| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 75
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
Uporaba informacijske tehnologije pri zgodnjem učenju in poučevanju matematike v vrtcu
Špela Jazbec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so raziskana mnenja vzgojiteljev o uporabi tehnologije pri učenju in poučevanju matematike v vrtcu. Delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene prednosti in pasti uporabe tehnologije v procesu izobraževanja. Opisana je uporaba tehnologije pri učenju in poučevanju matematike. Zapisanih in opisanih je pet matematičnih področji, področja imajo pripisane primere brezplačnih in prosto dostopnih matematičnih računalniških aplikacij. V empiričnem delu je raziskana uporaba tehnologije v vrtcu s poudarkom na uporabi matematičnih računalniških aplikacij. Med drugim smo analizirali pogostost uporabe tehnologije v pedagoškem delu, vzgojiteljeve razloge za uporabo in neuporabo tehnologije v oddelku, možnost dostopa do tehnologije itd. Podatki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Ti podatki so analizirani s programom SPSS in predstavljeni s tabelaričnimi prikazi. Glavna ugotovitev raziskave je, da večina vzgojiteljev ne uporablja tehnologije pri poučevanju in učenju matematike v oddelku, a se matematika kljub temu uvršča med področja kurikuluma, pri katerih se vzgojitelji najpogosteje poslužujejo uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Keywords: informacijska tehnologija, matematika, otrok, predšolsko obdobje, računalniške aplikacije
Published: 21.01.2021; Views: 225; Downloads: 42
.pdf Full text (1,99 MB)

2.
Uporaba igre tiny polka dot pri zgodnjem učenju matematike
Neža Brec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom "Uporaba igre Tiny Polka Dot pri zgodnjem učenju matematike" smo želeli otrokom na prijeten ter motivacijski način predstaviti potek in pravila omenjene igre in preveriti oz. ugotoviti, ali obstaja izboljšanje razumevanja navodil pri tretjem preverjanju igranja, v primerjavi s prvim preverjanjem. Teoretični del diplomske naloge predstavlja matematiko kot del otrokovega vsakdana doma in v vrtcu. Predstavili smo različna področja predšolske matematike in zapisali primere dejavnosti, s katerimi lahko otroku posamezno matematično področje približamo. Sestavni del teoretičnega dela so tudi predstavitve pogledov posameznih avtorjev o otrokovemu matematičnemu razvoju. V empiričnem delu smo dodali predstavitev igre "Tiny Polka Dot", ki smo jo uporabili v raziskovalnem delu. Poslužili smo se raziskovanja matematičnega znanja otrok s pred testom. Seznanili smo jih z navodili igre. Predmet našega raziskovanja je bilo razumevanje navodil. Rezultate smo zbirali skozi opazovanje pri igri in jih zapisovali v tabele. Podatke smo obdelali s pomočjo programa "SSPS". Pridobljene rezultate smo predstavili v poglavju praktičnega dela diplomskega dela.
Keywords: didaktika matematike, predšolsko obdobje, igra "Tiny Polka Dot", zgodnje učenje matematike.
Published: 21.01.2021; Views: 213; Downloads: 48
.pdf Full text (3,44 MB)

3.
UPORABA MATEMATIČNEGA DNEVNIKA NA RAZREDNI STOPNJI
Blažka Miklič, 2020, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil raziskati uporabo matematičnega dnevnika pri četrtošolcih. Ugotoviti smo želeli ali pisno izražanje pri matematiki vpliva na učenčevo matematično uspešnost. Teoretični del vključuje izsledke raziskav, različna področja aktivnosti in tipe pisanja dnevnika ter prednosti in strategije pisanja pri matematiki. Predstavili smo vrste nalog, tako imenovane spodbudne tipe nalog, za pisanje matematičnega dnevnika. Te naloge smo v obliki navodil vključili v matematični dnevnik. V empiričnem delu je predstavljena metodologija, potek raziskave in analiza rezultatov. Raziskava je temeljila na eksperimentalni metodi znanstvenega raziskovanja in vanjo sta bila vključena dva razreda četrtošolcev. Pedagoški eksperiment je trajal osem tednov. Na začetku in na koncu eksperimenta sta se izvedla predtest in potest. Tako smo na podlagi predtesta in potesta primerjali uspešnost pri matematiki med razredoma oziroma med eksperimentalno in kontrolno skupino. V vmesnem času se je v eksperimentalni skupini uvedel matematični dnevnik, ki smo ga v empiričnem delu analizirali po nalogah, pri čemer smo dali poudarek na razumevanju nalog in refleksiji. Rezultati raziskave so pokazali, da je bil v eksperimentalni skupini zaznan napredek v znanju, vendar manjši kot v kontrolni skupini. Rezultati so nas presenetili, saj nismo pričakovali, da bo v skupini, ki ni uporabljala matematičnega dnevnika, napredek večji. Zaradi pozitivnih izsledkov drugih študij in na podlagi naše raziskave smo predlagali izboljšave, ki bi kvalitetno vplivale na uporabo matematičnega dnevnika v razredu.
Keywords: matematični dnevnik, razredni pouk, pedagoški eksperiment, predtest, potest
Published: 22.12.2020; Views: 219; Downloads: 28
.pdf Full text (2,38 MB)

4.
Vloga spola pri učenju matematike z vidika mnenj različnih generacij
Rebeka Matečko, 2020, master's thesis

Abstract: V povezavi z učenjem matematike so se med ljudmi v preteklosti razširili številni stereotipi, ki lahko vplivajo na uspešnost posameznika pri matematiki in nadaljnjo poklicno pot. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni afektivni vidiki učenja matematike, učenje in poučevanje matematike nekoč in danes, samoregulacija učenja, razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih, rezultati dosedanjih raziskav PISA in TIMSS na področju matematike na ravni spola, dosedanje raziskave na področju vpliva spola na učenje matematike, stereotipi o matematiki in vloga odraslih pri oblikovanju odnosa, prepričanj oz. stereotipov o matematiki. V empiričnem delu naloge je podrobneje predstavljen potek raziskave, katetre namen je bil raziskati mnenje različnih generacij o vplivu spola na učenje matematike. Zanimalo nas je, ali obstajajo s tem povezane razlike med različnimi generacijami udeležencev (od osnovnošolcev do starostnikov nad 60 let). Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu 202 oseb različnih generacij. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da med ženskimi in moškimi udeleženci raziskave ni statistično značilnih razlik v njihovem mnenju o vplivu spola v matematiki. Le pri vprašanju, ali so za poklic znanstvenika primernejša dekleta ali fantje, se je izkazalo, da več moških (42,9 %) kot žensk (21,6 %) meni, da so za poklic znanstvenika primernejši fantje. Pri primerjavi mnenj glede na starost udeležencev se je izkazalo, da se mnenje različnih generacij o vplivu spola na učenje matematike razlikuje. Največ anketirancev ne glede na starost sicer meni, da so pri učenju matematike enako uspešna tako dekleta kot fantje, vendar pa kar 32,3 % najmlajših anketirancev (mlajših od 20 let) meni, da so dekleta pri matematiki uspešnejša. Več mlajših kot starejših anketirancev je prepričanih, da so fantje spretnejši v uporabi računalnika in da so za poklic znanstvenika in računalničarja primernejši fantje. Več anketirancev iz starejših kot mlajših starostnih skupin meni, da so po mnenju učiteljev pri matematiki uspešnejši fantje.
Keywords: matematika, učenje, vloga spola
Published: 22.12.2020; Views: 145; Downloads: 14
.pdf Full text (1,32 MB)

5.
Spontane strategije predšolskih otrok pri merjenju dolžine
Maja Tkavc, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela smo opredelili, kaj matematika je in zakaj je pomembna za predšolske otroke. Opisano je tudi učenje matematike skozi igro, saj je naloga nas odraslih, da skozi igrivost in prijetnost matematiko predstavljamo otrokom. Predstavljeno je področje matematike v kurikulumu za vrtce, vloga vzgojiteljic pri načrtovanju le-teh dejavnosti in sodelovanje med starši in vzgojitelji. Nato je podrobneje opisano področje merjenja, ki se osredotoča na merjenje dolžine. Predstavljeni so koncepti merjenja dolžine, standardne in nestandardne merske enote in seveda napake, ki se pripetijo pri merjenju. Poznamo različne strategije merjenja in veliko različnih merskih pripomočkov, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju. Kako otroci razumejo merjenje in merske pripomočke, smo preverili s predstavljeno raziskavo. Namen naše raziskave, je bilo ugotoviti, kako predšolski otroci uporabijo spontane strategije pri realizaciji merskih nalog s pomočjo določenih merskih pripomočkov in koliko so pri tem uspešni. Vsak izmed otrok je dobil 7 nalog merjenja, pri katerih je moral z določenim pripomočkom izmeriti predmet na fotografiji. V raziskavi je sodelovalo 22 otrok iz vrtca Šentjur, enota Ponikva, ki so bili stari od 5 let in 3 mesece do 6 let in 4 mesecev. S pomočjo zbranih podatkov smo ugotovili, da so otroci uporabljali različne strategije merjenja. Najuspešnejši so bili pri reševanju naloge merjenja ceste s sponkami. Med najmanj uspešnimi nalogami sta bili nalogi merjenja okvirja s kockami in vrvico.
Keywords: Učenje matematike, matematika v vrtcih, merjenje, strategije merjenja, merski pripomočki, merjenje dolžine
Published: 29.08.2019; Views: 650; Downloads: 129
.pdf Full text (1,17 MB)

6.
Raziskovanje razumevanja merskih količin pri predšolskih otrocih skozi risbo
Patricija Meglič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Raziskovanje razumevanja merskih količin pri predšolskih otrocih skozi risbo je empirično delo. Namen diplomskega dela je raziskati razumevanje merskih količin. Velik poudarek je na otrokovem dojemanju sebe v povezavi z merjenjem. V začetku je predstavljen kurikulum, kot osnova za delo s predšolskimi otroki. Kasneje smo se osredotočili na matematiko in konkretno na merjenje, kjer je podrobno predstavljeno merjenje dolžine, mase, prostornine, površine in časa. Nekaj besed smo namenili tudi risbi, ki je bila glavno sredstvo pri našem delu. V zadnjem delu so podrobno opisane naloge, ki so bile zastavljene otrokom. Rezultati so predstavljeni v tabelah in opremljeni z risbami otrok, ter njihovimi opisi. S temi nalogami smo prikazali otrokovo razumevanje merjenja skozi različne stopnje nalog, ki so prehajale od lažje proti težji.
Keywords: matematika, merjenje, risba, predšolski otrok
Published: 29.11.2018; Views: 594; Downloads: 70
.pdf Full text (683,62 KB)

7.
Matematični dnevnik v vrtcu
Vesna Kovšček, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Matematični dnevnik v vrtcu so predstavljeni uporabnost in možnosti uporabe matematičnega dnevnika v predšolskem obdobju. Predstavljeni so tudi izsledki nekaterih raziskav o uporabi matematičnega dnevnika pri zgodnjem učenju in poučevanju matematike. Namen praktičnega dela je bil vključiti matematični dnevnik v proces učenja in poučevanja matematičnih vsebin v vrtcu ter nov pristop tudi evalvirati. Pripravili smo matematične naloge za dve različni starosti, in sicer ena iz prvega starostnega obdobja ter druga za drugo starostno obdobje. Otrokom smo preko celega leta zastavljali različne naloge, da so jih reševali oziroma dokumentirali v svoj matematični dnevnik. Matematične dnevnike smo nato analizirali in ugotovili, koliko odstotkov otrok je nalogo opravilo uspešno in koliko neuspešno. Otroci so bili pri večini matematičnih nalog uspešni. Najbolj uspešni so bili pri geometrijskih nalogah, medtem ko je bilo pri aritmetičnih nalogah malo več težav, saj otroci nimajo še trdnega prijema pisala. Analiza matematičnih dnevnikov je pokazala, da so bili otroci iz druge starostne skupine nekoliko bolj uspešni pri nalogah, ki so jih delali v svoj matematični dnevnik.
Keywords: matematika, matematični dnevnik, predšolska vzgoja.
Published: 23.11.2018; Views: 770; Downloads: 106
.pdf Full text (1,58 MB)

8.
Bansi v predšolski matematiki
Anja Trajber, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge želimo predstaviti tri področja Kurikuluma v vrtcu. Matematiko, glasbo in ples. Pri vsakem izmed področij smo izpostavili njegove značilnosti, kako jih izvajati v vrtcu in kako jih smiselno medsebojno prepletati. Izpostavljamo gibalno-plesne dejavnosti, ki se precej pogosto pojavljajo v vrtcih, to so bansi. Z njimi smo predstavili nekaj idej in možnosti, kako to povezati z matematiko in posledično preko igre vplivati na otrokov razvoj matematičnih sposobnosti in spretnosti. V praktičnem delu diplomske naloge smo predstavili nekaj bansov z matematično vsebino, ki smo jih vsakodnevno en mesec izvajali v vrtcu skupaj z otroki. Najprej smo s predtestom preverili matematično predznanje, nato smo vsakodnevno izvajali banse, ki so povezani z matematiko. Za banse smo pripravili posebne koreografije, ki smo jih natančno opisali, na koncu pa smo s potestom preverili ali so bansi vplivali na matematične sposobnosti in spretnosti vrtčevskih otrok starih od 1-6 let. Rezultati praktičnega dela so pokazali, da so bili vsi otroci na končnem testiranju uspešnejši kot pred izvajanjem bansov
Keywords: Bansi, matematika v predšolskem obdobju, predšolska vzgoja, glasba v vrtcu, ples v vrtcu.
Published: 23.11.2018; Views: 1289; Downloads: 311
.pdf Full text (2,09 MB)

9.
Pisno deljenje z dvomestnim deliteljem
Tadej Polutnik, 2017, master's thesis

Abstract: Pisno deljenje je ena težjih snovi in učencem predstavlja in povzroča precej težav. Še posebej težavno je za učence pisno deljenje na krajši način, saj verjetno učitelji temu načinu deljenja namenijo premalo časa za razlago. Za učence je pravilna ponazoritev pisnega deljenja izjemno pomembna. Tu si mora učitelj vzeti dovolj časa, da učencem na enostaven in njim razumljiv način prikaže postopek deljenja. Brez dobre učiteljeve razlage imajo učenci v nadaljevanju lahko precej večje težave, kot bi jih imeli sicer. V magistrski nalogi sem se zato posvetil podrobni predstavitvi pisnega deljenja na daljši način, in sicer tako z enomestnim kot z dvomestnim deliteljem kot tudi predstavitvi pisnega deljenja na krajši način. Opredelil sem tudi vse pomembne pojme, ki so povezani z deljenjem, predstavil kriterije deljivosti in pregled ciljev po učnem načrtu iz matematike, ki se navezujejo na deljenje. Poleg tega sem opravil tudi raziskavo, s katero sem želel preveriti znanje učencev pri pisnem deljenju z dvomestnim deliteljem. Ugotovil sem, da jim ta snov predstavlja velike težave. Največ napak se je pojavilo pri vmesnem računanju, ker si večina učencev sprotnih računov ni pisala na list, ampak so računali na pamet. Rezultati testa so bili nekako pričakovani, učenci so namreč dobro rešili naloge z manj zahtevnimi primeri, medtem ko so težji primeri bili precej slabše rešeni.
Keywords: dvomestni delitelj, pisno deljenje, enomestni delitelji, krajši način pisnega deljenja, daljši način pisnega deljenja, kriteriji deljivosti
Published: 26.09.2018; Views: 1509; Downloads: 0

10.
Preference matematičnih nalog pri učencih 6. razreda
Barbara Trogar, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se nanaša na matematične naloge, ki so pomemben del matematičnega izobraževanja. V teoretičnem delu magistrskega dela sem v prvem delu primerjala slovenski in kitajski šolski sistem, opredelila predmet matematike, njen pomen v izobraževanju ter predstavila splošne cilje, matematične vsebine in sklope, ki jih učenci obravnavajo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v slovenskem šolskem sistemu. Opisala sem tudi vrste matematičnih problemov, s katerimi se srečujejo pri reševanju nalog. V empiričnem delu sem predstavila rezultate raziskave, ki je bila zasnovana po vzoru raziskovalcev Seaha in Barkatsasa (2012), ki sta raziskovala priljubljenost določenih tipov matematičnih nalog med kitajskimi osnovnošolci. S pomočjo anketnega vprašalnika sem skušala ugotoviti, kateri tip matematičnih nalog je učencem šestega razreda bolj oziroma manj všeč. Učenci so lahko izbirali med reprezentativnimi nalogami, kontekstualiziranimi nalogami ali nalogami odprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih 174 učencev šestih razredov iz štirih različnih slovenskih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da so na področju aritmetike in algebre učencem najbolj všeč matematične naloge odprtega tipa, sledijo jim naloge reprezentativnega tipa, najmanj pa so jim všeč naloge s kontekstualiziranim tipom. V drugem sklopu so rezultati pokazali, da so učencem na področju geometrije in merjenja najbolj všeč matematične naloge odprtega tipa, sledijo jim naloge kontekstualiziranega tipa, najmanj pa so jim všeč naloge reprezentativnega tipa.
Keywords: Matematika, učenci, 6. razred, matematične naloge, tipi nalog
Published: 24.09.2018; Views: 485; Downloads: 64
.pdf Full text (690,62 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica