| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 35
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Modeli upravljanja s kakovostjo podatkov in simulacije vrednotenja kakovosti podatkov
Amadeja Bratuša, 2019, master's thesis

Abstract: Prodiranje podatkovno gnanih storitev v organizacije prinaša poleg novih poslovnih procesov, možnosti in priložnosti tudi vrsto izzivov. Kakršnokoli na podatkih utemeljeno modeliranje ima lahko podlago le v kakovostnih, realno stanje natančno odsevajočih podatkih. V magistrskem delu je predstavljen model, ki s spremljanjem kakovosti podatkovnih virov omogoča njihovim upravnikom pridobiti informacije o kakovosti posameznih podatkovnih tokov, kar jim posledično pomaga pri odpravljanju nepravilnosti in dvigu njihove kakovosti. Modeli kakovosti podatkov iz literature lahko vključujejo kar več deset kategorij kakovosti, med katerimi so najpogosteje uporabljene popolnost, rednost, usklajenost in natančnost. Vsaka kategorija kakovosti ima definirana različna preverjanja oz. validacije, s pomočjo katerih se šteje ali kako drugače analizira meritve, ki ne izpolnjujejo pogojev te kategorije kakovosti in tako se pridobi kazalnike kakovosti podatkov. Predstavljen je tudi taksonomski pregled omenjenih kategorij kakovosti, področij, na katerih se uporabljajo, ter kriterijev za primernost njihove uporabe. Model in indikatorji kakovosti so ilustrirani s primerom vrednotenja kakovosti podatkov za potrebe napovedovanja proizvodnje sončnih elektrarn. Rezultati kažejo na to, da delež nekakovostnih podatkov občutno vpliva na napake pri napovedovanju fotovoltaične proizvodnje električne energije. Pomembno se zdi izpostaviti, da je dodana vrednost magisterija koncept vrednotenja modelskih napak in samostojno dodana preverjanja ter opis modela kazalnikov kakovosti, kar se je razvijalo in dopolnjevalo skozi več uspešno izpeljanih projektov na to temo.
Keywords: Model kakovosti podatkov, dimenzije kakovosti podatkov, kazalniki kakovosti, osamelci, taksonomija, Monte Carlo simulacija, vrednotenje napak, napovedovanje proizvodnje električne energije.
Published: 05.11.2019; Views: 467; Downloads: 0
.pdf Full text (1,40 MB)

2.
Revitalizacija starega in zasnova novega vaškega jedra v občini Zavrč
Mateja Bratuša, 2019, master's thesis

Abstract: Zavrč je majhna slovenska občina v Vinorodnih Halozah. Njena lega ji je skozi zgodovino dodeljevala vlogo obmejnega območja. Premiki meje so vplivali na prostorski razvoj Zavrča. Tako sta danes v Zavrču staro, historično jedro in novo, upravno jedro ter vmesno naselje na hrvaškem ozemlju. Naloga se ločeno posveti vsakemu jedru in mu določi vlogo v občini. Historično jedro v naselju Zavrč ima bogato zgodovinsko zapuščino, kot so dvorec, park ob dvorcu, dve cerkvi ter nahajališča ostankov iz bronaste dobe. Kljub legi ob mednarodnem mejnem prehodu in glavni cestni povezavi Ptuj–Varaždin jedro počasi zamira zaradi pomanjkanja storitvenega programa. V nalogi se v starem jedru osmislijo novi programi in njihova lega v prostoru. Novo jedro se je začelo oblikovati v naselju Goričak–Hrastovec ob koncu 60. let prejšnjega stoletja. Jedro se razvija brez celostnega načrtovanja in nima osrednjega vaškega prostora. Naloga predstavi novo zasnovo rabe prostora celega jedra in poda smernice za naprej. V nalogi je tudi zasnova novega trga kot osrednjega prostora jedra in nov prizidek k obstoječi dvorani.
Keywords: vaško jedro, dvojedrnost, obmejnost, vaški trg, revitalizacija
Published: 04.10.2019; Views: 465; Downloads: 90
.pdf Full text (40,26 MB)

3.
Urbanistični razvoj srednjeevropskih zdraviliških krajev. Primeri: Rogaška Slatina, Karlovy Vary, Mariánské Lázně in Františkovy Lázně
Tina Bratuša, 2018, master's thesis

Abstract: Vsi štirje v nalogi obravnavani zdraviliški kraji (Rogaška Slatina, Karlovy Vary, Mariánské Lázně in Františkovy Lázně) so se razvili na podoben način, in sicer ob glavnem izviru zdravilne vode, okoli katerega so nato nizali drugo zdraviliško arhitekturo. Na nadaljnji urbanistični razvoj so vplivali različni dejavniki, od ozkega ustroja doline, reke, do gričevnatega sveta, močvirnatega terena ipd. V preteklosti so bili ti kraji središča, kjer so se zbirali aristokrati in intelektualci iz celotne Evrope. Skozi čas pa so se v teh kompleksih pričele kazati podobne težave. S slednjimi besedami merim predvsem na slabe konservatorske prakse znotraj zdravilišč in na zavestno rušenje pomembnih historističnih objektov ter na uvajanje modernejših zgradb v sama središča teh delikatnih urbanističnih organizmov. S takšnimi posegi so večkrat nasilno porušili harmonijo arhitekture zgodnejših obdobij ali pa jo vsaj zasenčili. Kot velika težava se zdi v vseh primerih tudi prenasičenost arhitekture, ki ogroža okoliške parke, okrasne vrtove in naravno krajino - brez teh pa naravno zdravilišče ne more biti uspešno. Edini smiselni način, da slednje spremenimo, je osveščanje javnosti o pomembnosti teh arhitekturnih kompleksov in opozarjanje stroke na spregledane težave.
Keywords: Urbanizem, Rogaška Slatina, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, klasicizem, središčna os.
Published: 24.08.2018; Views: 612; Downloads: 104
.pdf Full text (11,43 MB)

4.
Lik deklice v izbranih delih Ivana Cankarja, Stanka Majcna in Arthurja Schnitzlerja
Tina Bratuša, 2018, master's thesis

Abstract: Na prelomu stoletja je na Dunaju prišlo do premikov v literaturi in likovni umetnosti, kar je vplivalo tudi na izoblikovanje slovenske literature ter likovne umetnosti. Dva izmed pomembnih slovenskih avtorjev, ki sta predstavljala literaturo na prehodu iz 19. v 20. stoletje, sta bila Ivan Cankar in Stanko Majcen. Njuno dunajsko literarno ustvarjanje je bilo vezano na predmestje, kjer sta v tem času tudi bivala. Ta ključni element ju je razlikoval od enega izmed pomembnejših avstrijskih avtorjev dunajske moderne, Arthurja Schnitzlerja. Razlike med njihovim literarnim ustvarjanjem se odražajo tudi pri upodobitvah ženskih likov. Pri Ivanu Cankarju in Stanku Majcnu zasledimo lika modificirane krhke (»femme fragile«) in otroške ženske (»femme enfant«), pri Arthurju Schnitzlerju pa lik sladke deklice (»das süsse Mädel«). Pogled na deklice in njihovo vzgojo, ki je ključnega pomena tudi v umetnosti, je Rousseau interpretiral na način, da naj bi ženske odražale pasivnost, podrejenost, materinstvo, njihova vzgoja pa naj bi spodbujala ljubeznivost, spoštovanje in zvestobo. Kanon ženskosti je bil izpostavljen že v poznem srednjem veku in je narekoval značilnosti lepote, kot so beli zobje, rdeče ustnice, angelski nasmeh, bele roke, kodrasti lasje. Značilnosti t. i. ženske lepote so razvidne tudi v delih omenjenih avtorjev, vendar se med seboj precej razlikujejo. Cankarjeve deklice so nerazvite, telesno pohabljene, jetične, na zunaj grde, bogastvo in lepoto njene duše pa razkrivajo velike oči. Cankarjeve in tudi Majcnove deklice izhajajo iz predmestnega okolja. Majcen opisuje cirkusantke, prostitutke in kavarniške plesalke z nežnimi rokami in lepimi lasmi, kar spominja na umetno lepoto. Schnitzlerjeve sladke deklice so medtem idealne ljubimke, ki v zameno za ljubimkanje niso zahtevale povračila. Prav tako izhajajo iz predmestja, delajo kot šivilje, perice ali modistke. Njihova vloga je bila zabavati lahkožive mlade meščanske moške s svojo koketnostjo in prijetnostjo. Tematiziranje smrti, ljubezni in hrepenenja so skupne značilnosti Cankarjevih, Majcnovih in Schnitzlerjevih upodobitev ženskih likov, ob katerih se poraja vprašanje o krizi identitete.
Keywords: Sladka deklica, Dunaj, neobvezna ljubezen, erotika, bledičnost, predmestje.
Published: 22.08.2018; Views: 559; Downloads: 93
.pdf Full text (1,23 MB)

5.
Razvoj novih bioaktivnih prevlek z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami na NiCu nanodelcih
Ana Bratuša, 2017, master's thesis

Abstract: V okviru magistrskega dela smo s pomočjo sol-gel metode sintetizirali superparamagnetne NiCu nanodelce v matrici silike s sestavo Ni67,5Cu32,5. Po sintezi smo nastale oksidne nanodelce homogenizirali in reducirali do nastanka zlitine NiCu v cevni peči v atmosferi Ar/H2 pri temperaturi 850 °C in času 6 h. Glavni namen magistrskega dela je bila združitev dveh terapevtskih pristopov, to sta magnetna hipertermija in farmakoterapevtsko zdravljenje. V ta namen smo po uspešni sintezi v pore sintetiziranih NiCu nanodelcev v matrici silike vgradili dve zdravilni učinkovini (ZU), benzokain in ketoprofen, ki sta oba znani učinkovini za lajšanje bolečine. Prvi spada med lokalne anestetike (LA), medtem ko drugi spada v skupino nesteroidnih protivnetnih zdravilnih učinkovin (NSAID). Učinkovitost sproščanja obeh uspešno vgrajenih ZU smo ovrednotili s pomočjo in vitro testiranja sproščanja in merjenja absorbance z UV/Vis spektrofotometrom. Pomerjene absorbance smo preračunali v koncentracije oziroma delež sproščenih ZU po določenih časovnih intervalih. Sintetizirane NiCu nanodelce smo pred in po vgradnji zdravilnih učinkovin okarakterizirali in analizirali s pomočjo rentgenske praškovne difrakcije (RTG), Fourier transformirane infrardeče spektroskopije (FTIR), transmisijske elektronske mikroskopije (TEM), termogravimetrične analize (TGA) in magnetnih meritev. S pomočjo modificirane termogravimetrične aparature s permanentnim magnetom smo določili Curiejevo temperaturo sintetiziranih NiCu nanodelcev. Z BET meritvami smo izmerili specifično površino oz. volumen por pred in po vgradnji ZU ter po primerjavi rezultatov ponovno potrdili uspešnost vgradnje obeh zdravilnih učinkovin v pore NiCu nanodelcev v matrici silike.
Keywords: NiCu nanodelci, sol-gel metoda, Curiejeva temperatura, sproščanje zdravilne učinkovine, magnetna hipertermija
Published: 18.09.2017; Views: 885; Downloads: 121
.pdf Full text (3,03 MB)

6.
MODA IN ANTI - MODA 20. STOLETJA
Mateja Bratuša, 2016, undergraduate thesis

Abstract: O modi 20. stoletja je veliko napisanega, manj pa o vzrokih zakaj se je tako hitro spreminjala in bila tako zelo raznolika. Diplomsko delo modo postavi v kontekst vezan na vzroke in posledice nastalih sprememb preko primerjave pregleda posameznih dekad 20. stoletja, preučevanja raznih gibanj in protestov ter socialnega vidika in končno, povezave teh sprememb s sedanjim časom. Na koncu je raziskava modnih dekad podkrepljena še s preglednico vzrokov in posledic za nastale spremembe in opremljena z nazornimi slikami.
Keywords: moda, anti - moda, 20. stoletje
Published: 07.09.2016; Views: 1312; Downloads: 189
.pdf Full text (3,77 MB)

7.
Oglaševanje in pospeševanje prodaje v podjetju Pikapoka d.o.o.
Natalija Bratuša, 2015, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje mora biti karseda konkurenčno na trgu. Za doseganje čim večjih dobičkov mora podjetju uspevati zadovoljiti potrebe kupcev. Na različne načine je potrebno izdelke približati potrošnikom ter jih prepričati v dobre koristi izdelka in posledično spodbuditi k samemu nakupu. Glavni cilj magistrske naloge je seznaniti se, kako in na kakšen način deluje oglaševanje in pospeševanje prodaje v podjetju Pikapoka d.o.o.. Skozi magistrsko nalogo smo poskušali s teoretičnega vidika opredeliti oglaševanje, kakšni so cilji oglaševanja, preko katerih medijev oglašujemo, kakšna je določitev proračuna za oglaševanje. Prav tako nas je zanimalo, kako teorija opisuje pospeševanje prodaje, kakšne so naloge le – tega, katera orodja in metode poznamo za pospeševanje prodaje, kateri so posredni in kateri neposredni načini pospeševanja prodaje ter nenazadnje tudi kakšne so prednosti in slabosti pri pospeševanju prodaje in kateri so razlogi za rast pospeševanja prodaje. V praktičnem delu smo ugotavljali, kako se z oglaševanjem spopada podjetje Pikapoka, kateri so tisti mediji, ki jih podjetje uporablja primarno za oglaševanje. Prav tako smo ugotavljali, na kakšen način podjetje pospešuje prodajo. Uporablja pa veliko različnih načinov za pospeševanje prodaje (od raznih letakov, znižanja cen izdelkov, akcije zvestobe, dan nosečniških trebuščkov, nakupi 2 + 1 gratis, vikend akcije, darilo ob otrokovem rojstnem dnevu, …). V podjetju Pikapoka se zelo dobro zavedajo pomena oglaševanja in pospeševanja prodaje. Podjetje je prepoznavno po izdelkih za otroke, ki se oglašujejo preko vseh kanalov oglaševanja. Velik obseg oglaševanja in različni načini pospeševanja prodaje so zelo pomembni in bistveno prispevajo k poslovnim rezultatom.
Keywords: podjetje Pikapoka, oglaševanje, cilji oglaševanja, mediji, pospeševanje prodaje, naloge pospeševanja prodaje, metode pospeševanja prodaje, posredni in neposredni načini pospeševanja prodaje, prednosti in slabosti pospeševanja prodaje
Published: 03.03.2016; Views: 903; Downloads: 302
.pdf Full text (1,53 MB)

8.
MERJENJE IN PRIKAZOVANJE DELOVNIH PARAMETROV MOTORNEGA KOLESA
Tomaž Bratuša, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Cilj projektnega dela je izdelava elektronskega vezja, ki bo omogočalo merjenje obratov, temperature in hitrosti motornega kolesa preko ustreznih senzorjev ter njihov prikaz na zaslonu. S programsko rešitvijo bomo merili čas delovanja motorja in čas, ki je potreben za premagovanje določene razdalje. Merilni sistem bo združen v kompaktno napravo, ki bo baterijsko napajana. Izbiri trenutno prikazane merjene vrednosti bo namenjena tipka. Merilni sistem bo opremljen z alarmom, ki bo uporabnika opozarjal glede prekoračitve določene predhodno nastavljene vrednosti merjenih parametrov.
Keywords: hitrost, obrati, motorno kolo, temperatura
Published: 13.01.2016; Views: 944; Downloads: 125
.pdf Full text (2,49 MB)

9.
PREPOZNAVANJE TER LOKALIZIRANJE HIŠNIH TABLIC S POMOČJO TEHNIK DIGITALNE OBDELAVE SLIK NA MOBILNI NAPRAVI SYMBIAN
Boštjan Bratuša, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Z mobilnim telefonom fotografiramo hisno tablico, OCR prebere znake, nato lokacijo prikazemo na zemljevidu mobilnega telefona.
Keywords: prepoznavanje in lokaliziranje, hišna tablica, digitalna obdelava slik, mobilni telefon, J2ME, OpenCV
Published: 21.10.2015; Views: 586; Downloads: 54
.pdf Full text (3,96 MB)

10.
SISTEM PARKIRAJ IN PELJI SE NA PTUJU
Patrik Bratuša, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je namenjena raziskavi smiselnosti izvedbe sistema »Parkiraj in pelji se« za mesto Ptuj, oziroma, če obstaja možnost navezave parkirišč P+R s še kakšnim drugim sistemom. Na podlagi analize splošnih značilnosti mesta, dnevnih migracij v mesto Ptuj s poudarkom na lokaciji predlaganega parkirišča Zadružni trg, je bil izračunan predviden potencial parkirišča. Analizirati smo tudi rezultate raziskave časovnih meritev potovalnih časov in stroške potovanja z emisijami in tako smo ugotovili, da bi bilo smotrno sistem »Parkiraj in pelji se« nadgraditi s sistemoma »Parkiraj in pelji se s kolesom« ter »Parkiraj in pojdi peš«.
Keywords: Parkiraj in pelji se, dnevne migracije, parkiranje, parkiraj in pelji se s kolesom.
Published: 21.09.2015; Views: 998; Downloads: 198
.pdf Full text (2,73 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica