| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Izboljšava delovanja drsnih vrat smetarnika
Uroš Vozlič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava izboljšavo delovanja vodila drsnih vrat smetarnika, ki ga proizvajajo v podjetju Dukin d.o.o. Cilj diplomske naloge je bil pripraviti 3D CAD model celotnih vrat, določiti vzroke zatikanja vrat na podlagi geometrijskih in terenskih napak izdelave in montaže konstrukcije smetarnika. S pomočjo numeričnih metod smo računalniški model obremenili in ga simulirali pod različnimi obremenitvenimi pogoji. Simulacije smo izvedli z uporabo metode končnih elementov. Dobljene rezultate vsake izvedene analize smo sproti beležili in jih na koncu primerjali med seboj. Na podlagi dobljenih rezultatov smo podali predloge za izboljšavo delovanja vodenja vrat smetarnika.
Keywords: smetarnik, drsna vrata, numerična analiza, metoda končnih elementov
Published: 24.09.2020; Views: 217; Downloads: 48
.pdf Full text (3,48 MB)

2.
Presoja delovanja notranjih kontrol blagajniškega poslovanja v Delavski hranilnici d.d., Ljubljana
Jasmina Vozlič, 2019, master's thesis

Abstract: Kljub porastu alternativnih plačilnih instrumentov, gotovina še vedno ostaja prevladujoč način plačila. V bankah in hranilnicah se opravljajo gotovinske transakcije večinoma na bančnih okencih. Bančne inštitucije morajo imeti vzpostavljene sisteme za obvladovanje tveganj na vseh področjih, tudi blagajniškem. Za upravljanje tveganj obstajajo različni sistemi in modeli. Vse to preučujemo v tem delu. Delo je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnih osnov izbranega področja in praktičnega dela, kjer v izbrani enoti hranilnice izvedemo testiranje delovanja notranjih kontrol na pregledu dokumentacije ter razgovora zaposlenih. V uvodnem delu smo si zastavili cilje in hipoteze, ki jih na podlagi testiranja preverimo ter s tem potrdimo oziroma ovržemo. V poglavju o blagajniškem poslovanju se osredotočimo na opravila blagajniškega poslovanja, ki jih opravi blagajnik pri svojem delu na bančnem okencu. Pri tem predstavimo tudi katere blagajniške listine pri svojem delu uporablja. Enako opredelimo tudi trezorsko poslovanje, ki je del blagajniškega poslovanja. V nadaljevanju se posvetimo zakonskim podlagam, ki se posredno in neposredno nanašajo na blagajniško poslovanje. Pozornost namenimo tudi nadzoru bančnega poslovanja, ki je po zadnji finančni krizi doživel spremembe z vpeljavo Enotnega mehanizma nadzora. Večji naslednji sklop se nanaša na poglavje o tveganjih in notranjih kontrolah. V tem poglavju tako podrobno opredelimo tveganja blagajniškega in trezorskega poslovanja. Nadalje opredelimo notranje kontrole, njihovo vlogo in namen, kot enega izmed sistemov za obvladovanje tveganj pa predstavljamo COSO okvir. Podrobno predstavimo dejavnike in načela COSO okvira. Praktičen del se nanaša na presojo delovanja notranjih kontrol izbrane enote hranilnice. Najprej predstavimo hranilnico in opredelimo dejavnike COSO okvirja v splošnem za hranilnico, nato pa še za izbrano enoto, kjer poteka raziskava. Nadalje sledi opisan potek raziskave, vzorci raziskave in način preverjanja vzpostavljenih kontrol skozi kontrolne aktivnosti. V zaključnem delu poglavja predstavimo še dobljene rezultate raziskave in preverimo zastavljene hipoteze.
Keywords: banke, blagajniško poslovanje, obvladovanje tveganj, notranje kontrole, COSO
Published: 24.10.2019; Views: 413; Downloads: 58
.pdf Full text (1,76 MB)

3.
Zagotavljanje revizijske sledi v podatkovnem skladišču
Darko Vozlič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo najprej analizirali trenutno veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije in EU, ki ureja področje revizijske sledi in dostopov do podatkov. Ob tem smo preučili tudi pojem revizijske sledi, od definicije do glavnih lastnosti, ki nam jih ponuja pri kasnejšem odkrivanju sprememb oz. vpogledov v podatke. Zatem smo analizirali problem dostopa končnih uporabnikov do podatkov, kjer smo se osredotočili predvsem na dostopne pravice, zavarovanje občutljivih osebnih podatkov in pogodbeno obdelavo. Sledil je postopek kreiranja revizijske sledi v MS SQL Server, kjer smo uporabili integrirano funkcionalnost revidiranja. Na koncu smo izvedli še testiranje zmogljivosti in ugotovili, da sama funkcionalnost dejansko vpliva na sistem in ga v določenih točkah dodatno obremeni.
Keywords: revizijska sled, revidiranje, GDPR, MS SQL Server, zmogljivost
Published: 21.03.2019; Views: 1018; Downloads: 123
.pdf Full text (1,61 MB)

4.
Kinetika proizvodnje bioplina med anaerobno fermentacijo bioloških odpadkov, precepljenih z glivama Pleurotus ostreatus in Trametes versicolor
Ana Vozlič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela smo izvajali anaerobno fermentacijo, pri kateri smo določali prostornino nastalega bioplina, koncentracijo metana ter določali kinetiko procesa anaerobne fermentacije. Za proizvodnjo bioplina smo kot substrat uporabili piščančji gnoj z žagovino, ki smo ga zmešali s predobdelano pšenično slamo preraščeno z micelijem gliv Pleurotus ostreatus ali pa Trametes versicolor. Za kontrolo smo uporabili nepreraščeno pšenično slamo. Mešanice so vsebovale tri različna masna razmerja (80 : 20, 60 : 40 in 50 : 50). Proces anaerobne fermentacije smo izvajali 21 d in fermentorje držali pri konstantni temperaturi (35, 40 in 45 °C). Med fermentacijo smo z metodo izpodrinjene tekočine spremljali prostornino nastalega bioplina. S plinskim kromatografom smo v bioplinu merili koncentracijo metana. Nato smo iz pridobljenih podatkov z modificiranim Gompertz-ovim ter kinetičnim modelom 1. reda izračunali kinetične parametre nastajanja CH4 in določili aktivacijsko energijo procesa. Naredili smo primerjavo ustreznosti prileganja modelov z eksperimentalnimi podatki. Proizvodnost bioplina je bila največja pri pšenični slami, ki je bila preraščena z glivo Pleurotus ostreatus pri masnem razmerju 50 : 50 in temperaturi fermentacije 45 °C. Najmanjšo prostornino bioplina smo zabeležili pri fermentaciji piščančjega gnoja in pšenične slame, preraščene z glivo Trametes versicolor, z masnim razmerjem 80 : 20 in pri temperaturi 35 °C. Ugotovili smo, da temperatura vpliva na proizvodnost bioplina, saj so vrednosti višje pri višji temperaturi. Rezultati kažejo, da je koncentracija CH4 v začetnih dneh anaerobne fermentacije hitreje naraščala pri višji temperaturi, medtem ko smo po 21 dneh pri vseh temperaturah dosegli vrednosti koncentracij CH4 med 53 in 55 %. Večje prileganje modela eksperimentalnim ter izračunanim podatkom je pokazal kinetični model 1. reda.
Keywords: kinetika, aktivacijska energija, koncentracija metana, anaerobna fermentacija, bioplin, piščančji gnoj, glivna predobdelava
Published: 10.10.2018; Views: 552; Downloads: 62
.pdf Full text (2,65 MB)

5.
New insights into the anatomy of an endemic Hladnikia pastinacifolia Rchb.
Nina Šajna, Jelka Šuštar Vozlič, Mitja Kaligarič, 2014, original scientific article

Abstract: We studied the anatomy of a rare narrow endemic species belonging to the Slovenian flora - Hladnikia pastinacifolia Rchb. Hladnikia is a monotypic genus with distinct taxonomic position within the Apiaceae family. The anatomical characteristics revealed by light and fluorescence microscopy provided new insights regarding the pollen, leaf and root characteristics of H. pastinacifolia, improving the understanding of its biology and ecology. Pollination, drought tolerance, life cycle and unattractiveness to herbivores explain the species' persistence in time. Autofluorescence localized bioactive substances within secretory ducts and oil ducts.
Keywords: Hladnikia pastinacifolia, endemic plants, petiole anatomy, pollen
Published: 28.03.2017; Views: 730; Downloads: 281
.pdf Full text (348,70 KB)
This document has many files! More...

6.
Kontrola toka pločevine pri procesu preoblikovanja visokotrdnostnih pločevin
Miha Vozlič, 2016, master's thesis

Abstract: Pri postopku globokega vleka je kontrola toka pločevine zelo pomemben dejavnik. Tok pločevine nadzorujemo predvsem z vlečnimi zavorami. V računalniškem okolju jih poznamo več različnih modelov: numerični, kombinirani in geometrijski model. Med sabo se predvsem razlikujejo po natančnosti rezultatov in v porabi časa računanja simulacije. Cilj magistrskega dela je, da s pomočjo simuliranja toka pločevine skozi zavore primerjamo rezultate glede na posamezni model. Opazovali smo stopnjo preoblikovanja, silo na držalo pločevine in čas računanja, ki je seveda precej krajši pri uporabi numeričnega modela. Primerjave rezultatov so pokazale, da je preoblikovanje pločevine z uporabo geometrijskega modela intenzivnejše, kar se kaže tudi pri sili na držalo pločevine. Pomembno vlogo ima tudi čas računanja simulacije, na katerega imata, poleg modela zavore, velik vpliv površina prireza in hod orodja. Na podlagi rezultatov preizkusov lahko v prihodnje izboljšamo natančnost numeričnemu modelu zavore in se tako približamo rezultatom geometrijskega modela ter hkrati privarčujemo čas, ki ga porabimo za simulacije z geometrijskim modelom.
Keywords: preoblikovanje pločevine, globoki vlek, vlečne zavore, simulacije
Published: 07.11.2016; Views: 1059; Downloads: 118
.pdf Full text (3,31 MB)

7.
Funkcionalizacija poliakrilne kisline do kislinskega klorida in študija stabilnosti
Sara Vozlič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo sintetizirali poliHIPE polimere na osnovi akrilne kisline. Polimere smo nato funkcionalizirali do kislinskega klorida, ki je zelo reaktiven in predstavlja reaktiven prekurzor za reakcije z nukleofili. Za sintezo smo uporabili polimerizacijo emulzije z visokim deležem notranje faze in termično polimerizacijo. Polimeri, ki so nastali, so zelo zanimivi, saj imajo porozno strukturo in jih lahko nadaljnjo uporabimo za različne funkcionalizacije. Prav tako se uporabljajo kot katalizatorji, nosilci, v biomedicini itd. V nalogi smo za sintezo uporabili različne monomere in preverili stabilnost nastalih emulzij. Kot zamreževalo smo uporabili MBAA, kot oljno fazo pa toluen. Spreminjali smo delež oljne faze in tudi s tem preverili omenjeno stabilnost. Čiščenje nastalih monolitov smo izvedli na različne načine. Ugotovili smo, da je za najstabilnejšo strukturo monolita, potrebna zadostna količina zamreževala. V našem primeru je bil delež zamreževala 25 mol%. Nastale polimere smo funkcionalizirali s tionil kloridom in s tem dosegli pretvorbo kislinskih skupin do kislinskega klorida. Delež klora, ki se je vezal pri funkcionalizaciji smo določili s potenciometrično titracijo.
Keywords: porozni polimeri, poliHIPE, poli(akrilna kislina), funkcionalizacija polimera, emulzijska polimerizacija
Published: 04.10.2016; Views: 1029; Downloads: 93
.pdf Full text (1,85 MB)

8.
PRIMERJAVA VINOGRADNIŠTVA MED MARIBOROM IN PTUJEM V VISOKEM IN POZNEM SREDNJEM VEKU
Andreja Vozlič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vinogradništvo je še dandanes pomembna kmetijska panoga na področju Slovenije. Ne le da združuje ljudi, nudi nekaterim ljudem tudi kruh, ampak nas predstavlja tudi v svetu, saj se lahko pohvalimo z dobrimi kvalitetnimi vini. Danes je sicer gojenje, obdelava, predelava grozdja v vino veliko lažja kot bomo v nadaljevanju videli v primerjavi s preteklostjo vinogradništva. Pri našem diplomskem delu pa smo se najbolj osredotočili na Slovenske gorice, kjer smo primerjali panogo vinogradništva od začetka trte na naših tleh, še najbolj pa se poglobili v primerjanje vinogradništva med mesti Maribor in Ptuj v času visokega in poznega srednjega veka. V obeh mestih so bili najpomembnejši za razvoj vinogradništva samostani. Vino so potrebovali pri bogoslužju in v vsakdanjem dnevu kot dodatek slabi prehrani. Bili so tudi izobraženi in skoraj edini, ki so imeli postopke zapisane in so se tudi učili ter raziskovali kako priti do boljše kakovosti vin. Kasneje jim je bil interes še trgovanje z vinom, ki je takrat prinašalo lep dobiček, še posebej, če je bilo vino okusno. Z vinogradništvom so se pričeli ukvarjati tudi meščani in svobodni ljudje, ki so tudi videli v trgovini z vinom zaslužek. Tako so se ob vinogradništvu začele razvijati tudi druge obrti, ki so bile povezane z goricami in kletmi. Ena izmed njih je bila na primer sodarstvo. Med prej omenjenimi mesti pa je čez čas prišlo do napetosti, kjer je bilo vpleteno tudi mesto Slovenska Bistrica. Vzrok za nastale spore je predstavljala vinska trgovina. Vsa tri mesta so si želela nadvlade nad drugimi, saj kot smo že omenili je bila ta trgovina zelo dobičkonosna. Spor se je prelevil celo v pravo vinsko vojno, ki je trajala precej časa in je odločala o razvoju in življenju teh mest. Vinograde pa so v zgodovini prizadele tudi vremenske razmere, ki so jih včasih v celoti uničile in tako naredile veliko škodo. Škoda pa je nastala tudi zaradi živine, ki je dobesedno pojedla pridelek. Čez čas pa so iz tujine prihajale skupaj s sadikami trt tudi različne bolezni, s katerimi so se morali boriti v preteklosti. Najhujše izgube pa so doživljali prebivalci in vinogradi ob vdoru Turkov, ki so včasih do tal uničili zemljo ter pobili ljudi ali jih odpeljali v suženjstvo.
Keywords: zgodovina, srednji vek, vinogradništvo, Maribor, Ptuj, samostani, meščani, vinska trgovina, vinska vojna.
Published: 20.09.2016; Views: 845; Downloads: 94
.pdf Full text (1,22 MB)

9.
10.
OBLIKOVANJE USTVARJALNE KLIME V IZBRANI ORGANIZACIJI
Natalija Vozlič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Z raziskavo diplomskega dela smo prišli do ugotovitve, da ustvarjalnost zagotavlja osebni in poslovni uspeh. Uspešna podjetja se zavedajo, da je ustvarjalnost ključni dejavnik za zagotovitev uspeha in prevlade podjetja na trgu. Vsekakor pa za vsakim poslovno uspešnim podjetjem stoji dobro usposobljen, motiviran, deloven, ustvarjalen ter inovativen kader. Pomembno je, da nadrejeni spodbujajo svoje zaposlene k ustvarjalnemu mišljenju, upoštevajo ter sprejmejo njihove nove ideje, predloge, jim dajejo občutek pomembnosti in vrednosti. Podjetja z aktiviranjem ustvarjalnosti dosegajo večjo inovativnost podjetja. Podjetja morajo vpeljati različne načine za spodbujanje ustvarjalnosti. Nekatera podjetja uporabljajo sistem nagrajevanja, jim omogočajo dodatna izobraževanja, jih spodbujajo k timskemu sodelovanju ter uporabljajo različne tehnike ustvarjalnega mišljenja. Vendar je lahko v določenih podjetjih opazno, da se zaposleni med seboj premalo spodbujajo k ustvarjalnem mišljenju in delovanju ter večina pri svojem delu ne uporablja tehnik ustvarjalnega mišljenja.
Keywords: ustvarjalnost, inovativnost, ustvarjalno mišljenje, tehnike ustvarjalnega mišljenja, ustvarjalna klima
Published: 03.12.2014; Views: 826; Downloads: 180
.pdf Full text (1,46 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica