| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vključevanje otroka tujca v slovensko govorno okolje kot dodatna učna pomoč
Aleš Škrobar, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu Vključevanje otroka tujca v slovensko govorno okolje kot učna pomoč smo v teoretičnem delu na podlagi domače in tuje literature predstavili teoretična izhodišča na področjih jezika in govora. Opredelili smo področje migracij in vključevanja otrok migrantov v slovenski šolski sistem. Pri tem smo pregledali tudi zakonsko podlago in usmeritve na tem področju. V empiričnem delu smo predstavili namen in metodologijo naše raziskave. V praktičnem delu magistrskega dela smo predstavili potek štirinajstmesečne raziskave. Raziskavo smo uredili v kronološkem zaporedju, z opisi srečanj, prepisi pogovorov in fotografijami izdelkov in delovnih gradiv. Sproti smo analizirali dečkov napredek pri razvijanju besedišča, razumevanju, oblikovanju stavkov in razvijanju pisnih ter bralnih sposobnosti. Skozi potek raziskave smo ugotovili, da je deček na vseh omenjenih področjih zelo napredoval. Največjo efektivnost pa so pokazale aktivnosti, ki so bile povezane s praktičnim delom ali z dečkovimi osebnimi izkušnjami in življenjem. Ugotovili smo, da boljše znanje jezika pomaga pri hitrejšem in efektivnejšem vključevanju v novo socialno okolje. Hkrati pa smo opazili, da je v slovenskem šolskem sistemu pri integraciji otrok tujcev v novo okolje premalo pozornosti posvečeno pridobivanju jezika tega okolja.
Keywords: otroci tujci, učna pomoč, slovenščina kot drugi tuji jezik, učna pomoč tujcu, otroci migranti
Published: 18.02.2021; Views: 231; Downloads: 69
.pdf Full text (1,38 MB)

2.
Načrtovanje naprednega zbiranja odpadkov v urbanem središču na primeru maribora
Ana Škrobar, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali sistem zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Primerjali smo obstoječi način zbiranja komunalnih odpadkov z naprednim sistemom zbiranja s podzemnimi zbiralnicami odpadkov, ki izboljša ter odpravi številne težave, s katerimi se javna služba Snaga d.o.o. dandanes sooča. Ugotovili smo, da sam nadzor nad odlaganimi odpadki ni učinkovit in predstavlja velik problem komunalnim podjetjem. Prav tako resen problem predstavlja majhen odstotek ločenih frakcij na samem izvoru. Predstavili in pojasnili smo podzemni sistem in način njegovega delovanja. Poglavitna ugotovitev je, da sistem izboljšuje prevzemanje, odvoz in nadzor nad odpadki ter poveča deleže ločeno zbranih frakcij.
Keywords: podzemne zbiralnice odpadkov, komunalni odpadki, zbiranje odpadkov, povzročitelj plača
Published: 15.09.2020; Views: 152; Downloads: 35
.pdf Full text (2,10 MB)

3.
Spremljanje napredka predšolskih otrok pri spontanem pisanju in pisanju po nareku
Anja Škrobar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Pisanje je poleg poslušanja, govorjenja in branja ena od komunikacijskih sposobnosti. Gre za spretnost, ki se ob pozitivnem vplivu okolja pojavi spontano. V predšolskem obdobju otroci skozi različne razvojne stopnje pisanja razvijajo predpisalne zmožnosti za poznejše učenje pisanja v prvih razredih osnovne šole. Opismenjevanje ne predstavlja zgolj učenja branja in pisanja, temveč k temu sodi še razvijanje tistih sposobnosti in spretnosti, ki do tega pripeljejo. Opismenjevanje torej ni vezano le na formalno izobraževanje, ampak se začenja že v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu so predstavljene tri komunikacijske sposobnosti, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju (govorjenje, pisanje in poslušanje). Podrobno je predstavljeno pisanje, opredeljene so stopnje pisanja, spontano pisanje in pisanje po nareku. Eno poglavje je namenjeno tudi opismenjevanju, znotraj katerega so opisane predopismenjevalne spretnosti ter metode opismenjevanja. V empiričnem delu so predstavljeni in interpretirani rezultati vseh treh preverjanj za posameznega otroka. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja napredek pri pisanju predšolskih otrok v različnih časovnih obdobjih. Podatki so zbrani s kvantitativno tehniko, in sicer s strukturiranim opazovanjem. Na treh preverjanjih, ki so potekala v razmaku treh mesecev, so bile opazovane spontano zapisane besede, pri drugem delu se je otrokom narekovalo vnaprej določene besede ter opazovalo njihov zapis. Ugotovljen je napredek med posameznimi preverjanji, in sicer pri spontanem pisanju in tudi pri pisanju po nareku.
Keywords: pisanje, spontano pisanje, pisanje po nareku, opismenjevanje, napredek
Published: 22.11.2019; Views: 505; Downloads: 108
.pdf Full text (2,01 MB)

4.
"Zrežirani" portret skozi medij fotografije
Mateja Škrobar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga se osredotoča na žanr portretne fotografije, znotraj katere smo izpostavili t.i. »zrežirani« fotografski portret. Osredotočen pregled zgodovine portretne fotografije nas je informiral tako o različnih rabah kot o različnih estetikah portretiranja. Z aplikacijo deskriptivne metode smo analizirali fenomen re-prezentacije človeka in njegove identitete znotraj različnih družbeno-kulturnih okolij. Ugotovili smo, da »zrežirane« fotografije ne prikazujejo dejanskega stanja portretiranca, ampak želeno stanje ustvarjajo in tako potencirajo vizualno sporočilnost fotografije. Da bi ilustrirali teoretična stališča, ki jih zavzemamo skozi nalogo, smo analizirali dela določenih fotografov in umetnikov, ki z uporabo likovnih elementov gradijo vizualno podobo in tako vplivajo na gledalčevo zaznavo.
Keywords: »foto persona«, portretna fotografija, carte de visit, camera obscura
Published: 07.11.2018; Views: 843; Downloads: 146
.pdf Full text (2,60 MB)

5.
Samopodoba pacienta s črevesno stomo
Valerija Škrobar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavam pacienta s črevesno stomo, pri čemer je poudarek na njegovi samopodobi. Ko pri pacientu odkrijejo določen vzrok bolezni ali poškodbe, katere končni rezultat je črevesna stoma, se njegovo življenje korenito spremeni. Črevesno stomo lahko na splošno opredelimo kot kirurško izpeljavo zdravega dela tankega ali debelega črevesa na površino trebušne stene oziroma kože. Po operativnem posegu se pacientovo telo spremeni in ker torej gre za nenaraven način izločanja blata, to novo nastalo stanje, obsežno vpliva tudi na pacientovo samopodobo. Da stomist sprejme svojo spremenjeno telo in da izoblikuje pozitivno samopodobo in telesno samopodobo, je zelo pomembno delo medicinske sestre. Stomisti se namreč soočajo s številnimi strahovi, stiskami, skrbi ter stereotipi, ki jih prinaša črevesna stoma. Medicinska sestra mora biti stomistu vedno na voljo, mu dajati podporo, spodbudo in izvajati zdravstveno vzgojno delo s posredovanjem informacij glede črevesne stome, nege, morebitnih zapletov, prehrane in telesnih aktivnosti. Prav tako mu mora svetovati kako najlažje sprejeti spremenjeno telo in samopodobo. Življenje stomista je lahko kolikor se le da enako kvalitetno kot prej. Spoznati in prilagoditi se mora na vsa dejstva o črevesni stomi in jih tudi sprejeti. Kajti s sprejetjem le teh spozna, da se z njo lahko živi tudi enako kvalitetno, vendar je zato potreben določen čas.
Keywords: Črevesna stoma, samopodoba, medicinska sestra, stomist, zdravstveno vzgojno delo.
Published: 20.07.2017; Views: 1114; Downloads: 273
.pdf Full text (2,79 MB)

6.
Pravna vprašanja v zvezi s plačilom za delo
Dora Škrobar, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavam pravna vprašanja v zvezi s plačilom za delo. Plačilo za delo je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja, zato je eno izmed pomembnejših pravnih vprašanj določitev te pravice v pogodbi o zaposlitvi. Ker gre za osrednji institut delovnega prava, ki je v preseku različnih, največkrat nasprotujočih si interesov delavca, delodajalca in države, ureditev plačila za delo ni prepuščena avtonomiji pogodbenih strank s pogodbo o zaposlitvi, ampak se je oblikoval korpus obvezujočih pravnih pravil, ki določajo minimalne delovnopravne standarde varstva pravice delavca do plačila za delo. Kljub obsežnemu pravnemu urejanju tega področja s heteronomnimi in avtonomnimi pravnimi pravili, se ohranja načelo v korist delavca (in favorem) urejanja pravice v pogodbi o zaposlitvi, tako po obsegu, kot po višini posameznih vrst izplačil. Delo se osredinja na prikaz in pravno analizo urejanja plačila za delo v Zakonu o delovnih razmerjih ter v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti in v tej zvezi splošno obravnava posamezna pravna vprašanja. Do katerih plačil, poleg plače je upravičen delavec na temelju svojega statusa, kakšna naj bo višina plače in drugih plačil, ali ima delavec in delavka pravico do enakega plačila za enako delo in delo enake vrednosti, pravočasnost izplačila, obremenitev plačila z obveznimi dajatvami, pravice delavca v primeru zamude ali neizplačila plače, ali sprememba zakona ali kolektivne pogodbe vpliva na določila o plačilu za delo v pogodbi o zaposlitvi idr., to so osrednja pravna vprašanja, ki jih obravnava magistrsko delo. Gre za široko, kompleksno in izredno pomembno področje delovnega prava, s katerim se povezujejo številni delovnopravni instituti, neposredno ali vsaj posredno. Poleg delovnopravnega vidika pa je plačilo za delo pomembno tudi iz davčnega vidika in vidika socialne varnosti. V obsežno materijo pravnega urejanja plačila za delo pa posegajo tudi mednarodne norme in norme Evropske unije. Sicer na tej ravni ni mogoče pričakovati podrobne ureditve plačila za delo, vendarle pa iz njih izhajajo nekatera temeljna načela in pravice, ki jih je treba upoštevati v nacionalnem pravnem redu. V magistrskem delu je izpostavljen le pregled pravnih vprašanj v zvezi s plačilom za delo v zasebnem sektorju. Delo ne vključuje posebnosti urejanja plačnega sistema v javnem sektorju, saj le-ta zaradi specifične javnopravne narave in z njim povezanih javnih financ, zahteva posebno pravno obravnavo.
Keywords: Plačilo za delo, kolektivne pogodbe, minimalna plača, enako plačilo delavcev in delavk za enako delo in delo enake vrednosti, pravno varstvo pravice do plačila.
Published: 08.03.2017; Views: 1267; Downloads: 300
.pdf Full text (1,89 MB)

7.
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča po ZDR-1
Dora Škrobar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja različne načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi, pri katerih izhaja iz načela varstva zaposlitve delavca v primeru nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Načelo varstvo zaposlitve pa ni absolutno, saj zakon med načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi predvideva možnost sodne razveze pogodbe o zaposlitvi, ob ugotovljenem dejstvu nezmožnosti nadaljnjega sodelovanja delavca in delodajalca. Delavec ima možnost, da pred delovnim sodiščem uveljavlja nezakonitost prenehanja pogodbe o zaposlitvi in sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi, ne le v primeru nezakonite odpovedi delodajalca, kot je veljalo doslej, ampak lahko zahteva sodno razvezo, kadar mu pogodba o zaposlitvi nezakonito preneha na enega izmed vseh možnih zakonskih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Kadar sodišče ob izvedenem dokaznem postopku ugotovi, da je bilo prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, pride praviloma do reintegracije oziroma vrnitve delavca na delovno mesto k delodajalcu. Druga možnost ob nezakonitem prenehanju pogodbe o zaposlitvi in ki predstavlja izjemo od reintegracije, je institut prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča oziroma sodna razveza pogodbe o zaposlitvi. Delavec in delodajalec imata možnost, da vložita predlog za sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi (do zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje), kadar utemeljeno ne želita nadaljevati delovnega razmerja. Sodišče bo namesto reintegracije odločilo o sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi, ob upoštevanju obojestranskega interesa pogodbenih strank ter okoliščin konkretnega primera, ki onemogočajo nadaljevanje delovnega razmerja. V tem primeru sodišče skladno s prvim odstavkom 118. člena ZDR-1 s sodbo ugotovi trajanje delovnega razmerja, prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu namesto reintegracije prizna ustrezno denarno povračilo, ki ga določi ob upoštevanju zakonskih meril v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pravna ureditev sodne razveze pogodbe o zaposlitvi in s tem denarnega povračila je skladna z mednarodnimi smernicami s področja prenehanja pogodbe o zaposlitvi. S spremenjeno ureditvijo 118. člena ZDR-1, po katerem sodišče o sodni razvezi več ne more odločati na podlagi lastne iniciative, pa se institut sodne razveze bolj približujejo nemški ureditvi, po vzoru katere je bil vpeljan v naš pravni sistem.
Keywords: nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi, reintegracija, sodna razveza pogodbe o zaposlitvi, denarno povračilo
Published: 24.09.2014; Views: 1821; Downloads: 355
.pdf Full text (904,35 KB)

8.
AVTOMATIZIRANA ROBOTSKA CELICA S SISTEMOM FANUC VISION
Aleš Škrobar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za podjetje, ki je močno vpeto v avtomobilsko industrijo, smo izdelali že več popolnoma avtomatiziranih linij za izdelavo zobatih vencev avtomobilskih vztrajnikov. Avtomatizirana linija med sabo povezuje različne obdelovalne stroje (rezkanje, kaljenje, struženje, merjenje). Za posluževanje med stroji je na avtomatizirani liniji nameščenih več različnih robotov proizvajalca Fanuc. Konkretno je v aplikaciji, ki je opisana v mojem diplomskem delu uporabljen robot Fanuc M-710iC/50 z nameščeno pnevmatsko prijemalno glavo prilagojeno za pobiranje zobatih vencev s stolpca na transporterju. Na fiksnem delu, na mestu pobiranja, je nameščena robotska kamera, ki skrbi za nastavljanje položaja robota pri pobiranju, saj je stolpec zobatih vencev med transportom pogosto nagnjen ali raztresen v več smeri. S kamero tako kontroliramo nagnjenost in raztresenost stolpca in na podlagi tega spreminjamo koordinate robota pri pobiranju. Naloga kamere je tudi zaznavanje zadnjega kosa na transporterju in nastavljanje položaja robota pri pobiranju novega kosa z novega stolpca, saj tudi ustavljanje na transporterju kljub mehanski blokadi zaradi vztrajnosti ni optimalno.
Keywords: robot, robotska celica, robotski vid, kamera
Published: 24.05.2013; Views: 921; Downloads: 151
.pdf Full text (5,01 MB)

9.
VPLIV SVETOVNE FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE LEASING DRUŽB
Jana Škrobar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo analizira nastanek in ozadje svetovne finančne in gospodarske krize, kompleksnost finančnega trga ter vpliv krize na finančni in realni sektor. Pri tem sem svoje proučevanje usmerila na trg leasinga, kjer sem preučila evropski in slovenski leasing trg in vpliv krize na poslovanje leasing podjetij v Sloveniji in drugih državah EU. Na primeru podjetja X leasing d.o.o. sem analizirala učinke na poslovanje pred izbruhom svetovne finančne in gospodarske krize in po njej.
Keywords: svetovna finančna in gospodarska kriza, leasing, Slovenija, EU
Published: 26.07.2012; Views: 1884; Downloads: 79
URL Link to full text

10.
DOLOČANJE ZEARALENONA Z METODO LC/MS/MS
Maša Škrobar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Za določanje mikotoksina zearalenona v ţitaricah smo uvedli in validirali metodo tekočinske kromatografije s tandemsko masno spektrometrijo (LC/MS/MS). Vzorec po dodatku internega standarda zearalenona homogeniziramo z raztopino acetonitrila in vode. Po filtriranju in redčenju ekstrakt analiziramo s tekočinsko kromatografijo in tandemsko masno spektrometrijo z ionizacijo z negativnim električnim razprševanjem. Rezultate vzorcev smo ovrednotili s pomočjo umeritvene krivulje v koncentracijah od 40 μg/kg do 640 μg/kg. Mejna oziroma dovoljena vsebnost zearalenona je 100 μg/kg. Rezultate smo statistično ovrednotili glede na zahteve analizne metode (linearnost kalibracijske funkcije, meja zaznavanja, meja določanja, pravilnost, izkoristek metode, ponovljivost, obnovljivost, stabilnost v ekstraktu, stabilnost med hranjenjem vzorca, merilna negotovost). Metoda določanja vsebnosti zearalenona v ţitaricah s tekočinsko kromatografijo in masno spektrometrijo je primerna in uporabna zaradi enostavne in hitre priprave vzorcev. Rezultati analiz so v merilnem območju od 40 μg/kg do 640 μg/kg natančni in pravilni.
Keywords: tekočinska kromatografija, masna spektrometrija, mikotoksini, zearalenon, validacija
Published: 04.10.2011; Views: 3179; Downloads: 486
.pdf Full text (10,48 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica