| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 87
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
LUTKOVNE PREDSTAVE Z OTROKI V VRTCU ZARJA - CELJE
Anita Zupanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Lutkovne predstave z otroki v vrtcu Zarja – Celje zajema teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature opisali vrste lutk ter vlogo in vpliv lutk na otroka v predšolskem obdobju. Lutka je namreč še kako pomembna; za predšolskega otroka je zabavna in zanimiva, hkrati pa izjemno izobraževalno, socialno in terapevtsko sredstvo v obdobju največjega razvoja. V naslednjih poglavjih smo pisali o pripravi na lutkovno predstavo, dotaknili pa smo se še ostalih podpoglavij, ki se povezujejo s pripravo oziroma organizacijo in izvedbo lutkovne predstave, to so izdelava lutk in scene, izbira besedila in glasbe ter uporaba motivacije oziroma spodbud. V praktičnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika želeli pri vzgojiteljih drugega starostnega obdobja izvedeti, koliko oziroma, ali se odločajo za organizacijo in izvedbo lutkovnih predstav z otroki, iskali pa smo tudi odgovore na splošna vprašanja v zvezi z uporabo lutke v vrtcu. Namen praktičnega dela je bil dobiti odgovore na zastavljena vprašanja, hkrati pa smo želeli, žal vse prepogosto spregledano vejo umetnosti, spet približati vzgojiteljem, ki so sodelovali v raziskavi. Lutka je namreč tista neživa stvar, ki v naših rokah čudežno oživi in otroka popelje v svet domišljije, hkrati pa se lutka oziroma lutkovne predstave z otroki povezujejo tudi z drugimi področji kurikuluma, to je z glasbeno in likovno umetnostjo, gibanjem, družbo ter jezikom.
Keywords: lutka, lutkovna predstava, predšolska vzgoja, vrtec, otrok.
Published: 18.03.2016; Views: 667; Downloads: 86
.pdf Full text (1,34 MB)

62.
STRATEGIJE ZA RAZVOJ GOVORA PRI NAJMLAJŠIH OTROCIH
Anita Zupanc, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je namenjeno področju strategij za razvoj govora pri najmlajših otrocih. Teoretični del zajema kronološki prikaz, predjezikovno fazo ter dejavnike otrokovega govornega razvoja. Izpostavljen je vpliv zgodnje obravnave kot preventivne dejavnosti, razvoj govora kot napovednik pismenosti, vlogo staršev in vrtca pri razvoju govora. Predstavljen je nabor strategij, s katerimi lahko spodbujamo otrokov celostni razvoj, predvsem pa razvoj govora in gibanja ter socialni razvoj. Natančneje so opredeljeni kriteriji za opazovanje otrok v starostnih skupinah 1–2 let. V empiričnem delu smo v vrtcu opazovali odzivanje 30 otrok, starih od 11–24 mesecev. S študijo primera smo raziskali njihovo bebljanje, interakcijo z odraslo osebo, igro z vrstniki ter motoriko, pri čemer smo preverili vlogo spola in starosti otroka ter izobrazbo staršev. S statistično obdelavo podatkov se je izkazalo, da razlika v ravni bebljanja glede na spol in izobrazbo staršev ni značilna. Podatki kažejo pomembno razliko v ravni bebljanja ter ravni interakcije z odraslo osebe glede na starost, medtem ko to ne drži za raven igre z vrstniki. Raven motorika, ki je bilo največkrat po postavkah opaženo področje, se v nasprotju s pričakovanji ne razlikuje glede na spol in starost. Izobrazba staršev na opazovana področja ne vpliva pomembno, čeprav aritmetične sredine kažejo, da so otroci staršev s srednješolsko izobrazbo pri vseh štirih postavkah dosegali višje ravni kot otroci staršev z najvišjo stopnjo izobrazbe.
Keywords: Razvoj govora, zgodnja obravnava, vloga staršev, vloga vrtca, strategije za razvoj govora.
Published: 27.05.2016; Views: 1253; Downloads: 164
.pdf Full text (760,59 KB)

63.
Alianse v grafih
Tina Zupanc, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so predstavljene alianse v grafih, s temeljitejšo študijo pa se osredotočimo na obrambne in napadalne alianse. Definicije proučevanih pojmov so podprte s primeri in razlago, predvsem pa se v posameznih podpoglavjih posvečamo lastnostim alians. V nekaterih družinah grafov podamo natančne vrednosti obrambnih in napadalnih števil, ki sta definirani kot moč najmanjše alianse v grafu, v splošnih grafih pa moči alians navzdol in navzgor omejimo. Poglavji o obrambnih in napadalnih aliansah razširimo z definicijami globalnih alians, k-alians in globalnih k-alians ter podamo vrednosti, ki določajo natančno moč omenjenih množic ali predstavljajo spodnjo ter zgornjo mejo. V zadnjem delu magistrske naloge so omenjene močne alianse, za katere velja, da so hkrati obrambne in napadalne alianse. Zadnji razmislek je posvečen varnim množicam, ki so boljša aproksimacija realnih situacij v primerjavi z obrambnimi aliansami.
Keywords: aliansa, obrambna aliansa, napadalna aliansa, globalna obrambna aliansa, globalna napadalna aliansa, k-aliansa, dominantna množica
Published: 19.07.2016; Views: 422; Downloads: 54
.pdf Full text (1,14 MB)

64.
ANALIZA VHODNEGA MATERIALA V PODJETJU GORENJE I.P.C. - ELEKTROKOMPONENTE D.O.O.
Darja Zupanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osnova vsakega proizvodnega procesa za proizvodnjo izdelkov je pridobitev in ravnanje z vhodnim materialom. Ker je trg vsak dan zahtevnejši in konkurenca močnejša, so visoko kakovostni izdelki pogoj za uspešnost in dober ugled podjetja. Podjetje Gorenje I.P.C. – Elektrokomponente d.o.o. je eden izmed vodilnih proizvajalcev kabelskih setov na domačem tržišču, saj se seti vgrajujejo v vse aparate Skupine Gorenje, dobro pa se uveljavljajo tudi na tujih trgih. V podjetju se zavedajo, da je ustreznost vhodnega materiala tako količinsko kot kakovostno izredno relevantna, saj se s pravočasnimi ugotovitvami lahko prepreči zastoje v proizvodnji, dodatna popravila ter reklamacije pri kupcu in s tem prihranek denarja ter vzdržuje dobro ime. V diplomskem delu je opredeljen teoretični ter praktični aspekt analize vhodnega materiala. Teoretični del bo dobro izhodišče praktičnemu, v katerem bodo zajeti statistični podatki vrst vhodnega materiala ter dobaviteljev. Potreba in povpraševanje po izdelkih (aparatih) je temeljna osnova za naročilo materiala, s katerim se bodo v proizvodnem procesu izdelovali kabelski seti. V diplomskem delu je podrobneje opisan prevzem materiala, ukrepanje v primeru neskladij, kakovost in ocenjevanje dobaviteljev. Pomembno je, da se prevzeti materiali ustrezno skladiščijo, zagotovljen mora biti hiter in ažuren kakovostni pregled ter hitro reševanje reklamacij. Podjetje ima dovršene postopke, s pomočjo katerih dosega odlične rezultate, kar izkazujejo tudi vsi pridobljeni certifikati.
Keywords: Vhodni material, skladiščno poslovanje, količinski prevzem materiala, kakovostni prevzem materiala, ocenjevanje dobaviteljev
Published: 22.07.2016; Views: 342; Downloads: 44
.pdf Full text (3,21 MB)

65.
SERIJA SLIKANIC LUCY COUSINS O MIŠKI MINKI
Barbika Zupanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsebina diplomskega dela se nanaša na zbirko slikanic Lucy Cousins o miški Minki. Cilj diplomskega dela je predstavitev zbirke slikanic o miški Minki in kako spodbujati branje v vrtcu ter razvijati otrokovo veselje in zanimanje po samostojnem prebiranju slikanic. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, v katerem je zapisana definicija slikanice, vloga vzgojiteljev in staršev pri prebiranju pravljic/slikanic ter kratek življenjepis avtorice Lucy Cousins. V praktičnem delu diplomskega dela so zapisane analize posameznih slikanic glede na besedilo in ilustracije. Te slikanice so: Minka pozna barve, Minka v avtobusu, Lahko noč, Minka, Minka peče piškote, Vse najboljše Minka, Minka gre na zabavo v maskah, Minka na kmetiji, Minka v kopalnici in Minka se kopa. Sledi analiza devetih slikanic, ki so bile predstavljene otrokom, in zabeležen je njihov odziv. Zapisali pa smo tudi analizo risanke, ki smo jo gledali v vrtcu.
Keywords: – serija slikanic o miški Minki, – Lucy Cousins, – predšolska vzgoja, – spodbujanje branja v vrtcu, – spoznavanje različnih tematik.
Published: 28.09.2016; Views: 941; Downloads: 95
.pdf Full text (2,38 MB)

66.
Certificiranje pločevinastih kanalov za mehanski odvod dima in toplote po standardu SIST EN 12101-7:2011
Marko Zupanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obdelana tehnična regulativa in postopki za pridobitev certifikata za pločevinast kanal za mehanski odvod dima in toplote iz enega požarnega sektorja po Slovenskem standardu SIST EN 12101-7:2011 v podjetju Klima Celje, d.d.. V našem podjetju smo leta 2010 pridobili Slovensko tehnično soglasje STS-10/0026, ki nam ga je podelil Zavod za gradbeništvo Slovenije na podlagi določil Zakona o gradbenih proizvodih – ZG Pro (Ur. list RS, št. 52/00 in št. 110/02-ZGO-1) po direktivah Evropske skupnosti, ki opredeljujejo zakone, predpise in upravne določbe držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode in izdelavo ter uporabo le teh.
Keywords: certificiranje, pločevinasti kanali, odvod dima in toplote, standard
Published: 29.09.2016; Views: 291; Downloads: 59
.pdf Full text (1,90 MB)

67.
SODOBNE REŠITVE PRI UPORABI NAKUPOVALNIH VREČK
Simona Zupanc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga opisuje velik problem sodobne družbe - prenasičenost z odpadnimi plastičnimi vrečkami, ki zelo obremenjujejo okolje in potrebujejo izjemno veliko časa za razgradnjo. Naloga se ukvarja tudi z možnimi alternativnimi rešitvami za to pereče vprašanje. V prvem poglavju je predstavljena problematika plastične embalaže. Pri tem smo se predvsem osredotočili na problem plastičnih vrečk HDPE (polietilen visoke gostote- vrečke, katere se uporabljajo za sadje, zelenjavo in mesne izdelke in so brezplačne) in LPDE (polietilen nizke gostote- vrečke, katere so v prosti prodaji na blagajnah). Drugi del opisuje teoretične osnove plastične embalaže, materiale, iz katerih je sestavljena, njihov pomen za družbo in okolje ter vplive na okolje. Predstavljene so alternative plastični vrečki (papirnata, bombažna, trajna in biorazgradljiva vrečka). Tretji del je namenjem biorazgradljivi plastiki, s katero se vse pogosteje srečujemo v zadnjih letih. Opisane so glavne surovine za izdelavo teh vrečk. Obrazložene so tudi oznake, po katerih se kupec lahko prepriča o dejanski naravi materiala, iz katerega je vrečka narejena. V četrtem delu se osredotočimo na anketni del. Naše ugotovitve, zbrane na podlagi anonimne ankete, tudi obrazložimo. Peto poglavje je namenjeno raziskovalnemu delu, ki obsega opazovanje potrošnikovih navad ter lastno primerjavo primernosti različnih nakupovalnih vrečk.
Keywords: plastična embalaža, nakupovalne vrečke, trajne vrečke, biorazgradljive vrečke biorazgradljive vrečke biorazgradnja vpliv na okolje
Published: 05.10.2016; Views: 495; Downloads: 79
.pdf Full text (1,82 MB)

68.
Moški v tradicionalno ženskih poklicih - poklic zdravstvenika in diplomiranega zdravstvenika
Tanja Zupanc Gril, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Biti moški v tradicionalnem ženskem poklicu je, po izkušnjah urada za enake možnosti, prej prednost kot ovira. Praviloma so moški v tradicionalnih ženskih poklicih uspešnejši. Eden takšnih poklicev, ki je »tipično« ženski, je nedvomno poklic medicinske sestre oziroma zdravstvenika. V zadnjih letih se je zanimanje za ta poklic med moškimi zelo povečalo, saj se prebivalstvo stara in so vedno bolj iskani poklici v negi in zdravstvu. Zahtevnost zdravstvene nege, tehnična, organizacijska znanja ter možnosti osebnostnega razvoja in profesionalnega napredovanja privlačijo moške, da se odločajo za ta poklic. Zanima jih predvsem »adrenalinsko« delo z aparati, delo v intenzivnih enotah, operacijskih sobah, reševalni službi … Povečano zanimanje med moškimi za poklic medicinske sestre je botrovalo izvedbi raziskave na to temo v Splošni bolnišnici Celje. Z raziskavo smo ugotovili, da pri odločitvi za poklice v zdravstveni negi spol ne igra odločilne vloge, prav tako moški izvajalci nege v Splošni bolnišnici Celje niso imeli prednosti pri izboru za delovno mesto. Ugotovili smo tudi, da izmensko delo negativno vpliva na družabno in družinsko življenje. Glede na to, da delajo zdravstveniki v pretežno ženskem kolektivu, niso imeli težav z vključitvijo in tudi odnos nadrejenih (večinoma žensk) je do njih korekten in profesionalen. Kljub temu da je delo medicinskih sester in zdravstvenikov fizično in psihično zelo naporno in da zahteva veliko odrekanj in požrtvovalnosti, mislimo, da je to poklic, ki te bogati in ti nudi veliko notranjega zadovoljstva, ko pomagaš bolnim in trpečim.
Keywords: spol, ženske, moški, spolni stereotipi, poklici, ženski poklici, zdravstvena nega, diplomske naloge
Published: 30.11.2016; Views: 634; Downloads: 81
.pdf Full text (1,05 MB)

69.
Pomen načrtovanih in redno izvajanih gibalnih dejavnosti za gibalni razvoj otroka
Anja Zupanc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Pomen načrtovanih in redno izvajanih gibalnih dejavnosti za gibalni razvoj otroka je bilo raziskano, kakšen je pomen načrtovanih in redno izvajanih gibalnih dejavnosti za gibalni razvoj otroka. V teoretičnem delu je predstavljen gibalni razvoj v predšolskem obdobju, kateri so vplivi na gibalni razvoj in pogoji uspešnega načrtovanja gibalnih dejavnosti. V empiričnem delu smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo. V neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije smo vključili 44 vzgojiteljev. Kot merski instrument smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa. Podatke smo kvantitativno obdelali in jih analizirali z deskriptivno in bivariatno statistiko. Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da stopnja izobrazbe ne vpliva na količino načrtovanih gibalnih dejavnosti; da otrokom niso vsak dan na voljo načrtovane gibalne dejavnosti; vzgojiteljevo obvladovanje različnih športov ne vpliva na količino načrtovanih gibalnih dejavnosti; da vzgojitelji omogočijo otrokom gibanje na prostem večkrat na teden, ne glede na vreme; da vzgojiteljeva športna aktivnost v njihovem prostem času ni povezana s pogostostjo izvajanja gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu in da stopnja izobrazbe ni povezana s preverjanjem.
Keywords: gibalne sposobnosti, načrtovanje gibalnih/športnih dejavnosti, športna aktivnost vzgojiteljev
Published: 25.07.2017; Views: 445; Downloads: 88
.pdf Full text (782,37 KB)

70.
Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica