| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1471 - 1476 / 1476
First pagePrevious page139140141142143144145146147148Next pageLast page
1471.
Izzivi povečevanja projektne organizacijske zrelosti v energetski panogi
Boštjan Vrhovšek, 2019, master's thesis

Abstract: Energetska podjetja, ki delujejo na področju prodaje zemeljskega plina, se srečujejo z obsežnimi spremembami. Da so podjetja lahko sledila tem spremembam in se jim ustrezno prilagodila, so bila primorana uvajati spremembe tudi v svojem poslovanju in organizaciji. Ta kompleksnost sistema, kjer se je podjetje v določenem trenutku moralo preoblikovati, spremeniti poslovni model (tako na nabavni kot na prodajni strani), vse to pravilno in skladno z zakonodajo upravljati ter na koncu uspešno prodati na trgu, je predstavljala za mnoga podjetja velik izziv. Podjetja morajo poiskati rešitve tako, da bodo konkurenčna na trgu in se bodo sposobna prilagoditi zahtevam svojih kupcev. Opustiti morajo tradicionalne vzorce delovanja in pri nastopu na trgu doseči svojo vlogo in poslovni model, saj bodo le tako lahko delovala neodvisno in v smeri svojih ciljev. Pri tem imajo veliko vlogo tudi zaposleni, ki morajo prav tako spremeniti načine izvajanja svojega dela in odnos do kupcev. Doseganje navedenega je izjemno zahtevno, gre torej za organizacijsko izjemno zahteven projekt, ekonomsko upravičen samo ob doseganju zadostne ekonomije obsega, saj so fiksni stroški precej visoki (organizacijska struktura, najem transportnih poti, članstva). Ključno je, da podjetja to spoznajo in začnejo z aktivnostmi v smeri preoblikovanja. Rešitev je lahko v oblikovanju projektne pisarne, ki z implementacijo celovitega sistema projektnega managementa v podjetju, zagotovitvijo ustrezne projektne usposobljenosti vodij projektov in članov projektnih timov, vzpostavitvijo projektnega informacijskega sistema in drugimi dejavnostmi podpre pravilno in pravočasno izvedbo vseh projektov, ki so potrebni za nastale spremembe na trgu. Pri tem pa mora podjetje paziti na pomembne dejavnike (enostavnost, osredotočenost, planiranje, polno podporo vodstva, komuniciranje) za uspešno umestitev projektne pisarne in obvladovanje tveganj (število vodij, izgorelost, papirologijo, org. prestrukturiranje) – tveganje in rezultati gredo z roko v roki. Vzpostavljanju uspešnega projektnega vodenja, s pomočjo katerega bodo podjetja dosegla želen cilj, mora slediti tudi ustrezen informacijski sistem, ki je vezan na projekt in njegovo okolje, v katerem je oblikovan, voden, izvajan in končan. S pomočjo informacijskega sistema bomo lažje nadzirali, upravljali in vodili projekte, ki so potrebni za preoblikovanje podjetja. Informacijski sistem bo osrednji element kontrolnega mehanizma, ki bo spremljal vse dogajanje in nas pravočasno obveščal o doseženem in potrebnih korektivnih ukrepih. Magistrsko delo izpostavlja pomen in nujnost projektnega vodenja in projektne organiziranosti za pravilno odzivanje podjetja na spremembe in izzive na trgu. Ključno pri tem je, da se proces preoblikovanja podjetja ne konča z vzpostavitvijo nove organizacijske oblike in članstva v lastni bilančni skupini, pač pa z vzpostavitvijo kontinuiranega procesa razvoja projektne pisarne in zasledovanjem ciljev, opredeljenih v strategiji. Dolgoročen obstoj lahko zagotovita le nenehno prilagajanje trgu in sprotno preoblikovanje poslovnega procesa, tako da bo sledil tržnim razmeram in kupčevim potrebam.
Keywords: zemeljski plin, spremembe na trgu zemeljskega plina, bilančna skupina, projektno vodenje, projektna pisarna, operater distribucijskega omrežja.
Published: 07.04.2020; Views: 181; Downloads: 49
.pdf Full text (1,91 MB)

1472.
Študija ekonomske upravičenosti investicije v nakup žitnega kombajna
Boštjan Lampe, 2019, master's thesis

Abstract: Žitni kombajni so v današnjem času sorazmerno dragi, cene žit pa nizke, zato je glavni cilj naše raziskave analizirati potrebne in mogoče letne rabe žitnega kombajna s stališča izvedbe žetve v optimalnem času in doseganje parametrov uspešnosti investicije. V raziskavi smo uporabili dva žitna kombajna različnih cenovnih vrednosti po scenariju A in scenariju B. Upravičenost investicije smo ocenili na osnovi neto sedanje vrednosti (NSV). Investicija se povrne v letih, ko je NSV prvič pozitivna. Izračun stroškov pokaže, da je po scenariju A žitni kombajn moral požeti 430 ha letno za povrnitev investicije. V primeru scenarija B se investicija v žitni kombajn ne povrne v obdobju 12 let in tako ni ekonomsko upravičen. Na območju Pomurja smo določili število žitnih kombajnov potrebnih za izvedbo spravila pšenice in koruze v optimalnem času. Pri tej raziskavi smo prav tako uporabili scenarija A in B. Pri scenariju A je bila za žitni kombajn določena površinska kapaciteta 1,5 ha/h ter 12-urni delavnik in en strojnik. Pri scenariju B je bila za žitni kombajn določena površinska kapaciteta 1,5 ha/h in 16-urni delavnik ter dva strojnika. Raziskava daje rezultate po scenariju A skupno potrebo po 79 žitnih kombajnih, po scenariju B pa skupno 60 žitnih kombajnov za območje Pomurja.
Keywords: žitni kombajn, spravilo, ekonomska upravičenost, investicija
Published: 07.01.2020; Views: 138; Downloads: 29
.pdf Full text (1,71 MB)

1473.
Radio in podkasti
Boštjan Budna, 2019, master's thesis

Abstract: Podkasti so internetno dostopne zvočne vsebine, ustvarjene namensko ali kot prenos radijskih vsebin. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšno je stanje podkastinga v Sloveniji. Opravili smo anketo, intervjuje z ustvarjalci in radijci ter analizo slovenskih podkastov. Radio Slovenija v obliki podkastov ponuja številne oddaje. Podkasti so dostopni na najrazličnejše načine, njihove glavne prednosti so svoboda pri izbiri vsebin, časovno prilagajanje in možnost poslušanja kjerkoli. 48 aktualnih slovenskih samostojnih podkastov zajema različna tematska področja, izražajo pa se predvsem v pogovorni novinarski obliki. 30 % anketirancev je podkast poslušalo v zadnjem mesecu.
Keywords: podkast, podkasting, radio, poddaje, radijske vsebine
Published: 22.11.2019; Views: 89; Downloads: 26
.pdf Full text (588,88 KB)

1474.
Optimizacija oskrbe z elektronskimi komponentami v podjetju Gorenje d. o. o.
Tjan Kapitler, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti celoten proces proizvodne verige ter njenih sestavnih delov. Hkrati sta podrobno prikazani A-B-C in X-Y-Z analizi, prva je uporabljena tudi na primeru elektronik iz podjetja Gorenje d. o. o. V nalogi so opisani načini naročanja gospodarnih količin, med drugim naročanje ob signalni zalogi, naročanje v fiksnih časovnih intervalih, naročanje glede na potrebe in naročanje ob upoštevanju količinskih popustov. Prav tako je opisana pomembnost dobavnih verig ter njihov vpliv na uspešnost podjetja. Ker podjetje Gorenje uporablja računalniško podporo SAP, sem na kratko predstavil tudi to. V praktičnem delu je prikazana ideja o optimizaciji zaloge elektronik ter problem hitre zastarelosti nekaterih vrst materiala.
Keywords: Optimizacija, nabava, oskrba, dobavna veriga, računalniška podpora, elektronika, zastarelost
Published: 25.09.2019; Views: 84; Downloads: 18
.pdf Full text (1,75 MB)

1475.
Uporaba sistema "crime linkage" pri preiskovanju kaznivih dejanj
Boštjan Doler, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Storilci hujših deliktov s svojim tranzitom skozi različne regije in države ali celo celine, otežujejo delo preiskovalcem zločinov, saj veliko držav še nima uvedenega sistema za prepoznavanje gibanja storilcev hujših deliktov, ter posledično organi pregona oziroma preiskovalci, če med seboj regija ali države ne sodelujejo, med seboj tudi ne morejo povezati zločinov, ki jih je izvršil določen osumljenec v različnih regijah ali državah. Storilci deliktov svoja dejanja ponavadi izvršujejo ves čas z enakim modus operandi sistemom ter se tako tudi isto ali podobno vedejo na kraju, kar pomeni, da dejanja izvršujejo na enak ali podoben način in z enakim ali podobnim vedenjem na samem kraju deliktov. V Veliki Britaniji na Univerzi v Birminghamu so v smislu spremljanja in identifikacije zločinov istega storilca v različnih krajevnih okoliščinah, tako pričeli uvajati sistem »C-LINK« oz. »crime linkage« international network sistem, kar bi lahko na kratko orisali kot pojem povezanosti zločinov. Sistem so počasi pričele prevzemati tudi druge države, naša Policija tega sistema še ne uporablja, čeprav bi glede na lego države in tranzit kriminala, ta sistem morala čimprej uvesti. Zaradi vse večjih razsežnosti kriminala in hujših deliktov, tudi terorizma, je zaradi razcveta in uporabnosti sodobne informacijske tehnologije, uporaba sistema »C-LINK« zelo dobrodošla, saj očitno storilci deliktov izrabljajo nepovezanosti držav med seboj, ter se neovirano gibljejo in izvršujejo delikte. V kolikor pri izvršitvi delikta Policija nima neposrednega dokaza oziroma identifikacije storilca, se tako lahko neidentificiran storilec prosto giblje. Sistem preiskovanja »C-LINK« ali »crime linkage« istega storilca prepozna ali zazna na podlagi vedenja na kraju izvršitve delikta in tako tudi načina storitve delikta, kar preiskovalcem tako pokaže, koliko dejanj je storil nek storilec v določenem časovnem obdobju in v določenih krajevnih okoliščinah, ter kje se je storilec gibal.
Keywords: diplomske naloge, preiskovanje deliktov, storilec delikta, sistem "crime linkage", sodelovanje preiskovalcev, dokazi
Published: 16.03.2020; Views: 133; Downloads: 36
.pdf Full text (306,84 KB)

1476.
Vojaške implikacije razvoja skupnih vojaških zmogljivosti v okviru izpolnjevanja Helsinških ciljev do leta 2020+
Boštjan Peternelj, 2014, professional article

Abstract: Namen prispevka: Članek prikazuje pregled obstoječega in prihodnjega stanja razvoja skupnih vojaških zmogljivosti pod Helsinškimi cilji. V vsebini je prikazano tehnološko in organizacijsko povezovanje članic EU v okviru vojaškega sodelovanja v dveh ciklih razvoja vojaške integracije v Evropi. Pri tem povezovanju se članice EU poskušajo izogniti nepotrebnemu podvajanju vojaških zmogljivosti, vlog in nalog med EU in NATO. Metode: Splošne ugotovitve so prikazane z analizo vsebine in interpretacije primarnih in sekundarnih virov ter uporabo empirične metode. Empirična metoda je uporabljena za ekspertno ocenitev nadaljnjega razvoja skupnih vojaških zmogljivost po preteku roka za izvedbo dokumenta Helsinški cilji 2010 po letu 2010. Ugotovitve: Praktične ugotovitve v okviru pregleda obstoječega stanja v članku nam prikazujejo, da članice EU imajo izdelane nacionalne razvojne koncepte. V luči obrambnega povezovanja članic EU so se pokazali jasni obrisi dosedanjega koncepta razvoja skupnih vojaških zmogljivosti kot tudi zastoji načrtovanja in razvoja teh zmogljivosti. Zastoji so se pojavili, ne glede s krepitvijo tehničnega in organizacijskega sodelovanja v času evropske vojaške integracije. Razloge zanje najdemo pri dodatnih finančnih prihrankih, ki se ne glede v okviru krepitve in razvoja skupnih vojaških zmogljivosti lahko realizirajo skupni vojaški programi posodobitve v prihodnjem (drugem) ciklu razvoja skupnih vojaških zmogljivosti vseh članic EU do leta 2020+. Pri tem je najbolj pomembno strukturno in finančno sodelovanje vseh članic EU na vojaškem področju. Omejitve/uporabnost raziskave Glavne omejitve v raziskavi se nanašajo na izpolnjevanje skupnih zahtev, če bodo dejansko vse članice EU v prihodnje pristopile k aktivnejšemu združevanju vojaških zmogljivosti. Izvirnost/pomembnost prispevka: Izvirnost prispevka prikazuje članice EU, da intenzivno iščejo rešitve za nastalo situacijo v luči povečanega obrambnega sodelovanja. Članice EU za krepitev skupnih vojaških zmogljivosti iščejo skupne niše, s katerimi iščejo finančne prihranke v okviru krepitve, razvoja in načrtovanja skupnih vojaških zmogljivosti.
Keywords: EU, članice, vojaške zmogljivosti, EUBG, vojaški katalogi, Helsinški cilji
Published: 29.04.2020; Views: 28; Downloads: 6
.pdf Full text (369,05 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica