| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Pomen promocije zdravega življenja pri bolnikih s psihozo
Irena Kmetec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava problematiko bolnikov s psihotično motnjo, pri katerih zaradi več dejavnikov, povezanih z boleznijo, prihaja do motenj v splošnem funkcioniranju in posledično do negativnega vpliva na telesno zdravje. Dodaten negativni vpliv imajo lahko tudi neželeni učinki zdravil, ki pa so v zdravljenju ključnega pomena. Namen naloge je pregled navedenih dejavnikov in preučevanje vpliva specifične terapevtske dejavnosti na te negativnih posledice zdravljena. Cilj naloge oz. raziskovalnega dela je potrditev učinkovitosti specifične terapevtske metode z namenom klinične uporabe le te pri bolnikih, tako v bolnišnični kot ambulantni obravnavi. V empiričnem delu je preučevana populacija ambulantnih in deloma hospitaliziranih bolnikov Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, zdravljenih v letih od 2004 do 2008, ki so sodelovali v programu »Pok k dobremu počutju«, z osrednjim ciljem proučevanje vpliva tega programa na telesno težo bolnikov, ki v programu sodelujejo. Podatki so bili zbrani iz medicinske dokumentacije hospitaliziranih in ambulantnih bolnikov, ter iz evidenčnih kartonov skupine »Pot k dobremu počutju«. Rezultati raziskave so pokazali, da program »Pot k dobremu počutju« ugodno vpliva na spremembo telesne teže.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: psihoza, shizofrenija, metabolni sindrom, telesna teža, antipsihotiki, promocija zdravja, zdravstvena nega
Published: 28.04.2009; Views: 2927; Downloads: 639
.pdf Full text (911,76 KB)

2.
Depresivna motnja ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu
Nika Bajc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: O smrti ne govorimo radi, ob njej nam je neprijetno. Ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu pa ostanemo brez besed. V slovenskem prostoru ni veliko literature, ki bi lahko bila v oporo tako žalujočim staršem kot zdravstvenim delavcem in to predstavlja velik problem. Neustrezno izražena žalost, zapiranje vase, umik, nezainteresiranost in neustrezen odziv zdravstvenih delavcev, vse to lahko povzroči razvoj depresivne motnje pri materi, ki je doživela smrt svojega težko pričakovanega otroka. Diplomsko delo predstavlja rezultate raziskave, ki temelji na kvantitativni metodologiji z uporabo strukturiranega anketnega vprašalnika. Z njim opredeljujemo vlogo zdravstvenega tima v Psihiatrični kliniki Ljubljana in na Oddelku za psihiatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Rezultati raziskave so pokazali, da se zdravstveni delavci v obeh ustanovah srečujejo s pacientkami z depresivno motnjo ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Anketiranci so v veliki meri mnenja, da si v času šolanja niso pridobili dovolj znanja, kako pristopiti in delovati v takšnih situacijah. Po večletnih delovnih izkušnjah ter z dobro organizacijo dela na oddelku medicinskim sestram delo s pacientkami z depresivno motnjo ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu ne predstavlja večjih obremenitev in ne vzbuja večjih negativnih osebnih doživetij.
Keywords: splav, mrtvorojenost, zgodnja smrt novorojenčka, smrt otroka, žalovanje, depresivna motnja, medicinska sestra.
Published: 15.02.2010; Views: 2877; Downloads: 545
.pdf Full text (685,63 KB)

3.
Odnos mladostnikov do alkohola
Barbara Tandler, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija je po porabi alkohola na osebo v samem vrhu evropske lestvice. Alkohol je lahko dostopen in dokaj poceni. Pitje alkohola v Sloveniji predstavlja tradicijo, ki je ni moč izkoreniniti, zato ne preseneča dejstvo, da je tudi med mladimi zelo razširjen. Mladi večkrat po njem segajo prav z namenom opijanja. Diplomska naloga je sestavljena iz empiričnega in teoretičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljeno obdobje mladostništva, značilnosti alkohola, njegove zlorabe, ter sindrom odvisnosti od alkohola. Temu sledi poglavje, ki se osredotoča na uživanje alkohola med mladimi, kar predstavlja enega temeljnih problemov sodobne družbe, saj alkohol zavira zdrav razvoj in onemogoča produktivno prihodnost mladine. Opisana sta tudi teoretični model zdravstvene nege po Hildegard E. Peplau in preventiva na področju problematike alkohola, saj v njej leži ključ do zdravega življenja. V empiričnem delu je prikazan odnos mladostnikov do alkohola. Raziskava je bila opravljena junija 2009 na Osnovni šoli Muta. Zanimalo nas je, v kakšnem obsegu osnovnošolci uživajo alkohol ter če se zavedajo posledic in nevarnosti, ki jih prinaša njihovo početje. Uporabljena je deskriptivna metoda dela in anonimni vprašalnik. Rezultati so obdelani in prikazani s pomočjo grafov. Ugotavljamo, da mladostniki že zgodaj segajo po alkoholu in da jih je veliko že bilo opitih. Preverjali smo tudi učinkovitost Zakona o omejevanju porabe alkohola in ugotovili, da ni dovolj učinkovit, saj mladostniki skorajda brez težav pridejo do alkohola. Visok je tudi delež mladostnikov, ki iščejo hitro sprostitev in se namensko opijajo. Nadalje ugotavljamo, da mladostniki niso dovolj obveščeni o negativnih posledicah uživanja alkohola, zaradi česar bi morali okrepiti zdravstveno vzgojno dejavnost na tem področju.
Keywords: alkohol, alkoholizem, mladostniki, preventiva, medicinska sestra, zdravstvena vzgoja.
Published: 10.08.2010; Views: 5672; Downloads: 1259
.pdf Full text (2,28 MB)

4.
Depresija pri bolnikih z rakom
Alja Vuk, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili depresijo pri bolnikih z rakom. Izpostavili smo najpogostejše simptome in vzroke, ki povzročajo depresijo. Predstavili smo tudi rakava obolenja, kakšne so reakcije bolnikov ob diagnozi, na kakšne načine se z boleznijo soočajo in kakšna je njihova kakovost življenja. Izpostavili smo tudi pomen psihoonkologije. V empiričnem delu diplomskega dela pa smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci delavnic in predavanj, ki jih je organiziralo Društvu za boj proti raku Velenje. V raziskavi je sodelovalo 32 naključno izbranih rakavih bolnikov, ki so z zdravljenjem raka že končali. Želeli smo ugotoviti, koliko anketiranih bolnikov z rakom je imelo depresivne motnje, koliko jih je samih poiskalo strokovno pomoč in v katerem obdobju rakaste bolezni se je depresija najpogosteje pojavljala. Rezultati raziskave so pokazali, da ima kar 88 odstotkov anketiranih simptome blage, zmerne ali zmerno hude depresije. Simptome depresije je več kot polovica anketiranih opazila v času zdravljenja in tudi sama poiskala pomoč pri specialistu psihiatru.
Keywords: depresija, rak, psihoonkologija, podporna onkološka zdravstvena nega.
Published: 12.11.2010; Views: 2849; Downloads: 483
.pdf Full text (441,37 KB)

5.
Zloraba in odvisnost od alkohola na slovenskem podeželju
Aleksandra Kozel, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema, ki smo jo obravnavali v diplomskem delu, je zloraba in odvisnost od alkohola na slovenskem podeželju. V teoretičnem delu diplomskega dela smo opisali značilnosti alkohola, se posvetili alkoholni bolezni ter odvisnosti od alkohola. Navedli smo različne razloge za pitje, vzročne dejavnike, ki pripeljejo do odvisnosti ter posledice prekomernega uživanja alkohola. Empirično raziskavo smo izvedli na področju Male in Velike Varnice v občini Videm, marca 2010. Raziskava je bila izvedena s pomočjo raziskovalnega inštrumenta anonimnega anketnega vprašalnika AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification). Pri nastanku raziskovalne naloge je bila uporabljena deskriptivna metoda dela. Rezultati so prikazani v obliki grafikonov. S pomočjo presejalnega testa smo anketirance uvrstili v štiri različne skupine: v skupino manj tveganih, tveganih in škodljivih pivcev ter v skupino odvisnih. Ugotavljali smo dejavnike, ki vplivajo na te štiri skupine (spol, starost, zakonski stan, zaposlitev, izobrazba, lastništvo vinogradov ter pridelovanje vina in drugih žganih pijač). Raziskava je pokazala, da moški pogosteje posegajo po alkoholu kakor ženske. Ugotovili smo tudi, da na območju raziskave tisti, ki sami proizvajajo alkoholne pijače, zlorabljajo alkohol pogosteje kot tisti, ki jih ne. V raziskavi smo ugotovili, da pri zlorabi alkohola pomembno vlogo igra več dejavnikov, med drugim tudi zaposlitev, zakonski stan ter izobrazba.
Keywords: alkohol, odvisnost, zloraba, podeželje, škodljiva raba, zasvojenost.
Published: 12.05.2011; Views: 1894; Downloads: 299
.pdf Full text (1,53 MB)

6.
VPLIV PREVENTIVNIH PRISTOPOV NA POJAVNOST PADCEV PRI STAROSTNIKIH V GERONTOPSIHIATRIČNI OBRAVNAVI
Stanislava Blagojević, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Teoretična izhodišča, namen. V magistrskem delu smo testirali preventivne pristope za zmanjševanje pojavnosti padcev pri starostnikih v gerontopsihiatrični obravnavi. Padci pacientov v bolnišničnem okolju so najbolj pogosto zabeleženi neželeni dogodki. Preventivni programi za preprečevanje padcev pripomorejo k učinkovitemu upadu števila padcev, vendar morajo vsebovati multifaktorske intervencije. Pri zagotavljanju varnosti v zdravstveni negi je za medicinsko sestro bistvenega pomena ugotavljanje pacientovih potreb, natančna ocena dejavnikov tveganja za padec in opredelitev aktivnosti zdravstvene nege, ki pripomorejo k preprečevanju padcev. Namen magistrskega dela je spodbujati razumevanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev in preprečevanje padcev v bolnišničnem okolju. Raziskovala metodologija. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo zbirali s pomočjo obrazcev »Poročilo o padcih« pacientov, hospitaliziranih v enoti za gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike v Ljubljani, in s pomočjo anketnega vprašalnika. Raziskovalni vzorec je zajemal 160 poročil in 50 anketnih vprašalnikov. Pridobljene podatke smo predstavili s pomočjo programa Microsoft Excel, Studentovega t-testa in hi-kvadrat testa v programu SPSS. Rezultati. Uvedeni program sprememb ni vplival na število in posledice padcev. Zaposleni v zdravstveni negi menijo, da je treba aktivnosti za preprečevanje padcev nadaljevati. Opozarjajo pa tudi na najpomembnejše dejavnike v strategiji preprečevanja padcev, to so zadostnost in usposobljenost osebja ter komunikacija. Sklep. Z raziskavo smo izpostavili problem padcev pri starostnikih v gerontopsihiatrični obravnavi. Posledice padcev so lahko poškodbe, ki povzročajo bolečino, trpljenje, spremenijo potek zdravljenja, povečujejo odvisnost od negovalnega osebja in ogrozijo pacientovo življenje. Zato so vsa prizadevanja usmerjena v varnost pacientov in tudi preprečevanje pojavnosti padcev, saj je od tega odvisna tudi kakovost zdravstvene oskrbe.
Keywords: kakovost, varnost, dejavniki tveganja za padec, preventivni pristopi
Published: 13.01.2012; Views: 3390; Downloads: 535
.pdf Full text (1,47 MB)

7.
Zdravljenje in rehabilitacija odvisnosti od alkohola
Doroteja Kramberger, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena problematika odvisnosti od alkohola, s čimer označujemo vrsto bolezenskih stanj, ki so posledica kroničnega čezmernega uživanja alkoholnih pijač. Odvisnost od alkohola je kronična bolezen, ki posameznika prizadene na telesnem, duševnem in socialnem področju, ter predstavlja velik problem tako za posameznika, kot tudi njegovo družino in okolje. Bolezen odvisnosti od alkohola ima relativno dolg čas nastajanja, ki se začne z zgodnjim alkoholnim obdobjem, sledi kritično obdobje, ki lahko traja od 15 do 20 let, in potem kronično, ko je oboleli lahko tudi tik pred tem, da umre. V diplomskem delu je predstavljen sindrom odvisnosti od alkohola s pomočjo domače in tuje literature. V teoretični analizi je opredeljen pojem sindroma odvisnosti od alkohola in pomen njegovega zdravljenja. Predstavljene so tudi epidemiološke raziskave o pivskem vedenju v Sloveniji. Iz analize literature je razvidno, da je odvisnost od alkohola v svetu in pri nas zelo pogost problem. Čeprav je zdravljenje napredovalo se je potrebno osredotočiti predvsem na dejavnike, ki povečujejo tveganje za razvoj sindroma odvisnosti od alkohola in s tem zmanjšati pojavnost odvisnosti. Ob pojavu odvisnosti pa je potrebno čim zgodnejše zdravljenje.
Keywords: alkohol, sindrom odvisnosti od alkohola, družina, posledice, zdravljenje, rehabilitacija, medicinska sestra
Published: 12.07.2013; Views: 1663; Downloads: 385
.pdf Full text (488,18 KB)

8.
Terapija s pomočjo konja pri motnjah avtističnega spektra
Natalija Purgaj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Motnja avtističnega spektra je biološko utemeljena, pervazivna razvojna motnja v različno težkih oblikah. Prisotno je nenormalno ali moteno vedenje, ki se kaže pred tretjim letom starosti. Težave so značilne na socialnem področju, v interakciji, komunikaciji, pojavlja se utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje. Prisotne so lahko tudi druge nespecifične težave. Motnja avtističnega spektra ni ozdravljiva, lahko pa se blažijo njeni simptomi z raznimi edukacijami, modifikacijskimi vedenji, logopedijo, terapijo z zdravili in tudi s terapijo z živalmi. Potreben je multidisciplinaren pristop. Namen diplomskega dela je opisati značilnosti in simptome avtizma, diagnostične postopke in možnosti obravnave ter zdravljenja. Ena izmed možnih oblik obravnave je terapija s pomočjo konja, ki je tudi podrobneje predstavljena. V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom, kritično obdelavo ter interpretacijo tuje in domače literature. Odgovori na raziskovalna vprašanja so podani na podlagi analize in primerjave znanstvenih spoznanj na področju terapija s pomočjo konja pri avtizmu. Številne raziskave dokazujejo, da terapija s pomočjo konja pri avtizmu izboljšuje komunikacijo, socialno interakcijo, koncentracijo in kognitivne spremembe.
Keywords: avtizem, motnja avtističnega spektra, terapija s pomočjo konja, terapija s pomočjo konja pri avtizmu.
Published: 10.12.2014; Views: 1028; Downloads: 188
.pdf Full text (476,48 KB)

9.
Depresija pri moških
Marinela Hernah, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Depresija je bolezen našega časa. Je tista duševna motnja, ki lahko prizadene vsakogar, ne glede na starost, spol, raso ali vero, in v svoji razsežnosti pomembno vpliva na človekovo telesno in duševno zdravje.V teoretičnem delu diplomskega dela je depresija opredeljena kot ena izmed motenj razpoloženja ali afektivnih motenj.V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati kvantitativne raziskave, v katero je bilo vključenih 100 oseb moškega spola, s področja severovzhodne Slovenije, v starosti od 20 do 65 let, kar pomeni aktivno populacijo.
Keywords: depresija, moški, samomorilnost, življenjska obdobja, psihoterapija, zdravstvena nega.
Published: 28.04.2009; Views: 3757; Downloads: 945
.pdf Full text (524,88 KB)

10.
Samomorilnost med mladimi
Teja Kranjc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo problematiko samomorilnosti med mladimi. Opisali smo samomorilnost skozi zgodovino, statistične podatke o samomoru v Sloveniji in v Celjski regiji. V Sloveniji predstavlja samomorilnost velik problem, saj imamo izredno visok samomorilni količnik, v primerjavi z drugimi državami sveta, prisoten že več desetletij. Še zlasti pa je velika samomorilna problematika med mladimi, kjer statistični podatki beležijo porast samomorov v populaciji adolescentov. Z namenom, da bi posamezniki za reševanje življenjskih težav izbrali med bolj konstruktivni rešitvami, poteka v Sloveniji več preventivnih aktivnosti na različnih področjih. Kljub resnosti in dolgotrajnosti samomorilne problematike pa Slovenija še vedno nima izdelanega programa za preprečevanje samomorov, ki bi glede na izkušnje nekaterih evropskih držav omogočil zmanjševanje samomorilnega količnika. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena v okviru diplomskega dela pri dijakih Srednje zdravstvene šole v Celju. Rezultati so pokazali, da mladi sorazmerno pogosto razmišljajo o samomoru, predvsem je k takšnemu razmišljanju nagnjen moški spol anketirancev. Zaskrbljujoč je podatek, da se po številu samomorilnosti med mladimi uvršamo kar na deveto mesto v svetu.
Keywords: samomorilnost, mladostništvo, samomorilnost med mladimi, samomorilno vedenje.
Published: 10.08.2010; Views: 2384; Downloads: 530
.pdf Full text (2,72 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica