, katerega določa temperaturni obrat. Gre za reliefno depresijo manjših razsežnosti s posebnimi tlemi v katerih se akumulira hladen zrak, kar se pa manifestira tudi na vegetaciji. Pogoje za nastanek mrazišč primarno določa sevalna bilanca, oziroma energijska bilanca Zemlje. Zmožnost radiacijskega ohlajanja oblikuje nizke temperature pri tleh. Takšne razmere so pogojene z letnim časom, nadmorsko višino, tlemi, zaprtostjo reliefa in prevetrenostjo območja. Rezultati temeljijo na terenskem zbiranju podatkov čez vse štiri letne čase v letu 2022/2023. Nekateri podatki so bili zbrani na terenu z brezpilotnim letalnikom, nekaj podatkov pa smo analizirali s pomočjo satelitskih podob Landsat. Ugotavljamo, da so pogoji za nastanek temperaturnega obrata in s tem mrazišča na območju Smrekove drage najbolj ugodni v zimskih in jesenskih mesecih. Takšne ocene smo lahko podali, tako po analizi letnega merjenja temperatur zraka, kakor tudi s strani termičnih satelitskih podob. Tako potrjujemo, da je uporaba Landsat podob, primerna metoda za odkrivanje in spremljanje jezer hladnega zraka in tal, ni pa primeren pristop za natančnejši uvid v termično polje tovrstnih globeli. Na podlagi podatkov merilnih postaj opažamo pozitivno korelacijo med nižanjem temperatur v Smrekovi dragi in vegetacijskim pasom lišajev, ruševja in mahov na dnu. S tem potrjujemo dejstvo, da so najnižje temperature mrazišč na dnu depresije, obenem pa ima na oblikovanje takšnih pogojev vpliv tudi relativna vlaga. Za boljšo analizo temperaturnih vzorcev mrazišč, predlagamo uporabo brezpilotnih letalnikov opremljenih z termično kamero. Na podlagi le te je v mrazišču bilo identificiranih nekaj skalnatih vrzelih, ki omogočajo dotok hladnega zraka iz podzemlja. S analizo temperature tal potrjujemo tudi tezo, da so poleti reliefne kraške depresije lahko tudi toplejše od okolice, čeprav se na mikro-nivoju temperature zraka lahko spustijo do 0 °C.
Keywords: temperaturni obrat, mrazišča, daljinsko zaznavanje temperatur tal
Published in DKUM: 15.04.2024; Views: 56; Downloads: 3
.pdf Full text (5,19 MB)

6.
Prevalence of adjacent-level fractures after osteoporotic vertebral compression fractures : a prospective non-randomized trial comparing percutaneous vertebroplasty with conservative therapy
Igor Movrin, 2011, original scientific article

Abstract: Purpose: The purpose of this prospective non-randomized study was to analyze the prevalence and possible risk factors of adjacent-level fractures comparing percutaneous vertebroplasty (PVP) with conservative therapy. Methods: Consecutive patients satisfying the inclusion criteria of acute vertebral fracture pain (occurring within 1-6 weeks of the event and not relieved by oral analgesia) and imaging criteria of acute fracture activity were enrolled. All patients meeting the inclusion criteria were offered PVP. Patients who declined PVP and agreed to longitudinal evaluation were treated conservatively and constituted the control group. Results: In 2 of 27 patients (7.4%) treated with PVP and in 10 of 61 patients treated conservatively (16.4%), adjacent-level fractures occurred within 1 year. The degree of local kyphosis and bone mineral density (BMD) were identified as possible predictive factors for adjacent-level fractures. Conclusion: These results indicated that PVP carries a low risk of adjacent-level fractures. Lower BMD values and altered biomechanics in the treated area of the spine due to resistant kyphosis are possible predictive factors for adjacent-level fractures. A positive effect of PVP over conventional treatment was observed upon reduction of the prevalence of adjacent-level fractures, vertebral morphology, and pain reduction.
Keywords: zlom sosednjega vretenca, vertebroplastika, primerjalna analiza, lokalna kifoza, kostna mineralna gostota
Published in DKUM: 12.04.2024; Views: 65; Downloads: 0
.pdf Full text (350,40 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

7.
Surgical management of traumatic spondylolisthesis of the axis
Igor Movrin, Andrej Čretnik, 2013, professional article

Abstract: Purpose: The optimal treatment modality for traumatic spondylolisthesis (TSA) of the axis (second cervical vertebra) remains controversial. Many conservative and anterior techniques have been used to treatt hese injuries. Case report: We describe a 29-year old woman who presented to the emergency department with severe neck pain after falling down aflight of stairs. Cervical plain radiographs and computer tomography (CT) scan demonstrated a major C2 body anterior dislocation with bilateral C2 pedicle fractures. A Crutchfield extension was applied, with four kilograms of traction initially, with the neck in slight extension. After two hours of traction, plain radiographs showed near anatomical reduction. The same day the patient underwent an anterior C2/C3 discectomy and autologous bone fusion with a cervical spine locking plate (CSLP). There were no neurological deficits postoperatively and the patient was asymptomatic. She was discharged home on postoperative day eight with a Philadelphia collar for 6 weeks. Conclusion: Anterior C2/C3 discectomy and fusion may be feasible and safe in unstable TSA, with the benefit of high primary stability, anatomical reduction, a high union rate, and favorable clinical outcome.
Keywords: 2. vratno vretence (okretač), travmatska spondilolisteza, hangman zlom (zlom obešenca), sprednja zatrditev vratne hrbtenice
Published in DKUM: 12.04.2024; Views: 43; Downloads: 0
.pdf Full text (481,13 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

8.
Overcoming cultural cleavages: results from a health promotion intervention among Roma
Erika Zelko, Igor Švab, 2016, original scientific article

Keywords: promocija zdravja, intervencija, Romi
Published in DKUM: 11.04.2024; Views: 40; Downloads: 0
.pdf Full text (102,57 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

9.
Cervical spine fractures in ankylosing spondylitis : a case report and literature review
Tomi Kunej, Igor Movrin, 2016, short scientific article

Keywords: ankilozantni spondilitis, vratna hrbtenica, zlom
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 45; Downloads: 2
.pdf Full text (184,11 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

10.
Assessment of left ventricular impairment by calculating left ventricular impairment index using doppler echocardiography in chronic heart failure patients
Igor Krajnc, Andreja Sinkovič, 2019, original scientific article

Keywords: ehokardiografija, okvara levega prekata, utripni volumen, indeks, končni diastolični premer levega prekata
Published in DKUM: 04.04.2024; Views: 40; Downloads: 0
.pdf Full text (161,40 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

Search done in 0.54 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica