| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Možnosti uporabe tekstilnega betona
Jernej Španinger, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava možnosti uporabe tekstilnega betona, tj. tekstilnih mrež iz visokozmogljivih tehnoloških vlaken v kombinaciji z drobnozrnatim betonom v gradbeništvu. Primeri uporabe so najprej prikazani na podlagi realiziranih primerov oz. konceptnih projektih uporabe tekstilnega betona v praksi, nato pa še na izvedenem praktičnem primeru. Na začetku so podane teoretične osnove in lastnosti vsakega od vhodnih materialov kompozita. Razdelane so tudi krivulje obnašanja tekstilnega betona pod različnimi tipi obtežb, da bralec dobi boljšo predstavo o obnašanju kompozita. Poudarek praktičnega primera magistrskega dela je na dosledni vgradnji tekstilnega betona, ki ga priporoča literatura, in na diskusiji ugotovitev, do katerih smo prišli ob pripravi in preizkušanju vzorcev.
Keywords: tekstilni beton, tekstilne mreže, sanacija, drobnozrnati beton, visokozmogljiva tehnološka vlakna
Published: 06.09.2019; Views: 885; Downloads: 76
.pdf Full text (12,34 MB)

2.
[6]-gingerol kot naravni lovilec kemijskih karcinogenov - računalniški pristop
Veronika Furlan, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo se posvetili preučevanju [6]-gingerola iz ingverja kot polifenolnega lovilca devetih končnih kemijskih karcinogenov aflatoksin B1 ekso-8,9-epoksida, β-propiolaktona, 2-cianoetilen oksida, etilen oksida, kloroetilen oksida, glicidamida, propilen oksida, stiren oksida in vinil karbamat epoksida. Za oceno učinkovitosti [6]-gingerola smo raziskavo razširili še z obravnavo najmočnejšega lovilca kemijskih karcinogenov v našem telesu - glutationa. V magistrskem delu smo s pomočjo računalniških simulacij preučili mehanizme reakcij med kemijskimi karcinogeni in [6]-gingerolom oz. glutationom, pri čemer smo izračune aktivacijskih prostih energij izvedli z uporabo kvantnomehanske metode Hartree-Fock pri treh različnih baznih setih. Naša študija nakazuje, da [6]-gingerol predstavlja univerzalen in izredno učinkovit naravni lovilec kemijskih karcinogenov epoksidnega tipa. Aktivacijske proste energije, dobljene po solvatacijskih metodah Samouglašenega reakcijskega polja in Langevinovih dipolov, ki so direktno primerljive z eksperimentalnimi podatki, so za reakcije vseh obravnavanih kemijskih karcinogenov s [6]-gingerolom nižje od eksperimentalno določenih aktivacijskih prostih energij za reakcije obravnavanih karcinogenov z najbolj reaktivno izmed organskih baz DNA- gvaninom. Izračuni aktivacijskih prostih energij ob upoštevanju solvatacijskih efektov nakazujejo, da nas glutation ne more učinkovito zaščititi pred vsemi obravnavanimi kemijskimi karcinogeni. Dobljene aktivacijske proste energije so bile namreč večinoma višje od eksperimentalno določenih aktivacijskih prostih energij za reakcije obravnavanih karcinogenov z gvaninom. V primerjavi z glutationom se je [6]-gingerol izkazal kot učinkovitejši lovilec osmih obravnavanih kemijskih karcinogenov, le pri reakciji alkilacije z aflatoksin B1 ekso-8,9-epoksidom [6]-gingerol in glutation predstavljata enakovredno učinkovita lovilca. Dobljeni rezultati potrjujejo tudi hipotezo, da reakcije alkilacije med obravnavanimi kemijskimi karcinogeni in [6]-gingerolom oz. glutationom potekajo po mehanizmu nukleofilne substitucije SN2. Dobljene aktivacijske proste energije ob upoštevanju solvatacijskih efektov potrjujejo, da za preprečitev iniciacije karcinogeneze, ki jo povzročajo obravnavane rakotvorne spojine iz vsakdanjega življenja, potrebujemo dodatno zaščito, ki jo lahko zagotovi [6]-gingerol. Verjamemo, da naša raziskava predstavlja izhodišče za nadaljnje računalniške, eksperimentalne in klinične študije antikarcinogenih učinkov [6]-gingerola ter za razvoj novih selektivnih prehranskih dopolnil.
Keywords: [6]-gingerol, glutation, kemijski karcinogeni, karcinogeneza, aktivacijska prosta energija, kvantnomehanske simulacije
Published: 18.09.2017; Views: 997; Downloads: 251
.pdf Full text (2,30 MB)

3.
ANALIZA RAZVITOSTI KONTROLINGA V PODJETJU AHA EMMI D.O.O.
Jožica Španinger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Za uspešen razvoj in rast podjetja je pomembno, da dobro opredeli vizijo, poslanstvo, strategijo in cilje. Ker pa je pomembno, da so rezultati skladni s cilji, jih je potrebno kontrolirati. Nosilci dejavnosti kontrolinga so najpogosteje kontrolerji, prejemniki informacij dejavnosti kontrolinga, so poslovodje. Obseg nalog kontrolerja je odvisen od več dejavnikov, od velikosti in organiziranosti podjetja, zapletenosti organizacije, panoge, njegove osebnosti in sposobnosti ter od zamisli najvišjega vodstva. Poslovodje najdemo v podjetju na vseh ravneh, glede kontrolerja pa stroka ni enotna. Ne glede na to, na kateri ravni v podjetju sta poslovodja in kontroler, je pomemben odnos med njima, sodelovanje, komuniciranje, pomembno je da si zaupata. Jedro uspešnega proizvodnega podjetja je dobro postavljen sistem. Poslovanja v trenutnih razmerah si ni več mogoče zamišljati brez dobre informacijske podpore. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretične vidike kontrolinga. Pojasnjen je pojem kontrolinga, razvojne stopnje dejavnosti kontrolinga, razloge za uvedbo kontrolinga, vlogo in naloge, ki jih opravlja kontroler in pregled nekaterih orodij kontroliga. V nadaljevanju spoznamo slovenjebistriško podjetje Aha Emmi d.o.o., osnovne podatke, mejnike in dejavnost podjetja. Organizacijska struktura družbe je prikazana v organizacijski shemi, prikazani so tudi procesi v podjetju. Vizija, poslanstvo in vrednote so jasno zapisani. Naloga zajema analizo razvitosti strateškega in izvedbenega kontrolinga in analizo razvitosti obstoječega kontrolinga po poslovnih področjih. Predstavitev prednosti in pomajkljivosti kontrolinga in predlogi za izboljšanje ter izpopolnitev kontrolinga v podjetju Aha Emmi d.o.o. sta sklepni točki diplomske naloge.
Keywords: kontroling, kontroler, stroški, načrtovanje, kontroliranje
Published: 09.08.2016; Views: 992; Downloads: 136
.pdf Full text (983,44 KB)

4.
Posilstvo - viktimološki pogled : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Iris Španinger, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V svetu je bilo posilstvo že od nekdaj »tabu« tema, o kateri se ni nikoli govorilo na glas. Z leti se je to začelo spreminjati, saj so žrtve pričele posilstva prijavljati policiji. Tako se je z leti začelo vedno bolj govoriti o posilstvih in ljudje hoteli ali ne, so se morali sprijazniti, da so posilstva že dolgo let med nami. Danes imamo na tem področju napisanih, kar nekaj knjig in strokovnih člankov, opravljene pa so bile tudi raziskave. Največ posilstev se zgodi v krogu znancev, zelo malo je takšnih, ki se zgodijo med neznanci. Kontrola in moč sta dejavnika, ki ženeta storilca. Posiljevalca ne moremo prepoznati, saj so to običajno čisto običajni ljudje, ki živijo normalno življenje. V Kazenskem zakoniku (KZ-1-UPB2) imamo pod 170. členom opredeljeno kaznivo dejanje posilstva. O posilstvih obstaja veliko različnih mitov, ki pa ne držijo, kajti resnica je zelo drugačna. Poznamo tudi dejavnike tveganja za posilstvo. Ravno dejavniki, pa so tisti, ki nam nekoliko pomagajo razumeti, zakaj pride do posilstev. Razlogov za neprijavljanje posilstev je veliko, vendar pa je od vsake žrtve posebej odvisno kateri bo tisti, ki bo prevladoval, da ne bo prijavila kaznivega dejanja. Seveda je lahko teh dejavnikov več. Žrtev se po storjenem posilstvu sooča sama s seboj in s kruto resnico, da je bila posiljena. V njej se preplavljajo različni občutki in v takšnih trenutkih je psihična stiska največji spremljevalec vsake žrtve. Od vsake žrtve pa je odvisno kako si bo pomagala v tej stiski. Za žrtev je zraven posilstva najtežje nekomu povedati, kaj se ji je zgodilo. Kajti glede na to, da v družbi oziroma med ljudmi velja prepričanje, da je vsaka posiljena oziroma zlorabljena ženska, sama kriva za dejanje, ki se ji je zgodilo, bo žrtev zelo premislila, če se bo komu zaupala. Ljudje se premalo zavedajo, da se to lahko zgodi tudi njim, kajti nihče ni varen pred posiljevalci. Posilstvo je prisiljen, nezaželen spolni odnos, ki v žrtvi pusti življenjske posledice in to je dogodek, ki jo je zaznamoval v vseh pogledih, tako v fizičnem, še najbolj pa na psihičnem področju.
Keywords: spolne zlorabe, posilstvo, žrtve, pomoč žrtvam, viktimologija, sekundarna viktimizacija, diplomske naloge
Published: 18.06.2014; Views: 1858; Downloads: 391
.pdf Full text (543,27 KB)

5.
PRAVICA OTROKA DO ZASEBNOSTI
Urška Španinger, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zasebnost je ena izmed najpomembnejših človekovih pravic. Pojem zasebnosti pa postaja še pomembnejši, predvsem zaradi vedno večje individualizacije in s tem manjšega zaupanja med ljudmi, kakor tudi zaradi dostopnejših tehnologij, ki omogočajo nadzor in povezovanje pridobljenih osebnih podatkov. V diplomski nalogi je opredeljen pomen pravice do zasebnosti in njene značilnosti v današnji družbi, ki bi ji lahko rekli tudi kar družba nadzora. Pravica do zasebnosti nedvomno spada med najkompleksnejše človekove pravice in ta kompleksnost se začne že pri definiranju. Na prvih straneh sem skušala najti enotno in nedvoumno definicijo pravice do zasebnosti, v nadaljevanju pa sem opisala pravico do zasebnosti skozi njen zgodovinski razvoj. Izpostavila sem pravico do varstva zasebnosti, torej pravico, ki nam daje možnosti biti sam in obdržati kakšno skrivnost samo zase. Opisala sem tudi vse pomembnejše pravne dokumente, ki varujejo pravico do zasebnosti, tako na ravni Evropske unije in mednarodne skupnosti ter na nacionalni ravni. Razvoj pravice do zasebnosti in definicija pojma zasebnosti sta namreč zelo pomembna za nadaljnje razumevanje pravice do zasebnosti v slovenski zakonodaji ter uporabi in razlaganju pomena te pravice skozi domačo in tujo sodno prakso. V nadaljevanju sem se osredotočila na otrokovo pravico do zasebnosti in opisala pomembno vlogo otroka v razmerju do svojih staršev. Prav tako sem poskušala vsaj načelno opredeliti kako se uresničuje otrokova pravica do zasebnosti v razmerju do staršev, ki imajo roditeljsko pravico, da varujejo otrokove koristi. Dejstvo je, da se vsak starš odloča po subjektivnih merilih o tem, kdaj bi bilo primerno otroku zaupati in mu s tem dati postopoma vedno več zasebnosti. Izhodišče diplomske naloge torej predstavljajo razmerja med starši in otroci, znotraj katerih je predstavljena tudi roditeljska pravica, izvrševanje in nadzorstvo nad izvrševanjem le-te. Skozi diplomsko nalogo bom predstavila praktične primere mej otrokove zasebnosti in tako prikazala kompleksnost ter različnost tega pojma od primera do primera. Osredotočila sem se tudi na vlogo otroka in njegovo pravico do zasebnosti, ki jo udejanja v šoli. Dotaknila pa sem se tudi otrokove pravice do zasebnosti na internetu, saj je internet probleme zasebnosti prenesel v virtualni prostor, v katerem informacijsko komunikacijska tehnologija omogoča številne nove tehnične načine zlorab zasebnosti. Celotno nalogo sem sistematično razdelila na različna poglavja, kar diplomski nalogi daje večjo preglednost in s tem lažje razumevanje. V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na zakonodajo s področja varstva zasebnosti, prav tako pa tudi na konvencije, ki ščitijo pravice in koristi otroka.
Keywords: zasebnost, otrok, pravice otrok, pravica do zasebnosti, otrokova pravica do zasebnosti, otrokova korist
Published: 09.06.2014; Views: 2221; Downloads: 431
.pdf Full text (785,72 KB)

6.
Uvedba skupne nabave na nivoju občinske uprave
Matej Španinger, 2013, master's thesis

Abstract: Uvedba skupne nabave na nivoju občinske uprave Obvladovanje nabavne logistike kot pomembnega dela celotnega sistema je v času trenutnih gospodarskih razmer izrednega pomena. Gospodarske družbe se tega že nekaj časa zavedajo, podobno miselnost pa je potrebno prenesti tudi v javne zavode. V magistrskem delu smo se osredotočili na delovanje nabavne logistike javnih zavodov v Občini Slovenska Bistrica, kjer zaradi decentralizacije nabave po zavodih prihaja do višjih stroškov. Uvedba predlaganega sistema skupne nabave bi zavodom in občini prinesla ekonomske in organizacijske učinke ob nezmanjšanem nivoju storitev za svoje odjemalce. Kljub temu pa je za dosego skupne nabave potrebna tudi pripravljenost s strani občine in odgovornih v posameznih zavodih.
Keywords: Ključne besede: logistika, nabavna logistika, javni zavodi, javna naročila.
Published: 12.12.2013; Views: 1238; Downloads: 178
.pdf Full text (3,78 MB)

7.
PREBOJ PRI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJAH
Jernej Španinger, 2013, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga obravnava preboj pri armiranobetonskih konstrukcijah. Preboj je problem, ki se pojavi v večini etažnih konstrukcij, tako moramo biti na njega pozorni pri dimenzioniranju plošč in temeljev. Predstavljeni so načini dimenzioniranja proti preboju po standardih SIST EN 1992-1-1 in DIN EN 1992-1-1. Postopki so za lažje razumevanje prikazani na primerih, med katerimi je na koncu narejena tudi primerjava rezultatov.
Keywords: gradbeništvo, preboj, armatura, plošča, steber, temelj
Published: 04.09.2013; Views: 2672; Downloads: 391
.pdf Full text (4,04 MB)

8.
KAZNIVO DEJANJE KRŠITVE DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI
Jernej Španinger, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Kaznivo dejanje kršitve družinskih obveznosti in kaznivo dejanje nasilja v družini sta pereča pojava naše družbe, ki glede na aktualno gibanje življenja naraščata ali ostajata v istem obsegu, vsekakor pa ne stagnirata. V sodobni družbi je vedno manj zakonskih zvez, vedno več partnerjev živi v zunajzakonskih skupnosti, vedno bolj množičen pa postaja tudi pojav istospolnih partnerskih zvez. Kljub temu, da je zakonskih zvez za več kot 10 odstotkov manj kot pred petdesetimi leti, je za 100 odstotkov več ločitev, glede na število ločitev pred petdesetimi leti. Vse navedeno pripomore h kaznivim dejanjem kršitve družinskih obveznosti, kajti če ne bi bilo ločitev in razvez, tudi ne bi bilo kaznivega dejanja neplačevanja preživnine, saj ta institut ne bi bil potreben, kadar bi vsi člani družine živeli skupaj pod eno streho in spoštovali medsebojne pravice ter obveznosti. K temu kaznivemu dejanju pripomore tudi vedno več zunajzakonskih skupnosti, ki niso registrirane pri nobenem pristojnem organu in tako predvsem ob njenem razpadu ostanejo otroci nezavarovani, v kolikor sami oziroma starš pri katerem so, ne sproži postopka za preživljanje otroka, tudi s strani drugega starša. Družinske obveznosti se kršijo tudi z zanemarjanjem družinskih članov, ki sami ne morejo skrbeti zase, če se jih pusti v težkem položaju iz katerega se sami ne morejo izkopati. Najhuje pa je, ko se s kaznivim dejanjem zanemarjanja otroka in surovega ravnanja kršijo otrokove pravice in svoboščine. Do tega kaznivega dejanja prihaja predvsem takrat, ko starši ali druga odrasla oseba, ki ima pravice in dolžnosti do otroka, le-tega zanemari ter hudo krši svoje obveznosti, še posebej če to stori z dejanjem, ki je škodljivo za otrokov nadaljnji razvoj ali z njim surovo ravna ali ga trpinči. Kaznivo dejanje pomeni tudi nasilno ravnanje v družini, ki je novo kaznivo dejanje in tako izločeno iz kaznivega dejanja nasilništva. Tukaj gre predvsem za pretepanje družinskih članov, omejevanje svobode, siljenje k delu, spravljanje v manjvreden položaj, zaničevanje in tudi spolno nasilje je prisotno v družinskem življenju. Ljubezen, spoštovanje, enakost, sreča so najpomembnejše vrline družinskega življenja. Ker k temu stremim in ker si želim, da v družinah ne bi bilo trpljenja, nasilja, trpinčenja, zanemarjanja, poniževanja, ampak da bi prišle na dan prej naštete vrline, sem se tudi odločil, da to problematiko raziščem v svojem diplomskem delu. V anketi sem poskušal ugotoviti, katere so najbolj pogoste oblike kaznivih dejanj zoper družinske člane, poskušal sem poiskati pomanjkljivosti v sistemu družinskega in kazenskega prava, ki se tičejo obravnavane tematike, ter opozoriti nanje in nenazadnje sem predlagal tudi določene izboljšave, ki bi, po mojem mnenju, lahko zagotovile lepši jutri družinskega življenja. Morda s tem diplomskim delom odprem oči kakšni žrtvi, da spozna kaj so njene pravice in kje jo zakon varuje, morda kakšen predlog uporabi celo zakonodajalec, če pa mi s svojim diplomskim delom uspe opozoriti na anomalije, ki se dogajajo v družinskem okolju in se zaradi tega začne govoriti o problematiki, ki je v sodobnem življenju tabu tema ter se posledično začnejo stvari obračati na bolje, je namen mojega diplomskega dela dosežen.
Keywords: Kaznivo dejanje kršitve družinskih obveznosti, kaznivo dejanje zanemarjanja otroka in surovo ravnanje, kaznivo dejanje neplačevanja preživnine, kaznivo dejanje nasilja v družini, zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, ločitev, partner, starš, otrok
Published: 14.12.2012; Views: 2282; Downloads: 247
.pdf Full text (478,68 KB)

9.
10.
Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica