| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


131 - 140 / 458
First pagePrevious page10111213141516171819Next pageLast page
131.
132.
133.
Večkriterijski model za ocenjevanje fungicidov proti jablanovemu škrlupu (Venturia inaequalis)
Tina Grabnar, 2009, master's thesis

Abstract: Jablanov škrlup je pomembna bolezen jabolk, ki za ekonomsko uspešno in tehnološko vzdržno pridelavo zahteva pravilno izbiro zaščite pred boleznijo. Poznati moramo učinkovitost pripravkov ali fungicidnih programov, ceno, uporabnost za integrirano ali ekološko kmetovanje, možnost kurativnega delovanja in pojava odpornosti, delovanje proti drugim boleznim ter toksikološke lastnosti. V nalogi smo razvili večkriterijski odločitveni model za ocenjevanje fungicidnih programov. Pri razvoju modela smo uporabili lupino ekspertnega sistema za večkriterijsko odločanje DEXi. Z uporabo našega modela smo dobili končno oceno parametra tako, da smo posamezne kriterije opisali s podkriteriji, ki smo jih nato združili v skupno oceno s pomočjo funkcije koristnosti. V nalogi smo nekatere podkriterije opisali s še bolj specifičnimi podkriteriji. Prednosti takšnega modela so v tem, da lahko tako numerične kot opisne kategorije ovrednotimo in primerjamo med sabo. Ocene atributov in določitev funkcije koristnosti zahtevajo ekspertno znanje in se jih lahko kadarkoli tudi spremeni. Večkriterijski odločitveni model ne more nadomestiti ekspertnega znanja, temveč le omogoča sistematično razvrstitev velike količine podatkov in poenostavi postopek odločanja. V model smo vključili 23 fungicidnih programov iz treh zaporednih preizkusov v letih 2004, 2005 in 2006. Za vse programe smo pridobili informacije o učinkovitosti delovanja na listih, na plodu in o delovanju na druge bolezni jablan. Uporabili smo tudi podatke o kurativnem delovanju fungicidov v programih in o možnostih pojava odpornosti. Primerjali smo še podatke o ceni programov ter o uporabnosti za ekološko ali integrirano pridelavo ter o toksikoloških lastnostih fungicidov. Vse te informacije smo preko funkcij koristnosti združili v tri agregatne parametre in na koncu določili skupno oceno fungicidnega programa. Končna ocena fungicidnega programa se je za 22 fungicidnih programov bistveno razlikovala od individualnih ocen po posameznih kriterijih, le v enem primeru je bila enaka. Večkriterijski hierarhični model je omogočil razvrščanje fungicidnih programov po več kriterijih. Izmed triindvajsetih programov je samo eden dosegel najboljšo oceno 'odličen'. Dvanajst programov je bilo ocenjenih kot 'dobri', sledilo je sedem programov z oceno 'srednji', trije programi pa so dobili najslabšo oceno 'slab'. Ob primerjavi rezultatov večkriterijskega modela za ocenjevanje fungicidnih programov z rezultati ocen po posameznih kriterijih smo ugotovili bistvene razlike v ocenah. Vsi programi razen enega so se v vsaj eni oceni za posamezen kriterij razlikovali od končne ocene fungicida. S tem smo potrdili delovno hipotezo, ko smo predvideli, da se bo razporeditev fungicidov oz. fungicidnih programov po večjem številu kriterijev, ki jih bomo določili z večkriterijskim modelom, razlikovala od razvrstitve, pri kateri bi bil kriterij samo eden (na primer cena izdelka ali rezultat bioloških testiranj). Večkriterijski model je uporaben pripomoček za nepristransko ocenjevanje fungicidnih programov proti jablanovemu škrlupu in omogoča uporabo razvite metodologije pri ocenjevanju programov, ko želijo uporabniki primerjati večje število pripravkov glede na več zahtev v pridelavi.
Keywords: jablanov škrlup (Venturia inaequalis), fungicidni program, ocenjevanje fungicidov, DEXi, večkriterijski model, odločitveni model, ekspertni sistem
Published: 18.03.2009; Views: 3996; Downloads: 351
.pdf Full text (1015,64 KB)

134.
GRAFIČNI PRIKAZI PODATKOV V VRTCU
Jasna Rozman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Grafični prikazi v vrtcu predstavlja uporabnost in pestrost možnosti izdelave grafičnih prikazov na predšolski stopnji. Namen in cilj diplomskega dela je bil predstaviti in opisati čimveč različnih oblik grafičnih prikazov, ki jih lahko uporabimo pri delu s predšolskimi otroki. Prav tako pa tudi preučiti v kolikšni meri in na kakšen način lahko grafične prikaze, kot matematično vsebino, uporabljamo in vpletamo v druga vsebinska področja predšolske vzgoje (kot jih opredeljuje kurikulum). Končni cilj diplomskega dela je bil oblikovati sodobno zbirko teoretičnih osnov in konkretnih primerov grafičnih prikazov, ki bi bili v pomoč slovenskim vzgojiteljicam. Tako lahko na enem mestu najdejo napotke in ideje za izdelavo grafičnih prikazov primernih za delo s predšolskimi otroki. Diplomsko delo je oblikovano na podlagi preučevanja del različnih domačih in tujih avtorjev. Zbirka primerov grafičnih prikazov pa temelji predvsem na spletnih virih, ki so jih velikokrat oblikovale kar vzgojiteljice same, na podlagi svojega dela v skupini. Temeljne ugotovitve diplomskega dela so predvsem naslednje: grafični prikazi podatkov so zelo vsestransko uporabni; obstaja kar nekaj oblikovnih različic grafičnih prikazov, ki jih lahko uporabimo že tudi s predšolskimi otroki; grafične prikaze vpletemo takorekoč v vsako temo, ki jo obravnavamo s predšolskimi otroki.
Keywords: obdelava podatkov, grafični prikazi podatkov, diagrami, predšolska vzgoja, Carrollov diagram, Euler-Vennov diagram, drevesni diagram, tortni diagram, puščični diagram.
Published: 08.04.2009; Views: 7536; Downloads: 1953
.pdf Full text (13,80 MB)

135.
OCENJEVANJE TRAVNIŠKIH NASADOV Z METODAMA TB IN DEX
Sašo Pamič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Travniški nasadi predstavljajo neprecenljivo, a žal skrito in zanemarjeno bogastvo, ki se je skozi desetletja ohranjalo skoraj samo od sebe. V tem diplomskem delu je bilo po različnih kriterijih ocenjenih 85 travniških nasadov na področju Prekmurja. Pridobljeni podatki so prikazali trenutno stanje nasadov v naravi, ki je slabo. Za boljše razumevanje in bolj realno in uravnoteženo razlago ocenitve smo izdelali s sistemom DEXi večparametrski model, ki nam je služil za dodatno oceno sadovnjakov. Na podlagi atributov in izdelanih funkcij smo potrdili, da je stanje res slabo. Oba sistema obdelave podatkov, ki se med seboj dopolnjujeta, sta se izkazala kot uporabna za širše območje in bi lahko bila uporabljena za ocenjevanje pri določanju zneska subvencij za ekstenzivne oziroma travniške nasade. Posredno bi sprožili, da bi ta nebrušen diamant, katerega delček najdemo skoraj na vsakem dvorišču v Sloveniji, bolje upravljali in ga ohranili tudi za prihodnost.
Keywords: travniški nasad, ocenjevanje, kriterij pridelave, kriterij krajinske pestrosti, kriterij biotske raznovrstnosti, DEXi, večparametrski model, ekspertni sistem.
Published: 06.05.2009; Views: 2979; Downloads: 211
.pdf Full text (2,56 MB)

136.
Ekonomska upravičenost pridelave maka
Damijan Belec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je razvoj tehnološko ekonomskega modela za oceno stroškov pridelave vrtnega maka. Cilj raziskave je analiza ekonomske upravičenosti proizvodnje vrtnega maka ter ocena kazalnikov ekonomske upravičenosti pridelave. Ob doseganju predvidenih tehnoloških parametrov (pridelek = 1200 kg/semena) in cene (prodajna cena = 1,2 €/kg), je na osnovi rezultatov tehnološko ekonomskega modela planirane kmetijske proizvodnje, pridelava vrtnega maka ekonomsko upravičena (Ke = 1,07). Z višjo prodajno ceno ter z večjim hektarskim donosom, ki ga v ugodnih pogojih lahko dosežemo brez povečanja proizvodnih stroškov, je finančni izid še ugodnejši. Pri predpostavljenih pridelovalnih stroških in predvideni prodajni ceni, so stroški proizvodnje pokriti pri 1117,25 kg pridelanega semena.
Keywords: mak, pridelava, simulacijski model, ekonomski kazalniki.
Published: 21.10.2009; Views: 3591; Downloads: 498
.pdf Full text (389,34 KB)

137.
Razvoj modela za ocenjevanje investicij v novogradnjo hleva za krave molznice
Simon Čretnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cilj naloge je razvoj modela v tabelaričnem generatorju Microsoft Excel, ki bo omogočal izračunavanje ekonomske upravičenosti v gradnjo ali adaptacijo hleva za krave molznice po različnih scenarijih. Model izračunava ISD (interno stopnjo donosnosti) in NSV (neto sedanja vrednost) . Model smo preizkusili na vzorčni kmetiji. Predvideli smo štiri različne scenarije, od zelo optimističnega do zelo pesimističnega. Po prvih dveh scenarijih bi bila investicija upravičena, po drugih dveh pa ne, kar pomeni da smo lahko določili pogoje oziroma parametre v katerih bi bila investicija še upravičena.
Keywords: investicije, hlev, molznice, (NSV) neto sedanja vrednost, (ISD) interna stopnja donosnosti
Published: 22.12.2009; Views: 3693; Downloads: 391
.pdf Full text (2,95 MB)

138.
OCENJEVANJE TRAVNIŠKIH NASADOV Z METODAMA TB IN DEX NA PODROČJU VZHODNEGA POMURJA
David Antolin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Travniški nasadi predstavljajo neprecenljivo vrednost, ki se je skozi desetletja ohranjalo skoraj samo od sebe. V tem diplomskem delu je bilo po različnih kriterijih ocenjenih 82 travniških nasadov na področju Prekmurja. Pridobljeni podatki so prikazali trenutno stanje nasadov v naravi, ki je srednje slabo. Za boljše razumevanje in bolj realno in uravnoteženo razlago ocenitve smo izdelali s sistemom DEXi večparametrski model, ki nam je služil za dodatno oceno sadovnjakov. Na podlagi rezultatov smo potrdili, da je stanje res slabo. Sistema, ki smo ju uporabljali za obdelavo podatkov in ki se med seboj dopolnjujeta, sta se izkazala kot uporabna za širše območje. Uporabljena bi lahko bila za ocenjevanje pri določanju zneska subvencij za ekstenzivne oziroma travniške nasade. S tem bi posredno vplivali, da bi se travniški nasadi bolje upravljali in ohranili tudi za prihodnost.
Keywords: travniški nasad, ocenjevanje, DEXi, večparametrski model
Published: 26.02.2010; Views: 2362; Downloads: 118
.pdf Full text (2,80 MB)

139.
EKONOMSKA UPRAVIČENOST PRIDELAVE JABOLK PO SISTEMU "ZERO RESIDUE LEVEL IPS-0,0 RL"
Štefan Tkalec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V letu 2008 so bili narejeni štirje poskusi na lokacijah: UKC FKBV Maribor pri sorti Jonagold, Sadjarstvu Mirosan pri sorti Elstar, Sadjarstvu Blanca pri sorti Idared ter v Sadjarskem centru Gačnik pri sorti Zlati delišes, kjer so izvedli sistem običajne integrirane pridelave sadja (OIPS) in "zero residue level IPS-0,0 RL". Glavna razlika med obema sistemoma pridelave je bila samo v sestavi škropilnega programa za zatiranje bolezni in škodljivcev. Namen diplomskega dela je analiza ekonomske upravičenosti pridelave sadja po sistemu "0,0 RL" v primerjavi z običajno integrirano pridelavo. Analiza je bila izdelana z metodo modelnih kalkulacij, za katere smo uporabili konkretne podatke iz poskusa. Rezultati ekonomske analize kažejo, da je pridelava sadja po sistemu "0,0 RL" ekonomsko upravičena.
Keywords: sorte jabolk/pridelovalni sistem/OIPS in "0, 0 RL"/ekonomika
Published: 30.03.2010; Views: 2637; Downloads: 150
.pdf Full text (864,41 KB)

140.
VEČPARAMETERSKI MODEL OCENJEVANJA ENERGETSKIH RASTLIN ZA PREDELAVO V BIOPLIN
Peter Vindiš, 2010, dissertation

Abstract: Za potrebe planiranja in odločanja pri pridelavi in predelavi energetskih rastlin v bioplin je bil razvit integriran računalniško podprt deterministični simulacijski model BIOPLIN. Simulacijski model BIOPLIN se sestoji iz treh glavnih modelov: modelnih kalkulacij pridelave energetskih rastlin, simulacijski model predelave energetskih rastlin v bioplin ter simulacijski model proizvodnje električne in toplotne energije iz bioplina. Razviti sistem omogoča oceno ekonomske upravičenosti predelave posameznih energetskih rastlin v bioplin. Rezultati simulacijskega modela v nadaljevanju predstavljajo vhodne podatke za večkriterijsko odločitveno analizo. Pri tem sta bili uporabljeni dve metodi: metoda DEX-i in analitični hierarhični proces (AHP). Z večkriterijskimi modeli, smo glede na vhodne podatke in kriterije, ocenjevali energetske rastline. Analiza je pokazala, da je z uporabo trenutnega modela najbolj ustrezna alternativa uporabljena za energetske rastline za proizvodnjo bioplina koruza. Koruza ima najboljšo večkriterijsko oceno EC = 0,248 in DEX-i ocena = ustrezna. Koruzi sledi sirek z večkriterijsko oceno EC = 0,201 in DEX-i oceno = manj ustrezna. Sledijo sončnica z večkriterijsko oceno EC = 0,151 in DEX - i oceno = manj ustrezna, sladkorna pesa EC = 0,150 in DEX-i oceno = manj ustrezna, ščir EC = 0,127 in DEX-i oceno = neprimerna in kot zadnja topinambur EC = 0,123 in DEX-i oceno = neprimerna. Rezultati raziskave analiziranih energetskih rastlin kažejo enak vrstni red rangiranja z uporabo odločitvenih orodij DEX-i in AHP. Rezultati simulacije predstavljajo dovolj kakovostno podatkovno osnovo za nadaljnji razvoj večkriterijskih odločitvenih modelov.
Keywords: simulacijski model, večkriterijska odločitvena analiza, metoda DEX-i, analitični hierarhični proces - AHP, energetske rastline, bioplin
Published: 07.05.2010; Views: 5403; Downloads: 548
.pdf Full text (1,49 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica