| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 283
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
Sinteza in karakterizacija biooglja pridobljenega iz različnih vrst odpadne biomase s subkritično vodo
Darja Predikaka, 2016, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je sintetizirati in karakterizirati biooglje, ki smo ga dobili iz odpadne biomase s pomočjo subkritične vode. Sinteza biooglja je potekala v subkritični vodi z različnimi odpadnimi materiali in z dvema različnima plinoma za vzpostavitev atmosfere v reaktorju, N2 in CO2. Temperature sinteze pri tem nismo spreminjali in je vedno znašala 225 °C. Da bi ugotovili vpliv sušenja na lastnosti biooglja, smo uporabljali klasični termični postopek sušenja in metodo s superkritičnim CO2. Določili smo izkoristek sinteze biooglja različnih materialov in dobljenim vzorcem določili zeta potencial, z adsorpcijo dušika smo izmerili specifično površino, volumen in povprečni premer por. Vsem vzorcem smo posneli tudi FTIR spekter. Vse rezultate smo primerjali tudi z lastnostmi komercialno dosegljivega aktivnega oglja. Rezultati kažejo na najvišje izkoristke biooglja, ko smo za začetni material izbrali zmleto in z vodo predhodno ekstrahirano macesnovo skorjo. Pri teh pogojih smo dosegli 68,3 % izkoristek biooglja, ko smo uporabili dušik kot plin za vzpostavitev tlaka v sistemu, medtem ko smo pri vzorcu, ki je bil sintetiziran pri istih pogojih, a se je pri tem uporabil CO2, dobil produkt bolj enakomernejše oblike. Izkoristek biooglja pri uporabi CO2 kot plina za vzpostavitev tlaka v reaktorju je bil nekoliko nižji, in sicer 66,5 %. Rezultati merjenja zeta potenciala kažejo na to, da ima najnižji zeta potencial biooglje dobljeno iz mlete in v vodi predhodno ekstrahirane macesnove skorje, pri tlaku 215 bar, pri podaljšanem reakcijskem času tj. 6 h. Zeta potencial tega produkta znaša -34,33 mV. Največjo specifično površino vzorca smo dosegli pri biooglju macesnove skorje, ki je bil sušen s postopkom superkritičnega sušenja. Pri teh pogojih smo dobili specifično površino vzorca, ki je znašala 225,82 m2/g. Specifična površina aktivnega oglja je znašala 886,53 m2/g. FTIR spektri kažejo, da so si vzorci po sestavi med seboj zelo podobni in da je vpliv različnih plinov na površinske funkcionalne skupine majhen. Razlika se kaže le v prisotnosti O-H vezi, kar kaže na različno pripravo vzorcev.
Keywords: Biooglje, subkritična voda, biomasa, hidrotermična karbonizacija, BET, zeta potencial, ATR – FTIR
Published: 08.07.2016; Views: 1007; Downloads: 107
.pdf Full text (2,42 MB)

42.
ANTIOKSIDATIVNE LASTNOSTI EKSTRAKTOV NEKATERIH RASTLINSKIH MATERIALOV
Taja Žitek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil določiti antioksidativno aktivnost ekstraktov rastlinskih materialov in njihovih mešanic. Za določitev antioksidativne lastnosti ekstraktov smo uporabili radikalsko DPPH metodo, nato smo dobljene podatke obdelali s programom Design-Expert 7.0. Rezultati kažejo, da je med posameznimi ekstrakti rastlinskih materialov (ingver, koriander, origano, preslica, rožmarin), ki smo jih uporabili, najbolj antioksidativno aktiven ekstrakt rožmarina, ekstrahiran z vodo pri temperaturi 92 °C. Med pripravljenimi mešanicami ekstraktov (ingver-preslica-origano-rožmarin, ingver-preslica, koriander-rožmarin, koriander-rožmarin-origano in origano-preslica) se antioksidativno najbolje odziva mešanica origano-preslica ekstrahirana z vodo pri temperaturi 80 °C, po preteku časa 24 ur.
Keywords: antioksidativna aktivnost, ingver, koriander, origano, preslica, rožmarin
Published: 08.07.2016; Views: 1042; Downloads: 233
.pdf Full text (1,39 MB)

43.
Subcritical water as a green medium for extraction and processing of natural materials
Matej Ravber, 2016, doctoral dissertation

Abstract: In this doctoral dissertation, the application of subcritical water as a green medium for the extraction and processing of natural materials is presented. The work is divided into three main parts. In the first part, subcritical water is proposed as a solvent for the simultaneous extraction of oil- and water-soluble phase from oily seeds. The extraction parameters, such as temperature, time and material to solvent ratio that yield the highest amounts of both phases are examined. The quality of both obtained phases is examined. The characteristics of oils obtained using subcritical water is compared to that obtained using a conventional method. The second part of this work proposes subcritical water as an efficient solvent for the isolation of bioactive phenolic compounds from wood waste, that is produced by the forestry industry. Different wood fractions are firstly extracted in batch-mode and the fraction with the highest amounts of bioactive compounds is determined. Next, semi-continuous operation is applied, where the effects of different extraction parameters are studied on the extraction yield and quality of the extract. The effect of temperature and ethanol addition to the subcritical water on the content of single phenolic compounds identified in the extracts is observed. Lastly, the cost of manufacturing of such a product is estimated by evaluating the economics of different pilot- and industrial-scale processes operating at optimal conditions determined on the laboratory scale. The last part proposes the use of subcritical water as an efficient hydrolytic medium for glycoside bonded antioxidants, specifically those found in waste agro-industrial sources. Effect of temperature, treatment time, concentration and the atmosphere used for establishing the pressure in the reactor are first studied on a model glycoside compound - rutin and the optimal combination of reaction parameters are established for the batch-mode reactor. The degradation products of the model compound are identified and the concentration/time profiles of their degradation are observed. Furthermore, the reaction kinetics explaining the degradation of the rutin standard are evaluated. In the next step, the method is implemented on a real glycosides-containing extract. The extract is hydrolyzed at conditions obtained from the first step and the free aglycone is obtained at the highest yields possible. Lastly, the process is upgraded to continuous operation and the final hydrolyzed high-purity product is recovered.
Keywords: Subcritical water, Biowaste, Extraction, Hydrolysis, Antioxidants, Hydrothermal degradation.
Published: 16.06.2016; Views: 1100; Downloads: 182
.pdf Full text (3,71 MB)

44.
TERMODINAMSKE IN TRANSPORTNE LASTNOSTI SISTEMOV POLIMEROV IN BIOLOŠKO AKTIVNIH SPOJIN S SUPERKRITIČNIMI FLUIDI
Nina Trupej, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Zaradi vse večje težnje po razvoju zelenih tehnologij, ki ne obremenjujejo okolja, in postopkov procesiranja materiala, ki ne vsebujejo sledi toksičnih organskih topil, kot je bilo to običajno pri konvencionalnih postopkih, smo se osredotočili na superkritične fluide, ki se v industriji vedno bolj uveljavljajo. Doktorska disertacija je namenjena pridobivanju podatkov o faznih ravnotežjih in topnostih za načrtovanje visokotlačnih procesov, kjer se uporabljajo superkritični fluidi. Proučili smo sisteme polietilen glikola (PEG) z molskimi masami 1 500 g/mol, 4 000 g/mol, 10 000 g/mol, 35 000 g/mol s fluidi argon, propan in žveplovheksafluorid (SF6), vitamin K3/ogljikov dioksid in naftol/ogljikov dioksid. Na podlagi eksperimentov za sisteme PEG/fluid smo ugotovili, da imajo različni fluidi (CO2, propan, SF6, argon) različne termodinamske in transportne lastnosti v binarnem sistemu. Naredili smo obsežno študijo proučevanja topnosti, difuzijskih koeficientov, temperatur tališč, časov desorpcij itd. Vsak fluid ima zaradi svojih edinstvenih lastnosti različen vpliv na binarni sistem PEG/fluid in na lastnosti kot so temperatura tališča, topnost in difuzijski koeficient, zaradi česar lahko npr. pridobivamo tudi produkte z različnimi karakteristikami. Te podatke smo proučili za načrtovanja procesa mikronizacije PEG s procesom PGSS (Particles from Gas Saturated Solutions oz. delci iz raztopin nasičenih s plinom). Ugotovili smo, da je PEG možno mikronizirati s fluidi propan, SF6 in argon pri nižjih tlakih kot s CO2. Mikronizacijo smo izvedli pri pogojih minimalnega tališča PEGa pod tlakom fluida in pri pogojih 328 K in 15 MPa. Poleg tega smo pridobili delce, ki so bolj enakomernih velikosti in pravilnejših krogličastih oblik kot pri mikronizaciji s CO2. Delci, ki so enakomernih oblik in velikosti, so atraktivni za proizvajalce trdnih, praškastih produktov, saj so višje kvalitete. Sistem vitamin K3/CO2 smo proučili pri temperaturah 313 K, 333 K in 353 K in tlakih do 40 MPa ter primerjali z literaturo. Rezultati kažejo, da se topnosti vitamina K3 razlikujejo od podatkov v literaturi, kar pripisujemo uporabi različnih metod vzpostavljanja ravnotežja, vzorčenja in analize. Določili smo tudi parcialne molske volumne, ki so izrazito veliki in negativni pred in v bližini kritične točke, kar kaže na močne interakcije med molekulami topila in topljenca. Z določevanjem parcialnih molskih volumnov lahko sklepamo tudi o pojavu maksimuma topnosti, ki se v primeru topnosti vitamina K3 v CO2 pojavi pri temperaturi 313 K in 333 K. Pri določevanju gostot raztopine vitamina K3 v CO2, smo ugotovili, da so razlike med gostoto binarnega sistema vitamin K3/CO2 in čistega fluida CO2 lahko tudi 100 % ali več. Tališče naftola pod tlakom CO2 ima temperaturni minimum pri tlaku 20 MPa. Topnosti 1-naftola v CO2 pri temperaturah 313 K, 333 K in 353 K so v večini višje od topnosti 2-naftola v CO2. V primerjavi z literaturo so topnosti predstavljene v tem delu višje za faktor 100. Gostote raztopine naftola v CO2 so pri pogojih pod kritično točko višje od gostote čistega CO2, pri višjih tlakih pa so gostote raztopine naftola v CO2 lahko nižje od gostote čistega CO2.
Keywords: superkritični fluid, polietilen glikol, naftol, vitamin K3, topnost, gostota, PGSS
Published: 27.05.2016; Views: 1254; Downloads: 169
.pdf Full text (4,99 MB)

45.
Ekstrakcije bioloških materialov s subkritičnimi in superkritičnimi fluidi
Darija Cör, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Tehnologije s superkritičnimi fluidi omogočajo pridobivanje produktov, z lastnostmi, ki jih je s klasičnimi postopki zelo težko ali celo nemogoče doseči. Visokotlačni procesi, kot je na primer postopek superkritične ekstrakcije, predstavljajo alternativo za izolacijo snovi iz G. lucidum z visoko biološko aktivnostjo. V prvem delu doktorske disertacije smo s pomočjo klasične ter superkritične ekstrakcije iz medicinske gobe G. lucidum skušali izolirati komponente z biološko aktivnostjo. Ekstrakcije smo izvedli iz zasnov trosnjakov t.i. primordijev ter iz zrelih trosnjakov gobe G. lucidum. Osredotočili smo se na »in vitro« biološke aktivnosti ekstraktov. Ekstraktom smo določili antioksidativno aktivnost po dveh različnih metodah. Prav tako smo določali še celokupne fenole, celokupne polisaharide ter proteine. Določili smo tudi inhibicijo encima acetilholinstearaze (AChE). Ekstraktom, ki smo jih pridobili s pomočjo superkritične ekstrakcije s CO2 smo določili »in vitro« protitumorsko aktivnost na HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells - endotelijske celice iz popkovnične vene) ter na CaCo-2 (Caucasian colon adenocarcinoma - rakave celice debelega črevesa) celičnih linijah. V drugem pa smo se osredotočili na raziskovanje faznih ravnotežij β-karotena v subkritičnih in superkritičnih fluidih. V primeru ekstrakcije karotenoidov je potrebno le te iz rastlinskega tkiva hitro izolirati, da se izognemo oksidativni in encimski degradaciji. Glavni predstavnik karotenoidov je β-karoten. Nahaja se v številnih rastlinskih in živalskih tkivih, zato se ga da izolirati iz tkiv tudi s pomočjo uporabe SCF. Za načrtovanje visokotlačnih kemijskih procesov, kot je na primer ekstrakcija s SCF, je poznavanje in hkrati tudi razumevanje faznih ravnotežij ključnega pomena. Naš namen je bil v prvi vrsti določiti ravnotežne topnosti čistega β-karotena v sub- in superkritičnih fluidih (CO2 ter propanu). V nadaljevanju pa smo raziskovali fazna ravnotežja trikomponentnega sistema β-karotena – triolein – SC-CO2 v določenem tlačnem območju in pri različnih temperaturah. Dobljene rezultate o topnosti smo korelirali s Chrastilovim topnostnim modelom.
Keywords: goba G. lucidum, superkritična ekstrakcija, klasična ekstrakcija, antioksidativnost, anti-AChE aktivnost, protitumorna aktivnost, topnosti, sub-kritični propan, superkritični CO2, β-karoten, glicerol trioleat, Chrastil-ov korelacijski model topnosti.
Published: 26.04.2016; Views: 1574; Downloads: 317
.pdf Full text (3,11 MB)

46.
IZOLACIJA ANTIOKSIDANTOV IZ JABOLK
Petra Novina, 2016, master's thesis

Abstract: Pri nas in v svetu med sadnimi vrstami v največjem obsegu gojimo jabolka. Jabolka imajo pomembno vlogo v naši prehrani, saj vsebujejo različne antioksidante, kot so fenolne spojine, vitamini C, E in A ter visoko koncentracijo flavonoidov. Namen magistrske naloge je bil pridobiti ekstrakte iz sort Idared in Zlati delišes, iz svežih in liofiliziranih jabolk. V ta namen smo izvedli klasično ekstrakcijo vzorcev z različnimi topili, pri temperaturah 20 °C, 30 °C in 50 °C in treh različnih časih. Preučevali smo, kateri vzorci imajo najvišje izkoristke pri ekstrakcijah in največji izmerjeni antioksidacijski potencial. Antioksidacijski potencial smo določevali s spektrofotometrično metodo, ki temelji na oksidaciji fenolnih spojin s Folin – Ciocalteaujevim reagentom (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Pri obeh sortah jabolk so bili najvišji izkoristki ekstrakcij, kjer sta bili kot topili uporabljena etanol (96 vol %) in aceton, v vzorcih svežih jabolk. Največji izmerjeni antioksidacijski potencial 0,4747 mmol/g, smo določili ob uporabi acetona kot topilo v vzorcu Idared, ki je bil liofiliziran in ekstrahiran pri temperaturi 50 °C v času ene ure. V vzorcu Zlati delišes je bil najvišji antioksidacijski potencial 0,6330 mmol/g, pri 20 °C v času dveh ur ter ravno tako pri liofiliziranem vzorcu, kot topilo pa je bil uporabljen etanol.
Keywords: jabolka, Idared, Zlati delišes, ekstrakcija trdno – tekoče, liofilizacija, antioksidacijski potencial
Published: 06.04.2016; Views: 1054; Downloads: 221
.pdf Full text (2,25 MB)

47.
VPLIV PROCESNIH PARAMETROV NA EKSTRAKCIJO MAKROLID LAKTAMOV IZ FERMENTACIJSKE BROZGE S TOLUENOM
Marjan Baloh, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Ekstrakcija z organskim topilom je razširjena metoda za izolacijo zdravilne učinkovine iz fermentacijske brozge. Določitev optimalnih pogojev ekstrakcije je pomembna za optimizacijo izkoristka, ter izdelavo masne bilance, ki je osnova za projektiranje proizvodne linije. Cilj tega diplomskega dela je bil določiti optimalne pogoje enostopenjske ekstrakcije makrolida iz fermentacijske brozge s toluenom. Optimalni čas ekstrakcije je bil predhodno že raziskan, in sicer znaša 2 uri. V sklopu eksperimentalnega dela diplomske naloge smo določili vpliv temperature in pH na ekstrakcijo makrolid laktamov iz fermentacijske brozge s toluenom, pri čemer smo ugotovili, da so optimalni pogoji ekstrakcije pri temperaturi 45°C in pH 4,0. Ugotovili smo, da se izkoristek ekstrakcije poveča, pri čemer se zmožnost ločbe faz po obdelavi fermentacijske brozge s homogenizatorjem lahko zmanjša. Vzrok za slabšo ločbo faz so majhni delci, ki pri obdelavi s homogenizatorjem nastanejo iz delcev značilnih za bioprocese.
Keywords: makrolid laktami, ekstrakcija, fermentacijska brozga, toluen, homogenizacija
Published: 31.03.2016; Views: 963; Downloads: 80
.pdf Full text (2,22 MB)

48.
Pilotna raziskava izluževanja Taninskega ekstrakta iz pravega kostanja (Castanea sativa mill.)
Blaž Železnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen našega dela je bil ugotoviti povezavo med količino dodanega NaOH v demineralizirano vodo za izluževanje in kvaliteto, ter količino ekstrakta. V demineralizirano vodo smo po preračunu dodajali po 1, 2,5 in 4 grame NaOH glede na količino suhega lesa, ki smo ga izluževali. Ugotovili smo, da kakovost in količina ekstrakta raste ob dodatku 1 grama vse do 2,5, kjer doseže vrh in nato spet pada proti 4 gramih NaOH.
Keywords: Tanin, ekstrakcija, izluževanje, kostanj, ekstrakt, Castanea sativa
Published: 18.03.2016; Views: 1071; Downloads: 37
.pdf Full text (1,38 MB)

49.
MAŠČOBNE KISLINE V EKSTRAKTU PISTACIJE
Maja Turičnik, 2015, master's thesis

Abstract: Izkazalo se je, da so ekstrakti pridobljeni iz semen pistacije sorte Boz bogati z esencialnimi maščobnimi kislinami, ki delujejo kot močni antioksidanti ter lahko pred oksidativnim stresom ščitijo tako živilo kot zdravje ljudi.
Keywords: Boz pistacija, superkritična ekstrakcija CO2, ekstrakcija po Soxhletu, maščobne kisline, antioksidativnost, transesterifikacija
Published: 06.01.2016; Views: 1331; Downloads: 113
.pdf Full text (2,12 MB)

50.
Toxicity of magnetic chitosan micro and nanoparticles as carriers for biologically active substances
Maja Leitgeb, Katja Vasić, Gordana Hojnik Podrepšek, Aljaž Hojski, Anton Crnjac, Željko Knez, 2014, original scientific article

Abstract: Nanoparticles of inorganic magnetic core surrounded by layers of functional coatings are potential representatives of nanostructures for immobilization of bio-substances. Magnetic nanoparticles (MNPs) are often bound in aggregates due to a strong magnetic dipole, which has a lot of advantages, such as large surface area for binding biologically active substances. Chitosan is a polysaccharide polymer that is non-toxic, hydrophilic, biocompatible and has hydroxy and amino groups in its structure. Because of these chemical and biological properties it is a desirable bio-product for immobilization of enzymes and for binding of other biologically active substances. Magnetic micro and nanoparticles were synthesized with chitosan by three different methods; microemulsion process, suspension cross-linking technique and covalent binding of chitosan. Toxic effect of the prepared magnetic particles was determined as well and was examined on five different bacterial cultures; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis and Klebsiella pneumoniae. At concentrations of 10-30 mg of magnetic particles per 0.5 McFarland Standard solution of E. coli and per 400 CFU of S. aureus, P. aeruginosa, E. faecalis in K. pneumonia, no inhibition on the chosen bacterial cultures was detected.
Keywords: hitozan, biosubstance, magnetni nanodelci, magnetni mikrodelci, biološko aktivne snovi, toksikološki testi
Published: 30.12.2015; Views: 983; Downloads: 42
.pdf Full text (284,84 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica