| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 130
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Medpredmetno povezovanje in pouk jezikov
Alja Lipavic Oštir, Saša Jazbec, 2024, scientific monograph

Abstract: V publikaciji so teoretično, aplikativno in empirično obravnavne različne možnosti in priložnosti za povezovanje pouka nejezikovnih vsebin in pouka jezikov, kar v uvodniku na kratko poimenujemo kot Učenje za življenje! Prispevki so razvrščeni v pet tematskih sklopov, ki naslavljajo naslednje vidike: stališča učiteljev do pouka jezikov, uresničevanje medpredmetnega povezovanja na različnih točkah vertikale v šolstvu, medpredmetno povezovanje kot priložnost za posamezne jezike, povezovanje jezikov s perspektive drugih področij ter primerjava in izkušnje šolskih sistemov z medpredmetnim povezovanjem drugod. Prispevki so pomemben doprinos k razmisleku odločevalcev, kreatorjev šolske politike in akterjev v učnem procesu o prepotrebnih spremembah, o relativizaciji mej med posameznimi znanostmi in o pomenu osmišljenega učenja in poučevanja jezikov, ki učence in učenke pripravlja na življenje. V njem problemi, ki jih rešujemo, niso omejeni na eno samo področje ali na en jezik, ampak so holistični in zahtevajo razumevanje različnih perspektiv gledanja na nek konkreten problem in zahtevajo znanja in razumevanja različnih jezikov.
Keywords: medpredmetno povezovanje, jezikovni in nejezikovni pouk, CLIL, celostni pristop, pouk tujega jezika
Published in DKUM: 25.01.2024; Views: 155; Downloads: 20
.pdf Full text (11,67 MB)
This document has many files! More...

2.
Beiträge zur deutschen und slowenischen Phraseologie und Parömiologie
Vida Jesenšek, 2021, scientific monograph

Abstract: The monograph consists of three parts. Twelve contributions presented on several aspects of German and Slovenian phraseology represent a selection of authors phraseological studies, mostly related to the language contrastive (German-Slovene) research topic. Part I deals with typical aspects of proverbs from the perspective of system-related research. This is followed by contributions on the lexicographical and translational problems of phraseology (Part II). The volume ends with reflections on appropriate treatment of phraseology in the learning and teaching contexts (Part III). German as the primary language of observation plays an important role in all the contributions because its status as an influential language in Slovenia is increasingly challenged. It is worth mentioning that in the past, German used to exert much greater historical, cultural, and linguistic influence on the Slovenian society. By combining different research perspectives and linguistic contrastive approaches, the volume intends to appeal to linguists as well as practising translators and language teachers.
Keywords: phraseology, paremiology, German, Slovene, contrastive linguistics, translation, language‑didactics
Published in DKUM: 21.12.2023; Views: 331; Downloads: 22
.pdf Full text (15,55 MB)
This document has many files! More...

3.
Konstruiranje tritočkovnega vpetja za sejalnico
Jernej Jazbec, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava konstruiranje tritočkovnega vpetja za žitno sejalnico. V delu so predstavljene različne vrste vpetij, njihove prednosti in slabosti. Začetek naloge obravnava informacije o podjetju Lagerhof d.o.o. in predstavitev projekta. Sledi opis zahtev katere so bile podane s strani podjetja in analiza tržišča. V nadaljevanju so predstavljene različne variantne rešitve, katere smo ovrednotili in na podlagi ocen izbrali najprimernejšo variantno rešitev za nadaljnji razvoj. Modeliranje in konstruiranje posameznih sestavnih delov vpetja ter rezultati trdnostne analize so predstavljeni proti zaključku magistrskega dela. Magistrsko delo se zaključi z opisom izdelave prototipa in testiranja.
Keywords: konstruiranje, brana, sejalnica, dvižni mehanizem
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 248; Downloads: 51
.pdf Full text (5,13 MB)

4.
Izzivi večjezične komunikacije na Urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor : magistrsko delo
Maša Jazbec, 2023, master's thesis

Abstract: Družbeno angažirano prevodoslovje, tolmačenje za potrebe skupnosti in večjezična komunikacija v zadnjem obdobju pridobivajo pomen, saj so globalizacijski in migracijski tokovi tudi v Sloveniji prispevali k spremembam v strukturi prebivalstva. V magistrskem delu obravnavamo tuje državljane, ki ne govorijo in ne razumejo slovenskega jezika, vendar potrebujejo zdravstveno oskrbo ali nujno medicinsko pomoč. Gre za ranljive skupine državljanov, ki zaradi pomanjkljivega znanja jezika potrebujejo pomoč pri sporazumevanju z državnimi organi, uradi in javnimi ustanovami. V ospredje razprave postavljamo človekove pravice do sporazumevanja, opredeljene v evropskih direktivah, s katerimi tudi v zdravstvu urejamo in zagotavljamo pravico do pomoči pri sporazumevanju, za kar potrebujemo strokovno izobražene tolmače ter prevajalce. V pričujočem magistrskem delu analiziramo komunikacijske izzive med zdravstvenimi delavci in tujejezičnimi pacienti na Urgentnem centru UKC Maribor. Zanimalo nas je, s katerimi sporazumevalnimi težavami se pri obravnavi tujejezičnih pacientov srečujejo zdravstveni delavci na Urgentnem centru UKC Maribor in kako rešujejo morebitne komunikacijske izzive. V teoretičnem delu smo opredelili večjezično sporazumevanje v zdravstvu in osvetlili pomen kulturnega ozadja pri sporazumevanju med zdravnikom ter pacientom. Pri tem smo se oprli na teorijo skoposa, ki v ospredje prevodoslovne teorije postavlja pomen in vlogo prevajalca ali tolmača kot medkulturnega posrednika ter izvedenca za določeno področje. V luči družbeno angažiranega prevodoslovja smo predstavili pomen tolmačenja za potrebe skupnosti in orisali veljavno zakonodajo na področju zdravstva ter tujejezičnih pacientov tako v Sloveniji kot na ravni Evropske unije. V razpravo smo vključili tudi osnovne značilnosti strokovnega jezika in prevajanja medicinske terminologije. V empiričnem delu smo pripravili anketne vprašalnike za štiri ciljne skupine na UKC Maribor: medicinsko osebje Urgentnega centra; reševalce Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor; tujejezične paciente in zaposlene v prevajalski službi UKC Maribor. Z anketo smo preverili, katere jezike obvladajo zaposleni na Urgentnem centru UKC Maribor in reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor; kolikšen je delež tujejezičnih pacientov na Urgentnem centru UKC Maribor, ali so pri sporazumevanju s tujimi pacienti prisotni tolmači in ali so izvidi, ki jih tujejezični pacienti prejmejo po obravnavi, prevedeni. Na osnovi odgovorov, pridobljenih z anketami in intervjuji, smo ugotovili, koliko so zaposleni na Urgentnem centru UKC Maribor pripravljeni na izzive večjezične komunikacije pri obravnavi tujih državljanov, in podali predloge možnih izboljšav.
Keywords: večjezična komunikacija, teorija skoposa, tolmačenje za potrebe skupnosti, tujejezični pacient, zdravnik
Published in DKUM: 05.07.2023; Views: 459; Downloads: 55
.pdf Full text (1,41 MB)

5.
Akademska uspešnost študentov pedagoških smeri med epidemijo covid-19: primerjava med izvajanjem študija na daljavo in študija v živo : primerjava med izvajanjem študija na daljavo in študija v živo
Martina Jazbec, 2023, master's thesis

Abstract: Temeljni namen magistrskega dela je bil primerjati akademsko uspešnost študentov med študijem na daljavo v času epidemije COVID-19 in v obdobju po epidemiji, ko se je študijski proces izvajal v živo. V ospredju naše raziskave je bila pogostost uporabe različnih učnih metod ter oblik dela med izvajanjem študija na daljavo ter izvajanjem študija v živo v obdobju epidemije COVID-19. Zanimale so nas tudi prednosti in slabosti študija na daljavo po mnenju študentov ter za katere vplive so bili mnenja, da so v največji meri vplivali na njihov akademski uspeh med študijem na daljavo ter študijem v živo. Z empirično raziskavo na vzorcu 105 študentov treh največjih javnih univerz, Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem smo ugotovili, da so imeli študentje statistično pomembno višji akademski uspeh v študijskem letu 2021/2022, kot v študijskem letu 2020/2021. Študentje so imeli višji akademski uspeh, kadar je večji del študijskega procesa potekal v živo. Preučili smo tudi pogostost uporabe učnih metod ter učnih oblik dela med izvajanjem študija na daljavo ter izvajanjem študija v živo. Statistično pomembnih razlik v uporabi različnih učnih metod ter učnih oblik dela nam ni uspelo ugotoviti. Na akademski uspeh posameznikov je po mnenju študentov v največji meri vplivala količina časa, ki so ga namenili študijskim obveznostim ter njihove kognitivne sposobnosti. Študentje so največje prednosti študija na daljavo videli v časovnih in finančnih prihrankih. Pri negativnih vidikih študija na daljavo pa je bila v ospredju omejitev stikov.
Keywords: študentje, študij, COVID-19, učne oblike dela, učne metode dela
Published in DKUM: 06.06.2023; Views: 334; Downloads: 52
.pdf Full text (1,42 MB)

6.
Dyslexie im DaF-Unterricht aus der Sicht der Lehrkräfte : Magisterarbeit
Miha Olovec, 2023, master's thesis

Abstract: Bei der Dyslexie handelt es sich um eine häufige spezifische Lernschwierigkeit, die sich in Lese- und Schreibschwierigkeiten bemerkbar macht. Die Dyslexie behindert das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache entscheidend und in der Fremdsprachendidaktik ist es notwendig, die systematische Förderansätze zu erforschen, zu konzipieren und zu evaluieren. In dieser Magisterarbeit verfolgt man das Ziel, Anpassungsstrategien für Schüler mit Dyslexie im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache vorzustellen. Zu diesem Zweck wird die Theorie der spezifischen Lernschwierigkeiten näher betrachtet, die Dyslexie anhand der Definitionen und Merkmale der Schwierigkeiten von Kindern erläutert und Leitlinien für Anpassungen im DaF-Unterricht vorgestellt. Die theoretischen Überlegungen werden im empirischen Teil mit einer qualitativen Untersuchung unter Deutschlehrern, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, mit dem Ergebnis, dass Deutschlehrer die Dyslexie als eine Sprachstörung oder eine Lese- und Schreibstörung mit einigen charakteristischen Fehlern und Unterschieden zwischen einzelnen Schülern interpretieren. Sie beobachten bei ihren Schülern Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, wie Langsamkeit, Ungeschicklichkeit, Vergesslichkeit, Verwechslung, Angst und Scham. Die Lehrer sind sich der Leitlinien für bewährte Verfahren bewusst und wenden diese an, wie z. B. die Herabsetzung des Schwierigkeitsgrads und der Kriterien bzw. die Erleichterung von Aufgaben, die Hinzufügung von Aufgaben, die Vermittlung zusätzlicher Strategien und die Bereitstellung zusätzlicher Hilfe, die Vornahme formaler Anpassungen und der Fokus auf mündlichen Leistungen. Unter den Möglichkeiten für zusätzliche Anpassungen zeigt die Untersuchung die Verwendung von mobilen Lese-Apps und die Gestaltung von Anpassungen auf der Ebene der gesamten Klasse statt auf der Ebene einzelner Schüler auf. Für die Gestaltung von Anpassungen im Klassenzimmer wird schließlich vorgeschlagen, auf der Grundlage weiterer Forschung Modelle zu entwickeln.
Keywords: Dyslexie, integrativer Unterricht, DaF-Unterricht, Fremdsprache
Published in DKUM: 09.03.2023; Views: 542; Downloads: 36
.pdf Full text (1013,26 KB)

7.
Wissenschaftliches Arbeiten im Studienbereich Deutsch als Fremdsprache : ein Arbeitsbuch zu ausgewählten Aspekten des Verfassens von Abschlussarbeiten
Saša Jazbec, Sarah Löwenkamp, Brigita Kacjan, 2023, higher education textbook

Abstract: Am Ende des Studiums müssen Studierende des Fachbereichs Germanistik eine Abschlussarbeit schreiben, für die sie verschiedene themenbezogene Kompetenzen im Bereich der empirischen Forschung sowie das Schreiben wissenschaftlicher Texte beherrschen müssen. Dies sind in deutscher Sprache besondere Fertigkeiten, die während des Studiums durch das Lesen und Verfassen von wissenschaftlichen oder Fachtexten erworben werden sollen. Häufig zeigt sich aber, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt, die sich von Generation zu Generation wiederholen und das Abschließen des Studiums verzögern. Diese Monographie soll keinen systematischen Überblick über alle Aspekte des Verfassens von wissenschaftlich und fachlich korrekten Abschlussarbeiten geben, sondern nur auf die Aspekte eingehen, die sich in den vergangenen Jahren als besonders schwierig erwiesen haben. Die Studierenden sollen das Verfassen von wissenschaftlich orientierten Abschlussarbeiten erlernen bzw. verbessern, indem sie die angebotenen Aufgaben lösen. Die theoretischen Impulse sind schon während des Studiums relevant und einsetzbar, vor allem aber sollten sich Studierende damit vor und während des Verfassens der Abschlussarbeit beschäftigen.
Keywords: wissenschaftliches Schreiben, Deutsch, Fachbereich Deutsch als Fremdsprache, Schreibstil, Quellenangaben im Text
Published in DKUM: 31.01.2023; Views: 487; Downloads: 60
.pdf Full text (4,13 MB)
This document has many files! More...

8.
9.
Matematični apleti v slovenskem srednješolskem izobraževanju : na enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj, izobraževalna matematika in izobraževalna kemija
Nika Jazbec, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava aplete v slovenskem srednješolskem izobraževanju in je razdeljeno na štiri dele - teoretični del, raziskovalni del, predstavitev novega apleta in vključitev nekaterih apletov v pouk matematike. V teoretičnem delu najdemo teoretsko obravnavo apletov, opis programa GeoGebra, ki ga uporablja veliko učiteljev in v katerem je narejenih veliko apletov, predstavljeni so tudi i-učbeniki, kjer je veliko apletov. Narejen je kratek pregled raziskav, ki obravnavajo učinkovitost GeoGebre pri učenju in poučevanju matematike. V raziskovalnem delu so najprej predstavljeni deli učnega načrta za matematiko za gimnazijo, kjer je priporočljiva uporaba IKT, dalje so predstavljene različne spletne strani, kjer lahko najdemo aplete, ki se lahko uporabljajo pri matematiki v srednješolskem izobraževanju ter še apleti, ki so za popestritve ur ali za kakšen matematični krožek. V tretjem delu je predstavljen nov aplet, ki smo ga izdelali. Predstavlja formulo za kvadrat 5-členika. V zadnjem poglavju so predstavljeni še konkretni predlogi za vključitev nekaterih apletov v pouk.
Keywords: aplet, GeoGebra, srednješolsko izobraževanje, IKT.
Published in DKUM: 09.12.2022; Views: 680; Downloads: 55
.pdf Full text (2,56 MB)

10.
Förderung der Sprechfertigkeit im Daf-Unterricht: Analyse eines Lehrwerkes für die mittlere technische oder berufliche Ausbildung : Magisterarbeit
Tjaša Tomše, 2022, master's thesis

Abstract: Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Frage, in welchem Ausmaß das slowenische Lehrwerk Bausteine zur Förderung des Sprechens als Zielfertigkeit beiträgt. Die Forschungsarbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im theoretischen Teil wurde zunächst der Sprechvorgang aus der Sicht der Psycholinguistik und Fremdsprachendidaktik näher betrachtet. Im Weiteren wurde beträchtliche Beachtung den Übungen und Aufgaben zugewendet, die mündliche Kommunikation (1) vorbereiten, (2) aufbauen und strukturieren und (3) simulieren. Im empirischen Teil wurde das Ziel angestrebt, die qualitativ-quantitative Analyse des slowenischen Lehrwerkes Bausteine (d. h. Bausteine 1 und Bausteine 2) durchzuführen. Im Rahmen der qualitativen Lehrwerkanalyse wurde im Vorfeld ein Kriterienraster entwickelt, der u. a. als eine Orientierungshilfe für Deutschlehrkräfte fungieren und zur kritischen Bewertung der im jeweiligen DaF-Lehrwerk vorhandenen Sprechaktivitäten (d. h. zur Bewertung der Aufgabenstellungen zur Arbeit mit Kurzdialogen und Rollenspielen) dienen soll. Aufgrund der dreiteiligen quantitativen Lehrwerkanalyse lässt sich festhalten, dass die Aufgabenstellungen zur Förderung des monologischen Sprechens bzw. des mündlichen Erzählens in beiden Lehrbüchern am stärksten in Erscheinung treten. Am wenigsten vorkommend sind im Kontrast dazu die Aufgabenstellungen zur Phonetik und die Aufgabenstellungen zum Diskutieren und Argumentieren. Im Fokus der qualitativen Forschung standen die Aufgabenstellungen zum dialogischen Sprechen, die in den Lehrbüchern vorherrschen (d. s. die Aufgabenstellungen zur Arbeit mit Kurzdialogen und die Aufgabenstellungen zum Rollenspiel). Anhand der qualitativen Analyse des Lehrbuches Bausteine 1 lässt sich Folgendes feststellen: Mit Rücksichtnahme auf die mangelnde Zahl von den in Musterdialogen vorhandenen Merkmalen gesprochener Sprache und mit Rücksichtnahme auf die mangelnde Präsenz von Gambits und Dialogvarianten lässt sich sagen, dass die qualitativen Kriterien zur Arbeit mit Kurzdialogen deutlich unzureichend erfüllt wurden. Daraus resultiert, dass die im Lehrbuch Bausteine 1 vorherrschenden Aufgabenstellungen zur Arbeit mit Kurzdialogen für die Entwicklung und Förderung des dialogischen Sprechens als inadäquat erscheinen. Im Gegenteil dazu lässt sich anhand der qualitativen Analyse des Lehrbuches Bausteine 2 sagen, dass die qualitativen Kriterien zur Arbeit mit Rollenspielen ausreichend erfüllt wurden. Die im Lehrbuch Bausteine 2 vorherrschenden Aufgabenstellungen zu Rollenspielen sind – mit Rücksichtnahme auf die Bereitstellung von zum Rollenspiel dienenden Redemitteln, die Realitätsbezogenheit der Rollenspielsituationen und den vorgegebenen kommunikativen Rahmen – sprechförderlich aufgebaut und tragen zu einer effektiven Entwicklung und Förderung des dialogischen Sprechens bei.
Keywords: Deutsch als Fremdsprache, Fertigkeit Sprechen, Lehrwerkanalyse, monologisches Sprechen, dialogisches Sprechen
Published in DKUM: 10.08.2022; Views: 524; Downloads: 50
.pdf Full text (3,14 MB)

Search done in 1.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica