| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 108
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
MOŽNOSTI RAZVOJA NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU TERME LENDAVA D.O.O.
Anita Bencik, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju obravnavamo pojav notranjega podjetništva v podjetju Terme Lendava d.o.o.. V teoretičnem delu predstavljamo splošne opredelitve notranjega podjetništva, razloge za pojav notranjega podjetništva, ter ovire, ki se pri vpeljavi notranjega podjetništva v podjetje lahko pojavijo. Navedli smo tudi tri najbolj pogoste pristope, ki se jih podjetja poslužujejo pri uvedbi notranjega podjetništva. V drugem, empiričnem delu pa smo z raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, na primeru Term Lendava proučevali, v kolikšni meri so v tem podjetju prisotni elementi notranjega podjetništva, kako so zaposleni dovzetni za spremembe in kako na to gledajo vodilni zaposleni. Z anketo o notranjem podjetništvu smo želeli pripomoči k nadaljnjemu razvoju notranjega podjetništva v tem podjetju. Menimo, da smo z raziskavo pridobili koristne ocene in podatke, ki bi v prihodnosti lahko pripomogli k povečanju uspešnosti Term Lendava tudi zaradi njihovih notranjih podjetnikov.
Keywords: notranje podjetništvo, notranji podjetnik, podjetništvo, projekt, turizem
Published: 08.11.2011; Views: 1716; Downloads: 203
.pdf Full text (1,82 MB)

2.
ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V POSLOVNEM SISTEMU MERCATOR D.D.
Tamara Krajnc, 2011, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar obravnava analizo izbranih vidikov notranjega podjetništva. Le nekateri od teh vidikov so razvoj zaposlenih, motiviranje, nagrajevanje, izobraževanje zaposlenih, ter različne dimenzije notranjega podjetništva. V diplomski nalogi smo poskušali na čim bolj razumljiv način predstaviti te izbrane vidike notranjega podjetništva. Na podlagi preštudirane literature in tudi nekaj malega lastnih izkušenj smo lahko bolj podrobno predstavili razvoj, motiviranje, nagrajevanje in izobraževanje zaposlenih na primeru podjetja Mercator, d.d.. Za razvoj podjetij so ključnega pomena njihovi zaposleni, zato jih je potrebno v čim večji meri spodbujati, da svoje ideje in znanje prenašajo na organizacijo. Ravnanje z zaposlenimi je ključnega pomena, saj je lahko ravno to konkurenčna prednost nekega podjetja pred drugimi. V vsaki organizaciji pa moramo vedeti kar najbolj angažirati sposobne posameznike ali pa skupino, da bodo zaznale nove priložnosti in se izkazale z vsemi svojimi inovativnostmi. Velik pomen v podjetju daje tudi podpora in zavezanost vodstva k notranjemu podjetništvu, saj smo lahko opazili, da podjetje zelo spodbuja inovativnost, podjetniško usmerjenost posameznikov, ter razgledanost posameznikov na različnih področjih. Še večjega pomena pa je odpiranje novih poslovnih enot v času gospodarske krize, s katero menimo, da Mercator nima večjih težav. Še posebej so lahko ponosni, da prav v času, ko veliko podjetij propada oni tudi izven slovenskih meja odpirajo veliko novih poslovalnic. Zato smo mnenja, da je le-to velikega pomena za naše gospodarstvo.
Keywords: - Notranje podjetništvo - Dimenzije notranjega podjetništva - Pristopi uvajanja - Razvoj zaposlenih
Published: 25.11.2011; Views: 1577; Downloads: 147
.pdf Full text (1,17 MB)

3.
ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI REGIONALNE ŠIRITVE DEJAVNOSTI PODJETJA PRIGO D.O.O.
Katarina Hlupič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pojem podjetništvo se danes v družbi pojavlja skoraj najpogosteje ali kar vsak dan. V literaturi bomo opazili da obstaja veliko definicij, vendar je vsem skupno, da je podjetništvo sposobnost, kreativnost, tekmovalnost in smisel za inoviranje. Diplomski seminar z naslovom Analiza širitve dejavnosti podjetja Prigo d.o.o. smo razdelili na dva dela oz. dva sklopa. V prvem, teoretičnem delu smo navedli in razložili pojme, ki smo jih skozi nalogo največkrat uporabljali. Opredelili smo različne definicije podjetništva, kdo je podjetnik, kaj je sploh to podjetje, razlago smo nadaljevali s pojmi rast in razvoj podjetja ter katere načine rasti poznamo, nazadnje pa smo se osredotočili ter predstavili analizo trga po Porterjevem modelu konkurenčnih silnic. V praktičnem delu, ki je v diplomskem seminarju kot drugi del pa smo najprej predstavili podjetje Prigo d.o.o., njihove zgodnje začetke, uradne podatke, poslanstvo in vizijo ter politiko podjetja. Skozi praktični del analizirali okolje Savinjske regije, kjer smo najprej predstavili pokrajino, kamor podjetje širi svojo dejavnost, nato pa smo se osredotočili na analizo trga v tej regiji. Prikazali smo koliko podjetij deluje v tem okolju na področju dejavnosti Vzdrževanje in popravila motornih vozil in na področju Cestnega tovornega prometa. Kot naslednje smo preverili kakšna je konkurenca, analizo le-te smo naredili s pomočjo Porterjevega modela in ugotovili, da je to ena izmed najpomembnejših metod, ki jo moramo raziskati, pred odprtjem ali širitvijo podjetja, saj lahko konkurenca usodno vpliva na naše podjetje. Predstavili smo najpomembnejšega konkurenta na tem področju in sicer tako, da smo primerjali poslovanje našega izbranega podjetja ter konkurenčnega.
Keywords: rast, konkurenca, podjetništvo, podjetje
Published: 16.12.2011; Views: 1679; Downloads: 123
.pdf Full text (728,23 KB)

4.
ANALIZA INOVATIVNOSTI PODJETJA: PRIMER EBAY
Tamara Majcenić, 2011, final seminar paper

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo najprej proučili osnovne koncepte inovativnosti in inovacij, ki smo jih nato proučevali v empiričnem delu. V ta namen smo podrobneje opredelili inovacije, pojasnili kako jih delimo po vrstah in lastnostih, kdaj govorimo o inovacijski dejavnosti v podjetju ter na kratko predstavili še strategije inovacij in vidike inovacijskih procesov. V empiričnem delu smo želeli teorijo predstaviti na realnem primeru podjetja eBay. Podjetje smo najprej opisali, predstavili njegov način delovanja ter na koncu analizirali inovacijske dejavnosti v podjetju in podali sklepe, kako se teorija sklada z izbranim podjetjem.
Keywords: notranje podjetništvo, inoviranje, inovacije, eBay, Paypal, spletne dražbe
Published: 29.11.2011; Views: 2274; Downloads: 144
.pdf Full text (1,49 MB)

5.
MOŽNOSTI RAZVOJA NOTRANJE PODJETNIŠKE KULTURE V PERUTNINI PTUJ D.D.
Simona Zakelšek, 2011, final seminar paper

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo preučevali kakšne so možnosti razvoja notranje-podjetniške kulture v Perutnini Ptuj d.d. oziroma ali je v podjetju že razvita organizacijska kultura, ki deluje podporno notranjemu podjetništvu. Zato smo najprej opredelili notranje podjetništvo, organizacijsko kulturo in notranje-podjetniško organizacijsko kulturo. Nato smo predstavili podjetje Perutnina Ptuj d.d. in preučili njihovo organizacijsko kulturo ter ugotovili ali ta kultura podpira notranje podjetništvo. Ugotovili smo, da imajo v Perutnini Ptuj d.d. že razvito organizacijsko kulturo, ki deluje podporno notranjemu podjetništvu, vendar smo na koncu podali nekaj predlogov, kako lahko podjetje organizacijsko kulturo še izboljša v smeri notranjega podjetništva.
Keywords: Organizacijska kultura, notranje podjetništvo, notranje-podjetniška organizacijska kultura, Perutnina Ptuj d.d.
Published: 23.11.2011; Views: 2057; Downloads: 209
.pdf Full text (261,25 KB)

6.
POMEN NOTRANJE PODJETNIŠKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH V FARMACEVTSKI PANOGI
Tadeja Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili osnovne značilnosti notranjega podjetništva, ki smo jih nato preučevali v empiričnem delu. Podrobneje smo opisali ozračje, ki spodbuja notranje podjetništvo, pomen podpore vodstva, razvoj zaposlenih in notranje-podjetniško kulturo. V empiričnem delu smo omenjena teoretična izhodišča analizirali na praktičnem primeru dveh slovenskih farmacevtskih podjetij, Krka d.d. in Lek d.d. Najprej smo slednji podjetji na kratko opisali, nato za obe podjetji analizirali podporo vodstva, razvoj zaposlenih in podjetniško kulturo, ki podpira notranje podjetništvo. Po opravljeni analizi smo naredili še primerjavo med podjetji. Na koncu smo izdelali analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti obeh podjetij za uvajanje notranjega podjetništva ter podali predloge za nadaljnji razvoj.
Keywords: notranje podjetništvo, razvoj zaposlenih, notranje-podjetniška kultura
Published: 29.11.2012; Views: 1856; Downloads: 229
.pdf Full text (294,72 KB)

7.
ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Nikolaj Rehar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar tvorijo štiri osnovna poglavja, katera obravnavajo notranje podjetništvo s teoretičnega in empiričnega vidika. Čeprav nekatera podjetja še vedno premalo poznajo vlogo in pomen notranjega podjetništva, smo v diplomskem seminarju dokazali, da v vsakem podjetju obstajajo elementi le tega, vendar se jih podjetja pogosto niti ne zavedajo. Teoretični del je sestavljen na način, da nam na kratko predstavi notranje podjetništvo in njegovo vlogo za podjetje. Notranje podjetništvo v podjetju srečamo v različnih oblikah in funkcijah, ter v različnih službah. Pri analizi izbranih vidikov notranjega podjetništva podjetja Impol, smo ugotovili, da ti obstajajo, da jih je mogoče najti na različnih področjih v podjetju, in da bo podjetje v prihodnosti namenilo še večjo pozornost razvoju le tega. Ugotovili smo, da predstavlja notranje podjetništvo velik potencial za prihodnost vsakega podjetja, in da preko njega pelje pot v uspešno in učinkovito delovanje in razvoj podjetij.
Keywords: podjetništvo, podjetnik, notranje podjetništvo, notranji podjetnik, klasični podjetnik, manager.
Published: 21.09.2012; Views: 1259; Downloads: 100
.pdf Full text (1,97 MB)

8.
ANALIZA OKOLJSKIH INVESTICIJ V SLOVENIJI
Doroteja Ketiš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Okolje in ekonomija se zdita kot nasprotni si področji, pa vendar lahko ugotovimo, da sta drug drugemu potrebna in da ekonomija nikakor ni samozadostna. V preseku ekoloških in okoljskih teorij je nastala nova veda, to je okoljska ekonomika, ki razlaga, kako s trajnostnim razvojem doseči sožitje med gospodarskimi subjekti in njihovim naravnim, socialnim ter poslovnim okoljem. V vlogi uresničevalca trajnostnega razvoja nastopajo okoljske investicije, ki pomenijo financiranje tistih projektov, kateri rešujejo tako osnovne, kot tudi zelo kompleksne okoljske probleme in pogosto izhajajo iz okoljskih inovacij. Poznamo različne vrste financiranja tovrstnih naložb, pri čemer so najpomembnejše različne oblike nepovratnih sredstev in posebne vrste kreditiranja s strani določenih pristojnih institucij. Okoljske investicije v Sloveniji v zadnjih desetih letih ves čas naraščajo in se gibljejo visoko nad evropskim povprečjem. Ob doseženi določeni stopnji razvitosti procesov in proizvodov v Sloveniji v smislu zmanjšanja okoljskih vplivov, je pričakovati upad okoljskih investicij oziroma uravnovešenje na določeni letni ravni.
Keywords: Okolje, Redkost, Trajnost, Investicije, Financiranje, Okoljsko podjetništvo, Okoljske inovacije, Okoljske investicije
Published: 17.12.2012; Views: 1382; Downloads: 122
.pdf Full text (1,01 MB)

9.
ANALIZA PODPORE VODSTVA ZA UVAJANJE NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V MARLES HIŠE D.O.O.
Robert Klasinc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Poslovanje organizacij je vedno bolj negotovo, tvegano in viharno. Načelo notranjega podjetništva naj postane filozofija učinkovitega in uspešnega upravljanja organizacije oziroma kakovostno izvajanje vseh aktivnosti v organizaciji na vseh ravneh s ciljem uravnoteženega zadovoljevanja potreb in zahtev vseh ključnih deležnikov organizacije, kar je osnovni pogoj za doseganje dobrih učinkov v procesu delovanja. Trajno doseganje dobrih učinkov delovanja pa zahteva trajno vgraditi načela notranjega podjetništva v delovanje vseh dejavnikov organizacije. Poti do trajnega doseganja dobrih učinkov delovanja organizacije je mnogo, pri tem pa so stalno učenje, inoviranje, nenehno načrtovanje ter uspešno izvajanje izboljšav elementi notranjega podjetništva in tudi ključnega pomena za uspeh. V našem primeru smo preučevali kakšna je podpora vodstva v podjetju Marles hiše d. o. o. za razvoj notranjega podjetništva. Na podlagi anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da v podjetju do zdaj ni bilo zaznati veliko aktivnosti povezanih z uvajanjem notranjega podjetništva, zato smo na koncu diplomskega seminarja podali par predlogov, kako mora vodstvo reagirati za uspešno uvajanje notranjega podjetništva v organizacijo.
Keywords: podpora vodstva, podjetništvo, notranje podjetništvo, »Marles hiše d. o. o.«
Published: 17.12.2012; Views: 996; Downloads: 105
.pdf Full text (1,51 MB)

10.
PODPORA OBČINE ŠENTJUR PRI RAZVOJU MLADIH PODJETIJ
Hana Sudar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem času, času gospodarske krize, temelji pomemben delež gospodarstva, tudi na manjših podjetnikih, manjših gospodarskih družbah in samozaposlenih. To se je kazalo že v preteklosti in tudi trenutno ima vedno večji pomen. V svojem diplomskem seminarju sem preučila kakšne so možnosti za le-te v Sloveniji, osredotočila pa sem se na možnosti in pogoje za manjše podjetnike in gospodarske družbe ter samozaposlene v Občini Šentjur. Izpostavila sem Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina, poslovna enota Šentjur, saj ta na področju Občine Šentjur, najbolj aktivno spodbuja mlade k razvoju poslovnih idej, in jim pri uresničevanju le-teh tudi pomaga. Inkubirana podjetja so s storitvami, nasveti, pomočjo, skupno uporabo prostorov in tehnologije ter z subvencijami Mrežnega podjetniškega inkubatorja, v veliki meri zadovoljni in odločeni nadaljevati svojo poslovno pot, tudi po dobi inkubacije. Trenutno gre pri večini podjetij, razen enega, kjer so že trije zaposleni, za samozaposlitev. Vendar ne smemo zanemariti trenutne neugodne gospodarske klime, in težkih pogojev za poslovanje in uspeh. Zelo velik uspeh bo, če bodo podjetja poslovno uspešna tudi v prihodnosti, s preživetjem in uspešnostjo, pa se bodo povečale tudi možnosti razvoja, širjenja dejavnosti, preboja na tuje zahtevne trge, zaposlovanja novih kadrov idr.
Keywords: Podporno okolje, nova podjetja, inkubirana podjetja, občina Šentjur, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec.
Published: 13.12.2012; Views: 1437; Downloads: 119
.pdf Full text (1,49 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica