| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Ustvarjanje uporabnih predmetov v okviru integrirane zaposlitve in igra z njimi
Tadeja Težak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu sem na osnovi analize in interpretacije strokovne literature napisala nekaj o tehniki v predšolskem obdobju in njenih značilnostih. Opisala sem igro in vsako posebej opisala, prav tako sem opisala naloge in strategije vzgojno-izobraževalnega dela, velik poudarek pa je na konstrukcijski nalogi, kajti izvedla sem jo tudi praktično. Podani so tudi poudarki o varnem delu, saj ima vedenje in ravnanje, ki temelji na varnem delu velik pomen pri izvedbi v vzgojni skupini. Navedeni so materiali, ki sem jih uporabila pri praktičnem delu. Namen praktičnega dela je bilo izdelovanje voščilnic. Uporabila sem gradiva, ki so prijazna za otroka. To so takšna, ki jih lahko obdeluje, sestavlja in uporablja pri igri. Za izdelovanje voščilnic sem uporabila moos gumi, valovito lepenko, filc, orodja, primerna otrokovi starosti, in neoporečna lepila. Motive, ki smo jih delali, so zimski in povezani z božično-novoletnimi prazniki (motiv smreke, darila, snežinke, snežaka, novoletnih okraskov). Izdelovanje voščilnic je bilo izvedeno v starejši starostni skupini od tri do šest let. Otroci so bili pri izdelovanju voščilnic zelo vztrajni, pokazali so interes. V empiričnem delu so predstavljeni cilji in namen raziskave, metodologija dela, načini za zbiranje in obdelavo podatkov. Dodane so priprave kot zbir vseh elementov za izvedbo konstrukcijske naloge. Zastavljene hipoteze sem večinoma potrdila in ugotovila veliko stopnjo ujemanja načrtovanih predpostavk s preverjenimi v okviru izvajanja raziskave. V prilogi so fotografije otrok pri izdelovanju voščilnic, peki piškotov ter igri prodaja voščilnic. Priloženi so tudi opazovalni listi.
Keywords: ustvarjanje, uporabni predmeti, integrirana zaposlitev, igra
Published: 26.02.2009; Views: 2565; Downloads: 249
.pdf Full text (10,68 MB)

2.
3.
LUTKE IZ MOOSGUMIJA V OKVIRU PROJEKTNEGA UČNEGA DELA
Sabina Povhe, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Lutka zna povedati marsikaj, včasih tudi kaj takega, česar ljudje ne znamo, nas prevzame in kaj kmalu se vanjo vživimo. Za svojo diplomsko delo sem izbrala izdelavo lutke in igro z njo, kajti lutka je tista, s katero se da razsvetliti marsikateri žalosten obraz.V diplomskem delu sem se lotila lutke v okviru projektnega učnega dela ravno zaradi velikega pomena lutke kot motivacijskega sredstva in vživljanja vanjo. Teoretični del zajema razvojne značilnosti otrok od sedmega do enajstega leta starosti, pomen in oblike iger za otrokov razvoj, vrste lutk ter sceno in odrski prostor. V tem delu je opisano tudi projektno učno delo, njegove posebnosti, izvedba in etape. V empiričnem delu je opravljena raziskava, ki vsebuje rezultate obdelave podatkov z interpretacijami, sklepne misli in predloge za prakso. Iz celotnega poteka izvedbe projektne naloge lahko poudarim, da je bilo delo pravilno načrtovano, izvajano v skladu z metodo triagulacije, pridobljeni rezultati pa korektno odsevajo moč in smelost praktičnega dela, ki je še posebej prikazano v fotozapisu. Hipoteze so bile potrjene in s tem dana možnost za izvajanje takšnega načina v praksi. Projektnega učnega dela si učenci močno želijo, saj se v njem lahko samostojno izražajo, ustvarjajo, razvijajo in rastejo, kot si želijo. Z njim se učenci navajajo na skupinsko delo. Ta način oziroma strategija dela naj ne bo le želja, ampak naj postane vsakdanja praksa.
Keywords: lutke, projektno učno delo, moosgumi, motivacija, izdelek, projekt.
Published: 06.10.2009; Views: 2772; Downloads: 489
.pdf Full text (2,59 MB)

4.
SPOZNAVANJE LESA IN IGRAČ V OKVIRU TEHNIČNEGA DNEVA IN OBLIKOVANJE PRAKTIČNIH IZDELKOV
Nataša Slodnjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V svojem diplomskem delu sem uporabila projektno učno delo kot novi pristop pridobivanja znanja, ki temelji na izkustvenem učenju. Izbrala sem si temo »Spoznavanje lesa in igrač v okviru tehničnega dneva in oblikovanje praktičnih izdelkov«.V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila projektno učno delo, les in njegove lastnosti, igro in igrače, tehniko in tehnologijo v osnovni šoli, varstvo pri delu ter razvojne stopnje otrok in vpliv posamezne razvojne stopnje na izvajanje tehnične dejavnosti. V empiričnem in praktičnem delu sem opisala projekt, ki sem ga izvedla v oddelku podaljšanega bivanja z učenci tretjih razredov. Način dela so učenci zelo dobro sprejeli, kar so potrdile tudi moje hipoteze, ki sem jih dokazala z metodo triangulacije. Ob praktičnem delu so si učenci pridobili nova znanja o lesu, razvijali pozitiven odnos do narave ter aktivno sodelovali med seboj na vseh stopnjah. Kot učiteljica sem imela vlogo svetovalke, koordinatorke, organizatorke in usmerjevalke. Motivirati sem morala učence za nalogo, zato sem morala dobro spoznati vsakega posebej, njegove sposobnosti in osebnostne lastnosti. Glavni nosilci projekta v vseh etapah dela pa so bili seveda učenci sami. Njihov cilj je bil uresničitev zadanih nalog in ciljev, ki so si jih zadali na začetku projektnega dela — izdelati praktično, leseno, gibljivo lutko na palčki. Zaradi svoje odprtosti projektno učno delo omogoča sodelovalni pristop, kjer je odnos med učiteljem in učencem enakovreden in partnerski, kar omogoča, da se učitelj lahko marsikaj nauči od svojih učencev in spozna vsakega posameznika.
Keywords: projektno učno delo, les ter njegove lastnosti in uporaba, igra in igrača, tehnični dnevi, razvojne značilnosti otroka
Published: 06.10.2009; Views: 2700; Downloads: 353
.pdf Full text (3,03 MB)

5.
NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN VREDNOTENJE TEHNIŠKEGA DNEVA V OKVIRU SPOZNAVANJA TEHNIŠKIH ZANIMIVOSTI V KONKRETNEM OKOLJU
Lea Kuzmič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN VREDNOTENJE TEHNIŠKEGA DNEVA V OKVIRU SPOZNAVANJA TEHNIŠKIH ZANIMIVOSTI V KONKRETNEM OKOLJU je sestavljena iz treh delov: teoretičnega, empiričnega in praktičnega. V teoretičnem delu je opisano načrtovanje in organizacija tehniških dni ter osnovne značilnosti gonil. V empiričnem delu je s pomočjo triangulacijske metode predstavljena raziskava, ki ugotavlja, kako učenci poznajo tehniška sredstva, ali poznajo njihov pomen in uporabo v konkretnih okoljih. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo opazovalnega lista, opazovalec je bil učitelj tehnike in tehnologije. Rezultati opazovanja so prikazani tabelarično in grafično. V praktičnem delu je predstavljena podrobna učna priprava za tehniški dan z naslovom Spoznavanje tehniških zanimivosti v konkretnem okolju.
Keywords: dnevi dejavnosti, tehniški dan, tehnika in tehnologija, gonila, kmetijski stroji
Published: 12.10.2009; Views: 4008; Downloads: 342
.pdf Full text (14,64 MB)

6.
POVEZAVA POUKA Z DEJAVNOSTMI IN IZVEDBA TEHNIŠKEGA DNEVA NA PRIMERU VARSTVA OKOLJA
Urška Škofljanec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želim prikazati dejstvo, da se učenci najbolje in največ naučijo ob lastni dejavnosti. To dosežemo predvsem z dnevi dejavnosti, ki nadgrajujejo poučevanje po predmetih in s svojo medpredmetnostjo presegajo pogosto preostro začrtane meje med posameznimi predmeti. Opredelila sem se predvsem na tehniške dni, ki skupaj z drugimi dnevi dejavnosti predstavljajo vez med predmeti, predmetnimi področji in življenjsko prakso. Ker je tehnika močno povezana z okoljem, sem tehniški dan povezala ravno z naravoslovjem, to je varstvom okolja. Povezavo sem naredila s Tednom otroka, v sklopu katerega so bili učenci v Naravnem parku Jovsi. Od tu so tudi dobili idejo za izdelek iz lesa — zabavnega lesenega ptiča. V teoretičnem delu je opisan predmet Tehnika in tehnologija ter povezava pouka z dejavnostmi, obravnavane so teoretične osnove tehniških dni v osnovni šoli in osnove projektnega učnega dela. Opisanih pa je tudi nekaj bistvenih tehničnih znanj za načrtovanje in razvoj izdelka. V praktičnem delu je opisana izvedba tehniškega dneva, ki je potekala dva dni in sicer na projekten učni način. V empiričnem delu so podane metode zbiranja in interpretacije podatkov ter analiza anketnega vprašalnika. Glede na praktičen del ter vse izdelane izdelke učencev tehniški dnevi prinašajo v šolsko prakso način dela, ki tako učencem kot učiteljem omogoča bolj ustvarjalno in sproščeno okolje, česar jim v vsakdanjem pouku vsekakor primanjkuje.
Keywords: dnevi dejavnosti, tehniški dan, projektna naloga, varstvo okolja, skupinsko delo, izdelovanje lesenega izdelka
Published: 23.12.2009; Views: 3223; Downloads: 139
.pdf Full text (1,51 MB)

7.
USTVARJANJE PRAKTIČNIH IN FUNKCIONALNIH PREDMETOV IN IGRA Z NJIMI
Petra Meznarič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo bom najprej na kratko predstavila. Sestavljena je iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela, v kateremu so dodane priloge (priprave, besedilo lutkovne igrice, fotografije…). V teoretičnem delu sem na osnovi strokovne literature napisala nekaj misli, definicij o lutkah različnih avtorjev. V nadaljevanju sem predstavila kako pomembna je lutka glede motivacije in razvijanja govora v vzgojno-izobraževalnem procesu. Opisala sem vse vrste lutk. Velik poudarek je na lutkah na palici, saj sem v vrtcu z otroci izvedla nastop, kjer smo izdelovali lutke na palici (lutka evropejka, masai, indijanka in gejša). Predstavila sem tudi otroško igro, naštela in natančneje opisala vrste otroških iger, prav tako sem na kratko napisala nekaj o ustvarjalnosti in kakšna naj bi bila ustvarjalna oseba. V vrtcu sem z otroki izvedla konstrukcijsko nalogo, ki sem jo v teoretičnem delu tudi opisala. Pozornost sem posvetila tudi delovni in projektni nalogi. Navedla sem gradivo, ki smo ga uporabili pri izdelavi lutk ter opisala postopke uporabljenega gradiva. Pri praktičnem delu smo izdelovali lutke na palici. Otroci so imeli na voljo štiri različne lutke. Tema je bila rase sveta, zato so lutke predstavljale različne rase. Predstavila sem jim osnovne rase: bela, črna, rumena in rdeča. Uporabila sem gradiva, ki so otroku prijazna. Material, ki sem ga uporabila za izdelavo lutk, se imenuje moosgumi. Nastop sem izvedla v starejši starostni skupini od pet do šest let. V empiričnem delu sem predstavila namen raziskave, cilje, ki sem si jih zadala, način zbiranja in obdelavo podatkov. Hipoteze, ki sem si jih postavila, sem v celoti potrdila, prikazala sem jih tabelarično in grafično ter jih hkrati komentirala.
Keywords: lutke, ustvarjanje, moosgumi, lutkovna igra, praktični in funkcionalni predmeti.
Published: 10.03.2010; Views: 2484; Downloads: 339
.pdf Full text (7,68 MB)

8.
OBLIKOVANJE IN IZDELOVANJE FUNKCIONALNIH IZDELKOV IZ PAPIRJA ZA IGRO IN DARILO
Paulina Veronek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej opisala praznike in običaje praznovanja ter izpostavila predvsem tiste praznike, ob katerih se obdarujemo. Obdarujemo se lahko z darili, ki jih kupimo ali pa jih izdelamo sami. Otroci bi velikokrat radi staršem in prijateljem kaj podarili, a za to nimajo denarja. Najlažja rešitev je, da darilo naredijo sami, kar ima največjo vrednost v očeh staršev in prijateljev. Za izdelovanje različnih izdelkov je zagotovo najpogosteje uporabljen material papir, ki je lahko dostopen in ponuja različne načine obdelovanja. Z njim lahko delajo tako mlajši otroci kot tudi tisti nekoliko starejši. Z malo pomoči in ustvarjalnosti lahko otrok ustvari imenitne izdelke. Pri praktičnem delu smo z učenci izdelovali različna darila, ki bi jih lahko podarili svojim najbližjim za različne praznike. Izdelovali smo jih iz papirja, in sicer v času podaljšanega bivanja. Takrat imajo učenci veliko prostega časa, ki ga z veseljem porabijo za ustvarjanje. Bistvo mojega praktičnega dela je bilo, da učenci spoznajo uporabnost papirja za izdelavo praktičnih izdelkov in se naučijo osnovnih načinov dela s tem materialom. Pri tem razvijajo ročne spretnosti, sposobnost sledenja navodilom in natančnost pri izdelavi, na osnovi naučenega pa samostojno ustvarjajo podobne izdelke, ki jih lahko z lastno kreativnostjo še nadgradijo. Ob tem uresničujejo svoje ideje, si krepijo samozavest in občutijo zadovoljstvo ob kreativnem delu.
Keywords: prazniki, papir, ustvarjanje, izdelovanje, darilo, obdarovanje, igra
Published: 13.05.2010; Views: 4670; Downloads: 339
.pdf Full text (1,18 MB)

9.
TEHNIŠKI DNEVI V OKVIRU STROKOVNIH OSNOV IN MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
Štefka Vidovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni tehniški dnevi, ki so od leta 1998 del obveznega programa devetletne osnovne šole, in pomen medpredmetnega povezovanja vsebin različnih predmetnih področij z vsebinami tehniških dni. Diplomsko delo predstavlja tudi pomen ohranjanja tehniške dediščine za sedanji čas. Glavni namen naloge je bil organizirati tri tehniške dni, katerih vsebina je bila usklajena z medpredmetno načrtovanimi vsebinami pri ostalih predmetih. Vsebina tehniških dni v okviru katerih so učenci šestega razreda po izbrani strategiji delovne naloge med drugim izdelali makete koruznjakov iz lesa, se je med seboj dopolnjevala in nadgrajevala. Učenci so tako pomen spoznavanja in negovanja tehniške dediščine spoznavali pri različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih. Z uporabo deskriptivne metode so v delu na kratko predstavljene teoretične osnove tehniških dni, cilji pogoji in faze medpredmetnega načrtovanja vsebin. Medpredmetno načrtovane aktivnosti so zajemale obravnavo vsebin s področja naravne, kulturne in tehniške dediščine. V delu je zato mogoče najti tudi kratko opredelitev kulturne, predvsem tehniške dediščine, s poudarkom na predstavitvi tehniške dediščine kraja Cerkvenjak. Diplomska naloga v teoretičnem delu bralca pregledno seznani s tehniškimi dnevi, vse od ciljev do predlaganih vsebin in strategij vzgojno-izobraževalnega dela, s teoretičnimi osnovami medpredmetnega načrtovanja, s povezanostjo med okoljsko in tehnično vzgojo, z osnovnimi informacijami o kraju Cerkvenjak in na koncu s koruznjakom kot enim od spomenikov tehniške dediščine, ki spada v zvrst ljudskega stavbarstva. Druga polovica naloge, empirični in praktični del, uporabljena je bila namreč metodološka plat praktičnega diplomskega dela, bralcu ponuja interpretacijo zbranih podatkov in nekaj slikovnega gradiva.
Keywords: tehniški dnevi, medpredmetno povezovanje, tehniška dediščina, koruznjak, maketa koruznjaka, Cerkvenjak
Published: 04.06.2010; Views: 3702; Downloads: 247
.pdf Full text (3,27 MB)

10.
OBLIKOVANJE PREDMETOV ZA IGRO IZ PRIJAZNIH GRADIV
Ksenija Kranjc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila, kaj je projektno učno delo na splošno, razčlenitev projektne naloge ter tipe projektne naloge. Diplomska naloga zajema tudi strategije vzgojno-izobraževalnega dela pri zgodnjem učenju tehnike in tehnologije ter osnovne značilnosti projektnega učnega dela. Omenila sem tudi poglavje Otrok in tehnika na splošno, saj se mi zdi pomembno, da se otroci že v predšolskem obdobju srečajo z tehniko, saj zelo vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Otrok se mora srečati z novimi vsebinami, tehnikami, saj tako se imajo možnost razvijati na vseh področjih. Pri tehnični vzgoji otrok rokuje z različnim orodjem in spoznava različne materiale in tehnike dela. Pomembno je, da mu damo možnost se rokovati z različnim orodjem, saj si samo tako lahko pridobi nova znanja in izkušnje. Glede na to, da otroci ponavadi pri tehniki izdelajo vsak svoj izdelek, je pri tej projektni nalogi zanje novost proizvodno delo, saj se s tem še niso srečevali. Pri tej projektni nalogi so se srečali z novimi tehnikami dela in orodjem. S tem so pridobili nova znanja in izkušnje. Opisovala som tudi vzgojna področja, ki lahko prisostvujejo pri izdelavi projekta in o samem izdelku, se pravi lutkah na splošno. Kar pa je pri naši izdelavi najbolj pomembno, je otrok sam. Zato sem omenila tudi njegove sposobnosti, starostna obdobja in razvoj. Na koncu teoretičnega dela pa tudi nekaj besed o materialu, se pravi o moosgumiju, orodju, ki ga bomo uporabljali in seveda, da ne pozabimo, kar je zelo pomembno, je varnost pri delu. Otroci morajo spoznati varno delo, saj če se tega ne bomo držali, lahko pride kasneje do kakšnih poškodb. V empiričnem delu sem predstavila razvojne hipoteze in interpretacijo podatkov, ki sem jih dobila na podlagi opazovanj. Na primeru projektne naloge je predstavljen koncept dela za izdelovanje uporabnega predmeta, v našem primeru lutke na palici.
Keywords: Otrok, projektna naloga, lutke, igra.
Published: 07.07.2010; Views: 1736; Downloads: 156
.pdf Full text (5,51 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica