| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
21.
22.
Izboljšava upravljanja zalog po sistemu kanban v podjetju Roto Lož d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Martina Zigmund, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je s pomočjo proučevanja teorije in analize planiranja ter vodenja proizvodnje v podjetju Roto Lož d. o. o. predlagati izboljšave pri sestavi vratnih zapor in zmanjšati nepotrebne zaloge. Kot v večini proizvodnih podjetij se tudi v našem podjetju srečujemo s problemom neenakomerne oskrbe delovnih mest z materiali, kar pomeni večje potrebe po priročnih skladiščih ob delovnih mestih in zastoje ob čakanju na material ter prevelike stroške zalog. Vedno večje so želje oziroma zahteve po dodatnih logističnih sredstvih – viličarjih, da je reakcija lahko hitra, kar pa v praksi pomeni njihovo slabo izkoriščenost. Medfazne zaloge so neoptimalne in njihovo kopičenje v proizvodnji krči prostor za postavitve novih tehnologij proizvodnje. Dejansko smo ugotovili, da je zaradi slabih in nezanesljivih podatkov nemogoče narediti analizo, koliko delovnega časa v proizvodnji izgubimo zaradi zgoraj naštetih aktivnosti. Poleg tega imajo nosilni proizvodi Roto Lož d. o. o., vratne zapore, veliko različnih sestavnih delov, ki jih izdelujejo različni dobavitelji. Nekateri deli so si med seboj zelo podobni, zato obstaja tudi velika verjetnost njihove medsebojne zamenjave. V podjetju Roto Lož d. o. o. si prizadevamo doseči učinkovit proizvodni proces, ki bi proizvajal kakovostne kose ob pravem času in ob konkurenčnih stroških, kar je v veliki meri odvisno od izbire koncepta planiranja in vodenja proizvodnje. V svetu so se razvili različni koncepti, ki uporabljajo različne metode, v osnovi pa se delijo na potisne in vlečne. Idejna zasnova rešitve temelji na osnovnem modelu kanbana. Osnovni namen uvedbe kanban sistema za upravljanje proizvodnje je povečanje fleksibilnosti proizvodnje, skrajšanje pretočnih časov, zmanjšanje koordinacijskih aktivnosti in zmanjšanje zalog. Uvedba upravljanja proizvodnje po principu kanban pomeni korenito spremembo v organizaciji, predvsem pa miselnosti zaposlenih. V kanban sistemu proizvodnjo narekuje izključno poraba oziroma odjem in ne izkoriščenost delovnih sredstev (»pull« namesto »push« principa).
Keywords: vratne zapore, Roto Lož d.o.o., MRP
Published: 18.05.2009; Views: 2507; Downloads: 217
.pdf Full text (2,24 MB)

23.
ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE NABAVE EMBALAŽNIH MATERIALOV V KRKI D.D.
Polona Sladič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V svoji nalogi so opredeljene teoretične osnove nabavnega poslovanja in so primerjane s praktičnim primerom nabavnega poslovanja v podjetju Krka, d.d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka). Na začetku je predstavljeno podjetje Krka, njen začetek in razvoj, njene dejavnosti in poslovanje v letu 2008. Nato je poudarek na samem nabavnem poslovanju v farmacevtski industriji. Na konkretni organiziranosti Službe nabave je preučena skladnost teorije s prakso, ki se izvaja v nabavi za proizvodnjo, ki ga opravlja Služba nabave. Preverjeno je kako se izvaja sam proces nabave, kako poteka načrtovanje nabave v teoriji in v podjetju Krka. V sklepnem delu naloge je predstavljen in analiziran problem operativnega načrtovanja nabave. Delo nabave je tesno povezano s prodajo in logističnim centrom. Opisano je na kakšen način je Krka prišla do bistvenega izboljšanja in zmanjšanja stroškov odpisa nepotrebne embalaže z nadgradnjo že vpeljanega sistema SAP. SAP je bil nadgrajen z APO-m in dosežena je večja optimizacija proizvodnih kapacitet. Vpeljano je tudi tako imenovano »zamrznjeno« obdobje planiranja, kar pripomore k večji točnosti planiranja in daje nabavi možnost boljšega operativnega načrtovanja.
Keywords: - nabava - planiranje nabave - MRP (Material Requirement Planning) sistem - informacijski sistem SAP (Systems, Applications and Products) - informacijski sistem APO (Advanced Planning and Optimisation
Published: 20.07.2009; Views: 3511; Downloads: 742
.pdf Full text (3,03 MB)

24.
OPTIMIZACIJA ZALOG STERILNEGA BLAGA V LJUBLJANSKIH MLEKARNAH
Simon Bergant, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Znanje in tehnološka opremljenost vse bolj predstavljata enega izmed ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja, zato ju moramo čim bolje izkoristiti. V diplomskem delu sem si za uspešno prenovo skladiščnega poslovanja poleg njiju pomagal še s kvalitetnim informacijskim sistemom. Z analizo podatkov o prodaji in gibanju zalog v preteklih obdobjih sem izdelal model, ki omogoča bistveno zmanjšanje zalog sterilnega blaga. S skladiščenjem najbolj prodajanih artiklov samo v visokoregalno skladišče sem povečal pretok blaga skozi avtomatski transportni sistem in s tem povečal njegovo učinkovitost. Prav tako pa sem se izognil slabostim, ki jih prinaša skladiščenje istih artiklov po različnih skladiščih. Bistveno nižje zaloge omogočajo ukinitev začasnih skladišč ter zmanjšanje stroškov notranjega in zunanjega transporta. Za celotno podjetje pa znižane zaloge pomenijo tudi pomembno zmanjšanje investicijskih finančnih stroškov.
Keywords: Informacijski sistem Optimizacija Učinkovitost
Published: 20.07.2009; Views: 1344; Downloads: 74
.pdf Full text (1,23 MB)

25.
PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V SKLADIŠČU EMBALAŽE V KRKI D.D.
Uroš Jantolek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Skladiščenje je zelo pomembno poslovno področje vsakega podjetja, saj mora imeti tekoče podatke o zalogah materiala, polizdelkov in končnih izdelkov. Odsev spremembe poslovanja se zelo močno pozna v logističnih procesih podjetij. Razvoj in uporaba novih informacijskih tehnologij že danes v osnovi spreminja sisteme v logistiki. Obseg logističnih operacij se iz dneva v dan močno povečuje, zato je v uspešnem podjetju nujno zagotoviti kakovostno in zanesljivo informacijsko podporo. V sodobnem času informacijska tehnologija omogoča praktično popoln nadzor nad materialnim tokom in s tem zagotavlja natančen vpogled v stanje zalog v realnem času. Odločitve o izbiri in načinu uporabe posameznih orodij za podporo poslovanja, so ena izmed kritičnih nalog, ki jih je potrebno pravilno izbrati za izvedbo informacijske podpore. Tema diplomskega dela je prehod iz dveh na en računalniški sistem vodenja skladišča in upravljanja z zalogami. Posodobitev se nanaša tudi na vsa opravila, ki se pojavljajo v skladiščnem procesu. Namen in cilj diplomskega dela je poenotenje informacijskega sistema, zmanjšanje možnosti neenotnih zalog, odprava težav pri prenosu podatkov iz enega v drugi informacijski sistem, skrajšan čas obdelave prejema in izdaje embalažnega materiala, enotno in cenejše vzdrževanje sistema, lažje upravljanje s sistemom, enostavnejši nadaljnji razvoj sistema. S predlaganimi izboljšavami bi se stroški informacijske tehnologije zmanjšali, lažje bi postalo upravljanje s samo enim sistemom, težave s prenosom podatkov bi odpadle, posledično bi prišlo do hitrejšega, učinkovitejšega, enostavnejšega in preglednega dela v skladišču embalaže.
Keywords: - skladišče, - logistika, - embalaža, - informacijski sistem, - SAP R3, - Werum PAS-X.
Published: 26.10.2009; Views: 1820; Downloads: 231
.pdf Full text (1,33 MB)

26.
RAZVOJ IN UPORABA ODLOČITVENEGA MODELA V SKLADIŠČNEM POSLOVANJU PODJETJA OBERČ D.O.O.
Donovan Skubic, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problem spremljanja in kontrole zalog surovin, polizdelkov in izdelkov v podjetju Oberč d.o.o.. Osrednja dejavnost omenjenega podjetja je predelava plastičnih mas in proizvodnja vreč. Podjetje se po obsegu uvršča med mala družinska podjetja. Problemi v podjetju nastajajo predvsem na ravni podajanja točnih, torej ekonomičnih proizvodnih količin, ki pa nemalokrat vodijo v nezaloženost ali prekomerno založenost z določenimi izdelki in polizdelki. Vzrok za omenjene probleme gre iskati predvsem na ravni spremljanja in kontrole zalog, kajti podjetje nima vzpostavljenega sistem za kontrolo zalog, ki bi nudil natančno in praktično oporo pri sprejemanju odločitev. Namen in cilj diplomske naloge je vzpostaviti s pomočjo MS Excel-a pregleden in praktičen sistem za vsakodnevno spremljanje in kontrolo zalog, ter nasploh novo delovno prakso na več nivojih, kot so na primer: formalizacija beleženja proizvedenih količin s strani delavca (vpeljava obrazca »Dnevno poročilo o delu«) ter dosledno uporabo sistema za spremljanje in kontrolo zalog s strani managementa. Diplomsko delo teži predvsem k uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, ki omogočajo elektronsko zajemanje podatkov ter s tem ponujajo širok spekter možnih rešitev vsakodnevnih logističnih težav. Opisane izboljšave bi bile primerne za vpeljavo v podjetje Oberč, predvsem zaradi enostavnosti izvedbe ter finančne ugodnosti.
Keywords: Logistika, Optimalna proizvodna količina, Microsoft Excel, Črtna koda, Dnevno poročilo o delu
Published: 01.12.2009; Views: 1634; Downloads: 100
.pdf Full text (1,73 MB)

27.
IZBOLJŠAVA CESTNEGA TRANSPORTA NAFTNIH DERIVATOV V PODJETJU AVTOPREVOZ TOLMIN
Mitja Pavšič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Prevoz nevarnih snovi, s tem tudi naftnih derivatov, pomeni izpolnjevanje veliko zahtev glede vozila in voznika, katere predstavljajo razni zakoni in podzakonski predpisi. Vozila morajo izpolnjevati določene varnostne kriterije in biti grajena ter preizkušena glede na namen uporabe oziroma glede tega, katere snovi se bodo z določenim vozilom prevažale. Vse to pa mora voznik dokazovati s pridobljenim certifikatom za vozilo. V diplomski nalogi bomo obdelali več področij, ki jih bomo predstavili v tej točki. V uvodu bomo predstavili transportno podjetje Avtoprevoz Tolmin d.o.o., njegovo organiziranost in tehnološke kapacitete s katerimi razpolaga. Konkurenca predstavlja le enega od problemov, s katerimi se srečuje podjetje Avtoprevoz Tolmin d.o.o. z njo se dnevno srečuje na majhnem slovenskem tržišču, kjer je konkurenca za prostor izredno močna. Boj je še posebej neizprosen, saj morajo biti naftni derivati dostavljeni na številne lokacije, kjer dostop včasih sploh ni možen zaradi vremenskih in drugih razmer, v najkrajšem času in s čim manjšimi stroški . Zato bomo na podlagi obstoječega stanja navedli možne izboljšave uspešnosti dela transportnega podjetja Avtoprevoz Tolmin d.o.o. z uvedbo informacijskega sistema Transics in s tem dosegli boljše rešitve, večjo učinkovitost in posledično nižje stroške.
Keywords: transport, izboljšava, logistika, informacijski sistem
Published: 30.11.2009; Views: 1746; Downloads: 255
.pdf Full text (1,42 MB)

28.
IZBOLJŠAVA PROIZVODNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA Z VPELJAVO ELEKTRONSKEGA POROČILA V PODJETJU LEK
Igor Koselj, 2010, master's thesis

Abstract: Zaključno delo opisuje poslovni reinženiring procesa v podjetju Lek. Reinženiring procesa je zasnovan od izbire primernega profila za reinženiring procesa do predloga končne implementacije. Pri prenosu podatkov je uporabljena zadnja tehnologija prenosa podatkov med poslovnim informacijskim sistemom in pakirnim strojem. Opisan primer v podjetju ni realiziran in je vodilnemu kadru podjetja neznan. Primeri prenosa podatkov niso izbrani naključno, ampak so rezultat raziskave in opravljene analize. Opisan primer pripoveduje, kako bi z reinženiringom poslovnega procesa zagotovili hiter in kakovosten prenos podatkov med informacijskim sistemom in strojem in imeli v poročilu le tiste podatke, kateri nam prinašajo dodano vrednost pri sami pohitritvi procesa. Ideja za prenos podatkov, ki je implementirana na pakirnih linijah bi lahko prenesli na ostale linije, a le v primeru, da so sodobnejše in imajo serijsko vgrajen programabilni logični krmilnik.
Keywords: Poslovni reinženiring procesa Proizvodni informacijski sistem Elektronsko proizvodno poročilo Programabilni logični krmilnik Rizična analiza sistema
Published: 08.04.2010; Views: 2304; Downloads: 172
.pdf Full text (865,34 KB)

29.
OPTIMIZACIJA ZALOG V PODJETJU ANET D.O.O.
Aldin Đešević, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo in distribucijo blaga, je gospodarjenje z zalogami osnova za njihovo delovanje v panogi, saj imajo trgovinska podjetja v zalogah investirano večino svojega kapitala, vzdrževanje tega pa lahko predstavlja tudi občuten strošek za podjetje. Upravljanje z zalogami je neizbežen proces v vsaki organizaciji, ki omogoča nemoteno oskrbo tako proizvodnih linij kot končnih kupcev, ob planiranem času in mestu. Ker sem tudi sam zaposlen v podjetju, ki se ukvarja z distribucijo in prodajo avtomobilskih delov in menim, da je uspešno delovanje te organizacije v prihodnosti močno odvisno od učinkovitega in uspešnega gospodarjenja z zalogami, smo v diplomski nalogi opisali problematiko prevelike zaloge oz. neoptimalne zaloge, s katero se danes sooča tudi podjetje Anet d.o.o. Rešitev za uresničitev optimizacije zaloge in doseganje te vidimo v optimalnih naročilnih količinah, ob uporabi primernega sistema za kontrolo zaloge. Pred izbiro tega je priporočljivo segmentirati blago v razrede, glede na stroške in prodajo, ki jo blago predstavlja za podjetje. Na takšen način omogočimo lažji pregled nad zalogo blaga in se lahko osredotočimo na tiste zaloge blaga, ki pomenijo za podjetje najvišje stroške. Pomembnost segmentiranja blaga smo v diplomskem delu prikazali z ABC analizo, katero smo izvedli na 30 poljubno izbranih artiklih. Na osnovi ABC analize smo razvrstili obravnavane artikle v razrede A, B in C, glede na njihov pomembnost z vidika stroškov in prodaje. Rezultati ABC analize kažejo, da je največji delež stroškov in vrednost zaloge vezana v artiklih razreda A, zato je optimizacija zaloge teh artiklov za podjetje najbolj pomembna. Kot orodje za prikaz ekonomskih učinkov in optimizacije zaloge na artiklih A razreda smo uporabili model ONK, ki pri določanju naročilnih količin upošteva stroške skladiščenja, stroške naročanja blaga in z uporabo tega lahko v velik meri vplivamo na znižanje nepotrebne zaloge. Na koncu diplomskega dela smo primerjali rezultate predlagane izboljšave z obstoječim stanjem in prikazali vpliv optimizacije na koeficient obračanja zaloge, znižanje skupnih stroškov zaloge in znižanje celotne zaloge, s katero posluje podjetje Anet d.o.o.
Keywords: Optimizacija zalog, Stroški zalog, Management zalog, Dnevi vezave sredstev, Koeficent obračanja zaloge
Published: 07.06.2010; Views: 2552; Downloads: 546
.pdf Full text (786,73 KB)

30.
OPTIMIZACIJA CIKLIČNIH ZALOG V PROIZVODNEM PODJETJU TSP D.D., MARIBOR
Tatjana Drev, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge obravnava logistične aktivnosti v podjetju in z njimi povezane stroške. Znižanje le-teh okrepi poslovno in konkurenčno prednost podjetja na tržišču. V teoretičnem delu smo proučevali logistične procese in zaloge. V praktičnem delu pa smo se osredotočili na ciklične zaloge v podjetju. V prvem delu smo z ABC analizo določili, kateri izdelki nam v zalogah povzročajo najvišje stroške. V drugem delu smo za te izdelke s pomočjo programa POM — QM for Windows 3.0 določili optimalno proizvodno količino (OPK), s katero bi dosegli optimalne ciklične zaloge. To je tista količina zalog, ki zagotavlja nemoteno oskrbo kupca in povzroča podjetju najnižje stroške, kar je cilj naše naloge.
Keywords: Logistične aktivnosti, Logistični stroški, Zaloge, Optimalna proizvodna količina
Published: 28.06.2010; Views: 1924; Downloads: 111
.pdf Full text (633,46 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica