| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 318
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Triosne preiskave trdnosti na vzorcih zelenega betona
Aljaž Visinski, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi globalne razsežnosti gradbeništva kot panoge in s tem povezanimi odlagališči gradbenih odpadkov, je ozaveščenje o čistem okolju najpomembnejše do slej. Veliko gradbenih odpadkov lahko ponovno uporabimo v najbolj razširjenem gradbenem materialu – betonu. Ena največjih odlagališč so odlagališča elektrofiltrskega pepela. Po dosedanjih raziskavah je znano, da z dodajanjem EFP betonu zmanjšujemo njegovo tlačno trdnost, ki je njegova najpomembnejša karakteristika. Cilj diplomskega dela je bilo ugotoviti, ali lahko nadomestimo komponente betona z odpadnimi materiali, s tem zmanjšamo onesnaževanje okolja, pridobljen zelen beton pa uporabimo v konstrukcijske ali nekonstrukcijske namene. V raziskavi smo naredili vzorce zelenega betona in jih triosno obremenili. Triosno preiskavo smo opravili v območju linearnega napetostnega stanja. Ugotovili smo, da lahko iz odpadnih materialov dobimo beton trdnosti C25/30. Ta je primeren za nekonstrukcijske elemente, z nekaterimi omejitvami pa tudi za konstrukcijske elemente.
Keywords: triosne preiskave, trdnost, beton, deformacije pomikov.
Published in DKUM: 09.12.2022; Views: 11; Downloads: 0
.pdf Full text (4,55 MB)

2.
Primerjalna analiza načinov transporta blaga v mestu
Aljaž Dimič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili različne načine prevoza tovora znotraj mest. Raziskali smo vpliv posameznega načina na okolje, njegove zmogljivosti in novosti, ki strmijo k zmanjševanju onesnaževanja okolja. Osredotočili smo se na to, kolikšna je zmogljivost posameznega prevoznega sredstva in kako vpliva na okolje. Raziskali smo prevoz tovora z lahkim tovornim vozilom na električni pogon in z lahkim tovornim vozilom z motorjem z notranjim izgorevanjem. Primerjali smo izpuste, ki jih v ozračje oddamo v postopku izdelave tako električnega kot tudi vozila na fosilno gorivo in emisije v času uporabe. Pri določevanju zmogljivosti smo si izbrali merilo ene euro palete. Zanimalo nas je koliko tovora lahko prepelje električno vozilo v primerjavi z vozilom z motorjem z notranjim izgorevanjem.
Keywords: tovor, elektrika, vozilo, emisije, mesto
Published in DKUM: 15.11.2022; Views: 47; Downloads: 6
.pdf Full text (718,15 KB)

3.
Selekcija kandidatov primernih za delovno mesto
Aljaž Štih, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Naloga predstavi najprej pregled literature s področja selekcije kandidatov, primernih za prosto delovno mesto. V nadaljevanju so prikazane teoretične osnove o načinih selekcije kandidatov, primernih za prosto delovno mesto, a s poudarkom na načinih izbora. Zanimalo nas je, kaj vpliva na izbor dobrih človeških virov, katere lastnosti in znanja mora imeti izpraševalec, če želi v podjetju imeti dobre kadre oz. dobre človeške vire, ter katere metode običajno izpraševalci uporabijo pri iskanju primernih kadrov. Zato smo pripravili raziskavo tako, da smo opravili intervjuje z izpraševalci iz različnih podjetij, saj smo želeli pridobiti širšo sliko problematike. Raziskava podaja njihove ocene in mnenja. Rezultati raziskave nam povedo, da je za izpraševalca zelo pomembno, da ima v osnovi primerno stopnjo in področje formalne izobrazbe in dodatna specialna znanja. Na splošno to velja za vse tiste, ki so vključeni v proces zaposlovanja, saj pomeni dodatno znanje s področja zaposlovanja in vodenja razgovorov bistveno boljšo možnost za izbiro primernih kandidatov. Čim bolj je izpraševalec izobražen, tem več različnih metod pozna in jih uspešno uporablja pri svojem delu. Dejansko lahko sklenemo, da je za vsako delovno organizacijo pomembno, da razgovore za zaposlitev vodi ustrezno usposobljeni izpraševalec. Če ga delovna organizacija nima na razpolago, je modro, da si ga najde zunaj svojega podjetja. Vsaka delovna organizacija mora del sredstev nameniti za iskanje primernih človeških virov, saj dobri delavci največ prispevajo k poslovnemu in strokovnemu uspehu podjetja.
Keywords: organizacija, management, kadrovski viri, selekcija kadrov
Published in DKUM: 11.11.2022; Views: 52; Downloads: 15
.pdf Full text (288,21 KB)

4.
Izgorelost v zdravstveni negi
Aljaž Holc, 2022, master's thesis

Abstract: Uvod: Obremenitve na delovnem mestu v zdravstveni negi postajajo vse intenzivnejše, mednje štejemo tudi stres in pomanjkanje kadra, ki pogosto vodita v izgorelost in botrujeta fluktuaciji. Temelj raziskovalnega dela je bil ugotoviti povezavo med izgorelostjo in tendenco k zapustitvi organizacije ter poiskati najboljše načine preprečevanja tega pojava. Metode: Uporabljena je bila kvantitativna metoda, za zbiranje podatkov pa smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil prilagojen, sestavljen iz MBI vprašalnika in vprašalnika na temo preprečevanja izgorevanja. Razdeljen je bil med 30 zaposlenih v zdravstveni negi enega izmed socialnih centrov v Avstriji, ugotavljali pa smo stopnjo izgorelosti, stopnjo razmišljanja o zapustitvi organizacije in spraševali po najustreznejših načinih preprečevanja. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programov Microsoft Excel in IBM SPSS. Rezultati: Ugotovili smo, da so v povprečju zaposleni na čustveni ravni srednje do visoko izgoreli, doživljajo srednjo do visoko stopnjo depersonalizacije, svoje osebne dosežke pa vrednotijo od srednje do nizko. Ugotovili smo, da statistično pomembna povezava med stopnjo izgorelosti in verjetnostjo fluktuacije obstaja. Hkrati smo ugotovili, da je z vidika zaposlenih najučinkovitejši način preprečevanja fluktuacije t. i. spodbujanje dobrih odnosov in sproščenega vzdušja ter komunikacije kot tudi manjšanje naporov na delovnem mestu, kar vključuje manj telesnih naporov kot tudi več kadra. Diskusija in zaključek: Sklenemo, da se tudi v praksi kažeta naveličanost in izčrpanost zaposlenih, ki nekje v sebi iščejo boljše karierne možnosti, pri tem pa je realizacija le vprašanje časa. Zdravstvena nega, ki je v svojem bistvu zelo lep poklic, vendar je zaradi raznih pravnih zahtev zabredla v nepotrebno kompleksnost na več ravneh. Pretirane zahteve pa zaposleni doživlja kot balast, ki mu krade energijo in odvrača pozornost od glavnega cilja zdravstvene nege, to je človeka.
Keywords: stres, izčrpanost, fluktuacija.
Published in DKUM: 04.11.2022; Views: 120; Downloads: 51
.pdf Full text (1,06 MB)

5.
Nonogrami : magistrsko delo
Aljaž Ferk, 2022, master's thesis

Abstract: Nonogram je uganka, s katero lahko ob njenem reševanju narišemo sliko. Naloga je namenjena algoritmičnemu reševanju črno-belih nonogramov. S temi algoritmi lahko preverjamo pravilnost rešitve nonograma, lahko jih pa tudi uporabljamo kot pomoč pri človeškem reševanju. Najprej je predstavljen algoritem, ki lahko reši le nekatere nonograme, kasneje pa je ta algoritem nadgrajen tako, da najde vse možne rešitve. Odgovori se tudi vprašanje, kako dober je prvoten algoritem ob večanju dimenzij naključnih nonogramov. Predstavi se tudi hiter način barvanja kotov nekaterih nonogramov. Na koncu je predstavljen še vpliv nekaterih komponent na čas reševanja nonograma.
Keywords: nonogram, Chernoffova meja
Published in DKUM: 28.10.2022; Views: 66; Downloads: 9
.pdf Full text (1,30 MB)

6.
Projektiranje nove zasnove transformatorske postaje 20/0,4 kV s krožnim vodom na srednji napetosti
Aljaž Pavšek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje rekonstrukcijo transformatorske postaje, ki zajema izvedbo in vključitev nove transformatorske postaje TP Konitex s krožnim vodom v distribucijski elektroenergetski sistem, na lokaciji Industrijska ulica v Slovenskih Konjicah. V podjetju Konitex d. o. o. V Slovenskih Konjicah je trenutna oskrba z električno energijo izvedena preko skupne transformatorske postaje TP Konus. V skladu z odločitvijo Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je potrebno izvesti odjem električne energije iz distribucijskega omrežja na način, da se bo električna energija za potrebe podjetja Konitex d. o. o. dobavljala neposredno iz distribucijskega omrežja, in sicer preko lastnega merilnega mesta na srednjenapetostnem nivoju.
Keywords: transformatorska postaja, kratki stiki, dimenzioniranje opreme.
Published in DKUM: 26.10.2022; Views: 91; Downloads: 20
.pdf Full text (2,19 MB)

7.
Ergonomsko oblikovanje delovnih mest z uporabo metod OWAS in EAWS
Aljaž Toplak, 2022, master's thesis

Abstract: Tema magistrskega dela se nanaša na ergonomijo in ergonomsko oblikovanje delovnih mest. V magistrskem delu je najprej predstavljena teoretična osnova ergonomije, njena uporaba in obremenitve, ki se pojavijo pri delu. Nato je predstavljeno teoretično ozadje metode OWAS, njene prednosti in slabosti ter način uporabe le te. Sledi pregled različnih delovnih mest, ki so bila analizirana po metodi OWAS. Za vsako obravnavano delovno mesto so zbrani opis, rezultati in predlogi izboljšav. Za tem sledi opis metode EAWS, njena uporaba, omejitve in struktura obrazca. Prikazan je še primer uporabe EAWS na digitalnem dvojčku. Obenem sledi še opis in razlaga rezultatov, ter predlogi izboljšav. Na koncu pa je opisana še primerjava med metodama.
Keywords: ergonomija, delovno mesto, OWAS, EAWS
Published in DKUM: 25.10.2022; Views: 94; Downloads: 33
.pdf Full text (2,62 MB)

8.
Primerjava oblakov točk z vgnezdenimi izbočenimi lupinami
Matic Pesjak, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi najprej opišemo nekatere algoritme, s katerimi primerjamo oblake točk. Zatem podamo lastno zasnovo algoritma za primerjavo, ki temelji na 3D izbočenih lupinah. Predstavimo algoritem hitre izbočene lupine, s pomočjo katerega oblaku točk konstruiramo vgnezdene izbočene lupine. Lastnosti vgnezdenih 3D izbočenih lupin uporabimo v cenilki za razlikovanje med različnimi oblaki točk. Na koncu z eksperimenti demonstriramo prednosti in slabosti metode.
Keywords: algoritem, računalniška geometrija, hitra 3D izbočena lupina, cenilka
Published in DKUM: 24.10.2022; Views: 72; Downloads: 13
.pdf Full text (1,87 MB)

9.
Večpasovni kompresor z odmevnim efektom in popačenjem
Denis Osmanović, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavimo proces izdelave vtičnika, ki ga lahko uporabimo za izvajanje različnih operacij nad vhodnimi zvočnimi signali, kot so večpasovno stiskanje, dodajanje odmevnega učinka in popačenje. V teoretičnem delu najprej predstavimo programsko opremo za glasbeno produkcijo, razširitev funkcionalnosti z vtičniki in teoretično ozadje digitalne obdelave signalov. V praktičnem delu predstavimo postopek implementacije vtičnika VST (angl. Virtual Studio Technology) v ogrodju JUCE. Pravilno delovanje vtičnika smo nato preizkusili z analizo spektrogramov izhodnih zvočnih signalov in s simulacijo algoritma popačenja.
Keywords: večpasovno stiskanje, odmevni učinek, popačenje, vtičnik VST, ogrodje JUCE
Published in DKUM: 24.10.2022; Views: 31; Downloads: 10
.pdf Full text (3,08 MB)

10.
Uporabniški vmesnik za vizualizacijo in uravnoteženje enačb kemijskih spojin
Bojana Moneva, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen uporabniški grafični vmesnik, ki omogoča uravnoteženje kemijskih reakcij in prikaz različnih računalniških modelov molekul kemijskih spojin. V prvem delu je zapisana podrobna razlaga, kako lahko s kombinacijo linearne algebre in programiranjem rešimo problem enačenja kemijskih enačb. V nadaljevanju je opisana izdelava računalniških modelov in grafičnega uporabniškega vmesnika. Kot rezultat je predstavljen implementiran končni izdelek.
Keywords: grafični uporabniški vmesnik, kemijska enačba, kemijska spojina, model, linearna algebra
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 42; Downloads: 9
.pdf Full text (2,01 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica