| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 127
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
RAZVOJ SIMULACIJSKEGA MODELA ZA PODPORO ODLOČANJU PRI DOLOČANJU ŠTEVILA TOČILNIH MEST NA BENCINSKEM SERVISU
Gregor Lukan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri načrtovanju novega bencinskega servisa oziroma pri načrtovanju rekonstrukcije obstoječega bencinskega servisa je potrebno določiti tudi število točilnih mest za osebna vozila, število točilnih mest za tovorna vozila ter število točilnih mest za vozila na plin. Do sedaj se pri določanju števila točilnih mest niso opravljali izračuni ali podobne analize, ampak se je število le-teh določalo na podlagi izkušenj iz preteklosti. Zaradi tega je prihajalo kasneje, ko je bil bencinski servis zgrajen, do težav. Točilnih mest za posamezno vrsto vozil ni bilo dovolj, kar pomeni nastanek dolgih čakalnih vrst. V nasprotnem primeru, ko je točilnih mest preveč, pa prihaja do neizkoriščenosti opreme ter višjih stroškov pri nabavi opreme (črpalnih agregatov, instalacij, druge opreme …). Za rešitev omenjenega problema bomo v diplomski nalogi s pomočjo programskega interpreterja GPSS razvili simulacijski model, ki nam bo pomagal pri odločitvi, koliko točilnih mest potrebujemo na posameznem bencinskem servisu. Model bo uporabljen v podjetju Petrol, d. d., v oddelku razvoj maloprodaje.
Keywords: bencinski servis, točilno mesto, simulacija, GPSS, model
Published: 23.11.2010; Views: 1634; Downloads: 145
.pdf Full text (2,27 MB)

2.
MODEL ODPRAVLJANJA OZKIH GRL V PROCESU BARVANJA POLIZDELKOV Z METODO SIMULACIJE
Karmen Starič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na iskanje ozkega grla v proizvodnji. Hoteli smo pobližje spoznati proizvodnjo, jo raziskati, ugotoviti ozko grlo in ga odpraviti s postavitvijo nove, prenovljene proizvodnje. To smo storili v programu Flexsim, s postavitvijo simulacijskega modela, tako obstoječe kot prenovljene proizvodnje. Rezultate simulacijskega modela obstoječe proizvodnje smo primerjali z rezultati simulacijskega modela prenovljene proizvodnje. Izsledki so pokazali, da bi z reorganizacijo bistveno zmanjšali čase proizvajanja, tako na nalaganju surovih polizdelkov, kot na razlaganju končnih izdelkov. Prihranilo bi se veliko časa, s tem pa bi se povečala tudi produktivnost.
Keywords: Ozko grlo, Reorganizacija, Simulacijski model, Povečanje produktivnosti
Published: 19.01.2011; Views: 2104; Downloads: 176
.pdf Full text (2,53 MB)

3.
RAČUNALNIŠKO VODENJE IN NADZOR ENERGETSKE CENTRALE V PIVOVARNI UNION D.D.
Aleksander Kredar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo izvedli analizo celovitega vodenja in nadzora energetske centrale v Pivovarni Union d.d., ki nenehno izboljšuje in posodablja svojo proizvodnjo. Do sedaj smo imeli dokumentirane posamezne sklope proizvodnje, ugotavljamo pa, da nam manjka predstavitev in dokumentacija celovite rešitve, na področju avtomatizacije in računalniškega vodenja energetske centrale v Pivovarni Union d.d.. Ta predstavlja srce Pivovarne Union, zato bi njeno zanemarjanje, oziroma slabo vzdrževanje, prej ali slej pomenilo zaustavitev proizvodnje. Sama dokumentacija posameznih sklopov je zelo pomemben dejavnik z vidika vzdrževanja in razumevanja delovanja določenih delov proizvodnje. Na podlagi obstoječega stanja smo izvedli SWOT analize in podali predloge za izboljšave.
Keywords: Avtomatizacija, programabilni logični krmilnik, regulacija, Siemens WinCC
Published: 08.03.2011; Views: 2244; Downloads: 193
.pdf Full text (2,41 MB)

4.
PRENOVA LOGISTIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU DARS D.D.
Mihec Bojc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi smo v analizi stanja sistema predstavili obstoječe logistične procese s poudarkom na ABC in XYZ analizi z namenom zmanjšanja prevelikega stanja zalog na DARS d.d.. Rešitev problemskega stanja smo predstavili v obliki krovne funkcionalne specifikacije za prenovljeni logistični informacijski sistem. Za učinkovito zmanjšanje zalog smo najprej postavili sistem naročanja za artikle razreda A, to so artikli, ki povzročajo 80 % vrednosti vse zaloge. Na podlagi ugotovitev iz ABC in XYZ analize smo predlagali potrebne funkcionalnosti sistema oz. model naročanja za posamezne razrede artiklov iz ABCXYZ analize in ga vgradili v model zasnove informacijskega sistema. Za artikle z naključno porabo smo predlagali vzpostavitev planiranja potreb po materialu. Funkcionalne zahteve za sistem planiranja materialnih resursov - Material requirements planning (MRP) - smo za mesečne in tedenske plane povezali s funkcionalnimi zahtevami za vodenje delovnih nalogov. Za artikle s konstantno ali sezonsko porabo smo definirali sistem naročanja na podlagi signalne in varnostne zaloge, za katero smo določili algoritem naročanja na podlagi analize povprečij porabe materiala preteklih obdobij. Funkcionalno specifikacijo smo sklenili z zahtevami za skladiščno poslovanje oz. WMS (Warehouse Management System). V zaključku smo predstavili prihranke in racionalizacijo z investicijo v informacijsko podporo in preureditev logističnih procesov z ROI (Return on Investment).
Keywords: zaloga, ABC, YYZ analiza, MRP, delovni nalogi, planiranje, naročilo, logistični informacijski sistem
Published: 19.07.2011; Views: 1828; Downloads: 178
.pdf Full text (2,11 MB)

5.
RAZVOJ SPLETNE REŠITVE ZA RAZPOREJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V POHIŠTVENI INDUSTRIJI
Sonja Jerše, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Majhna in srednje velika podjetja se po večini ukvarjajo z naročniško proizvodnjo. Hitra in kvalitetna izdelava produkta je bistvenega pomena za obdržanje sedanjih strank ter pridobitev novih in posledično za dobro poslovanje podjetja. Da bi lahko to dosegli, moramo narediti optimalen razpored proizvodnje. Hitrost in kvaliteto proizvodnje lahko še povečamo, če pri izdelavi razporeda upoštevamo dejstvo, da so nekateri delavci pri opravljanju določenih delovnih nalog bolj spretni kot drugi. V tem diplomskem delu je predstavljen razvoj modularne spletne rešitve, ki poskrbi za čim boljšo razporeditev delavcev glede na dani razpored delovnih nalog. Pri iskanju najboljšega razporeda smo si pomagali z informacijsko tehnologijo, podprto z bazo podatkov, ter genetskimi algoritmi. Izdelana spletna rešitev izdela kvaliteten razpored v približno desetih minutah, kar je odvisno od izbire parametrov.
Keywords: razporejanje človeških virov, genetski algoritmi, modularna spletna rešitev, majhna in srednje velika podjetja (MSP), sistem za podporo odločanju
Published: 11.07.2011; Views: 1412; Downloads: 42
.pdf Full text (1,44 MB)

6.
NADZOR NAD PREMIKI ALUMINIJASTIH PALET S POMOČJO RFID TEHNOLOGIJE
Dušan Koračin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi želimo prikazati uporabo in implementacijo tehnologije RFID (radiofrekvenčna identifikacija) za nadzor nad premiki aluminijastih palet. V podjetju želimo prenoviti sistem nadzora nad notranjim transportom in materialnim tokom. Pri prenovi gre predvsem za izboljšanje sistema sledljivosti aluminijastih palet, ki jih uporabljamo kot transportni nosilec za transport materiala. Ena od možnosti je uvedba RFID tehnologije. Zato smo se v diplomskem delu osredotočili na koristnost uvedbe RFID tehnologije, z vrstami le-te ter z možnostjo uvedbe v obstoječ notranji transportno–skladiščni proces. Izvedli smo stroškovno analizo in analizo časovnih prihrankov uvedbe RFID tehnologije. S SWOT analizo smo predstavili prednosti, slabosti, priložnosti in pomanjkljivosti uvedbe RFID.
Keywords: notranji transport, RFID, nadzor, avtomatska identifikacija
Published: 22.12.2011; Views: 1566; Downloads: 136
.pdf Full text (1,00 MB)

7.
Odprava znanjskih ozkih grl v poslovnih procesih z uporabo mehke logike
Maja Zajec, 2012, master's thesis

Abstract: Želja po večjem, boljšem, hitrejšem in kvalitetnejšem je v nas prisotna že od nekdaj. Da bi lahko dosegli ta cilj, moramo odgovoriti s pravimi poslovnimi in delovnimi procesi. Odločilen pomen pri oblikovanju procesovpredstavljajo tudi inovacije, ki jih generirajo osebe s pravim znanjem in talentom. Izhajali smo iz dejstva, da vsaka nova sprememba v procesih lahko spremeni strukturo znanja določenega delovnega mesta ali delovne vloge. To pomeni, da oseba, ki zaseda vlogo, lahko postane t. i. znanjsko ozko grlo v procesu. Če se oseba nahaja na časovno kritični poti procesa, potem proces ne daje izhoda v želeni obliki, obsegu ali kvaliteti, kolikor bi ga lahko, če bi znanjska ozka grla razbremenili. V ta namen smo razvili odločitveni model, ki temelji na uporabi mehke logike. S pomočjo le-tega smo pokazali, da se da osebe razporejati ne le na podlagi njihove časovne razpoložljivosti, temveč tudi na podlagi razpoložljivosti njihovega znanja. Rezultat modela je ocena znanja, ki temelji na odstopanjih med zahtevanim in dejanskim znanjem. Zahtevana znanja smo pridobili iz aktivnosti izbranega realnega procesa, dejanska znanja pa so bila ocenjena s pomočjo metode 360°. Za lažjo predstavo in posledično hitrejšega sprejemanja odločitev o razporejanju oseb na vloge glede na njihovo znanje smo uporabili tehniko toplotnega zemljevida. Na podlagi ugotovitev smo potrdili postavljeno hipotezo, da je s pomočjo mehke logike možno razviti odločitveni model, ki bo alociral znanja resursov na delovne vloge glede na zahteve procesov.
Keywords: razporejanje znanja, management znanja, poslovni procesi, poslovna inteligenca, mehka logika
Published: 23.05.2012; Views: 1545; Downloads: 118
.pdf Full text (3,71 MB)

8.
RAZVOJ PROTOTIPNE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH SISTEMOV
Milan Jungić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Sistemi oskrbe s pitno vodo in sistemi daljinske energetike so javni kritični sistemi, ki do končnih odjemalcev dostavljajo pitno vodo in toploto (pozimi) ali hlad (poleti). Oskrba s pitno vodo se izvaja praktično v vseh naseljenih urbanih območjih, naloga sistema pa je odjemalcem dostaviti pitno vodo, ki jo načrpajo iz enega ali več vodnih virov. Sistemi daljinske energetike obsegajo sisteme daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja. To je način ogrevanja ali hlajenja stavb, pri katerem toploto ali hlad prenašamo od večjega vira toplote ali hladu k porabnikom po cevnem distribucijskem omrežju. V diplomskem delu raziskujemo tehnologijo, izzive, primere in učinke, ki jih lahko dosežemo z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij v sistemih oskrbe s pitno vodo in sistemih daljinske energetike, ter načrtujemo in izvajamo prototipno rešitev za podporo upravljanju teh sistemov. S pomočjo prototipne rešitve se v centru za energetsko upravljanje zbirajo podatki o delovanju sistemov, potrošnji energentov in potrošnji pitne vode. Prototipna rešitev omogoča izvedbo ključnih procesnih indikatorjev in analiz o delovanju teh sistemov, ki nam omogočajo celovito in gospodarno upravljanje, poleg tega pa tudi izvedbo analiz že izvedenih ukrepov, s čimer je izvedena povratna zanka za stalno izboljševanje kakovosti.
Keywords: Daljinska energetika, sistemi oskrbe s pitno vodo, celovito upravljanje, analize, gospodarnost, kakovost
Published: 16.05.2012; Views: 1240; Downloads: 139
.pdf Full text (5,55 MB)

9.
ANALIZA LOGISTIČNIH PROCESOV V OBDOBJU GOSPODARSKE KRIZE V EU IN SLOVENIJI (1999-2010)
Sanel Tahirović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Slovensko gospodarstvo in slovenski promet se že več kot deset let prilagajata gospodarskemu in prometnemu sistemu Evropske unije. Kljub rezultatom slovensko gospodarstvo in promet še vedno zaostajata za visoko razvitimi državami EU. Nazadostna učinkovitost in uspešnost slovenskega gospodarstva in prometa so posledica številnih dejavnikov, od katerih so najpomembnejši sledeči: • velika razlika v stopnji razvitosti in uspešnosti gospodarskih sektorjev v Sloveniji in v EU, • zastarela, neuspešna in neučinkovita prometna infrastruktura ter suprastruktura Slovenije, • nazadovoljiva stopnja hitrosti, varnosti in racionalnosti blagovnih in potniških tokov slovenskega področja, • nezadostno razvite in neafirmirane sodobne transportne tehnologije v Sloveniji, • nezadostno izgrajen in delotvoren sistem prometnega prava v Sloveniji, • nefunkcioniranje integralno-informacijskega sistema na splošno, posebno v prometni dejavnosti Slovenije, • nezadostna izobraženost, usposobljenost in motivacija človeških virov v prometnem sistemu Slovenije. V takšni korelaciji odnosov niso v zadostni meri analizirane vse prednosti PAN - evropskih koridorjev za prometne in gospodarske subjekte v Sloveniji. Tovrstni problemi se morajo konsistentno pregledati, diagnosticirati in razrešiti, saj implicirajo mnoge škodljive posledice za slovensko gospodarstvo, slovenski transport kot tudi za slovensko družbo. V diplomski nalogi bomo izvedli analizo logističnih procesov v obdobju gospodarske krize za celotno območje Evropske Unije v času gospodarske krize med leti 1999 in 2010. Znano je, da je gospodarska kriza v obdobju omenjenih 10 let prizadela precejšnjo gospodarsko škodo, posledično pa se je kriza dodobra dotaknila tudi logističnega sektorja. V kakšni meri in katera veja je utrpela največ škode, bomo analizirali v našem diplomskem delu, s posebnim poudarkom na Sloveniji.
Keywords: Logistika Recesija Evropska Unija
Published: 16.05.2012; Views: 942; Downloads: 46
.pdf Full text (537,69 KB)

10.
OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH PROCESOV Z UVEDBO ČRTNE KODE V PODJETJU AVTOHIŠA AHAC D.O.O.
Matic Pižem, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Avtohiša Ahac d.o.o. je manjše družinsko podjetje, ki nadaljuje več kot trideset letno tradicijo na področju prodaje in servisiranja osebnih vozil. Prav večletna tradicija pa predstavlja oviro v zelo potrebni posodobitvi načina poslovanja podjetja. Podjetje se srečuje z nepotrebnim in počasnim delom, za kar je glavni krivec ročni vnos podatkov v računalniške programe. Za lažje razumevanje težav, s katerimi se soočajo zaposleni v podjetju, bomo v pričujoči diplomski nalogi opisali delovne procese, ki vsebujejo ročni vnos podatkov. Z merjenem časa, ki je potreben za opravljanje posameznega procesa, si bomo pomagali ob ugotovljanju pomankljivosti v posamezni operaciji. V zadnjem delu diplome bomo za ugotovljene pomankljivosti prikazali rešitve in izboljšave na področju delovnih operacij in skladiščenja. Prikazali bomo, da delo s pomočjo čitalnikov črtne kode poteka hitreje in bolj učinkovito. Zato predlagamo da podjetje uvede sistem črtnih kod, saj je rešitev bolj ekonomična kot nadaljevanje trenutnega načina dela.
Keywords: Črtna koda, Delovni proces, Vodenje zalog, Posodobitev načina poslovanja
Published: 06.08.2012; Views: 1205; Downloads: 87
.pdf Full text (587,20 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica