| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 61
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Vpliv zakonodaje na varnost cestnega prometa : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Martin Zgonec, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo proučuje številne aspekte sistemske spremembe zakonodaje na področju prometne varnosti cestnega prometa leta 2011. Poseben poudarek se nanaša na spremembe novele Kazenskega zakonika (KZ-1B, 2011), ki je kaznivo dejanje predrzne vožnje v cestnem prometu preimenovala v nevarno vožnjo v cestnem prometu, ki je kot blanketna norma zapisana v 324. členu Kazenskega zakonika (KZ-1B, 2011). Na podlagi pregleda sodne prakse ugotavljam, da bi morala slovenska zakonodaja določati ustrezen normativni okvir za razločevanje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja cestnoprometnega prava ter med kaznivima dejanjema povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in nevarno vožnjo v cestnem prometu, ki v zakonu niso jasno opredeljeni. Na podlagi analize statističnih podatkov lahko opredelimo še nekaj drugih pomembnih zaključkov. Kljub splošnem trendu upadanja števila mrtvih v cestnem prometu od leta 2011, ko smo sprejeli novo prometno zakonodajo, smo še daleč od zastavljene vizije nič, kot tudi od zastavljenih strateških ciljev v nacionalnih programih za obdobji 2013-2022 in 2023-2030 (Javna agencija RS za varnost prometa, 2023). Statistični podatki števila umrlih in hudo poškodovanih pa kažejo tudi na dva pomembna trenda (starejši od 64 let in vozniki e-skirojev), ki jih mora cestna zakonodaja nadaljnjo nagovoriti.
Keywords: cestni promet, cestnoprometna zakonodaja, prometna varnost, prometne nesreče, diplomske naloge
Published in DKUM: 25.04.2024; Views: 129; Downloads: 18
.pdf Full text (1,22 MB)

2.
Vpliv vodenja na absentizem : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Rok Stepišnik, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problem absentizma in njegov vpliv na organizacije, podjetja ter posameznike. Poudarja, da je absentizem družbeni, ekonomski in pravni problem, ki se lahko pojavlja iz različnih razlogov, vključno z zdravstvenimi, ekonomskimi in kulturnimi vplivi. V diplomskem delu je podano, kako vodenje in menedžment organizacije močno vplivata na pojav absentizma ter kako se s tem problemom ukvarjajo delodajalci in organizacije. Osredotoča se tudi na javni sektor, kjer človeški kapital velja za ključni dejavnik uspeha. Izpostavljene so povezave med absentizmom, nagrajevanjem delovne uspešnosti v javni upravi ter sistemom plač. Analiziran je poklic policista in primerjane razlike v absentizmu z drugimi poklici ter plače policistov. V diplomskem delu je raziskan tudi vpliv vodenja na absentizem ter analiziran odnos vodij do odsotnih zaposlenih oziroma tistih, ki so pogosteje v bolniškem staležu. Naslovili smo problematiko subjektivnosti in neustreznih meril pri ocenjevanju delovne uspešnosti ter se dotaknili povezave med načinom vodenja in pogostostjo odsotnosti z dela. Metodološko je diplomsko delo deskriptivno, proučuje zakone in pravne akte ter se opira na dogmatično, aksiološko, jezikovno in teleološko metodo raziskovanja. S primeri in z analizami skuša raziskati vzroke in posledice absentizma ter v tej zvezi predlagati možne rešitve zlasti v javnem sektorju. Kot morebitno težavo pri pisanju diplomskega dela smo izpostavili razlikovanje organizacij in sektorjev, kar lahko vpliva na raziskave in analize.
Keywords: vodenje, vodja, policija, management, absentizem, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.03.2024; Views: 169; Downloads: 37
.pdf Full text (1,21 MB)

3.
General Features of Public Law - Slovenian Perspectives
Bojan Tičar, Maša Tičar, 2024, scientific monograph

Abstract: This book is intended is to be used as an aid in understanding general features of public law from Slovenian perspective. The book has three parts. The first chapter deals with the state, its essential elements,and the various types of states, taking into consideration a range of different criteria. The second chapter introduces the basic constituent parts of the law and the forms of legal order in which these parts are vertically and horizontally incorporated. The terms are sometimes simplified in order to bring law and an understanding of it closer to readers who are not professional lawyers.The third chapter is devoted to defining basic terms of administrative and civil service law. Administrative law consists primarily of the legal norms which regulate the foundations of the organisation of the state and local communities. The last part of this chapter is devoted to civil servants and public salery system.
Keywords: state, public law, administrative law, civil servants, public salaries
Published in DKUM: 21.02.2024; Views: 187; Downloads: 13
.pdf Full text (4,21 MB)
This document has many files! More...

4.
Izvedba prekrškovnega postopka na podlagi 1. odstavka 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1) : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Gregor Bolko, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Izvedba prekšrkovnega postopka na podlagi 1. odstavka 57. člena Zakona o prekrških, ki je splošni populaciji bolje poznan kot izdaja plačilnega naloga, se ukvarjamo s postopkom, ki temelji na osebni zaznavi prekrška oz. zaznavi s tehničnimi sredstvi. V tem primeru gre za zaznavo, ki je neizpodbitno resnična. Opisuje jo latinski rek »Negabit frustra medio prensus in crimine« oz. v slovenščini »Težko bo zanikal tisti, ki je bil zaloten pri kriminalnem dejanju«. Kljub dejstvu, da je prekršek zaznan s strani pooblaščene uradne osebe oz. s pomočjo tehničnih sredstev, se pri storilcih prekrškov pojavlja dilema, ali je zaznava uradne pooblaščene osebe objektivna ali subjektivna. Pričakovana odgovora na raziskovalni vprašanji, ki smo ju postavili, sta, da je slovenska prekrškovna zakonodaja zastavljena na način, da je postopek objektiven. Ta del smo skozi diplomsko delo potrdili in ugotovili, da je poznavanje področnih predpisov bistveno, da lahko kršitelja sankcioniramo. Ker pa so pooblaščene uradne osebe ljudje, obstajajo možnosti napak pri zaznavi prekrškov. Za take primere Zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) predpisuje pravna sredstva, s katerimi omogoča, da kršitelj napako organa dokazuje in izpodbija izdano odločbo, o kateri na prvi stopnji odloča prekrškovni organ, na drugi stopnji pa sodišče. III S preučitvijo zakonodaje, literature, mnenj strokovnjakov in pregledom sodne prakse s tega področja in uporabo različnih metod smo ugotovili, da je odločanje v prekrškovnih zadevah zahtevno in zelo odgovorno. Prekrškovni organi imajo zahtevno delo, da svoje odločitve natančno predstavijo in argumentirajo ter v področnih zakonih tudi pravilno implementirajo. Pri tem morajo biti zelo pozorni, da je kršitelj kaznovan upoštevajoč načelo zakonitosti, ki nalaga, da je mogoče prekršek sankcionirati le z zakonom in da je sankcijo za prekršek dopusto izreči samo za dejanje, ki je vnaprej določeno kot prekršek in je za tako dejanje določena tudi sankcija.
Keywords: Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Kazenski zakonik, plačilni nalogi, prekrški, zaznavanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 02.12.2022; Views: 699; Downloads: 125
.pdf Full text (750,06 KB)

5.
Delovanje policije kot državnega organa v času epidemije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Anton Grešovnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Policijsko delo je specifično in ga ni mogoče primerjati z drugimi poklici. Policisti oziroma druge pooblaščene uradne osebe lahko z zakonskimi pooblastili močno posežejo v življenja ljudi. Delo postane še težje takrat, ko v svetu veljajo izredne razmere in ko družba ne upošteva zastavljenih zakonov in mej. V diplomski nalogi je primerjano delo policistov pred in med epidemijo covida-19. V prvem delu pisanja je zakonsko opredeljeno delo policije, opisan je tudi pojem izrednega stanja oziroma izrednih razmer. V nadaljevanju so predstavljeni ključni podatki o bolezni, ki je pomembno zaznamovala življenje ljudi. Našteti so ukrepi in omejitve, ki so bili implementirani v Sloveniji, ter opisane reakcije ljudi na novo življenje. V delu je razčlenjeno tudi delo operativnih policistov v izrednih razmerah. Obravnavani so področja kaznivih dejanj, nadzor državne meje in postopki v cestnem prometu. Ena izmed najtežjih nalog v času epidemije je bila tudi vodenje policijskih enot. Policijski vodje so morali zaposlene ustrezno motivirati. V diplomskem delu so analizirani izvedeni ukrepi na področju javnega reda in miru, izračunana je tudi korelacija med starostjo in vrsto deviantnega ravnanja med epidemijo. Poleg tega je izpostavljeno, da so več kaznivih ravnanj storili mlajši, ki so bili zaradi koronavirusne bolezni 19 tudi manj ogroženi. Z raziskovanjem statističnih podatkov je bilo ugotovljeno, da je med kaznivimi dejanji najpogostejše nasilje v družini, število drugih kaznivih dejanj pa se je zmanjšalo. Izmed vseh kršitev je bilo daleč največ kršitev javnega reda in miru, ki so bili povezani s protivladnimi protesti. Slednji so za policiste in policijo kot organizacijo predstavljali dodatno obremenitev in povzročali kadrovsko problematiko, saj se je na njih zbiralo več tisoč ljudi. V diplomskem delu je bilo poleg izpostavljenega ugotovljeno, da je slovenska policija kljub vsem preprekam ohranila visoko stopnjo integritete in strokovnosti. Zaupanje ljudi vanjo in njihov občutek varnosti v Republiki Sloveniji sta še vedno na visokem nivoju.
Keywords: policijsko delo, pandemije, covid-19, diplomske naloge
Published in DKUM: 01.12.2022; Views: 724; Downloads: 58
.pdf Full text (689,66 KB)

6.
7.
Policijsko delo v skupnosti in uporaba diskrecije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Demis Inamo, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Policijsko delo v skupnosti pomeni približevanje »represivnega« organa (policije) ljudem in njihovi skupnosti. Le z dobrim sodelovanjem lahko policija iz okolja pridobi koristne informacije, s katerimi ugotovi oziroma identificira problem, ki bi drugače zaradi svoje specifike lahko ostal skrit oziroma prikrit tako ljudem kot organom pregona. Iz tako prikritega problema bi potencialno lahko nastala velika grožnja oziroma posledica širši skupnosti. Policija s preventivnim delovanjem tako sklepa s prebivalci nekakšen most zaupanja, od katerih pridobiva koristne informacije, ki pomagajo pri operativnih uspehih policijske organizacije. Policijsko delo v skupnosti lahko pomeni tudi zadovoljiti potrebe in interese lokalne skupnosti o varnosti. Nenazadnje je delo policije namenjeno prav ljudem v neki skupnosti, zato je ocena oziroma zaupanje te skupnosti, še kako pomembno za merjenje uspešnosti policije. Diskrecijska pravica pomeni premišljeno razločevanje. Je pravica oblastnega (upravnega) organa, da lahko na podlagi zakonskega pooblastila, pri istem dejanskem stanju, sprejme dve ali več odločitev, ki so si med seboj po vsebini sicer različne, a so vse pravno pravilne. Razlika je le v bolj ali manj ugodnem izidu za stranko. V diplomskem delu je tako prikazana uporaba diskrecije (pravice) in njena »omejitev«, ki preprečuje morebitne zlorabe organa, saj lahko pri rabi diskrecije hitro pride tako do zlorabe položaja oziroma prekoračitve pooblastil kot tudi do opustitve dolžnega ravnanja. Upravni organi so vezani na načelo zakonitosti, saj diskrecija ni samovolja. Podelitev diskrecije ima svoj namen. Odločanje pa je zahtevno in zelo odgovorno.
Keywords: diplomske naloge, policijsko delo v skupnosti, diskrecija, opozorilo, plačilni nalog, odločba
Published in DKUM: 22.06.2022; Views: 592; Downloads: 109
.pdf Full text (1,18 MB)

8.
Navidezna zakonska zveza z namenom pridobitve slovenskega državljanstva : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Lara Koritnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bo predstavljena problematika navidezno sklenjenih zakonskih zvez. Tujec s sklenitvijo zakonske zveze pridobi določene pravice, na podlagi katerih lahko v RS legalno prebiva, se zaposli, ali pa nadaljuje pot v Evropsko Unijo. Po sklenitvi zveze lahko zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje, sledi pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in končno, pridobitev slovenskega državljanstva. Družinski zakonik opredeljuje, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, z namenom skupnega življenja in zasnovanja družine. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravi, da zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči, za neveljavno pa se smatra v primeru, da ni bila sklenjena z namenom skupnega življenja. Gre za problematiko opisane zlorabe, ki jo je težko dokazati, saj se bodoči zakonci lahko vnaprej pripravijo in dogovorijo, kako bodo odgovarjali na morebitnih zaslišanjih in dokazovali pristnost poroke v primeru suma zlorabe. V nalogi bom predstavila problematiko fiktivnih porok, kako in na kakšen način, v kolikšnem času in pod katerimi pogoji lahko državljan 3. države pridobi slovensko državljanstvo s sklenitvijo (navidezne) zakonske zveze, indice, ki kažejo na to, da je bila zakonska zveza sklenjena pod pretvezo, kazniva dejanja povezana z omenjeno problematiko, postopek ugotavljanja pristnosti zakonske zveze in možne izboljšave za prihodnost. Ne smemo pa pozabiti, da v demokratični družbi s preveliko intenziteto poseganja v zasebno življenje posameznikov in omejevanja svobode pri izbiri partnerja hitro trčimo v ustavno zavarovane pravice. Prav zaradi tega je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj toliko bolj občutljiva in zahtevna.
Keywords: diplomske naloge, navidezna zakonska zveza, državljani tretjih držav, državljanstvo, kazniva dejanja
Published in DKUM: 30.03.2022; Views: 1218; Downloads: 166
.pdf Full text (980,54 KB)

9.
Analysis of legal powers of municipal wardens they possess to ensure safety at the local level
Bojan Tičar, 2021, review article

Abstract: Purpose: This article is primarily intended for students and other professionals at the Faculty of Criminal Justice and Security of the University of Maribor to familiarise themselves with the Slovenian regulation in the field of criminal justice and security. The article presents safety powers of municipal wardens from the perspective of the applicable Slovenian law. Readers may learn how the Slovenian legal system works at the local level, what general legal acts provide a basis for municipal wardens’ actions and what are legal rules for their application. Methods: The article is a scientific review based on grammatical and dogmatic interpretation of applicable legal regulations and selected decisions of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia, and on an analytical method (de lege lata) of the review of the Slovenian legislation in the field in question. The legal methods used by the author also include a synthetic method of comparing the legislation from the underlying Municipal Warden Services Act (»Zakon o občinskem redarstvu« [ZORed], 2006) and its main amendments set out in the Act Amending the Municipal Warden Services Act (»Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu« [ZORed-A], 2017). Findings: The paper is a comprehensive review of measures that municipal wardens may use to ensure safety at the local level. The author lists the relevant scientific and professional literature and argues about polemic issues with other prominent Slovenian authors dealing with the field in question, i.e., legal powers of municipal wardens. He mainly refers to the works of authors, such as Meško, Žaberl, Dvojmoč, Lavtar, Kečanović, Gostič, Brezovnik, Grafenauer, and Flander. Limitations/Implications: Due to the limited length of the article the overview of the municipal wardens’ powers covers essential legal concepts. The author’s intention is to introduce to the Slovenian or foreign readers the complex notions from the Slovenian legal system, sometimes in a non-technical way since the readers will be both from the field of law and from the field of criminal justice and security. Practical Implications: The article has practical application for domestic and foreign experts wishing to gain knowledge of the Slovenian regulation relating to safety at the local level. Definitions are correct and up-to-date and contribute, therefore, to boosting the knowledge in this field. The article contains a further overview of terms to broaden the understanding of the legal categorical apparatus in local safety and security. Originality/Value: This is a review article and therefore its originality is limited since the author does not provide any new scientific information. Rather, he summarises, through a scientific legal analysis, what is already known. The original value of the article lies in the way the author puts the legal and repressive measures of municipal wardens in a readable and easy-to-understand context so that readers can remember them easily. The definitions of terms used in the article are useful and will be helpful to many readers in their future study or research.
Keywords: local safety and security, municipal and inter-municipal warden services, measures and powers of municipal wardens, right to security, Slovenian administrative law
Published in DKUM: 26.01.2022; Views: 1010; Downloads: 37
URL Link to file
This document has many files! More...

10.
De lege lata analiza sprejetih ukrepov v Sloveniji v času epidemije SARS-CoV-2 : magistrsko delo
Aleksandra Djošan, 2022, master's thesis

Abstract: S pojavom epidemije SARS-CoV-2 so bile države širom sveta primorane sprejemati različne politike oz. ukrepe, da bi zajezile širjenje virusa in družbi ponovno omogočile normalno življenje. Ukrepi, ki so bili sprva sprejeti, so bili večinoma zgolj napotki posamezniku za zaščito pred virusom: uporaba maske, razkužila in vzdrževanje primerne medosebne razdalje. S porastom števila okužb in hospitalizacij pa so se začela večja zapiranja držav in tudi uvedba policijske ure. Mednarodne organizacije so pri tem poudarile, da morajo države pri odrejanju ukrepov doseči ravnovesje med varovanjem zdravja in spoštovanjem temeljnih človekovih pravic. Sprejeti ukrepi morajo biti v skladu z načelom zakonitosti in sorazmernosti ter ne smejo biti diskriminatorni. Namen magistrskega dela je bil preučiti ukrepe, ki so bili sprejeti v Sloveniji v času epidemije SARS-CoV-2. Ugotavljalo se je, ali so bili ukrepi ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 sorazmerni s takratnim stanjem v državi in ali so bili v celoti pripravljeni v skladu s pravili pravnega reda. Predstavljeni so pravni izzivi oz. elementi, ki jih mora izpolnjevati ukrep, in bistveni členi Zakona o nalezljivih boleznih. Večji del magistrskega dela predstavljajo ukrepi, sprejeti v prvem in drugem valu, osredotoča pa se predvsem na naslednje tri ukrepe: omejitev gibanja na občine, policijska ura in nošnja mask. V tem delu so predstavljene presoje Ustavnega sodišča Republike Slovenije in mnenja sodnikov oz. pravnikov, podani pa so tudi ostali primeri sodne prakse v povezavi s kršitvijo ukrepov.
Keywords: epidemija, covid-19, ukrepi, omejitev gibanja, pravni red, neustavnost, družbena varnost, človekove pravice, magistrska dela
Published in DKUM: 24.01.2022; Views: 977; Downloads: 187
.pdf Full text (556,01 KB)

Search done in 2.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica