| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Predlog prenove proizvodnega procesa v podjetju Iskra Releji d.d.
Žan Greif, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Globalizacija in trenutne razmere na trgu vplivajo na razvoj podjetij, ki se morajo prilagoditi spremembam današnjega časa. Podjetja se v tem času večkrat znajdejo pred pomembno odločitvijo. Odločiti se morajo, ali bodo svoje delovne procese izboljšala in ostala konkurenčna ali pa bodo obdržala obstoječi način dela in sčasoma postala nekonkurenčni. Če podjetje teži k nenehnim izboljšavam in spremembam, je odločitev odvisna od velikosti investicij, ki so potrebne, da podjetje doseže želene rezultate. V diplomski je predstavljena cenovno ugodna rešitev za krajšanje menjalnega časa orodja na stroju, ki predstavlja ozko grlo v podjetju. Dokazali smo, da lahko z relativno nizko investicijo veliko prihranimo.
Keywords: prenova proizvodnega procesa, proizvodni proces, Iskra-Releji, d. d., metoda SMED.
Published: 01.11.2012; Views: 1233; Downloads: 122
.pdf Full text (962,53 KB)

2.
UPORABA STANDARDOV DRUŽINE ISO 27000 PRI REVIZIJI INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Anja Greif, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo predstavlja področji revizije informacijskih sistemov in upravljanja informacijske varnosti po standardu ISO/IEC 27001. Obe področji sta pri tem povezani z relevantno in veljavno slovensko zakonodajo. Glavni namen te naloge je združiti obe področji v enoten in skladen sistem revidiranja informacijske varnosti. Za dosego tega cilja so usklajene zahteve standarda ISO 27001 s standardnim orodjem, tako revizije informacijskih sistemov, kot tudi upravljanja informatike nasploh COBIT 5. V končni fazi pa so izdelana natančna priporočila za revizijo informacijske varnosti, ki jih omogočata standarda ISO/IEC 27002 in ISO/IEC 27007.
Keywords: revizija informacijskih sistemov, sistem za upravljanje informacijske varnosti, revizija informacijske varnosti, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27007, COBIT 5
Published: 18.12.2014; Views: 1095; Downloads: 197
.pdf Full text (1,44 MB)

3.
VPLIV ARHETIPOV NA RAZVOJ PROTAGONISTOV V HESSEJEVIH ROMANIH DEMIAN, NARCIS IN ZLATOUST TER STEPNI VOLK
Peter Greif, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje osebnostni razvoj protagonistov v romanih Demian, Narcis in Zlatoust ter Stepni volk, in sicer z vidika teorije razvoja osebnosti Carla Gustava Junga. Osebnostni razvoj Jung imenuje proces individuacije, ki temelji na polarnih nasprotjih zavestno – nezavedno, dan – noč, moško – žensko. Ob tem nastajajo konflikti, ki jih protagonisti obravnavanih romanov rešujejo s pomočjo pretežno ženskih arhetipov, ti pa so produkt kolektivnega nezavednega. Delo spremlja proces individuacije protagonistov in analizira arhetipe, ki vplivajo na potek njihovega razvoja: anima in velika mati sta najizrazitejša ženska arhetipa, najizrazitejši moški arhetip pa je modri starec.
Keywords: Hermann Hesse, proces individuacije, C. G. Jung, ženski liki, arhetipi, Demian, Stepni volk, Narcis in Zlatoust
Published: 18.12.2014; Views: 837; Downloads: 142
.pdf Full text (859,23 KB)

4.
KAVITACIJSKA EROZIJA V VBRIZGALNIH KOMPONENTAH Z UPORABO POLIDISPERZNEGA KAVITACIJSKEGA MODELA
David Greif, 2012, doctoral dissertation

Abstract: Predložena doktorska disertacija se ukvarja z numeričnim modeliranjem erozijskih efektov kot posledico kavitacijskega toka. Tovrstni tokovi se pojavljajo v različnih industrijskih procesih in so še posebej pomembni v industriji, ki proizvaja ali uporablja komponente za dovod in vbrizg goriva pod visokimi tlaki. Zmožnost numeričnih simulacij tovrstnih notranjih tokov s pomočjo računalniške dinamike tekočin (CFD) omogoča učinkovito oblikovanje vbrizgalnih šob in drugih komponent za dovod goriva, kot so tlačilke, skupni vodi, različni ventili. Ustrezno fizikalno modeliranje samega kavitacijskega toka je predpogoj za določitev agresivnosti obravnavanih pogojev in erozijskih posledic kavitacije. Gonilna sila za nastanek erozijske škode so implozije parnih mehurčkov v kavitacijskem toku. Ponavljajoče se implozije parne faze na površini izpostavljenega materiala sčasoma povzročijo površinske poškodbe. Pravilna ocena nastanka in transporta parne faze v obliki mehurčkov je ključnega pomena. Polidisperzni kavitacijski model v komercialnem CFD programu AVL FIRE je bil uporabljen kot osnova predstavljene disertacije. Materialni erozijski model je bil modificiran in prilagojen v okvirje dinamike tekočin ter implementiran v CFD program. Predvideva, da material ne prenese obremenitev nad mejo plastičnosti materiala in ocenjuje agresivnost kavitacijskega toka kot funkcijo števila implozij mehurčkov na enoto površine in velikosti le-teh ob imploziji na površini. Model omogoča numerične simulacije erozijskih efektov, kar ima izredno vrednost pri oblikovanju komponent za dovod in vbrizg goriva. Kombinacija materialnega erozijskega modela z večfaznim modelom za dinamiko tekočin je unikatna in predstavlja jedro disertacije. Prikazanih je več rezultatov, ki kažejo na zmožnost modela za kvantitativno in kvalitativno oceno verjetnosti nastanka erozijskih poškodb materiala. Prikazane so tudi posledice erodirane površine izvrtin vbrizgalne šobe na širjenje curka goriva. To nakazuje na vpliv erozije na pripravo mešanice goriva in samo zgorevanje.
Keywords: kavitacija, erozija, erozijska škoda, injektor, vbrizgalna šoba, vbrizgalne komponente, pretok skozi šobo
Published: 01.08.2012; Views: 1286; Downloads: 113
.pdf Full text (4,97 MB)

5.
6.
PROBLEMATIKA BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU MARIBORA
Katja Pečar Greif, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo brezposelnost na območju Maribora. Predstavili smo trg dela, nato podrobneje opisali brezposelnost. Najprej smo razložili pojem brezposelnosti in navedli razloge zanjo. Nato smo predstavili vrste oz. oblike brezposelnosti, ogrožene skupine ter kako se brezposelnost meri. Predstavili smo tudi statistično analizo brezposelnosti v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. V raziskavi smo ugotavljali mnenja in stališča anketiranih na območju Maribora glede razloga brezposelnosti, glede poznavanja pravic in dolžnosti ki jih imajo do Zavoda RS za zaposlovanje, kako brezposelnost vpliva na njihova življenja in mnenja glede njihove prihodnosti. Ugotovili smo, da je skoraj pri vsakem drugem anketiranem razlog za brezposelnost prenehanje pogodbe o zaposlitvi s potekom časa, med tem ko je največja težava pri iskanju zaposlitve neustrezen oz. neiskan poklic. Anketirani najpogosteje izpolnjujejo svojo obveznost do Zavoda RS za zaposlovanje. Dobra polovica bi bila povsem ali v večji meri pripravljen sprejeti zaposlitev, ki ne ustreza stopnji njihove izobrazbe in ustrezno nižje plačilo. Brezposelnost najbolj vpliva na duševno počutje anketiranih. Zelo močno vpliva tudi na družinsko življenje. Tudi optimizem glede prihodnosti med anketiranimi ni preveč visok.
Keywords: Trg dela, brezposelnost, ranljive skupine na trgu dela, ovire pri iskanju zaposlitve.
Published: 25.05.2016; Views: 347; Downloads: 33
.pdf Full text (851,16 KB)

7.
Možnosti zgodnjega pridobivanja drugega jezika v Avstriji in Sloveniji
Ivanka Peršuh Greif, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava možnosti zgodnjega pridobivanja drugega jezika v Avstriji in Sloveniji. V začetnem delu najprej opredelimo pojme dvojezičnosti, večjezičnosti, zgodnje simultane in konsekutivne dvojezičnosti, dvojezičnost neke družbe ter obravnava probleme, povezane z večjezično vzgojo v določenem okolju. V nadaljevanju se osredotočamo na možnosti pridobivanja drugega jezika v kontekstu javnih in zasebnih vrtcev in šol, v mednarodnih šolah in v okviru manjšinskega izobraževanja. Posebej na področju javnih in zasebnih šol gre za izobraževanje, kjer se vedno bolj uveljavlja poučevanje po metodi CLIL-a. Ta metoda se nanaša na pouk učnega predmeta preko jezika, vendar je zelo pomembna za pridobivanje drugega jezika. V tem sklopu se tematika navezuje na usmeritev Evropske unije, katere cilj je, da bi posamezniki ob maternegm jeziku obvladali še dva tuja jezika. Gre za usmeritev, ki v globaliziranem svetu pridobiva na pomenu. V okviru mednarodnih šol gre v osnovi za pouk v jeziku, ki se razlikuje od uradnega jezika posamezne države, prav to pa omogoča individualno dvojezičnost. Omejitve se v tem primeru kažejo v lokaciji teh šol, saj so večinoma prisotne zgolj v glavnih mestih posameznih držav in so dostopne zgolj premožnemu delu prebivalstva. Ker je manjšinsko šolstvo regionalno omejeno, se večina nadaljnih možnosti za pridobivanje drugega jezika zarisuje znotraj javnega šolstva obeh držav.
Keywords: dvojezičnost, pridobivanje drugega jezika, Avstrija, Slovenija, CLIL, nemščina, javne šole, zasebne šole, mednarodne šole, manjšinsko šolstvo, javni vrtci, zasebni vrtci
Published: 10.10.2016; Views: 314; Downloads: 49
.pdf Full text (1,43 MB)

8.
Vloga zdravstveno-vzgojnega dela patronažne medicinske sestre pri neželenih učinkih bioloških zdravil pri onkološkem bolniku
Patricija Greif, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V diplomskem delu smo predstavili vlogo patronažne medicinske sestre pri pojavu neželenih učinkov bioloških zdravil pri onkološkem pacientu. Ugotoviti smo želeli osveščenost patronažnih medicinskih sester o poznavanju možnih neželenih učinkov bioloških zdravil in pravilnem ukrepanju ob pojavu le-teh. Raziskovalne metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Za empirični del smo uporabili kvantitativno metodo dela. Za teoretični del smo uporabili domačo in tujo strokovno literaturo. Poiskali smo jo v bibliografskih bazah, COBISS in MEDLINE, ter v knjižnicah. Rezultati: Z opravljeno raziskavo smo ugotovili, da se patronažne medicinske sestre z neželenimi učinki bioloških zdravil redko srečujejo. Menijo, da so premalo ozaveščene o pravilnem ukrepanju ob pojavu le-teh na terenu. Z odgovori na zastavljene trditve, so se v večini odločile za odgovore, ki jih zasledimo z prebiranjem literature, kar pomeni, da imajo znanje za ukrepanje ob pojavu neželenih učinkov bioloških zdravil. Diskusija in zaključek: Po opravljeni raziskavi menimo, da bi patronažne medicinske sestre potrebovale več možnosti za obisk izobraževanj o neželenih učinkih bioloških zdravil, saj so se v večini same pozanimale o možnih pravilnih ukrepih.
Keywords: tarčna zdravila, neželeni učinki, medicinska sestra, onkološki pacient
Published: 07.02.2017; Views: 589; Downloads: 74
.pdf Full text (797,57 KB)

9.
Laktoza v jogurtih
Anka Greif, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Laktoza je naravni sladkor, ki se nahaja v mleku in mlečnih izdelkih. Ljudje z laktozno intoleranco ne morejo presnavljati laktoze, kar vodi do različnih neprijetnih simptomov po zaužitju. V fermentiranih mlečnih izdelkih je zaradi fermentacije koncentracija laktoze nižja. V magistrski nalogi smo proučili vsebnost laktoze v navadnih jogurtih in jogurtih z oznako »brez laktoze«, ki jih najdemo na slovenskem trgu. Vsebnost laktoze smo določili s pomočjo visokotlačne tekočinske kromatografije (HPLC). Vsi analizirani navadni jogurti z oznako »brez laktoze« so izpolnjevali zakonsko določeno mejo vsebnosti pod 100 mg laktoze/100 g. V preostalih navadnih jogurtih smo ugotovili povprečno 3,99 g laktoze/100 g jogurta, kar pomeni 15,1 % znižanje glede na orientacijsko vsebnost laktoze v surovem mleku, ki znaša 4,7 %. Statistično značilne razlike v vsebnosti laktoze v jogurtih so bile ugotovljene glede na poreklo jogurtov in način pridelave mleka. Na osnovi navedenega priporočamo, da laktozno intolerantne osebe le zmerno zauživajo navadne jogurte, saj je laktoza v njih še vedno prisotna v velikih količinah.
Keywords: laktoza/laktozna intoleranca/jogurt
Published: 25.07.2018; Views: 248; Downloads: 80
.pdf Full text (926,15 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica