| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 490
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
POZNAVANJE IN PRILJUBLJENOST KLASIČNE GLASBE MED UČENCI 2., 3., 4. IN 5. RAZREDOV DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Janja Polenik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Klasična glasba je pomembna veja glasbene umetnosti v zgodovini ljudstva. Kot pomemben del je vključena tudi v Učni načrt za glasbeno vzgojo programa devetletne osnovne šole, kjer učiteljicam in učiteljem nudi ogromno možnosti, kako te vsebine približati učencem in v njih krepiti zavest do tovrstne glasbe. Ker smo zaznali, da je med ljudmi še vedno manj poznana, smo se odločili, da njeno poznavanje in priljubljenost proučimo med učenci razredne stopnje. V teoretičnem delu smo predstavili definicije, značilnosti klasične glasbe ter se dotaknili tudi teme, kako klasična glasba vpliva na razvoj otroka. Hkrati smo v njem predstavili kratek pregled zgodovine klasične glasbe (obdobja klasične glasbe, njihove značilnosti ter predstavnike), z upoštevanjem učnega načrta za glasbeno umetnost preučili vključevanje klasične glasbe v pouk glasbene umetnosti ter izvedli primerjavo učbeniških kompletov za glasbeno umetnost v 2., 3., 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole, avtoric Albince Pesek in Brede Oblak, s posebnim poudarkom na vsebini glasbenega programa (poslušalskih primerih), se pravi izboru skladb in skladateljev, ki se jih predvaja pri pouku glasbene umetnosti v določenem razredu. V empiričnem delu smo s pomočjo empirične raziskave (anketnega vprašalnika), s pomočjo deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja na vzorcu 145 učencev ugotovili, da klasična glasba ni tako zapostavljena, kot smo predvidevali na začetku. Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike v poznavanju in priljubljenosti klasične glasbe med učenci glede na vzgojno izobraževalno-obdobje, glede na spol pa ne. Učenci 2. vzgojno- izobraževalnega obdobja jo zaradi več izkušenj in daljšega izobraževanja nekoliko bolje poznajo, učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja, pa so na področju poznavanja še nekoliko neizkušeni, poznajo namreč zgolj tiste klasične in slovenske skladatelje ter skladbe, ki so se jih naučili (so jih obravnavali) oziroma jim jih je učiteljica omenila pri pouku glasbene umetnosti.
Keywords: Poznavanje, priljubljenost, klasična skladba, klasična glasba, klasični skladatelji, obdobja klasične glasbe.
Published: 20.10.2016; Views: 1360; Downloads: 186
.pdf Full text (2,79 MB)

92.
MODEL ZA DINAMIČNO ADAPTIVNO KONTEKSTNO OBVLADOVANJE IZJEM PRI IZVAJANJU POSLOVNIH PROCESOV
Jurij Laznik, 2016, doctoral dissertation

Abstract: V tej doktorski disertaciji predlagamo od jezika za izvajanje poslovnih procesov neodvisen model za upravljanje in obvladovanje nepričakovanih izjem v poslovnih procesih. Model omogoča dinamično adaptivno kontekstno definiranje izjem v času izvajanja poslovnih procesov. Predlagani teoretični model sledi smernicam, kako izdelati učinkovito ogrodje za dinamično upravljanje izjem v stroju za izvajanje poslovnih procesov in sicer v času izvajanja poslovnih procesov. Ravno tako omogoča učinkovito upravljanje znanj o izjemah. Njegova zasnova omogoča porazdeljeno uporabo znanj o izjemah med stroji za izvajanje poslovnih procesov. Nenazadnje njegova lahka razumljivost omogoča hitro učenje in zmožnost implementacije modela v različnih specifičnih strojih za izvajanje poslovnih procesov. Teoretični model preverimo s pomočjo simulacije barvnih Petrijevih mrež. Na osnovi teoretičnega modela izvedemo implementacijo na specifičnem stroju za izvajanje poslovnih procesov, WS-BPEL. Implementacija baze znanj o rešitvah je izvedena s pomočjo semantičnega spleta in ontologije, ki smo jo definirali. Preverjanje modela izvedemo z izvedbo eksperimenta, kjer preverimo vpliv na kompleksnost in fleksibilnost poslovnih procesov ter obseg podpore dodatnih vzorcev za upravljanje izjem. Definiramo model, ki na osnovi empiričnih meritev omogoča ovrednotiti vpliv predlagane rešitve na izvajanje poslovnih procesov. S tem podkrepimo učinkovitost predlagane rešitve za dinamično adaptivno kontekstno definiranje izjem pri izvajanju poslovnih procesov.
Keywords: načrtovanje poslovnih procesov, prilagodljivost poslovnih procesov, dinamično adaptivno kontekstno definiranje izjem, Web Services Business Process Execution Language, semantični splet, ontologije, barvne Petrijeve mreže, vzorci upravljanja izjem
Published: 17.10.2016; Views: 1160; Downloads: 99
.pdf Full text (4,24 MB)

93.
Primerjava SWOT analize in DEXi modela za pripravo strategije lokalnega razvoja Lokalno akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah
Mojca Metličar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Z razvojem večkriterijskega modela DEX-i za pripravo SLR LAS Bogastvo podeželja je bilo razvito orodje, s katerim ocenjujemo različne scenarije razvoja podeželja na območju LAS Bogastvo podeželja. Izbira prioritet območja za razvoj podeželja vpliva na večje število kriterijev. Kriteriji ki so bili vključeni v model so okoljski, socialni in gospodarski vidik. Končni cilj nam je bil oceniti razvojne možnosti območja LAS. S primerjavo SWOT analize in DEX-i modela lahko ugotovimo, ali so zastavljene prioritete dobra odločitev za razvoj obravnavanega območja. Razvit večkriterijski model lahko služi kot evalvacijsko orodje za vrednotenje strategij lokalnega razvoja.
Keywords: večkriterijski model odločanja/ DEX-i/ SWOT analiza/Strategija lokalnega razvoja/ LAS Bogastvo podeželja
Published: 14.10.2016; Views: 991; Downloads: 152
.pdf Full text (2,60 MB)

94.
Odločitveni model za pomoč pri izbiri virtualizacijske platforme
Janez Rozman, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Temeljni koncepti računalništva v oblaku so v telekomunikacijah že zelo dolgo znani kot abstrakcija infrastrukture, platforme in storitev. Vedno večja razširjenost in splošna dostopnost širokopasovnih povezav ter napredek na področju virtualizacije strojne opreme so temeljni razlogi za razmah računalništva v oblaku. Virtualizacija predstavlja temelj infrastrukture kot storitve (IaaS). Podjetja se odločajo za virtualizacijo, ker želijo kar najbolje izkoristiti strežniško opremo. Odločitev podjetja za virtualizacijsko platformo ni preprosta zaradi različnih ponudnikov in pomanjkanja ustreznega znanja. Magistrsko delo odgovarja na vprašanji, ali je mogoče rešiti problem izbire virtualizacijske platforme z ustreznim odločitvenim modelom in kako. Opisana sta razvoj in kritično ovrednotenje odločitvenega modela za izbiro virtualizacijske platforme. Model je razvit v skladu z metodologijo večparametrskega hierarhičnega modeliranja odločitvenega znanja. Prispevek predstavlja transparentna (ekspertna) artikulacija znanja o izbiri virtualizacijske platforme v obliki ocenitvenega modela.
Keywords: virtualizacijska platforma odločitveni model večprametersko hierarhično modeliranje ocenitveni model
Published: 12.10.2016; Views: 912; Downloads: 86
.pdf Full text (1,88 MB)

95.
EKONOMSKA UPRAVIČENOST PRIDELAVE ZELENJAVE NA VRTU ZA SAMOOSKRBO
Jernej Šorli, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ugotavljali smo ekonomsko upravičenost pridelavo zelenjave na domačem samooskrbnem vrtu velikosti 60m2. S pomočjo kalkulacije smo vrednotili, koliko zelenjave lahko v eni sezoni pridela štiričlanska družina in koliko lahko s tem privarčuje. Za vrt smo sestavili štiriletni kolobar in v njega vključili čim več raznovrstnih zelenjadnic, večina avtohtonih sort. Celotna pridelava je temeljila na ekološki pridelavi. Od aprila pa do decembra smo pridelali približno 265 kg zelenjave, ki bi na trgu imela vrednost okrog 781,50 evrov. To pomeni, da smo v tem času pridelali približno 1 kg sveže zelenjave na dan. Skupni stroški celotne sezone pa so znašali 768,29 evrov. Kalkulacija je torej pokazala, da je štiričlanska družina v času od aprila do decembra pokrila skupne stroške celotne sezone. S tem smo dokazali ter potrdili našo hipotezo, da je takšna pridelava za samooskrbo družine ekonomsko upravičena.
Keywords: ekonomska upravičenost, kalkulacije, zelenjava, samooskrba, vrt
Published: 11.10.2016; Views: 751; Downloads: 89
.pdf Full text (1,31 MB)

96.
PRIMERJAVA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI EKOLOŠKE IN KONVENCIONALNE PRIDELAVE JABOLK
Mateja Slak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Proizvajalci jabolk se dandanes vedno bolj trudijo, da bi bila njihova proizvodnja ekonomsko upravičena. Vedno več pa se jih trudi tudi, da bi proizvajali ne samo veliko, ampak tudi kvalitetno. Ekološka pridelava prehiteva konvencionalno v smislu večjega povpraševanja in tudi vse večje ponudbe. Tudi konvencionalna pridelava je lahko ekonomsko upravičena in lahko posluje z velikim dobičkom. Le njihovi stroški so v primerjavi z ekološko pridelavo višji. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov obeh proizvajalcev je bila v diplomski nalogi narejena analiza stroškov, model kalkulacije, pregled indikatorjev ekonomske upravičenosti in potrditev uspešnosti poslovanja. Narejena je bila tudi analiza občutljivosti lastne cene in finančnega rezultata obeh proizvajalcev. Glede ne vse izračune lahko trdimo, da je v obeh primerih proizvodnja ekonomsko upravičena (ekološka pridelava; Ke znaša 1,25, konvencionalna pridelava; Ke znaša 1,31) in da obe proizvodnji poslujeta dobičkonosno.
Keywords: ekološka pridelava, konvencionalna pridelava, ekonomska upravičenost, lastna cena, finančni rezultat.
Published: 11.10.2016; Views: 1326; Downloads: 85
.pdf Full text (1,28 MB)

97.
Predstave učencev o velikostnih razmerjih v astronomiji
Mojca Rozman, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo podrobneje raziskali predstave o velikostnih razmerjih nebesnih teles. Poudarek je bil na analizi predstav o razdaljah med nebesnimi telesi in predstavah o prostorskih razmerjih nebesnih teles pri učencih in odraslih, pri čemer so nas zanimale razlike med učenci po vzgojno-izobraževalnem obdobju, med učenci po kraju bivanja in razlike glede na spol pri vseh sodelujočih. Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 290 oseb; 178 učencev od 4. do 9. razreda in 112 odraslih oseb. Izkazalo se je, da si učenci in tudi odrasli razdalje v vesolju predstavljajo mnogo krajše, kot so v resnici, in da se z oddaljenostjo objektov predstave slabšajo. Pričakovano imajo odrasli boljše predstave o razdaljah med nebesnimi objekti kot učenci. Rezultati so pokazali, da večina učencev ocenjuje razdalji med Zemljo in Luno ter Zemljo in Marsom mnogo krajši, kot dejansko sta, medtem ko ima skoraj polovica odraslih precej realno predstavo o oddaljenosti Lune. Tudi odrasle osebe ocenjujejo razdaljo do Marsa krajšo, kot je realna. Učenci si predstavljajo razdaljo med Soncem in Zemljo ter Soncem in njemu najbližjo zvezdo krajšo kot odrasle osebe, a oboji mnogo prekratko. Ugotovili smo, da imamo najslabše predstave o prostorskih objektih, torej volumnih. Tako si na primer učenci Zemljo (20-krat) in Luno predstavljajo precej večji, kot sta dejansko, medtem ko ocenjujejo, da je Jupiter precej manjši (200-krat) od Zemlje. Za izboljšave predstav in znanja o vesolju so na koncu izdelana priporočila za delo v šoli.
Keywords: razdalje, prostorska razmerja, vesolje
Published: 10.10.2016; Views: 661; Downloads: 91
.pdf Full text (1,19 MB)

98.
Model za podporo pri odločanju uporabe tehnologij pridelave krme
Ben Moljk, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Za iskanje možnosti učinkovitejšega gospodarjenja na živinorejskih kmetijah je prehrana živali zagotovo področje, ki to dopušča. Četudi se številni raziskovalci lotevajo raziskav pridelave travniške krme z njiv le s tehnološkega vidika, se ugotovitve navezujejo tudi na ekonomiko pridelave. Za ocenjevanje ekonomske upravičenosti uporabe tehnologij ali odločitev zanje si pomagamo z uporabo simulacijskih modelov, programskih orodij ter primernih metod. Pri računanju krmnih obrokov prehranske strokovnjake pretežno zanima pokritost potreb živali glede na intenzivnost proizvodnje, medtem ko agrarne ekonomiste zanima zlasti stroškovni vidik v razmerju s prihodki. V nalogi z vidika pogojev za pridelavo travniške krme z njiv ugotavljamo njihov vpliv na sestavo in vrednost krmnih obrokov za krave molznice. Razvito je orodje, ki poleg ocenjevanja ekonomskih vplivov omogoča tudi načrtovanje pridelave krme ter ocenjevanje primernosti tehnologij s stroškovnega vidika. Pri tem je uporabljena metoda klasičnega determinističnega linearnega programiranja. V nalogi je pristop testiran na primeru ravninskega kmetijskega gospodarstva, ki je specializirano v prirejo mleka. Dobljeni rezultati kažejo prednosti in slabosti linearnega programiranja. Hkrati je ugotovljeno, da je linearno programiranje lahko primerno orodje za načrtovanje pridelave krme in ocenjevanje tehnologij, a je pri tem kakovost rezultatov in razpoložljivost vhodnih podatkov pomembna omejitev.
Keywords: travniška krma z njiv, krmni obrok za krave molznice, ekonomika, simulacijski model, matematično programiranje, linearno programiranje
Published: 06.10.2016; Views: 901; Downloads: 81
.pdf Full text (1,80 MB)

99.
Izračun neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti pri investiciji pridelave paradižnika v rastlinjaku
Dejan Šumak, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V tem magistrskem delu smo proučili ekonomski in finančni vidik upravičenosti investicije. To delo je razdeljeno na tri dele, in sicer na pregled objav, na material in metode ter na rezultate z razpravo. Cilj le-tega je bil izračunati ključne parametre finančne analize in ugotoviti najdonosnejšo investicijo. Pri pregledu objav smo predstavili izsledke iz različne domače in tuje literature, virov ter člankov, in sicer glede investicijskega odločanja, vrednotenja-ocenjevanja investicijskih objektov, NSV, ISD ter primerjave NSV in ISD. Ugotovili smo, da sta metodi NSV ter ISD najbolj uveljavljeni tradicionalni metodi za ocenjevanje upravičenosti investicije. Na njuni podlagi smo opravili izračune glede ugotavljanja smotrnosti naše investicije v rastlinjak. V poglavju, v katerem smo opredelili material in metode dela, smo opisali investicijo, ocenili materiale, stroške in prihodke ter izračunali denarni tok. Izvedli smo dve oceni investicije, in sicer za 2 in 4,5 hektarja rastlinjaka, pri katerih smo uporabili različne scenarije, in sicer scenarij A, pri katerem sta cena (EUR) in pridelava (kg) konstanti, scenarij B, pri katerem je pridelava (kg) konstanta in cena (EUR) spremenljivka, ter scenarij C, pri katerem je cena (EUR) konstanta in pridelava (kg) spremenljivka. Za izračun upravičenosti investicije smo zajeli obdobje trinajstih let. Ugotovili smo, da bodo stroški materialov in ostali stroški pri obeh površinah pri scenariju A v drugem letu najvišji, nato pa bodo vsako leto padali. Pri scenariju B so prav tako stroški najvišji v drugem letu, nato pa bodo vsako leto nižji. Pri scenariju C so stroški prav tako najvišji v drugem letu, nato pa bodo padali. Stroški materiala in ostali stroški so v drugem letu najvišji zaradi vložka v investicijo. Pri izračunu predvidenih stroškov (scenarij A) smo pri obeh površinah ugotovili, da so prihodki vsako leto konstantni. Pri scenariju B in C smo ocenili, da prihodkov v prvem letu ne bomo imeli, nato pa bodo vsako leto naraščali. Denarni tok smo izračunali na podlagi predvidenih skupnih prihodkov in predvidenih skupnih stroškov, pri čemer v skupnih stroških nismo upoštevali amortizacije. Ugotovili smo, da je pri obeh površinah (scenarij A) denarni tok pozitiven, kar pomeni, da je investicija upravičena. Če primerjamo denarni tok po scenariju B, ugotovimo, da je investicija za 4,5 hektarja smotrnejša od investicije za 2 hektarja rastlinjaka, ker je denarni tok pozitiven že v petem letu, medtem ko je za manjšo površino šele v šestem letu. Po scenariju C je pri obeh površinah denarni tok v prvem letu negativen, kar pomeni, da sta v tem letu obe investiciji neupravičeni. Na podlagi izračuna NSV in ISD smo ugotovili, da je investicija smiselna na večji površini.
Keywords: neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, investicijsko vrednotenje, tehnološko-ekonomski simulacijski model
Published: 06.10.2016; Views: 2737; Downloads: 180
.pdf Full text (876,06 KB)

100.
Peter Iljič Čajkovski: "Hrestač"
Cvetana Rozman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V 19. stoletju, v obdobju romantike in zlate dobe ruskega baleta, je glasbo za baletne odre skladal tudi Peter Iljič Čajkovski. Napisal je tri balete, ki danes spadajo v železni repertoar svetovnih odrov in predstavljajo vrhunec baletne umetnosti. Do njegovega časa je bila raven glasbe v baletih dokaj nizka. Prav Čajkovski pa je rekel: »Tudi baletna glasba je lahko dobra,« in glasbo za balete povzdignil na višji nivo, na nivo simfonične glasbe. Da bi se približali razumevanju in vzrokom priljubljenosti baletnih del Petra Iljiča Čajkovskega, ki so popularna že več kot 120 let od njihovega nastanka, smo v diplomskem delu raziskali in opisali romantično obdobje, v katerem je skladatelj ustvarjal, razvoj baleta in baletne glasbe ter analizirala glasbo baleta Hrestač, podrobno pa Cvetlični valček in Pas de deux.
Keywords: Peter Iljič Čajkovski, glasbena romantika, ruska romantična glasba, baletna glasba, Hrestač, Cvetlični valček, Pas de deux.
Published: 22.09.2016; Views: 2554; Downloads: 178
.pdf Full text (1,75 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica