| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Management preprečevanja in obvladovanja nasilja v zdravstveno socialnih organizacijah
Jovita Pajtler, 2019, master's thesis

Abstract: Izhodišče: Nasilje v zdravstveno socialnih organizacijah je zelo pereč problem tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Zaposleni v teh organizacijah se srečujejo z različnimi vrstami nasilja. Za obvladovanje tega problema potrebujejo specifična znanja in deeskalacijske tehnike, prav tako pa tudi zdravstveno socialne organizacije potrebujejo implementiran management preprečevanja in obvladovanja nasilja. S takšnim managementom dobijo zaposleni informacije, znanja in podporo in tako v primeru nasilja lahko reagirajo na etično terapevtski, odgovoren in human način. Namen: V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali so zaposleni v zdravstveno socialnih organizacijah seznanjeni z deskalacijskimi metodami pri obvladovanju in preprečevanju nasilnega vedenja. Zanimalo nas je tudi, ali so glede na lastno presojo dovolj strokovno usposobljeni za obvladovanje te pereče problematike. V zaključnem delu smo primerjali dve zdravstveno socialni ustanovi. zdravstveno socialni zavod v Sloveniji in zdravstveno socialni zavod v Avstriji. Raziskovalna metodologija: V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo dela z zbiranjem, kritično presojo in analizo domače in tuje literature. Raziskovalna metoda zaključnega dela temelji na kvantitativni metodologiji, tehnika zbiranja podatkov pa je anketa - standardiziran vprašalnik POPAS (Perceptions of Prevalence Of Aggression Scale). Rezultati: Primerjali smo zdravstveno socialno organizacijo (ZSO)v Sloveniji z ZSO v Avstriji. Zaposleni v Sloveniji so doživeli največ pasivnega nasilnega vedenja, najmanj je bilo samomorov in spolnih napadov/posilstev. Zaposleni v Avstriji so najpogosteje doživeli občasno manipulativno nasilno vedenje, najmanj pa, tako kot zaposleni v Sloveniji, samomorov in spolnih napadov/posilstev. Da so dovolj seznanjeni z deeskalacijskimi tehnikami meni 55,3 % zaposlenih v ZSO v Sloveniji in 55,4 % zaposlenih v ZSO v Avstriji. Si pa zaposleni v ZSO Avstrije v prihodnje želijo več usposabljanj s področja obvladovanja nasilja. Zaposleni v obeh ZSO so mnenja, 80,4 % v ZSO v Sloveniji in 73,5 % v ZSO v Avstriji, da je varnost zaposlenih ena izmed poglavitnih nalog. Diskusija in zaključek: Nasilje v ZSO je prisotno, organizacije ga morajo prepoznati in implementirati management preprečevanja in obvladovanja nasilja. S takšnim managementom potrjujejo ničelno toleranco nasilja in podpirajo zaposlene, da se v primeru doživetega nasilja lahko profesionalno odzovejo.
Keywords: agresija, ničelna toleranca, zdravstvena nega, preventiva, znanje, deeskalacija.
Published: 17.12.2019; Views: 445; Downloads: 70
.pdf Full text (1,46 MB)

2.
Stroškovna analiza izvedbe zgornjega dela strehe z opečnimi strešniki Tondach
Tadej Pajtler, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili zgornji del strehe in izvedli stroškovno analizo pri različnih naklonih strešin ter modelih opečnih strešnikov podjetja Tondach Slovenija, d. o. o., za tri različna območja v Sloveniji. Območja so določena na podlagi zaznamovanosti z enakimi značilnimi nakloni strešin. Za vsako območje smo izbrali dva modela strešnikov z dvema naklonoma v območju 1 in 2 ter enim naklonom v območju 3. Skupaj je deset različnih variant. Stroškovno analizo izvedbe zgornjega dela poševne strehe smo izvedli s kalkulacijo analize cene, ki je izvedena za izbrano skupno površino dvokapne strehe. V analizo cene posamezne variante so vključeni strešniki ter vsi pripadajoči dodatni elementi, kot so slemenjaki, zračniki, krajniki, vetrne sponke … Na podlagi pridobljenih rezultatov smo za posamezna območja določili varianto, ki zagotavlja najmanjše stroške izvedbe.
Keywords: poševna streha, opečni strešniki, stroškovna analiza
Published: 22.12.2017; Views: 992; Downloads: 90
.pdf Full text (2,88 MB)

3.
Zavarovanje otrokovega premoženja
Eva Pajtler, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Otroci so ena izmed najšibkejših kategorij subjektov prava, zato je potrebna posebna skrb pri varovanju njihovih pravic in koristi. Poleg varstva in vzgoje otroka, je potrebno poskrbeti tudi za zavarovanje vseh drugih otrokovih pravic in koristi, kamor sodijo tudi otrokove premoženjske pravice in koristi. ZZZDR v mnogo členih določa otrokovo korist kot osnovno vodilo za ravnanje v vseh zadevah v zvezi z otrokom. Otrokova korist je pravni standard, torej vrednostni pojem, ki ga je potrebno v vsakem posameznem primeru konkretizirati, glede na dane okoliščine. Starši morajo izvrševati svojo roditeljsko pravico v otrokovo korist, prav tako morajo skrbeti za otrokovo premoženje ter ga upravljati v otrokovo korist. Kadar starši ne upravljajo otrokovega premoženja v otrokovo korist, je potreben poseg pravnega reda. Centri za socialno delo in sodišča nadzorujejo upravljanje otrokovega premoženja in sprejemajo potrebne ukrepe, kadar starši odpovedo. Center za socialno delo lahko od staršev zahteva, da podajo račun o upravljanju otrokovega premoženja, kadar so ogrožene otrokove premoženjske koristi. Od sodišča pa lahko zahteva, da dovoli zavarovanje na premoženju staršev. Center za socialno delo lahko tudi predlaga sodišču, da se postavi starše v položaj skrbnika glede upravljanja otrokovega premoženja. Center za socialno delo lahko postavi mladoletnemu otroku skrbnika za poseben primer ter s tem poskrbi za varstvo otrokovih premoženjskih koristi. Starši smejo odsvojiti ali obremeniti substanco otrokovega premoženja samo s privolitvijo centra za socialno delo. Pri tem se poraja vprašanje, ali je takšna ureditev res v največjo otrokovo korist ali bi bila potrebna drugačna ureditev tega področja. Pristojnosti za sprejemanje ukrepov za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi si delita sodišče in center za socialno delo. Sodišče sprejema ukrepe za zavarovanje otrokovega premoženja v nepravdnem postopku, center za socialno delo pa sprejema te ukrepe v upravnem postopku. Takšna ločenost pristojnosti in različnost postopkov je v nasprotju z osnovnim vodilom otrokove koristi. S pomočjo Centra za socialno delo Ravne na Koroškem in Centra za socialno delo Radlje ob Dravi sem pridobila statistične podatke o sprejetju ukrepov za zavarovanje otrokovega premoženja, katere sem predstavila v diplomskem delu. Praksa centrov za socialno delo kaže, da vsebuje ZZZDR na obravnavanem področju nedodelanosti in pomanjkljivosti. 21. 3 2017 je bil sprejet Družinski zakonik, ki odpravlja pomanjkljivosti in sporno ureditev obravnavanega področja ter zagotavlja večje varovanje otrokove koristi.
Keywords: Otrokovo premoženje, otrokova korist, center za socialno delo, kolizijski skrbnik, predznamba zastavne pravice, prepoved odtujitve in obremenitve.
Published: 30.10.2017; Views: 678; Downloads: 82
.pdf Full text (695,48 KB)

4.
NEKATERI VIDIKI UVAJANJA OTROK V VRTEC RADLJE OB DRAVI
Katja Pajtler, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Kadar otrok prvič vstopi v vrtec, je po mnenju strokovnjakov pomembno, da ga starši uvajajo v skupino. Takšnega mnenja je bila tudi večina staršev in vzgojiteljic v vrtcu Radlje ob Dravi, saj otroku uvajalno obdobje omogoči lažjo vključitev v vzgojno-varstveno institucijo. Diplomsko delo tvorita teoretični in empirični del. V teoriji je predstavljeno uvajanje otrok v vrtec, podrobneje opisano, kakšno vlogo in pomen ima vrtec za otroka, kdaj je ustrezen čas za uvajanje, kako dolgo naj uvajanje traja, kateri vrtec je ustrezen, kakšne naloge imajo starši in vzgojiteljice pri predpripravi na vrtec, ter kateri so možni načini in pripomočki za lažje uvajanje. Opisane so tudi stiske otrok in bolezni, navezanost na starše in vloga vzgojiteljice. Predstavljeno je še sodelovanje med vzgojiteljicami in starši. V empiričnem delu je bilo za potrebe raziskave preverjeno, ali je uvajalno obdobje pomembno za otroka in ali mu omogoči lažjo vključitev v skupino. Pri tem je bila posebna pozornost posvečena preučevanju zadovoljstva s strani staršev do vzgojiteljic, ter obratno, prav tako intenzivnosti pojavljanja težav. Anketni vprašalnik je bil namenjen vzgojiteljicam, zaposlenim v vrtcu Radlje ob Dravi, in staršem, katerih otroci so vključeni v ta vrtec. Dobljeni rezultati so bili obdelani s programom SPSS. Pri analizi je bila posvečena posebna pozornost preverjanju razlik glede na osebo, ki izpolnjuje anketo in glede na starost anketiranca. Ugotovitve kažejo, da so bile vzgojiteljice tiste, ki so verjetno zaradi daljše prisotnosti ob otrocih in bolj objektivnega opazovanja njihovega vedenja, pogosteje zaznale odzive otrok kot starši. Ena izmed ugotovitev je bila tudi ta, da je uvajalno obdobje pomembno za otroke, saj anketiranci menijo, da jim uvajanje omogoči lažjo vključitev v skupino. Na podlagi odgovorov v anketnem vprašalniku je bila opažena dobra komunikacija in medsebojni odnosi med starši in vzgojiteljicami.
Keywords: komunikacija, predšolski otrok, sodelovanje, uvajanje, vrtec
Published: 08.11.2016; Views: 1488; Downloads: 244
.pdf Full text (1,11 MB)

5.
6.
Motiviranje pri udejanjanju idej in inovacij na področju uvajanja vitke proizvodnje v MSP
David Pajtler, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja načela in metode invencijsko-inovacijskega managementa, med katerimi se osredotočamo na različne opredelitve invencije in inovacije, ovire in možnosti za uspešno inoviranje ter pomen ustvarjalnosti. Ustvarjalnost opazujemo tudi s psihološkega vidika in njeno povezavo z Maslowo hierarhično teorijo in relativno pomembnostjo pri povečevanju inovacijskega potenciala sodobnih družb. Motiviranost, ustvarjalnost in dobro poznavanje načel invencijsko-inovacijskega managementa so bistvene za uspešno implementiranje novosti v sodobna uspešna podjetja. Vitka proizvodnja je nedvomno uspešen koncept, kako racionalizirat poslovni proces in proizvodnjo podjetja ne glede na njegovo velikost. V diplomskem delu predstavimo glavne izgube tekom poslovnega procesa, jih analiziramo in v praktičnem delu prikažemo, kako jih lahko s pomočjo koncepta vitke proizvodnje in tehnik le-te uspešno zmanjšamo.
Keywords: motiviranje, inovacija, hierarhična teorija, vitka proizvodnja
Published: 17.02.2015; Views: 805; Downloads: 104
.pdf Full text (1,09 MB)

7.
Uživanje alkohola na delovnem mestu
Jasmina Pajtler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili problem uživanja alkohola na delovnem mestu. Opisani so vplivi alkohola na človekove psihofizične sposobnosti in s tem povezano problematiko na delovnem mestu. Posebno poglavje smo namenili dejavnikom, ki vodijo v alkoholizem ter posledicam dolgotrajnega uživanja alkohola z vidika varnosti pri delu, do ukrepov delovne organizacije. Temu sledi predstavitev ovir in načinov odkrivanja alkoholiziranosti na delovnem mestu, ki so pomembna za nadaljnje aktivnosti zmanjšanja pitja alkohola ter skrbi za lastno zdravje. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v Psihohigienski posvetovalnici Dravograd v letu 2011. Rezultate smo pridobili z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 29 vprašanj zaprtega, polodprtega in odprtega tipa, v katerem je sodelovalo 19 zdravljenih alkoholikov. Želeli smo ugotoviti kako pogosto so anketiranci uživali alkohol na delovnem mestu in s kakšnimi ukrepi delovne organizacije so se soočali. Zanimalo nas je tudi kateri so razlogi za uživanje alkohola na delovnem mestu in v kakšni meri so bili anketiranci deležni aktivnosti za ohranjanje zdravja. Rezultati raziskave so pokazali, da se je pri več kot polovici anketirancih pojavljalo uživanje alkohola na delovnem mestu. Odvisnosti od alkohola je vzpodbujalo nezadovoljstvo z delovnim mestom, stresne in napete situacije ter lahka dostopnost do alkohola, kar pa je vplivalo na varnost in kakovost dela. Vzrok uživanja alkohola je bila tudi slaba osveščenost delavcev o zdravstveno vzgojnih ukrepih.
Keywords: alkohol, delovno okolje, posledice odvisnosti, zdravljenje odvisnosti, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja
Published: 04.07.2012; Views: 2547; Downloads: 496
.pdf Full text (2,44 MB)

8.
9.
Srčni utrip, dihanje in telesna temperatura konja v času treniranja
Aleksander Pajtler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za raziskavo smo priredili merilec srčnega utripa za ljudi “Garmin Forerunner 305”, s pomočjo katerega smo merili srčni utrip 12-letnega žrebca med treningom. Med enomesečnim treniranjem smo izvedli štiri preizkuse kondicije. Raziskovali smo povezanost med relativno zračno vlažnostjo, temperaturo zraka, zračnim tlakom, srčnim utripom, dihanjem in telesno temperaturo konja v mirovanju, pred ter med treniranjem. Proti našim pričakovanjem je bila zelo močna povezanost dopoldne med zračnim tlakom in telesno temperaturo. Na podlagi merjenja srčnega utripa, dihanja in telesne temperature med samim preizkusom smo spremljali telesno kondicijsko pripravljenost konja v obdobju treniranja. Kondicija je rasla do zadnjega tedna treniranja, v katerem pa smo zaznali njen padec. Menimo, da je bila to posledica vsakodnevnega pripuščanja žrebca.
Keywords: konji, konjeniški šport, fiziologija živali, trening, srčni utrip, dihanje, telesna temperatura, meritve, Garmin
Published: 06.03.2012; Views: 6841; Downloads: 745
.pdf Full text (748,49 KB)

10.
BREZPOSELNOST IN SAMOZAPOSLOVANJE V KOROŠKI REGIJI
Stanislav Pajtler, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je neprijeten in običajno trdovraten problem v pogojih tržne ekonomije, kar se je izrazito odrazilo tudi v zadnjih letih, ko je v svetu zavladala huda recesija. Ob tem je bilo izgubljenih mnogo delovnih mest, hkrati se je novo zaposlovanje zelo upočasnilo, rezultat je bil izrazit porast brezposelnosti. S temi težavami se srečuje in spopada tudi Slovenija. V tem diplomskem delu opisujemo v teoretičnem razdelku pojem brezposelnosti (vrste, razloge, merjenje, posledice, ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti in podobno). V empiričnem razdelku v daljšem obdobju od leta 2000 do 2009 prikazujemo in analiziramo brezposelnost in samozaposlenost v Koroški regiji (po posameznih občinah, območjih upravnih enot in v celotni regiji) ter izsledke primerjamo s stanjem in gibanji v državi. Posebno pozornost pa posvečamo razmerjem oziroma povezavam med brezposelnostjo in samozaposlovanjem. V tem okviru preverjamo veljavnost treh hipotez, kar je ponudilo nekaj zanimivih ugotovitev.
Keywords: brezposelnost, samozaposlenost, zaposlovanje, Koroška regija
Published: 12.01.2011; Views: 1588; Downloads: 112
.pdf Full text (860,12 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica