| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 79
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
Analiza prodaje v podjetju Nonna Lisa d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Saša Kanc, 2008, undergraduate thesis

Keywords: prodaja, prihodki od prodaje, stroški
Published: 07.01.2009; Views: 2049; Downloads: 95
.pdf Full text (311,84 KB)

2.
3.
STROŠKOVNI VIDIK POSLOVANJA MIKROBIOLOŠKE SLUŽBE V PODJETJU ŽIVILSKE INDUSTRIJE
Martina Bajc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Hitra gospodarska rast, odpiranje vrat tujim ponudnikom blaga in storitev, borba za svoj prostor na svetovnem trgu so dejavniki, ki silijo podjetja k razmišljanju, kako biti čim bolj konkurenčen tudi na račun izločevanja procesov, ki jih sama ne zmorejo opraviti najceneje. Ponudba zunanjih izvajalcev, ki so se najprej pojavljali na področju logistike, čiščenja prostorov, priprave toplih obrokov, se je hitro razširila tudi na bolj zahtevna področja informatike, opravljanje računovodskih storitev … Tako lahko danes najdemo zunanje izvajalce praktično že na vsakem področju. Da bi prišli do odgovora na vprašanje, kaj kupiti in kaj narediti sami, smo se v nalogi osredotočili na delovanje mikrobiološkega laboratorija. Skozi finančni vidik smo presojali, če je smotrno proces mikrobiološke kontrole opravljati v okviru podjetja samega, ali je bolje poiskati zunanjega izvajalca. Primerjali smo cene storitev za opravljene mikrobiološke analize s strani zunanjih ponudnikov s stroški, ki v podjetju nastajajo zaradi aktivnosti mikrobiološkega laboratorija. Dobljeni rezultati potrjujejo naša pričakovanja, da je trenutno najbolj ekonomična odločitev, da mikrobiološka kontrola kot podporni proces ostaja v okvirih podjetja samega. Prednost s stroškovnega vidika je nadgrajena še z visoko kvaliteto opravljenih analiz, kar laboratoriju odpira nove možnosti delovanja.
Keywords: KLJUČNE BESEDE - Zunanje izvajane - Stroški - Mikrobiološka analiza - Akreditacija
Published: 02.06.2009; Views: 1665; Downloads: 195
.pdf Full text (1,10 MB)

4.
ZGRADBA KALKULACIJE IN VPLIV KALKULATIVNIH ELEMENTOV NA GIBANJE RAZLIKE V CENI
Cvetka Tomc, 2009, master's thesis

Abstract: Za zanesljivo upravljanje in vodenje podjetja potrebuje management stalne informacije o stanju na tržiščih, razvoju konkurence, stroških, cenah, prihodkih, produktivnosti in rentabilnosti ter o razvoju dobička v podjetju. Stalne informacije zajemajo tudi kontrolo, ki omogoča sprejemanje dodatnih odločitev, če stvari ne potekajo skladno s cilji politike podjetja. Pomembno področje podjetij predstavlja poznavanje in uporaba teorije kalkulacij in cen, čemur je namenjena magistrska naloga. Z uveljavljanjem novih tehnologij, z nenehnimi izboljšavami in s spreminjanjem okolja, so nastale tudi spremembe med stroški in njihovimi povzročitelji. Na osnovi teoretičnih spoznanj in praktičnih izkušenj so v magistrskem delu predstavljene ustrezne metode kalkuliranja cen v podjetju. Izdelana je raziskava o tem, kateri dejavniki vplivajo na gibanje razlike v ceni na asortimentu barvne metalurgije. Hkrati so podani predlogi o možnih učinkovitih spremembah in izboljšavah, ki bi pozitivno pripomogle h kvaliteti urejanja in spremljanja cenovne politike v podjetju.
Keywords: Kalkulacija, kalkulativni elementi, metode kalkuliranja, stroški, cene.
Published: 15.12.2009; Views: 3063; Downloads: 508
.pdf Full text (1,25 MB)

5.
PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE KOT NAČIN INVESTIRANJA
Barbara Kadak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Izvajalci pokojninskih načrtov zatrjujejo, da je dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi pokojninskih načrtov pomembno dopolnilo obveznemu in tako lahko pomeni varnejšo starost zavarovancev, saj naj bi bili pokojninski načrti zasnovani tako, da je od tovrstne oblike zavarovanja mogoče pričakovati ustrezno dodatno pokojnino oziroma rento.
Keywords: pokojnina, pokojninsko zavarovanje, pokojninska reforma, davčne olajšave, varčevanje
Published: 01.12.2010; Views: 1738; Downloads: 135
.pdf Full text (942,72 KB)

6.
ANALIZA POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA
Roksanda Kostić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo prikazali in analizirali temeljne računovodske izkaze javnega zavoda Biotehniški center Naklo, pri čemer smo se osredotočili na bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov. Na podlagi podatkov iz obeh temeljnih računovodskih izkazov smo izračunali tudi računovodske kazalnike, ki so omogočili še podrobnejšo analizo poslovanja zavoda. V diplomski nalogi so bili uporabljeni podatki iz letnih poslovnih poročil zavoda za obdobje od leta 2005 do 2009. Glede na to, da se diplomska naloga ukvarja z računovodsko analizo javnega zavoda, so poudarjene tudi značilnosti oseb javnega prava. Na podlagi analize smo ugotovili, da javni zavod Biotehniški center Naklo zelo dobro posluje. Prihodki zavoda vsako leto naraščajo, tudi na račun porasta prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. Zaradi povečanega obsega poslovanja se povečuje tudi stanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Zavod se bo moral v naslednjih letih bolj posvetiti izterjavi terjatev zaradi večje finančne nediscipline na trgu. Na splošno pa vse analize in posledični izračuni kazalnikov kažejo na to, da je zavod iz leta v leto uspešnejši v svojem delovanju.
Keywords: Javni zavod, Računovodska analiza, Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov, Računovodski kazalniki
Published: 17.11.2010; Views: 3233; Downloads: 673
.pdf Full text (578,14 KB)

7.
FINANCIRANJE NEPRIDOBITNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Vesna Kikelj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Z nepridobitnimi organizacijami se srečujemo vsak dan- šolstvo, zdravstvo, športne dejavnosti, kultura, sociala, varstvo, ipd. Skupna značilnost teh organizacij je, da ustvarjanje dobička ni njihov osnovni namen delovanja. Seveda se kljub temu borijo za čim večje finančne vire, saj jim le ti omogočajo delovanje in doseganje namena organizacije. Načini zbiranja in pridobivanja sredstev so v diplomski nalogi podrobneje predstavljeni. En od teh načinov je tudi pridobivanje sredstev od prirejanja iger na srečo. V Sloveniji je, po Zakonu o igrah na srečo, vsak prireditelj iger na srečo dolžan plačati koncesijsko dajatev. Do dela teh koncesijskih dajatev sta upravičeni tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Fundacija za šport, ki sta bili ustanovljeni ravno z namenom razdeljevanja teh dajatev. Na podlagi tega so prejemnice sredstev, pridobljenih od prirejanja iger na srečo, le tri vrste organizacij, in sicer: invalidske, humanitarne in športne organizacije. To pa ni pravičen način razdeljevanja teh sredstev, na primer na Hrvaškem se ta sredstva zbirajo v državni proračun in do njih so upravičene tudi ostale vrste organizacij, kot so izobraževalne, kulturne, humanitarne, zdravstvene, socialne, ipd. Tak način razdeljevanja bi po našem mnenju morali uvesti tudi v Sloveniji.
Keywords: - nepridobitne organizacije, - igre na srečo, - fundacija, - financiranje, - koncesijska dajatev
Published: 01.12.2010; Views: 3468; Downloads: 525
.pdf Full text (1,33 MB)

8.
RAČUNOVODENJE DRUŠTEV
Natalija Mlakar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Delo je sestavljeno je iz naslednjih delov: prvi je teoretičen, v katerem so predstavljeni postopki ustanovitve in delovanja društev ter členitev društev po vrstah. Drugi del opisuje finančno-materialno poslovanje društev, tretji pa računovodenje le-teh. V diplomskem delu so predstavljeni predpisi, po katerih se morajo društva pri svojem delu ravnati, katere izkaze morajo predložiti konec leta ter kakšne so njihove davčne obveznosti do države. Četrti del diplomskega dela je v glavnem praktičen. V njem obravnavamo sestavo in analizo temeljnih računovodskih izkazov konkretnega društva X. Na podlagi podatkov iz temeljnih računovodskih izkazov je narejena vodoravna in navpična analiza bilance stanja in izkaza poslovnega izida društva. Na podlagi podatkov iz temeljnih računovodskih izkazov smo izračunali računovodske kazalnike, ki nam omogočajo še podrobnejšo analizo poslovanja društva. V diplomskem delu so bili uporabljeni podatki iz letnih poročil izbranega društva X za obdobje med leti 2007 in 2009. Na koncu je podan zaključek. Na podlagi analize smo ugotovili, da je društvo X uspešno, da deluje v skladu z zakoni in slovenskimi računovodskimi standardi. Društvo se financira predvsem iz lastnih finančnih sredstev — iz sklada društva, kar kaže na majhno finančno tveganje in varno finančno politiko društva, ima veliko likvidnih sredstev in je zato sposobno sproti odplačevati obveznosti in nima težav s plačilno sposobnostjo. Posluje gospodarno, presežek prihodkov nad odhodki pa namenja za financiranje nadaljnjega delovanja.
Keywords: društvo, nepridobitna dejavnost, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, vodoravna in navpična analiza računovodskih izkazov, računovodski kazalniki
Published: 04.01.2011; Views: 2258; Downloads: 413
.pdf Full text (1,40 MB)

9.
VZAJEMNI SKLADI KOT OBLIKA VARČEVANJA ZA POKOJNINO
Gregor Bevc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem sistemu in času ima varčevanje pomembno vlogo pri vsakem posamezniku. Ljudje varčujejo na različne načine, za različne namene in različno časovno obdobje. V diplomskem delu bomo obravnavali vzajemne sklade kot eno izmed oblik varčevanja za pokojnino. V sodobni družbi je vedno bolj aktualna tema pokojnina in pokojninski sistem, kajti nanju vplivajo različni družbeni pojavi. Slovenija spada med države, kjer je pojav naraščanja deleža starega prebivalstva zelo očiten. Z drugimi besedami to pomeni, da bo pritisk na javno pokojninsko blagajno, kamor vplačujejo obvezne pokojninske prispevke zaposleni in iz katere se financirajo pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja, vedno večji. Projekcije kažejo, da bo ob dosedanjih trendih število upokojencev doseglo število zaposlenih že kmalu po letu 2020.
Keywords: - Varčevanje - Vzajemni skladi - Pokojnina - Pokojninski sistem - Upokojenec
Published: 15.04.2011; Views: 1520; Downloads: 142
.pdf Full text (1,03 MB)

10.
PRIMER URESNIČEVANJA POSLOVNEGA NAČRTA
Mihael Kranjčević, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi želimo prikazati primer uresničevanja poslovnega načrta za pokriti bazen s pripadajočimi prostori za dopolnilne dejavnosti – Vodni park Ruše. Analizirali smo predvsem predračunane kategorije poslovnoizidnega toka ter jih primerjali z uresničenimi eno leto po odprtju pokritega bazena. Namen analiz je bil ugotoviti vzroke za razlike med uresničenimi in predračunanimi kategorijami, kolikšen delež pri poslovanju pokritega bazena mora za njegovo delovanje prispevati lokalna skupnost in kakšen je najprimernejši pravni status upravljavca. Predstavili smo različice poslovanja, ki so upoštevale dajanje v najem posameznih zaključenih enot objekta. Na osnovi primerjave med poslovnim načrtom in uresničevanjem le - tega, smo načrtovali potreben delež lokalne skupnosti za delovanje pokritega bazena.
Keywords: Poslovni načrt, predračunavanje, optimiranje, primerjava
Published: 13.07.2011; Views: 1845; Downloads: 181
.pdf Full text (757,63 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica